Bepalen op welk moment app-wijzigingen worden gepubliceerd met beheerd publiceren

Met beheerd publiceren kun je precies bepalen op welk moment wijzigingen in je app worden gepubliceerd. Als beheerd publiceren is ingeschakeld, kun je op de pagina Publicatieoverzicht duidelijk zien welke wijzigingen die je hebt ingediend, nog worden beoordeeld en welke wijzigingen klaar zijn voor publicatie.

Opmerking: In de klassieke versie van Play Console werd beheerd publiceren 'getimed publiceren' genoemd. Er zijn verschillende functies verbeterd in beheerd publiceren. Beheerd publiceren is dus aanzienlijk anders dan getimed publiceren. Deze verschillen worden hieronder uitgelicht.

Een overzicht van je wijzigingen bekijken

Op de pagina Publicatieoverzicht kun je geplande wijzigingen bijhouden en beheren wanneer goedgekeurde wijzigingen worden gepubliceerd. 

De vermelde wijzigingen kunnen updates bevatten over hoe je app wordt gedistribueerd op Google Play, zoals nieuwe landen/regio's die aan de productierelease van je app zijn toegevoegd. Wijzigingen kunnen ook content bevatten die je hebt verstrekt om ons te helpen je app te beoordelen, zoals een vragenlijst voor contentclassificatie of wijzigingen in de doelgroep van je app. Alle wijzigingen worden in een tabel weergegeven met een duidelijke beschrijving van de wijziging en een link naar de daadwerkelijke wijziging.

Als beheerd publiceren is ingeschakeld, kun je beheren wanneer je goedgekeurde updates worden gepubliceerd op Google Play.

In welke situaties kun je beheerd publiceren gebruiken?

Beheerd publiceren is voor iedereen die gemakkelijk app-wijzigingen en beoordelingsstatussen wil bijhouden of een app-update op een specifiek tijdstip live wil zetten. Dit kan handig zijn bij het coördineren van een advertentiecampagne, een lanceringsevenement of een nieuwe APK-release met wijzigingen in de winkelvermelding of distributie van je app. 

Beheerd publiceren kan ook handig zijn voor apps waarvoor een langere beoordelingstijd geldt, zoals apps die zijn ingediend door nieuwe ontwikkelaarsaccounts of door ontwikkelaars die deelnemen aan het programma Gemaakt voor gezinnen (Designed for Families, DFF).

Voordat je begint: Belangrijke opmerkingen over beheerd publiceren

Vereisten

Testen

 • Als je beheerd publiceren wilt gebruiken voor je productielancering, raden we je aan om eerst je app te publiceren via een gesloten testtrack. Zie Een open, gesloten of interne test opzetten voor meer informatie over testen.

Je planning aanpassen op beoordelingstijden

 • Alle app-wijzigingen moeten worden verwerkt voordat ze kunnen worden gepubliceerd. De verwerking kan enkele uren of (in uitzonderlijke gevallen) tot zeven dagen of langer duren, omdat dit afhankelijk is van de beoordelingstijd die van toepassing is op je app.
  • Tip: We raden je aan je planning aan te passen en een bufferperiode van minimaal een week in te plannen tussen het indienen van je app en het live gaan.

Beheerd publiceren in- of uitschakelen

 • Je kunt beheerd publiceren op elk gewenst moment in- of uitschakelen, ook als je wijziging wordt beoordeeld en verwerkt.

Wijzigingen die niet worden tegengehouden door beheerd publiceren

 • Bij beheerd publiceren worden de meeste wijzigingen tegengehouden totdat je zelf besluit ze te publiceren. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Volledige en gefaseerde implementaties van je releases (uitzonderingen worden hieronder vermeld)
  • Pre-registratie starten en updaten
  • Wijzigingen in winkelvermeldingen, waaronder experimenten voor winkelvermeldingen en aangepaste winkelvermeldingen
  • Wijzigingen in app-content
  • Wijzigingen in je app-categorie
  • Managed Google Play-instellingen
 • Er zijn echter enkele uitzonderingen, waaronder:
  • een bestaande gefaseerde implementatie verhogen tot 100%
  • updates in het gedeelte 'Release-opmerkingen' van je app,
  • wijzigingen in uitsluitingsregels voor apparaten,
  • testers beheren, en
  • de publicatie van je app ongedaan maken.
  • wijzigingen op de pagina In-app-producten van je app,
  • prijswijzigingen

Een app-update publiceren met beheerd publiceren

Stap 1: Schakel beheerd publiceren in

 1. Open de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Publicatieoverzicht in het linkermenu.
 4. Selecteer in het gedeelte 'Status van beheerd publiceren' de optie Beheerd publiceren inschakelen
 5. Selecteer Opslaan.

Nadat je beheerd publiceren hebt ingeschakeld, zie je een groen vinkje en het bericht 'Beheerd publiceren is ingeschakeld' in het gedeelte 'Status van beheerd publiceren' totdat je dit uitschakelt.

Nadat beheerd publiceren is ingeschakeld, kun je zoals gewoonlijk wijzigingen in je app aanbrengen en indienen (ga naar Een release voorbereiden en uitrollen voor meer informatie). De wijzigingen worden pas gepubliceerd nadat ze zijn beoordeeld, goedgekeurd en gepubliceerd op de pagina 'Beheerd publiceren'.

Stap 2: Monitor en beoordeel je wijzigingen

 1. Nadat je wijzigingen hebt aangebracht in je app, selecteer je Publicatieoverzicht in het linkermenu.
 2. Bekijk de tabel in het gedeelte 'Wijzigingen worden beoordeeld':
  • In de kolom Item gewijzigd worden de itemnaam en het relevante consolegedeelte weergegeven (zoals 'Primaire winkelvermelding' of 'App-content').
  • De kolom Beschrijving bevat een korte beschrijving van de wijziging. 
  • Rechts van de tabel kun je de pijl-rechts selecteren om naar het relevante gedeelte in de Play Console te gaan.

Als je wijzigingen zijn beoordeeld en goedgekeurd, worden ze vermeld in het gedeelte 'Wijzigingen zijn klaar voor publicatie' van de pagina.

Stap 3: Publiceer je app-update

Als het gedeelte 'Wijzigingen worden beoordeeld' leeg is en al je wijzigingen worden weergegeven onder 'Wijzigingen zijn klaar voor publicatie', kun je je update publiceren op Google Play. Als je nog wijzigingen hebt in het gedeelte 'Wijzigingen worden beoordeeld', moet je wachten tot ze zijn goedgekeurd.

 1. Selecteer Publicatieoverzicht in het linkermenu.
 2. Controleer of al je wijzigingen zijn goedgekeurd en worden weergegeven onder 'Wijzigingen zijn klaar voor publicatie'.
 3. Selecteer Beoordelen en publiceren. Nadat je hebt bevestigd dat je wilt publiceren, wordt de update binnen enkele minuten gepubliceerd op Google Play.

Belangrijk: Als je Beoordelen en publiceren selecteert en bevestigt dat je wilt publiceren, zijn je wijzigingen beschikbaar en zichtbaar voor Google Play-gebruikers.

Verschillen tussen getimed en beheerd publiceren

Beheerd publiceren werkt op dezelfde manier als getimed publiceren, met een aantal noemenswaardige verschillen en verbeteringen. Getimed publiceren is nog steeds beschikbaar in de klassieke versie van de Play Console, maar je moet zo snel mogelijk overschakelen naar beheerd publiceren. Hiermee krijg je een nauwkeurigere weergave van wijzigingen en meer flexibiliteit.

 • In de klassieke versie van de Play Console kun je getimed publiceren niet in- of uitschakelen als er wijzigingen in behandeling zijn. In de nieuwe Play Console is deze beperking verwijderd. Je kunt beheerd publiceren ook in- en uitschakelen als er wijzigingen in behandeling zijn of als wijziging klaarstaan om te worden gepubliceerd.
 • Wijzigingen die met getimed publiceren zijn gemaakt, kunnen pas live worden gepubliceerd als alle wijzigingen die in behandeling zijn, zijn goedgekeurd. Met beheerd publiceren kun je je goedgekeurde wijzigingen publiceren, ook als andere wijzigingen nog moeten worden beoordeeld. 
 • In getimed publiceren worden alle wijzigingen weergegeven die je hebt aangebracht sinds je de functie hebt ingeschakeld. Dit kan overweldigend zijn. Bij beheerd publiceren worden alleen de wijzigingen weergegeven die door beheerd publiceren worden gedekt en die zichtbaar zijn op Google Play of invloed hebben op de manier waarop je app wordt beoordeeld.

Getimed publiceren werd uitgeschakeld zodra je op Live gaan klikte. Na elk gebruik moest je de functie opnieuw inschakelen. Beheerd publiceren blijft ingeschakeld totdat je dit handmatig uitschakelt

Veelgestelde vragen

Leidt het indienen van aanvullende wijzigingen in mijn app tot een langere beoordelingstijd?

De SLA voor de beoordelingstijd wordt geteld vanaf de laatste ingediende wijziging in een app. Dit betekent dat als je een wijziging indient terwijl er wijzigingen worden beoordeeld, je app mogelijk achteraan in de wachtrij voor app-beoordelingen wordt geplaatst. Als dit gebeurt, wordt Beoordelen en publiceren uitgeschakeld totdat de app-beoordeling is voltooid.

Hoe werkt beheerd publiceren met interne tests? Valt de update onder beheerd publiceren?

Interne testtracks worden niet meegenomen bij beheerd publiceren. Als je een APK uploadt naar een interne testtrack, zijn wijzigingen in de meeste gevallen direct daarna beschikbaar. App-updates via interne testtracks hoeven niet te worden beoordeeld, maar kunnen wel met terugwerkende kracht worden beoordeeld nadat ze live zijn gegaan in de Play Store.

Er zijn twee kanttekeningen rond beoordelingen en interne testtracks:

 • Als de eerste release van je app via een interne testtrack plaatsvindt, moet de inzending worden beoordeeld voordat deze kan worden gepubliceerd. Beoordelingen kunnen een paar uur of (in uitzonderlijke gevallen) tot zeven dagen of langer duren, omdat dit afhankelijk is van de beoordelingstijd van je app.
 • Als je eerdere inzending is afgewezen, moet de volgende inzending eerst worden beoordeeld voordat deze kan worden gepubliceerd. Als je in dit geval een APK uploadt naar een interne testtrack, zijn de wijzigingen pas beschikbaar nadat de beoordeling is afgerond en goedgekeurd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen