Jak pomocí řízeného publikování nastavit, kdy budou publikovány změny v aplikaci

Pomocí řízeného publikování můžete přesně určit, kdy se mají publikovat změny v aplikaci. Pokud máte zapnuté řízené publikování, můžete na stránce Přehled publikování zjistit, jaké změny jsou odeslány ke kontrole a jaké změny jsou připraveny k publikování.

Zobrazení přehledu změn

Na stránce Přehled publikování můžete sledovat nadcházející změny a ovládat, kdy budou schválené změny publikovány. 

Uvedené změny mohou zahrnovat aktuální informace o distribuci aplikace na Google Play, například přidání nových zemí nebo oblastí do produkčního vydání aplikace. Změny mohou zahrnovat také obsah, který jste nám poskytli pro účel kontroly aplikace, například dotazník hodnocení obsahu nebo změny cílového publika aplikace. Každá změna je v tabulce uvedena společně s popisem a odkazem na příslušnou změnu.

Pokud je zapnuté řízené publikování, můžete ovládat, kdy budou schválené změny publikovány na Google Play.

Kdy je vhodné použít řízené publikování

Řízené publikování je vhodné pro každého, kdo chce snadno měřit změny aplikací a stav jejich kontroly nebo vydat aktualizaci aplikace přesně v určitou dobu. To může být užitečné při koordinaci reklamní kampaně či uvádění na trh nebo při vydání nové verze aplikace se změnami v záznamu aplikace v obchodu nebo v distribuci.

Řízené publikování může být užitečné i u aplikací, které podléhají delší kontrole, například aplikace odeslané z nových účtů vývojáře nebo vývojáři zapojenými do programu Pro celou rodinu.

Než začnete: důležitá upozornění ohledně řízeného publikování

Předpoklady

Testování

Plánování kontrol a odesílání aktualizací

 • Před publikováním je třeba zpracovat všechny změny aplikace. Zpracování může trvat několik hodin až 7 dní, ve výjimečných případech i déle, protože závisí na tom, kolik času kontrola aplikace zabere.
  • Tip: Doporučujeme plán upravit tak, abyste měli mezi odesláním a aktivací aplikace alespoň týdenní rezervu.
 • V závislosti na stavu aktualizace aplikace se může stát, že aplikace nebude ke kontrole odeslána automaticky. Například pokud byla aktualizace aplikace zamítnuta a poté jste provedli změny, abyste problém vyřešili, změny nebudou ke kontrole automaticky odeslány. Musíte přejít na stránku Přehled publikování a změny odeslat kliknutím na Odeslat ke kontrole. Další informace naleznete v sekci Stavy aktualizace aplikace.

Zapnutí a vypnutí řízeného publikování

 • Řízené publikování je možné zapnout a vypnout kdykoli, včetně doby, kdy ještě probíhá kontrola a zpracování provedené změny.

Změny, které nejsou řízeným publikováním pozdrženy

 • Pomocí řízeného publikování lze pozdržet většinu změn, dokud se je nerozhodnete publikovat. Příklady:
  • úplné a testovací vydání aplikace (s níže uvedenými výjimkami),
  • spuštění a aktualizace předběžné registrace,
  • změny záznamů v obchodu, včetně změn provedených ve vlastních záznamech v obchodu a aktivních experimentech se záznamy vobchodu,
  • změny obsahu aplikace,
  • změny kategorie aplikace,
  • nastavení spravovaného obchodu Play.
 • Existují však některé výjimky, ke kterým mimo jiné patří:
  • rozšíření stávajícího testovacího vydání na 100 %,
  • aktualizace sekce „Poznámky k vydání“ v záznamu aplikace,
  • změny pravidel vyloučení zařízení,
  • správa testerů,
  • zrušení publikování aplikace,
  • změny na stránce Produkty v aplikaci,
  • změny cen.
  • Ukončování experimentů se záznamy v obchodu

Publikování aktualizace aplikace pomocí řízeného publikování

Krok 1: Zapněte řízené publikování

 1. Otevřete službu Play Console přejděte na stránku Přehled publikování.
 2. V sekci Stav řízeného publikování přejděte na Zapnout řízené publikování
 3. Klikněte na Uložit.

Po zapnutí řízeného publikování se v sekci Stav řízeného publikování zobrazí zelený symbol zaškrtnutí a zpráva „Řízené publikování je zapnuto“, dokud ji nevypnete.

Po zapnutí řízeného publikování proveďte v aplikaci změny a odešlete je jako obvykle (přejděte na Příprava a publikování vydání). Změny budou publikovány až po kontrole a schválení ze stránky Řízené publikování.

Krok 2: Sledujte změny

 1. Po provedení změn v aplikaci vyberte Přehled publikování v nabídce vlevo.
 2. V části Probíhá kontrola změn si projděte tabulku:
  • Sloupec Položka byla změněna obsahuje název položky a příslušnou oblast v konzoli (například Hlavní záznam v obchodu nebo Obsah aplikace).
  • Ve sloupci Popis najdete stručný popis změny.
  • V pravé části tabulky můžete vybrat ikonu se šipkou vpravo a přejít do příslušné části služby Play Console.

Po kontrole a schválení změn se na stránce postupně začne vyplňovat část Změny jsou připraveny k publikování.

Krok 3: Publikujte aktualizaci aplikace

Jakmile se vyprázdní část Probíhá kontrola změn a všechny změny budou uvedeny v části Změny jsou připraveny k publikování, můžete aktualizaci publikovat na Google Play. Pokud jsou změny stále uvedeny v části Probíhá kontrola změn, musíte počkat, dokud nebudou schváleny.

 1. V nabídce vlevo vyberte Přehled publikování.
 2. Zkontrolujte, zda byly všechny změny schváleny a jsou uvedeny v části Změny jsou připraveny k publikování.
 3. Vyberte Zkontrolovat a publikovat. Jakmile potvrdíte, že aktualizaci chcete publikovat, bude na Google Play publikována do několika minut.

Důležité: Když vyberete Zkontrolovat a publikovat a publikování potvrdíte, změny budou přístupné a viditelné pro všechny uživatele služby Google Play.

Časté dotazy

Pokud do aplikace odešlu další změny, potrvá její kontrola déle?

Pro účely smlouvy o úrovni poskytovaných služeb nebo o době zpracování kontroly se doba kontroly počítá od poslední změny provedené v aplikaci. To znamená, že pokud provedete nějakou změnu ve chvíli, kdy ještě neskončila kontrola předchozích změn, může být vaše aplikace zařazena na konec fronty aplikací čekajících na kontrolu. V takovém případě bude funkce Zkontrolovat a publikovat vypnuta, dokud nebude kontrola aplikace dokončena.

Jak řízené publikování funguje s interním testováním? Bude se řízené publikování vztahovat i na aktualizaci?

Řízené publikování nezahrnuje kanály interního testování. Ve většině případů budou změny k dispozici ihned, jakmile do kanálu interního testování nahrajete balíček aplikace. Aktualizace aplikací v kanálech interního testování kontrolám nepodléhají, ale mohou být předmětem kontrol se zpětnou účinností poté, co budou zveřejněny v Obchodu Play.

U kontrol a kanálů interního testování je třeba brát v potaz dvě skutečnosti:

 • Pokud se první vydání vaší aplikace nachází v kanálu interního testování, musí být nejprve zkontrolováno a teprve potom je lze publikovat. Kontrola může trvat několik hodin až 7 dní, ve výjimečných případech i déle, protože závisí na tom, kolik času kontrola aplikace zabere.
 • Pokud byl váš předchozí příspěvek zamítnut, další příspěvek je před publikováním třeba zkontrolovat. Pokud v tomto případě do kanálu interního testování nahrajete balíček aplikace, změny nebudou k dispozici, dokud nebude kontrola dokončena a schválena.

Související obsah

 • Další informace o tom, jak vybrat, kdy budou aktualizace aplikací publikovány, pomocí řízeného publikování, najdete v kurzu Academy for App Success.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false