Tối ưu hoá kích thước ứng dụng để không vượt quá giới hạn kích thước ứng dụng trong Google Play

Kích thước ứng dụng là một khía cạnh quan trọng về chất lượng kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến các chỉ số về lượt cài đặt và gỡ cài đặt ứng dụng. Google Play cũng có giới hạn kích thước đối với ứng dụng và nội dung động, chẳng hạn như mô-đun tính năng và gói tài sản. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về giới hạn kích thước của Google Play, đồng thời giải thích cách bạn có thể sử dụng Play Console để nắm được những kích thước liên quan đến ứng dụng của mình. Nhờ đó, bạn có thể giữ cho kích thước ứng dụng ở mức tối ưu nhất.

Tìm hiểu về kích thước ứng dụng

Quan trọng là bạn phải thường xuyên theo dõi và nắm được cách giảm kích thước tải xuống (ảnh hưởng đến số lượt cài đặt thành công) và kích thước cài đặt (ảnh hưởng đến số lượt gỡ cài đặt) của ứng dụng của mình. Sau đây là sự khác biệt giữa hai kích thước đó:

 • Kích thước tải xuống của ứng dụng: Kích thước của ứng dụng mà người dùng tải xuống qua Google Play. Ứng dụng có kích thước tải xuống lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian tải xuống hơn.
 • Kích thước ứng dụng trên thiết bị: Dung lượng cần thiết để cài đặt ứng dụng. Tại thời điểm người dùng tải xuống, các ứng dụng đang ở dạng nén. Vì vậy, kích thước cài đặt ứng dụng có thể lớn hơn kích thước tải xuống. Một ứng dụng có kích thước cài đặt lớn thì sẽ cần nhiều dung lượng hơn trên thiết bị của người dùng để hoàn tất việc cài đặt. Sau khi người dùng mở ứng dụng, kích thước của ứng dụng trên đĩa sẽ thay đổi tuỳ theo mức sử dụng ứng dụng.

Giới hạn kích thước tối đa của Google Play

Gói ứng dụng, mô-đun tính năng và gói tài sản phải tuân theo các giới hạn về kích thước như dưới đây. Tất cả giới hạn kích thước của Google Play đều dựa trên kích thước tệp nén tải xuống, theo tính toán của Play Console khi bạn tải gói ứng dụng của mình lên. Bạn có thể ước tính gần đúng kích thước trước khi tải lên Play Console bằng công cụ dòng lệnh bundletool. Công cụ này sử dụng một cách tính tương tự (nhưng không giống hệt cách trên).

Lưu ý quan trọng: Để cải thiện các chỉ số cài đặt, bạn nên thiết lập cho ứng dụng kích thước nhỏ và tối ưu nhất có thể. Hầu hết nhà phát triển nên giữ cho kích thước nằm dưới và cách xa những mức giới hạn này.

Thành phần ứng dụng

Giới hạn kích thước tải xuống của ứng dụng

Mô-đun cơ sở

200 MB

Mô-đun tính năng riêng lẻ

200 MB

Gói tài sản riêng lẻ

1,5 GB

Tổng kích thước tích luỹ cho tất cả gói tài sản tại thời điểm cài đặt và mô-đun

4 GB

Tổng kích thước tích luỹ của các gói tài sản được phân phối theo yêu cầu hoặc tiếp nối nhanh

4 GB*

Các nhà phát triển trong Chương trình Đối tác của Google Play cho Trò chơi được phép phân phối thêm gói tài sản lên đến 6 GB, nghĩa là tổng giá trị tích luỹ của họ đối với các gói tài sản được phân phối theo yêu cầu và tiếp nối nhanh là 10 GB thay vì 4 GB.

Ngoài những giới hạn kích thước nêu trên, hãy lưu ý những điều sau:

 • Ứng dụng lớn hơn 1 GB phải nhắm đến phiên bản SDK tối thiểu là Android Lollipop (API cấp 21) trở lên.
 • Số mô-đun tính năng tối đa được đề xuất là 100 đối với ứng dụng nhắm đến phiên bản SDK tối thiểu từ Android Oreo (API cấp 26) trở lên. Số mô-đun tính năng tối đa là 50 khi nhắm đến một phiên bản SDK tối thiểu thấp hơn.
 • Số gói tài sản tối đa trong một gói ứng dụng riêng lẻ là 100.
 • Nếu ứng dụng của bạn có kích thước lớn hơn 200 MB, thì người dùng sử dụng kết nối dữ liệu di động sẽ thấy một hộp thoại không chặn khi cài đặt ứng dụng qua Google Play về kích thước lớn của ứng dụng trên thiết bị Android của họ.
 • Nếu vẫn xuất bản bằng tệp APK thay vì gói ứng dụng, thì ứng dụng phải tuân theo các giới hạn kích thước cũ của tệp APK (kích thước tệp APK tối đa là 100 MB) chứ không phải những giới hạn kích thước nêu trên.

Xem kích thước tải xuống và kích thước cài đặt của ứng dụng

Sau khi phát hành ứng dụng lên một kênh phát hành công khai, bạn có thể làm theo các bước sau để xem kích thước tải xuống và kích thước cài đặt của ứng dụng:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Kích thước ứng dụng (Chất lượngAndroid vitals > Kích thước ứng dụng).
 2. Ở trên cùng bên phải của màn hình, bạn có thể lọc dữ liệu của trang theo Kích thước tải xuống của ứng dụng hoặc Kích thước ứng dụng trên thiết bị.

Bạn có thể tìm thấy những dữ liệu sau trên trang Kích thước ứng dụng:

 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị: Kích thước của ứng dụng trên thiết bị tham chiếu và phạm vi kích thước của ứng dụng trên tất cả cấu hình thiết bị.
 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị so với kích thước của các ứng dụng ngang hàng: So sánh kích thước của ứng dụng với kích thước của các ứng dụng ngang hàng.
  • Để tạo một nhóm ứng dụng ngang hàng tuỳ chỉnh gồm 8-12 ứng dụng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng.
 • Kích thước tải xuống của ứng dụng/Kích thước ứng dụng trên thiết bị theo thời gian: Mức độ thay đổi về kích thước của ứng dụng và tương quan giữa kích thước của ứng dụng so với các ứng dụng ngang hàng theo thời gian.
  • Gần phía trên cùng bên phải của biểu đồ, bạn có thể chọn phạm vi ngày mà bạn muốn xem và đánh dấu vào hộp để xem kích thước của ứng dụng trên mọi cấu hình thiết bị.
 • Thiết bị đang hoạt động có dung lượng trống dưới 2 GB: Tỷ lệ phần trăm người dùng đang sử dụng ứng dụng của bạn có dưới 2 GB dung lượng bộ nhớ còn trống trên thiết bị.
 • Lượt gỡ cài đặt trên thiết bị có dung lượng trống dưới 2 GB: Tỷ lệ số lượt gỡ cài đặt trên các thiết bị đang hoạt động có dưới 2 GB dung lượng bộ nhớ còn trống so với số lượt gỡ cài đặt trên tất cả thiết bị đang hoạt động.

Lưu ý:

 • Lưu ý: Tất cả kích thước đều là kết quả mang tính đại diện dựa trên phiên bản bạn mới phát hành chính thức và cấu hình thiết bị XXXHDPI ARMv8 hoặc cấu hình tương đương gần nhất mà ứng dụng của bạn hỗ trợ.
 • Các chỉ số Thiết bị đang hoạt động có dung lượng trống dưới 2 GBLượt gỡ cài đặt trên thiết bị có dung lượng trống dưới 2 GB được tính theo số liệu trung bình luân phiên trong vòng 30 ngày và chỉ xuất hiện khi được xác định là phù hợp với ứng dụng của bạn.

Xem thông tin chi tiết về kích thước

Nếu dùng Android App Bundle để phát hành ứng dụng, thì bạn có thể xem một biểu đồ được sắp xếp theo mã phiên bản của gói. Biểu đồ này cũng cung cấp thông tin chi tiết về mức dung lượng dành cho từng thành phần của ứng dụng so với tổng kích thước tải xuống hoặc kích thước cài đặt cho 5 bản phát hành trước đó.

Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết này để tìm ra phần nào trong ứng dụng đang chiếm nhiều dung lượng nhất cũng như xác định những điểm mà bạn có thể tối ưu hoá hơn nữa để giảm dung lượng. Thông tin chi tiết này dựa trên một tệp APK được tạo qua gói ứng dụng của bạn cho cấu hình thiết bị tham chiếu.

Bảng phân tích sẽ hiển thị những dữ liệu sau đây:

 • Thông tin chi tiết về kích thước tải xuống của ứng dụng:
  • Mã/DEX: Tất cả mã Java hoặc Kotlin trong ứng dụng được biên dịch để thực thi trên Android dưới định dạng DEX.
  • Tài nguyên: Bao gồm bảng tài nguyên và các thành phần không mã hoá trong ứng dụng tại thư mục res/ directory, ví dụ như các chuỗi và hình ảnh.
  • Nội dung: Đây là các tệp khác mà ứng dụng của bạn sử dụng trong thư mục assets/directory, ví dụ như các tệp âm thanh hoặc video.
  • Thư viện gốc: Mã gốc trong thư mục libs/ directory của ứng dụng. Thường thì mã gốc này là một mã bất kỳ không phải Java hoặc Kotlin.
  • Khác: Các tệp khác trong ứng dụng của bạn.
 • Chi tiết về kích thước của ứng dụng trên thiết bị còn cho biết thêm các thông tin sau: 
  • Thư viện gốc đã trích xuất: Khi được nén trong một tệp APK, các thư viện gốc phải được trích xuất vào bộ nhớ cục bộ thì mới chạy được ứng dụng của bạn.
  • Mã DEX đã tối ưu hoá: Mã DEX được Android Runtime chuyển đổi sang mã gốc để có hiệu suất tốt hơn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính