Příprava aplikace ke kontrole

Na stránce Obsah aplikace se zadávají a spravují informace, které potřebujeme k ověření, zda je aplikace pro cílové publikum bezpečná a zda splňuje zásady služby Google Play a právní požadavky.

Na stránce Obsah aplikace můžete provést tyto akce: 

 • přidat zásady ochrany soukromí a informovat tak o tom, jak nakládáte s citlivými údaji o uživatelích a zařízeních, 
 • deklarovat, zda aplikace obsahuje reklamy,
 • přidat a spravovat pokyny, jak se dostat k omezeným částem aplikace,
 • poskytnout podrobnosti o cílovém publiku a obsahu aplikace,
 • Popsat, jak hodláte používat vysoce riziková nebo citlivá oprávnění například oprávnění SMS a Seznam hovorů,
 • získat hodnocení obsahu od oficiálních hodnoticích institucí.

Poskytnutí informací o aplikaci

Zásady ochrany soukromí

Přidáním zásad ochrany soukromí do záznamu aplikace v obchodu transparentně sdělíte, jakým způsobem budete zacházet s citlivými daty o uživatelích a zařízeních.

Zásady ochrany soukromí společně s případnými oznámeními v aplikaci musí jasně vysvětlit, jak aplikace shromažďuje, využívá a sdílí údaje o uživatelích. Musí být uvedeny i typy stran, se kterými jsou údaje sdíleny. Doporučujeme vám poradit se s právním zástupcem, který vám sdělí, co je potřeba.

 • Aplikace, které žádají o přístup k citlivým oprávněním nebo datům (definováno v zásadách pro údaje o uživateli): Na stránku záznamu v obchodu a do aplikace je třeba přidat odkaz na zásady ochrany soukromí. Zajistěte, aby zásady ochrany soukromí byly dostupné na aktivní adrese URL, vztahovaly se na vaši aplikaci a výslovně pojednávaly o ochraně soukromí uživatele.
 • Aplikace, které cílí na děti: Na stránku se záznamem aplikace v obchodu a do aplikace je potřeba přidat odkaz na zásady ochrany soukromí bez ohledu na to, zda aplikace citlivá oprávnění nebo data používá, nebo ne. Zajistěte, aby zásady ochrany soukromí byly dostupné na aktivní adrese URL, vztahovaly se na vaši aplikaci a výslovně pojednávaly o ochraně soukromí uživatele. Zásady ochrany soukromí musí mít i aplikace, které nenačítají žádné osobní ani citlivé údaje o uživatelích.

Přidání zásad ochrany soukromí

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Obsah aplikace (Zásady > Obsah aplikace).
 2. V sekci Zásady ochrany soukromí vyberte Spustit.
  • Poznámka: Pokud jste zásady ochrany soukromí přidali již dříve a chcete v nich provést změny, namísto možnosti Spustit se zobrazí možnost Spravovat.
 3. Zadejte adresu URL, na které jsou zásady ochrany soukromí online hostovány.
 4. Změny uložte.

Reklamy 

Musíte uvést, zda aplikace obsahuje reklamy. Týká se to reklam zobrazovaných prostřednictvím externích reklamních sad SDK (sada pro vývoj softwaru), obsahových reklam, nativních reklam as bannerových reklam. U aplikací s reklamami se na stránce záznamu v obchodu bude zobrazovat štítek Obsahuje reklamy. Tento štítek uvidí všichni uživatelé Obchodu Play.

Poznámka: Štítek Obsahuje reklamy není určen k tomu, aby udával, zda aplikace obsahuje jiné typy komerčního obsahu, například placené zobrazení produktu (product placement) nebo nabídky k nákupům v aplikaci či upgradu aplikace. Pokud vaše aplikace obsahuje placené zobrazení produktu, zajistěte, aby tento druh propagace splňoval místní právní předpisy.

Uveďte, zda aplikace obsahuje reklamy.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Obsah aplikace (Zásady > Obsah aplikace).
 2. V sekci Reklamy vyberte Spustit.
  • Poznámka: Pokud jste přítomnost či absenci reklam v aplikaci deklarovali již dříve a chcete provést změny, namísto možnosti Spustit  se zobrazí možnost Spravovat.
 3. Ujistěte se, zda aplikace neporušuje zásady inzerce, a poté vyberte Ano nebo Ne
 4. Změny uložte.

Příklady

Zde je několik příkladů, kdy je třeba uvést, že aplikace obsahuje reklamy, a je proto třeba ji opatřit štítkem Obsahuje reklamy. Nejedná se o úplný seznam, ale jen několik příkladů nejběžnějších typů reklam.

 • Bannery a vsunuté reklamy: V aplikaci je integrována reklamní sada SDK, aby bylo možné zobrazovat bannery a vsunuté reklamy. Tyto formáty reklam používáte ke zpeněžení aplikace nebo k propagaci svých vlastních produktů či aplikací.
 • Nativní reklamy: Aplikace obsahuje nativní reklamy, které nelze rozeznat od ostatního obsahu (např. sponzorované články, reklamy ve zdroji apod.).
 • Vlastní reklamy: V aplikaci se zobrazuje malý reklamní banner, vsunutou reklamu, reklamní zeď (ad wall) nebo widget, které propagují jiné mé aplikace.

Pokud v aplikaci pouze propagujete jiné své aplikace v souladu s následujícími podmínkami, pro účely označení štítkem Obsahuje reklamy uveďte, že aplikace reklamy neobsahuje:

 • V hlavní nabídce aplikace je k dispozici sekce Další aplikace*, pomocí níž uživatel může zobrazit vaše další aplikace.
 • Možnost Další aplikace* se nezobrazuje při hraní.
 • Možnost Další aplikace* nemate uživatele tím, že by se zobrazovala při hraní.

*Místo výrazu Další aplikace můžete použít také výrazy Další hry, Další k prozkoumání, Plná verze, Další, O násnebo svou ikonu vývojáře.

Další sledování

Ačkoliv odpovídáte za pravdivé uvedení přítomnosti reklam v aplikaci, společnost Google tuto skutečnost může kdykoliv ověřit a v odpovídajících případech zobrazit štítek Obsahuje reklamy.

Pokud se domníváte, že náš systém vaši aplikaci opatřil štítkem omylem, obraťte se na náš tým podpory.

Vynucování

Pokud přítomnost reklam ve svých aplikacích označíte chybně, bude to považováno za porušení zásad služby Google Play, což může vést k pozastavení vašich aplikací.

Přístup k aplikacím

Pokud je přístup k celé aplikaci nebo některým jejím částem omezen na základě přihlašovacích údajů, členství, polohy nebo jiného typu ověření, zadejte všechny požadované pokyny, jak přístup k aplikaci získat.

Přidání pokynů pro přístup k aplikaci

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Obsah aplikace (Zásady > Obsah aplikace).
 2. V sekci Přístup k aplikacím vyberte Spustit.
  • Poznámka: Pokud jste dříve přidali pokyny pro přístup k aplikaci a chcete provést změny, namísto možnosti Spustit se zobrazí možnost Spravovat.
 3. Klikněte + Přidejte nové pokyny a zadejte podrobnosti přístupu.
  • Poznámka: Pomocí pole Jakékoliv další pokyny nás můžete informovat o mimořádných přihlašovacích mechanismech, jako jsou jednorázová hesla, vícefaktorové ověření nebo přihlašování pomocí více než dvou polí.
 4. Změny uložte.

V případě odmítnutí aktualizace nebo odstranění aplikace postupujte podle níže uvedených pokynů a odešlete aplikaci ke kontrole znovu.Tyto kroky můžete provést bez kontaktování nebo čekání na odpověď od týmu podpory k zásadám.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Přístup k aplikacím
 2. Aktualizujte informace o přístupu k aplikaci a klikněte na Uložit.
 3. Pokud je váš stav aktualizace připraven k odeslání ke kontrole nebo se na stránce Přehled publikování zobrazuje sekce Změny připravené k odeslání ke kontrole, pak je třeba na stránce Přehled publikování kliknout na Odeslat ke kontrole.

Poznámky:

 • Lze přidat až pět sad pokynů.
 • Pokud přihlašovací údaje nejsou číselné nebo alfanumerické (například QR kód nebo čárový kód), vygenerujte statickou adresu URL a nahrajte ji do služby Play Console.
 • Pokud aplikace obvykle vyžaduje kód pro dvoufázové ověření nebo jednorázové heslo, poskytněte nám znovu použitelné přihlašovací údaje, jejichž platnost nevyprší.
 • Pokud aplikace běžně používá heslo závislé na poloze (např. geo-gate), zadejte platné přihlašovací údaje bez ohledu na polohu uživatele (např. pro „master“ účet).
 • Pokud jsou vaše přihlašovací údaje obvykle v jiném jazyce, než je angličtina, ve službě Play Console zadejte všechny nezbytné přihlašovací údaje v angličtině.

Cílové publikum a obsah

Musíte deklarovat cílovou věkovou skupinu aplikace. Aplikace, jejichž cílové publikum zahrnuje děti, musejí splňovat požadavky zásad pro rodiny služby Google Play.

Je důležité uvést o aplikaci přesné informace. V závislosti na zvoleném cílovém publiku se na aplikaci mohou vztahovat další zásady služby Google Play: Tyto zásady si můžete prostudovat a přečíst si, jak na stránce Obsah aplikace vyplnit sekci Cílové publikum a obsah of the App content

Další informace a interaktivní kontrolní seznam najdete také v kurzu Academy for App Success.

Formulář deklarace oprávnění

Žádosti o oprávnění se posuzují při procesu vydávání, poté co přidáte nebo balíček Android App Bundle. Pokud aplikace vyžaduje vysoce riziková nebo citlivá oprávnění(např. SMS nebo Seznam hovorů), nejspíš budete muset vyplnit formulář deklarace oprávnění a získat souhlas od služby Google Play.

Můžete si přečíst další informace o tomto procesu a pokyny k vyplnění formuláře deklarace oprávnění na stránce Obsah aplikace.

Hodnocení obsahu

Je možné poskytovat místně relevantní hodnocení obsahu, které uživatelé znají, a prostřednictvím cílení na správné publikum pomoci zvýšit míru interakce uživatelů s aplikací.

Pokud nechcete, aby vaše aplikace měly stav Bez hodnocení, co nejdříve se přihlaste do služby Play Console a u každé aplikace vyplňte dotazník. Aplikace bez hodnocení mohou být z Google Play odstraněny.

Přejděte na článek Hodnocení obsahu aplikací a her, kde se dozvíte další informace o konkrétních orgánech provádějících hodnocení a o popisech a také tam najdete pokyny, jak vyplnit tuto sekci stránky Obsah aplikace.

Aplikace pro sledování kontaktů a stavu v souvislosti s covidem-19

Musíte nám sdělit, zda aplikace obsahuje funkci ke sledování kontaktů nebo stavu souvislosti s covidem-19. 

Před vyplněním této sekce si přečtěte požadavky na aplikace související s koronavirovým onemocněním (COVID-19).

Postup vyplnění deklarace ohledně aplikací pro sledování kontaktů a stavu v souvislosti s covidem-19:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Obsah aplikace (Zásady > Obsah aplikace).
 2. V sekci „Aplikace pro sledování kontaktů a stavu v souvislosti s covidem-19“ vyberte Spustit.
  • Poznámka: Pokud jste deklaraci vyplnili již dříve a chcete provést změny, namísto možnosti Spustit bude zobrazena možnost Spravovat.
 3. Vyberte všechna tvrzení, která se na vaši aplikaci vztahují.
 4. Změny uložte.

Pokud vaše aplikace obsahuje funkci ke sledování kontaktů nebo stavu souvislosti s covidem-19, musíte o tom předem informovat tým kontroly aplikací na Google Play.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false