Programos pakeitimų paskelbimo valdymas naudojant valdomąjį paskelbimą

Naudodami valdomąjį paskelbimą galite valdyti, kada tiksliai paskelbiami programos pakeitimai. Kai įjungtas valdomasis paskelbimas, galite aiškiai matyti, kokie pateikti pakeitimai yra peržiūrimi ir kokie paruošti paskelbti, puslapyje Paskelbimo apžvalga.

Pastaba: klasikinės versijos sistemoje „Play Console“ valdomasis paskelbimas buvo vadinamas paskelbimu pagal laiką. Buvo atlikti keli valdomojo paskelbimo patobulinimai, todėl šios dvi funkcijos gali pastebimai skirtis. Jų skirtumai aprašyti toliau.

Pakeitimų apžvalgos peržiūra

Paskelbimo apžvalgos puslapyje galite stebėti būsimus pakeitimus ir valdyti, kada paskelbiami pakeitimai. 

Pateikti pakeitimai gali apimti programos platinimo sistemoje „Google Play“ naujinius, pvz., naujų šalių ar regionų pridėjimą prie programos gamybinės versijos leidimo. Pakeitimai taip pat gali apimti turinį, kurį pateikėte, kad mums būtų lengviau peržiūrėti programą, pvz., turinio įvertinimo klausimyną ar programos tikslinės auditorijos pakeitimus. Visi pakeitimai pateikti lentelėje kartu su išsamiu pakeitimo aprašu ir nuoroda į patį pakeitimą.

Jei įjungtas valdomasis pakelbimas, valdote, kada patvirtinti naujiniai bus paskelbti sistemoje „Google Play“.

Kada turėtumėte naudoti valdomąjį paskelbimą

Valdomasis paskelbimas naudingas visiems, kurie nori lengvai stebėti programos pakeitimus ir jų peržiūros būsenas arba tiesiogiai paskelbti programos naujinį konkrečiu laiku. Tai gali būti naudinga, jei koordinuojate skelbimų kampaniją, pristatote įvykį arba išleidžiate naują APK su programos parduotuvės įrašo ar platinimo pakeitimais. 

Be to, valdomasis paskelbimas gali būti naudingas, jei programoms taikomas ilgesnis peržiūros laikotarpis, pvz., jei programos pateiktos naudojant naujas kūrėjų paskyras arba jas pateikė kūrėjai, dalyvaujantys programoje „Skirta šeimai“ (angl. „Designed for Families“, DFF).

Prieš pradedant: svarbios pastabos apie valdomąjį paskelbimą

Būtinosios sąlygos

Bandymai

Peržiūros laiko planavimas

 • Visus programos pakeitimus reikia apdoroti, kad juos būtų galima paskelbti. Apdorojimas gali užtrukti kelias valandas arba iki 7 dienų ar ilgiau (išskirtiniais atvejais), nes tai priklauso nuo programai taikomo peržiūros laikotarpio.
  • Patarimas: rekomenduojame pakoreguoti planus ir įtraukti bent savaitės pereinamąjį laikotarpį nuo programos pateikimo iki paskelbimo.

Valdomojo paskelbimo įjungimas ar išjungimas

 • Valdomąjį paskelbimą galima įjungti arba išjungti bet kada, įskaitant tuo metu, kai pakeitimas peržiūrimas ar apdorojamas.

Pakeitimai, kurių negalima užlaikyti taikant valdomąjį paskelbimą

 • Taikant valdomąjį paskelbimą užlaikoma dauguma pakeitimų, kol nusprendžiate juos paskelbti. Toliau pateikta pavyzdžių.
  • Išleidimas iš karto ir išleidimas palaipsniui (su toliau nurodytomis išimtimis)
  • Išankstinės registracijos pristatymas ir atnaujinimas
  • Parduotuvės įrašo pakeitimai, įskaitant parduotuvės įrašų eksperimentus ir tinkintus parduotuvės įrašus
  • Programos turinio pakeitimai
  • Programos kategorijos pakeitimai
  • Valdomos „Play“ paskyros nustatymai
 • Tačiau yra kelios išimtys, įskaitant nurodytas toliau (bet jomis neapsiribojant).
  • Dabartinio išleidimo palaispniui padidinimas iki 100 %
  • Programos skilties „Laidos informacija“ atnaujinimas
  • Įrenginių išskyrimo taisyklių pakeitimai
  • Bandytojų tvarkymas
  • Programos paskelbimo atšaukimas
  • Programos puslapio Produktai programoje pakeitimai
  • Kainų pakeitimai

Programos naujinio paskelbimas naudojant valdomąjį paskelbimą

1 veiksmas: įjunkite valdomąjį paskelbimą

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Paskelbimo apžvalga.
 4. Skiltyje „Valdomojo paskelbimo būsena“ pasirinkite Įjungti valdomąjį paskelbimą
 5. Pasirinkite Išsaugoti.

Įjungę valdomąjį paskelbimą, skiltyje „Valdomojo paskelbimo būsena“ matysite žalią varnelę ir pranešimą „Valdomasis paskelbimas įjungtas“, kol išjungsite.

Įjungę valdomąjį paskelbimą, atlikite ir pateikite programos pakeitimus, kaip įprasta (jei norite sužinoti daugiau, žr. skiltį „Leidimo parengimas ir išleidimas“). Pakeitimai nebus paskelbti, kol bus peržiūrėti ir patvirtinti bei paskelbti puslapyje „Valdomasis paskelbimas“.

