Xem kích thước tải xuống và kích thước cài đặt của ứng dụng

Để xây dựng các ứng dụng hiệu quả có kích thước tối ưu hóa, bạn có thể kiểm tra kích thước tải xuống và kích thước cài đặt của các bản phát hành ứng dụng và tìm hiểu cách kích thước của ứng dụng thay đổi theo thời gian.

Kích thước ứng dụng là một trong những yếu tố lớn nhất có thể ảnh hưởng đến chỉ số cài đặt và gỡ cài đặt ứng dụng. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải thường xuyên theo dõi và hiểu cách bạn có thể giảm kích thước tải xuống và cài đặt của ứng dụng. Kích thước tải xuống và kích thước cài đặt là hai loại kích thước có liên quan đến nhau. Dưới đây là một số điểm khác biệt của hai loại kích thước này:

 • Kích thước tải xuống của ứng dụng: Kích thước của ứng dụng mà người dùng tải trên Google Play xuống. Ứng dụng có kích thước tải xuống lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian tải xuống hơn.
 • Kích thước ứng dụng trên thiết bị: Dung lượng cần thiết để cài đặt ứng dụng. Ở thời điểm người dùng tải xuống, các ứng dụng ở dạng nén. Vì vậy, kích thước cài đặt ứng dụng có thể lớn hơn kích thước tải xuống. Một ứng dụng có kích thước cài đặt lớn hơn cần nhiều dung lượng hơn trên thiết bị của người dùng để hoàn tất việc cài đặt. Sau khi ứng dụng được mở, kích thước của ứng dụng trên đĩa sẽ thay đổi tùy theo mức độ sử dụng ứng dụng.

Lưu ý: Tất cả các kích thước đều là kết quả ước tính đại diện dựa trên phiên bản mà bạn mới phát hành chính thức và cấu hình thiết bị XXXHDPI ARMv8 hoặc cấu hình tương đương được hỗ trợ trong ứng dụng của bạn.

Kiểm tra và so sánh kích thước cùng số liệu liên quan đến kích thước

Sau khi phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng, bạn có thể xem kích thước tải xuống và kích thước cài đặt của ứng dụng theo cách sau:

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Kích thước ứng dụng (Android vitals > Kích thước ứng dụng).
 2. Ở trên cùng bên phải của màn hình, hãy lọc dữ liệu trên trang theo Kích thước tải xuống của ứng dụng hoặc Kích thước ứng dụng trên thiết bị.

Bạn có thể tìm thấy dữ liệu sau trên trang Kích thước ứng dụng:

 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị: Kích thước của ứng dụng trên thiết bị tham chiếu và phạm vi kích thước của ứng dụng trên tất cả cấu hình thiết bị.
 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị so với kích thước của các ứng dụng ngang hàng: So sánh kích thước của ứng dụng với kích thước của các ứng dụng ngang hàng.
  • Để tạo một nhóm ngang hàng tùy chỉnh gồm 8-12 ứng dụng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng.
 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị theo thời gian: Mức độ thay đổi về kích thước của ứng dụng và so với các ứng dụng ngang hàng theo thời gian.
  • Gần phía trên cùng bên phải của biểu đồ, bạn có thể chọn phạm vi ngày mà bạn muốn xem và chọn hộp đánh dấu để xem kích thước của ứng dụng trên tất cả cấu hình thiết bị.
 • Thiết bị đang hoạt động có dung lượng bộ nhớ trống ít hơn 1 GB*: Tỷ lệ phần trăm người dùng đang dùng ứng dụng của bạn có dưới 1 GB dung lượng bộ nhớ còn trống trên thiết bị.
 • Lượt gỡ cài đặt trên các thiết bị có dung lượng bộ nhớ trống ít hơn 1 GB*: Tỷ lệ số lượt gỡ cài đặt trên các thiết bị đang hoạt động có dưới 1 GB dung lượng bộ nhớ còn trống so với số lượt gỡ cài đặt trên tất cả thiết bị đang hoạt động.

*Lưu ý: Các chỉ số Thiết bị đang hoạt động có dung lượng bộ nhớ trống ít hơn 1 GBLượt gỡ cài đặt trên thiết bị có dung lượng bộ nhớ trống ít hơn 1 GB được tính theo số liệu trung bình luân phiên trong vòng 30 ngày và chỉ hiển thị khi đó chắc chắn là những chỉ số có thể áp dụng cho ứng dụng của bạn.

Xem thông tin chi tiết về kích thước

Nếu bạn phát hành ứng dụng bằng Android App Bundle, thì bạn có thể xem biểu đồ sắp xếp theo mã phiên bản của gói kèm theo thông tin chi tiết về mức dung lượng dành cho từng thành phần của ứng dụng so với tổng kích thước cài đặt hoặc kích thước tải xuống cho 5 bản phát hành trước đây của bạn.

Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết này để tìm ra phần nào trong ứng dụng đang chiếm nhiều dung lượng nhất và xác định những khu vực mà bạn có thể tối ưu hóa hơn nữa để tạo không gian. Thông tin chi tiết này dựa trên một tệp APK được tạo qua gói ứng dụng của bạn cho cấu hình thiết bị tham chiếu.

Bảng phân tích sẽ hiển thị những dữ liệu sau đây:

 • Thông tin chi tiết về kích thước tải xuống của ứng dụng:
  • Mã/DEX: Tất cả mã Java hoặc Kotlin trong ứng dụng của bạn được biên dịch để thực thi trên Android dưới định dạng DEX.
  • Tài nguyên: Bao gồm bảng tài nguyên và các thành phần không mã hóa trong ứng dụng của bạn tại thư mục res/ directory, ví dụ như các chuỗi và hình ảnh.
  • Nội dung: Đây là các tệp khác mà ứng dụng của bạn sử dụng trong thư mục assets/directory, ví dụ như các tệp âm thanh hoặc video.
  • Thư viện gốc: Mã gốc trong thư mục libs/ directory của ứng dụng. Thường thì mã gốc này là một mã bất kỳ không phải Java hoặc Kotlin.
  • Khác: Các tệp khác trong ứng dụng của bạn.
 • Chi tiết về kích thước của ứng dụng trên thiết bị còn cho biết thêm các thông tin sau: 
  • Thư viện gốc đã được trích xuất: Khi các thư viện gốc được nén trong một tệp APK, các thư viện gốc này cần được trích xuất vào bộ nhớ cục bộ để chạy ứng dụng của bạn.
  • Đã tối ưu hóa mã DEX: Mã DEX được Android Runtime chuyển đổi sang mã gốc để có hiệu suất tốt hơn.

Xem các đề xuất giúp tối ưu hóa kích thước ứng dụng 

Ở gần giữa trang, bạn có thể xem những đề xuất để tối ưu hóa kích thước ứng dụng dựa trên phân tích về bản phát hành gần nhất.

Nếu bạn phát hành ứng dụng bằng cách sử dụng APK, bạn sẽ thấy đề xuất sử dụng gói ứng dụng kèm theo số liệu ước tính kích thước mà bạn có thể cắt giảm. Nếu bạn phát hành ứng dụng bằng cách sử dụng gói ứng dụng, bạn sẽ thấy thông tin phân tích chi tiết hơn, kèm theo danh sách các cách thức tối ưu hóa mà bạn nên dùng.

Mỗi cách thức tối ưu hóa bao gồm hướng dẫn cụ thể về những thay đổi bạn có thể thực hiện cùng thông tin về mức kích thước mà bạn có thể cắt giảm bằng cách thực hiện các thay đổi này (nếu có thể ước tính được). Kích thước ước tính là con số ước tính riêng cho từng cách thức tối ưu hóa và có thể sẽ thay đổi nếu bạn thực hiện nhiều phương pháp tối ưu hóa cùng một lúc.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố