Nastavenie aplikácie na jej hlavnom paneli

 

Po vytvorení aplikácie môžete začať s jej nastavením. Informácie na hlavnom paneli vašej aplikácie vám budú slúžiť ako pomôcka pri najdôležitejších krokoch na sprístupnenie aplikácie na Google Play.

Používanie hlavného panela

Nastavenie aplikácie začnite výberom hlavného panela v ponuke vľavo. V podrobnostiach o aplikácii v hornej časti stránky nájdete rôzne kategórie a úlohy týkajúce sa nastavenia a vydania aplikácie. Pred uvedením aplikácie na trh na Google Play musíte vykonať povinné úlohy. 

Po vykonaní úlohy sa zobrazí zelená značka začiarknutia a prečiarknutý text. Indikátor priebehu v hornej časti sekcie bude aktualizovaný. Keď vykonáte ďalšie úlohy, hlavný panel sa vyplní údajmi o výkonnosti a kľúčovými štatistikami podľa nastavených období. 

Po uvedení aplikácie na trh sa na hlavný panel pravidelne vracajte, aby ste získali prehľad kľúčových metrík, trendov a štatistík svojej aplikácie. Viac sa o týchto metrikách dozviete na stránke Zobrazenie štatistík aplikácie.

Úvodné nastavenie

Obsah aplikácie

Začnite uvedením niektorých informácií o svojej aplikácii a nastavením záznamu v obchode na Google Play. Na základe týchto informácií sa uistíme o vhodnosti vašej aplikácie pre zamýšľaných používateľov a jej súlade s pravidlami služby Google Play a právnymi podmienkami.

Zistite, aké informácie musíte poskytnúť, aby ste pripravili svoju aplikáciu na kontrolu.

Kategorizácia aplikácie a podrobnosti záznamu v obchode

Vyberte kategóriu aplikácie, uveďte kontaktné údaje a nastavte záznam v obchode.

Vydanie aplikácie

Testovanie aplikácie

Pred otvorením testu širšiemu okruhu používateľov služby Google Play otestujte aplikáciu v rámci konkrétnych skupín testerov. Používatelia môžu poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá vám pomôže zlepšiť aplikáciu bez toho, aby to ovplyvnilo jej verejné hodnotenie. Príklady úloh testovania:

  • Nastavenie interného alebo uzatvoreného testovania.
  • Príprava a uvedenie vydania na trh v testovacom kanáli.
  • Pozývanie testerov prostredníctvom e‑mailu alebo služby Skupiny Google a získavanie súkromných spätných väzieb.
  • Nastavenie otvoreného testovacieho kanála a zahájenie otvoreného testovania, aby sa ktokoľvek na Google Play mohol zúčastniť testov a poskytovať spätnú väzbu bez následného ovplyvnenia hodnotenia na Google Play.
Predbežná registrácia

Prostredníctvom predbežnej registrácie môžete zverejniť záznam v obchode ešte pred uvedením aplikácie na trh, aby používatelia mohli zaregistrovať svoj záujem. Všetci používatelia, ktorí si aplikáciu predbežne zaregistrovali, dostanú po jej uvedení na trh upozornenie, že si ju môžu stiahnuť, alebo sa aplikácia nainštaluje automaticky.

Ako sprístupniť aplikáciu alebo hru na predbežnú registráciu

Vydanie aplikácie (do produkčného kanála)

Ak chcete na Google Play uviesť aplikáciu na trh, musíte zaviesť jej vydanie do produkčného kanála.

Po uvedení na trh

Po uvedení aplikácie na trh sa na hlavný panel pravidelne vracajte, aby ste získali prehľad kľúčových metrík, trendov a štatistík svojej aplikácie. S pribúdajúcimi údajmi o používaní sa môžu metriky, ktoré sa tu zobrazujú, meniť. Hlavný panel si môžete prispôsobiť tak, aby zobrazoval iba údaje, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
92637
false