2 veiksmas: stebėkite ir peržiūrėkite pakeitimus

 1. Kai atliksite programos pakeitimus, kairiajame meniu pasirinkite Paskelbimo apžvalga.
 2. Skiltyje „Peržiūrimi pakeitimai“ peržiūrėkite lentelę.
  • Stulpelyje Pakeistas elementas rodomas elemento pavadinimas ir atitinkama pulto sritis (pvz., „Pagrindinis parduotuvės įrašas“ arba „Programos turinys“).
  • Stulpelyje Aprašas pateikiamas trumpas pakeitimo aprašas. 
  • Dešinėje lentelės pusėje galite pasirinkti rodyklės dešinėn piktogramą, kad pereitumėte į atitinkamą „Play Console“ skiltį.

Kai pakeitimai bus peržiūrėti ir patvirtinti, jie bus pateikti puslapio skiltyje „Paskelbti paruošti pakeitimai“.

3 veiksmas: paskelbkite programos naujinį

Kai skiltis „Peržiūrimi pakeitimai“ yra tuščia ir visi pakeitimai pateikiami skiltyje „Paskelbti paruošti pakeitimai“, galite paskelbti naujinį sistemoje „Google Play“. Jei skiltyje „Peržiūrimi pakeitimai“ vis dar yra pakeitimų, turėsite palaukti, kol jie bus patvirtinti.

 1. Kairiajame meniu pasirinkite Paskelbimo apžvalga.
 2. Patikrinkite, ar visi pakeitimai patvirtinti ir pateikti skiltyje „Paskelbti paruošti pakeitimai“.
 3. Pasirinkite Peržiūrėti ir paskelbti. Kai patvirtinsite, kad norite paskelbti, naujinys po kelių minučių bus paskelbtas sistemoje „Google Play“.

Svarbu: kai pasirinksite Peržiūrėti ir paskelbti ir patvirtinsite, kad norite paskelbti, pakeitimai bus pasiekiami ir matomi „Google“ „Play“ naudotojams.

Paskelbimo pagal laiką ir valdomojo paskelbimo skirtumai

Valdomasis paskelbimas veikia panašiai kaip paskelbimas pagal laiką, tačiau yra tam tikrų skirtumų ir patobulinimų. Nors paskelbimas pagal laiką vis dar pasiekiamas klasikinės versijos sistemoje „Play Console“, turėtumėte kuo greičiau perjungti į valdomąjį paskelbimą, nes jį naudojant tiksliau atspindimi pakeitimai ir suteikiama daugiau lankstumo.

 • Jei yra laukiančių pakeitimų, klasikinės versijos sistemoje „Play Console“ negalima įjungti arba išjungti paskelbimo pagal laiką. Naujoje sistemoje „Play Console“ pašalinome šį apribojimą. Valdomąjį paskelbimą galima įjungti arba išjungti, net jei yra peržiūrimų arba paruoštų paskelbti laukiančių pakeitimų.
 • Pakeitimai, atlikti naudojant paskelbimo pagal laiką funkciją, negali būti paskelbti, kol nepatvirtinami visi laukiantys pakeitimai. Naudodami valdomąjį paskelbimą galite skelbti patvirtintus pakeitimus, net jei kiti pakeitimai vis dar peržiūrimi. 
 • Naudojant paskelbimo pagal laiką funkciją rodomi visi pakeitimai, kuriuos atlikote nuo tada, kai įjungėte funkciją. Tai gali būti sudėtinga. Naudojant valdomojo paskelbimo funkciją rodomi tik valdomojo paskelbimo pakeitimai, ir tai atsispindės sistemoje „Google Play“ arba turės įtakos programos peržiūrai.

Paskelbimo pagal laiką funkcija būdavo išjungiama paspaudus Paskelbti ir ją reikėdavo iš naujo įjungti kiekvieną kartą panaudojus. Valdomojo paskelbimo funkcija lieka įjungta, kol patys jos neišjungiate

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar pateikus papildomų programos pakeitimų programa bus ilgiau peržiūrima?

Pagal SDPL peržiūros laikas skaičiuojamas nuo paskutinio pateikto programos pakeitimo. Tai reiškia, kad pateikus pakeitimą, kol yra peržiūrimų pakeitimų, programa gali būti perkelta į peržiūrimų programų eilės pabaigą. Jei taip nutiks, parinktis Peržiūrėti ir paskelbti bus išjungta, kol programa bus peržiūrėta.

Kaip valdomasis paskelbimas veikia naudojant vidinį testavimą? Ar naujiniui taikomas valdomasis paskelbimas?

Vidinio testavimo bandomiesiems takeliams netaikomas valdomasis paskelbimas. Daugeliu atvejų įkėlus APK į vidinio testavimo bandomąjį takelį pakeitimai pasiekiami iš karto. Programų naujiniai vidinio testavimo grupėse nėra peržiūrimi, bet gali būti peržiūrimi atgaline data, kai paskelbiami „Play“ parduotuvėje.

Reikia atminti du dalykus, susijusius su peržiūromis ir vidinio testavimo bandomaisiais takeliais.

 • Jei pirmas programos leidimas išleidžiamas vidinio testavimo bandomajame takelyje, pateikta programa turi būti peržiūrėta, kad ją būtų galima paskelbti. Peržiūros gali užtrukti kelias valandas arba iki 7 dienų ar ilgiau (išskirtiniais atvejais), nes tai priklauso nuo programai taikomo peržiūros laikotarpio.
 • Jei anksčiau pateikta programa buvo atmesta, kita pateikta programa turi būti peržiūrėta, kad ją būtų galima paskelbti. Tokiu atveju įkėlus APK į vidinio testavimo bandomąjį takelį pakeitimai nepasiekiami, kol programa peržiūrima ir patvirtinama.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta