Xem kích thước tải xuống và kích thước cài đặt của ứng dụng

Để xây dựng các ứng dụng hiệu quả có kích thước tối ưu hóa, bạn có thể kiểm tra kích thước tải xuống và kích thước cài đặt của các bản phát hành ứng dụng và tìm hiểu cách kích thước của ứng dụng thay đổi theo thời gian.

Kích thước ứng dụng là một trong những yếu tố lớn nhất có thể ảnh hưởng đến chỉ số cài đặt và gỡ cài đặt ứng dụng. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải thường xuyên theo dõi và hiểu cách bạn có thể giảm kích thước tải xuống và cài đặt của ứng dụng. Vì hai kích thước có liên quan đến nhau, dưới đây là một số điểm khác biệt:

 • Kích thước tải xuống của ứng dụng: Kích thước của ứng dụng mà người dùng tải trên Google Play xuống. Ứng dụng có kích thước tải xuống lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian tải xuống hơn.
 • Kích thước ứng dụng trên thiết bị: Dung lượng cần thiết để cài đặt ứng dụng. Tại thời điểm người dùng tải xuống, các ứng dụng đang ở dạng nén. Vì vậy, kích thước cài đặt ứng dụng có thể lớn hơn kích thước tải xuống. Một ứng dụng có kích thước cài đặt lớn thì sẽ cần nhiều dung lượng hơn trên thiết bị của người dùng để hoàn tất việc cài đặt. Sau khi người dùng mở ứng dụng, kích thước của ứng dụng trên đĩa sẽ thay đổi tuỳ theo mức sử dụng ứng dụng.

Lưu ý: Tất cả các kích thước đều là kết quả mang tính đại diện dựa trên phiên bản bạn mới phát hành chính thức và cấu hình thiết bị XXXHDPI ARMv8 hoặc cấu hình tương đương gần nhất mà ứng dụng của bạn hỗ trợ.

Kiểm tra và so sánh kích thước cũng như số liệu liên quan đến kích thước

Sau khi phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng, bạn có thể xem kích thước tải xuống và kích thước cài đặt của ứng dụng theo cách sau:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Kích thước ứng dụng (Chất lượngAndroid vitals > Kích thước ứng dụng).
 2. Ở trên cùng bên phải của màn hình, bạn có thể lọc dữ liệu của trang theo Kích thước tải xuống của ứng dụng hoặc Kích thước ứng dụng trên thiết bị.

Bạn có thể tìm thấy những dữ liệu sau trên trang Kích thước ứng dụng:

 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị: Kích thước của ứng dụng trên thiết bị tham chiếu và phạm vi kích thước của ứng dụng trên tất cả cấu hình thiết bị.
 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị so với kích thước của các ứng dụng ngang hàng: So sánh kích thước của ứng dụng với kích thước của các ứng dụng ngang hàng.
  • Để tạo một nhóm ngang hàng tùy chỉnh gồm 8-12 ứng dụng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng.
 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị theo thời gian: Mức độ thay đổi về kích thước của ứng dụng và tương quan giữa kích thước của ứng dụng so với các ứng dụng ngang hàng theo thời gian.
  • Gần phía trên cùng bên phải của biểu đồ, bạn có thể chọn phạm vi ngày mà bạn muốn xem và đánh dấu vào hộp để xem kích thước của ứng dụng trên mọi cấu hình thiết bị.
 • Thiết bị đang hoạt động có dung lượng trống dưới 2 GB: Tỷ lệ phần trăm người dùng đang sử dụng ứng dụng của bạn có dưới 2 GB dung lượng bộ nhớ còn trống trên thiết bị.
 • Lượt gỡ cài đặt trên các thiết bị có dung lượng trống dưới 2 GB: Tỷ lệ số lượt gỡ cài đặt trên các thiết bị đang hoạt động có dưới 2 GB dung lượng bộ nhớ còn trống so với số lượt gỡ cài đặt trên tất cả thiết bị đang hoạt động.

Lưu ý:

 • Các chỉ số Thiết bị đang hoạt động có dung lượng trống dưới 2 GBLượt gỡ cài đặt trên các thiết bị có dung lượng trống dưới 2 GB được tính theo số liệu trung bình luân phiên trong vòng 30 ngày và chỉ xuất hiện khi được xác định là những chỉ số phù hợp với ứng dụng của bạn.
 • Ngày 27 tháng 9 năm 2021, chúng tôi đã cập nhật số liệu thống kê về Kích thước ứng dụng trên thiết bị để sử dụng một số liệu ước tính mang tính đại diện hơn thay vì tính toán trường hợp xấu nhất. Vì lý do này, bạn có thể nhận thấy sự sụt giảm trong số liệu về Kích thước ứng dụng trên thiết bịChi tiết về kích thước của ứng dụng trên thiết bị.

Xem thông tin chi tiết về kích thước

Nếu dùng Android App Bundle để phát hành ứng dụng, thì bạn có thể xem một biểu đồ được sắp xếp theo mã phiên bản của gói. Biểu đồ này cũng cung cấp thông tin chi tiết về mức dung lượng dành cho từng thành phần của ứng dụng so với tổng kích thước tải xuống hoặc kích thước cài đặt cho 5 bản phát hành trước đó.

Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết này để tìm ra phần nào trong ứng dụng đang chiếm nhiều dung lượng nhất cũng như xác định những điểm mà bạn có thể tối ưu hoá hơn nữa để giảm dung lượng. Thông tin chi tiết này dựa trên một tệp APK được tạo qua gói ứng dụng của bạn cho cấu hình thiết bị tham chiếu.

Bảng phân tích sẽ hiển thị những dữ liệu sau đây:

 • Thông tin chi tiết về kích thước tải xuống của ứng dụng:
  • Mã/DEX: Tất cả mã Java hoặc Kotlin trong ứng dụng được biên dịch để thực thi trên Android dưới định dạng DEX.
  • Tài nguyên: Bao gồm bảng tài nguyên và các thành phần không mã hoá trong ứng dụng tại thư mục res/ directory, ví dụ như các chuỗi và hình ảnh.
  • Nội dung: Đây là các tệp khác mà ứng dụng của bạn sử dụng trong thư mục assets/directory, ví dụ như các tệp âm thanh hoặc video.
  • Thư viện gốc: Mã gốc trong thư mục libs/ directory của ứng dụng. Thường thì mã gốc này là một mã bất kỳ không phải Java hoặc Kotlin.
  • Khác: Các tệp khác trong ứng dụng của bạn.
 • Chi tiết về kích thước của ứng dụng trên thiết bị còn cho biết thêm các thông tin sau: 
  • Thư viện gốc đã trích xuất: Khi được nén trong một tệp APK, các thư viện gốc phải được trích xuất vào bộ nhớ cục bộ thì mới chạy được ứng dụng của bạn.
  • Mã DEX đã tối ưu hoá: Mã DEX được Android Runtime chuyển đổi sang mã gốc để có hiệu suất tốt hơn.

Xem các đề xuất giúp tối ưu hóa kích thước ứng dụng 

Ở gần giữa trang, bạn có thể xem những đề xuất để tối ưu hóa kích thước ứng dụng dựa trên phân tích về bản phát hành gần nhất. 

Nếu dùng tệp APK để phát hành ứng dụng, bạn sẽ thấy đề xuất sử dụng gói ứng dụng kèm theo số liệu ước tính kích thước mà bạn có thể cắt giảm. Nếu dùng gói ứng dụng để phát hành ứng dụng, bạn sẽ thấy thông tin phân tích chi tiết hơn, kèm theo danh sách các cách thức tối ưu hoá mà bạn nên dùng.

Mỗi cách thức tối ưu hóa bao gồm hướng dẫn cụ thể về những thay đổi bạn có thể thực hiện và mức kích thước mà bạn có thể cắt giảm khi thực hiện những thay đổi này (nếu có thể ước tính được). Kích thước ước tính là con số ước tính riêng cho từng cách thức tối ưu hoá và có thể sẽ thay đổi nếu bạn thực hiện nhiều phương pháp tối ưu hoá cùng một lúc.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false