Як оптимізувати розмір додатка відповідно до вимог Google Play

Розмір – це важлива складова технічної якості, яка може впливати на показники встановлення й видалення додатка. Крім того, у Google Play діють певні обмеження щодо розміру додатків і динамічного контенту, зокрема модулів функцій і пакетів об’єктів. У цій статті описано вимоги до розміру додатка в Google Play і пояснено, як ефективно дотримуватися їх за допомогою Play Console.

Про розмір додатка

Розмір додатка може впливати на те, як часто його встановлюють і видаляють, тому важливо регулярно відстежувати розміри завантаження та встановлення додатка й уміти зменшувати їх за потреби. Нижче описано, як відрізняються ці два показники.

 • Розмір завантаження додатка: розмір додатка, який користувачі завантажують у Google Play. Що більше це значення, то довше завантажується додаток.
 • Розмір додатка на пристрої: обсяг пам’яті, потрібний, щоб установити додаток. Оскільки додатки завантажуються стисненими, розмір встановлення більший, ніж розмір завантаження. Що більший розмір встановлення, то більше додатку потрібно місця на пристрої. Коли додаток відкривають на пристрої, його розмір на диску може змінюватися залежно від особливостей використання.

Вимоги Google Play до максимального розміру додатка

На набори App Bundle, модулі функцій і пакети об’єктів поширюються наведені нижче обмеження. Ці обмеження стосуються розміру завантаження стисненого файлу, який обчислюється в Play Console, коли ви додаєте набір App Bundle. Перш ніж зробити це, ви можете приблизно оцінити його розмір завантаження. Для цього скористайтесь інструментом командного рядка bundletool, який виконує аналогічні (але не ідентичні) обчислення.

Важливо. Google Play рекомендує оптимізувати розмір додатка, зробивши його якнайменшим, оскільки це поліпшує показники встановлення. Розмір більшості додатків має бути значно менший за встановлені обмеження.

Компонент додатка

Обмеження щодо розміру завантаження

Основний модуль

200 МБ

Окремі модулі функцій

200 МБ

Окремі пакети об’єктів

1,5 ГБ

Загальний розмір усіх модулів і пакетів об’єктів під час встановлення

4 ГБ

Загальний розмір пакетів об’єктів, які доставляються за запитом або відразу після встановлення

4 ГБ*

Розробники, які беруть участь у Партнерській програмі Google Play для ігор, можуть доставляти додаткові пакети об’єктів розміром до 6 ГБ. Це означає, що для них обмеження щодо загального розміру пакетів об’єктів, які доставляються за запитом або відразу після встановлення, становить 10 ГБ (замість 4 ГБ).

Крім перелічених вище обмежень, розробники повинні дотримуватися наведених нижче вимог.

 • Додатки розміром понад 1 ГБ слід націлювати на Android SDK версії Lollipop (API 21-го рівня) або новішої.
 • Для додатків, націлених на Android SDK версії Oreo (API 26-го рівня) або новішої, максимальна рекомендована кількість модулів функцій становить 100. Якщо додаток націлено на Android SDK старішої версії, максимальна кількість модулів функцій становить 50.
 • Максимальна кількість пакетів об'єктів в окремому наборі App Bundle становить 100.
 • Якщо розмір додатка перевищує 200 МБ, під час встановлення додатка з Google Play користувачі з мобільним Інтернетом бачитимуть попередження про його великий розмір на пристрої Android.
 • Якщо додаток опубліковано у вигляді файлів APK, а не набору App Bundle, замість наведених вище лімітів на нього поширюються застарілі обмеження щодо розміру файлів APK (наприклад, максимальний розмір файлу APK становить 100 МБ).

Перегляд розмірів завантаження й встановлення додатка

Щоб дізнатися розміри завантаження й встановлення додатка, коли опубліковано його робочу версію:

 1. Відкрийте Play Console і перейдіть на сторінку Розмір додатка (Якість > Android Vitals > Розмір додатка).
 2. Угорі праворуч можна вибрати фільтр Розмір завантаження додатка або Розмір додатка на пристрої.

Сторінка Розмір додатка містить наведені нижче дані.

 • Розмір завантаження/розмір на пристрої: розмір додатка на контрольному пристрої та діапазон його розмірів для всіх конфігурацій.
 • Розмір завантаження/розмір на пристрої порівняно з аналогами: порівняння розміру додатка з аналогами.
  • Щоб створити власну групу аналогів із 8–12 додатків, натисніть Редагувати групу аналогів.
 • Розмір завантаження додатка/розмір додатка на пристрої з часу його встановлення: дані про динаміку змінення розміру додатка порівняно з аналогами.
  • У верхньому правому куті діаграми можна вибрати потрібний діапазон дат і встановити прапорець відповідного розміру додатка для всіх конфігурацій пристроїв.
 • Активні пристрої з менше ніж 2 ГБ вільного місця: відсоток активних користувачів додатка, на пристроях яких залишилося менше ніж 2 ГБ вільного місця.
 • Видалення на пристроях із менше ніж 2 ГБ вільного місця: співвідношення видалень на активних пристроях із менш ніж 2 ГБ вільного місця й видалень на всіх активних пристроях.

Примітки

 • Усі розміри обчислено на основі останньої робочої версії для конфігурації пристрою XXXHDPI ARMv8 чи найближчої до неї, яку підтримує додаток.
 • Показники Активні пристрої з менше ніж 2 ГБ вільного місця й Видалення на пристроях із менше ніж 2 ГБ вільного місця обчислюються на основі ковзного середнього значення за 30 днів і відображаються, лише якщо їх можна застосовувати до вашого додатка.

Перегляд деталізації розміру додатка

Якщо ви публікуєте додатки у форматі Android App Bundle, ви можете переглянути діаграму з даними, упорядкованими за кодами версій наборів, щоб з’ясувати, скільки місця займають різні компоненти додатка порівняно із загальним розміром завантаження чи встановлення його п’ятьох попередніх випусків.

З цієї діаграми можна дізнатися, які частини додатка найбільші та як оптимізувати його розмір. Дані обчислюються на основі файлу APK із набору App Bundle для контрольної конфігурації пристрою.

У деталізації вказано перелічені нижче дані.

 • Деталізація розміру завантаження додатка
  • Код/DEX. Весь код Java або Kotlin у додатку, скомпільований для виконання в Android у форматі DEX.
  • Ресурси. До цієї категорії належать таблиця ресурсів і некодові компоненти додатка в каталозі res/, як-от рядки чи зображення.
  • Об’єкти. Інші файли, які додаток використовує в каталозі assets/, наприклад аудіо- чи відеофайли.
  • Нативні бібліотеки. Нативний код у каталозі libs/ додатка. Зазвичай це будь-який код, крім Java та Kotlin.
  • Інше. Інші файли в додатку.
 • Деталізація розміру додатка на пристрої містить також перелічені нижче дані.
  • Розпаковані нативні бібліотеки. Щоб додаток запустився, стиснені у файл APK нативні бібліотеки потрібно розпакувати в локальну пам’ять.
  • Оптимізовані файли DEX. Код DEX, конвертований у нативний код середовищем виконання Android для підвищення продуктивності.

Чи корисна ця інформація?

Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Спробуйте дії нижче.

Пошук
Очистити пошук
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню