Thiết lập ứng dụng của bạn trên trang tổng quan của ứng dụng

Sau khi tạo ứng dụng, bạn có thể bắt đầu thiết lập ứng dụng này. Trang tổng quan của ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn tất cả các bước quan trọng nhất để phát hành ứng dụng của bạn trên Google Play.

Sử dụng trang tổng quan

Để bắt đầu thiết lập ứng dụng, hãy chọn Trang tổng quan trên trình đơn bên trái. Bên dưới phần thông tin chi tiết của ứng dụng ở đầu trang, bạn sẽ tìm thấy các danh mục và nhiệm vụ khác nhau liên quan đến thiết lập và phát hành ứng dụng. Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ bắt buộc này trước khi có thể phát hành ứng dụng trên Google Play.

Khi hoàn thành một nhiệm vụ, bạn sẽ thấy dấu kiểm màu xanh lục và chữ bị gạch ngang.Đồng thời, thanh tiến trình ở đầu mục sẽ được cập nhật. Khi bạn hoàn thành thêm nhiều nhiệm vụ, trang tổng quan của bạn sẽ được điền sẵn thông tin về hiệu suất và thông tin chi tiết chính theo khoảng thời gian bạn đã đặt. 

Sau khi phát hành ứng dụng, bạn có thể truy cập trang tổng quan để xem thông tin tổng quan về các chỉ số, xu hướng và thông tin chi tiết quan trọng cho ứng dụng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chỉ số này, hãy truy cập trang Xem dữ liệu thống kê của ứng dụng.

Thiết lập ban đầu

Nội dung ứng dụng

Hãy bắt đầu bằng cách cung cấp một số thông tin về ứng dụng của bạn và thiết lập trang thông tin trên Cửa hàng Google Play. Thông tin mà bạn cung cấp giúp chúng tôi đảm bảo rằng ứng dụng của bạn an toàn cho người dùng mục tiêu, tuân thủ chính sách của Google Play và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Để tìm hiểu thêm về những thông tin bạn cần cung cấp nhằm hoàn thiện ứng dụng của bạn, hãy xem phần Hoàn thiện ứng dụng để chuẩn bị cho quá trình xem xét.

Danh mục ứng dụng và thông tin chi tiết về trang thông tin trên cửa hàng Play

Chọn danh mục ứng dụng, cung cấp thông tin liên hệ và thiết lập trang thông tin trên cửa hàng Play của bạn.

Phát hành ứng dụng

Thử nghiệm ứng dụng

Ban đầu, hãy thử nghiệm ứng dụng của bạn với các nhóm người thử nghiệm cụ thể trước khi tiến hành thử nghiệm với một nhóm người dùng Google Play lớn hơn. Người dùng có thể đưa ra ý kiến phản hồi mang tính xây dựng giúp bạn cải thiện ứng dụng mà không ảnh hưởng đến điểm xếp hạng công khai của bạn.

Lưu ý quan trọng: Nhà phát triển có tài khoản cá nhân được tạo sau ngày 13 tháng 11 năm 2023 phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể về kiểm thử thì mới có thể công khai phát hành ứng dụng chính thức lên Google Play hoặc sử dụng các tính năng khác như đăng ký trước hoặc kiểm thử công khai. Hãy đọc bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Sau đây là một số hoạt động liên quan đến việc kiểm thử:

  • Thiết lập thử nghiệm nội bộ hoặc thử nghiệm kín.
  • Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành cho kênh thử nghiệm.
  • Mời người thử nghiệm qua email hoặc Google Groups và thu thập ý kiến phản hồi riêng.
  • Thiết lập kênh thử nghiệm mở và chuyển sang thử nghiệm mở để mọi người có thể tham gia thử nghiệm của bạn trên Google Play, đồng thời cung cấp ý kiến phản hồi mà không ảnh hưởng đến điểm xếp hạng của bạn trên Google Play.
Đăng ký trước

Bằng cách sử dụng tính năng đăng ký trước, bạn có thể phát hành trang thông tin trên Cửa hàng Play trước khi phát hành ứng dụng để người dùng có thể bày tỏ sự quan tâm của họ. Khi bạn phát hành ứng dụng, tất cả người dùng đã đăng ký trước sẽ nhận được thông báo để tải ứng dụng của bạn xuống hoặc ứng dụng đó sẽ được cài đặt tự động.

Để tìm hiểu thêm về cách cho phép đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi của bạn, hãy xem bài viết Nâng cao mức độ nhận biết về ứng dụng bằng tính năng đăng ký trước.

Phát hành ứng dụng (trên kênh phát hành chính thức)

Để phát hành ứng dụng trên Google Play, bạn cần phải ra mắt bản phát hành trên kênh phát hành công khai.

Sau khi phát hành

Sau khi phát hành ứng dụng, bạn óc thể truy cập trang tổng quan để xem thông tin tổng quan về các chỉ số, xu hướng và thông tin chi tiết quan trọng cho ứng dụng của mình. Các chỉ số hiển thị tại trang tổng quan này sẽ thay đổi theo thời gian khi có thêm dữ liệu sử dụng. Bạn có thể tùy chỉnh trang tổng quan để hiển thị dữ liệu quan trọng nhất đối với bạn.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính