ดูขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอป

คุณตรวจสอบขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอปแต่ละรุ่นได้ รวมถึงดูว่าขนาดแอปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อช่วยในการสร้างแอปที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการปรับขนาดอย่างเหมาะสม

ขนาดแอปเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งอาจมีผลต่อเมตริกการติดตั้งและการถอนการติดตั้งของแอป ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบและหาวิธีลดขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอปเป็นประจำ ขนาด 2 ประเภทนี้สัมพันธ์กันโดยมีข้อแตกต่างดังนี้

 • ขนาดการดาวน์โหลดแอป: ขนาดของแอปที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดใน Google Play เมื่อแอปมีขนาดการดาวน์โหลดที่ใหญ่ ก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน
 • ขนาดแอปในอุปกรณ์: ขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการติดตั้งแอป เนื่องจากมีการบีบอัดแอปเมื่อดาวน์โหลด ขนาดการติดตั้งจึงอาจใหญ่กว่าขนาดการดาวน์โหลด เมื่อแอปมีขนาดการติดตั้งที่ใหญ่กว่า อุปกรณ์ของผู้ใช้ก็จะต้องมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้ติดตั้งแอปได้สำเร็จ หลังจากที่ผู้ใช้เปิดแอป ขนาดของแอปบนดิสก์จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานแอป

หมายเหตุ: ขนาดทั้งหมดเป็นตัวอย่างที่คำนวณจากเวอร์ชันใช้งานจริงล่าสุดของคุณ โดยกำหนดค่าอุปกรณ์เป็น XXXHDPI ARMv8 หรือค่าใกล้เคียงที่สุดที่รองรับสำหรับแอปของคุณ

ตรวจสอบและเปรียบเทียบขนาดและเมตริกที่เกี่ยวข้องกับขนาด

หลังจากที่เปิดตัวแอปในแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง คุณจะดูขนาดการดาวน์โหลดและขนาดการติดตั้งของแอปได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าขนาดแอป (คุณภาพAndroid Vitals > ขนาดแอป)
 2. ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ คุณสามารถกรองข้อมูลของหน้าตามขนาดการดาวน์โหลดแอปหรือขนาดแอปในอุปกรณ์

คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าขนาดแอป

 • ขนาดการดาวน์โหลดแอป/ขนาดแอปในอุปกรณ์: ขนาดแอปในอุปกรณ์อ้างอิงและช่วงขนาดของแอปในการกำหนดค่าอุปกรณ์ทั้งหมด
 • ขนาดการดาวน์โหลดแอป/ขนาดแอปในอุปกรณ์เทียบกับแอปเทียบเท่า: ขนาดแอปของคุณเทียบกับแอปเทียบเท่า
  • หากต้องการกำหนดกลุ่มแอปเทียบเท่าให้มีแอปจำนวน 8-12 แอป ให้คลิกแก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่า
 • ขนาดการดาวน์โหลดแอป/ขนาดแอปในอุปกรณ์ในช่วงเวลาต่างๆ: ขนาดแอปของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและแตกต่างหรือเหมือนกับแอปเทียบเท่าในช่วงเวลาต่างๆ อย่างไร
  • ที่บริเวณด้านขวาบนของแผนภูมิ คุณเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการดูและเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแสดงช่วงขนาดของแอปในการกำหนดค่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้
 • อุปกรณ์ที่มีการใช้งานที่มีพื้นที่ว่างเหลือ < 2 GB: เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้แอปที่ใช้งานอยู่และมีพื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์เหลือน้อยกว่า 2 GB
 • การถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีพื้นที่ว่างเหลือ < 2 GB: อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างการถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่ยังมีการใช้งานอยู่และมีพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือน้อยกว่า 2 GB ต่อการถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีการใช้งานทั้งหมด

หมายเหตุ

 • การคำนวณเมตริกอุปกรณ์ที่ยังมีการใช้งานอยู่และมีพื้นที่ว่างเหลือ < 2 GB และการถอนการติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีพื้นที่ว่างเหลือ < 2 GB จะอิงตามค่าเฉลี่ยต่อเนื่อง 30 วัน และจะแสดงข้อมูลต่อเมื่อระบบพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับแอปของคุณเท่านั้น
 • เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2021 เราได้อัปเดตสถิติขนาดแอปในอุปกรณ์ให้ใช้ค่าประมาณที่เป็นตัวอย่างได้มากกว่า แทนการคำนวณกรณีที่แย่ที่สุด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นขนาดแอปในอุปกรณ์และรายละเอียดขนาดแอปในอุปกรณ์ที่ลดลง

ดูรายละเอียดขนาด

หากเผยแพร่แอปโดยใช้ Android App Bundle คุณจะเห็นแผนภูมิที่จัดระเบียบตามรหัสเวอร์ชันของ Bundle พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณพื้นที่ที่คอมโพเนนต์ต่างๆ ของแอปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดการดาวน์โหลดหรือขนาดการติดตั้งโดยรวมของแอปสำหรับ 5 รุ่นก่อนหน้า

คุณอาจใช้รายละเอียดนี้เพื่อดูว่าส่วนใดของแอปใช้พื้นที่มากที่สุดและระบุส่วนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดขนาดได้ รายละเอียดดังกล่าวอิงตาม APK ที่สร้างจาก App Bundle สำหรับการกำหนดค่าอุปกรณ์อ้างอิง

รายละเอียดจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • รายละเอียดขนาดการดาวน์โหลดแอป
  • โค้ด/DEX: โค้ด Java หรือ Kotlin ทั้งหมดในแอปที่คอมไพล์สำหรับการดำเนินการบน Android ในรูปแบบ DEX
  • ทรัพยากร: ทรัพยากรรวมถึงตารางทรัพยากรและคอมโพเนนต์ที่ไม่ใช่โค้ดของแอปในไดเรกทอรี res/ เช่น สตริงหรือรูปภาพ
  • เนื้อหา: เนื้อหาคือไฟล์อื่นๆ ที่แอปของคุณใช้ในไดเรกทอรี assets/ เช่น ไฟล์เสียงหรือวิดีโอ
  • ไลบรารีแบบเนทีฟ: โค้ดแบบเนทีฟในไดเรกทอรี libs/ ของแอป โดยทั่วไปจะเป็นโค้ดที่ไม่ใช่ Java หรือ Kotlin
  • อื่นๆ: ไฟล์อื่นๆ ในแอป
 • รายละเอียดขนาดแอปในอุปกรณ์จะแสดงสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพิ่มเติมด้วย 
  • ไลบรารีแบบเนทีฟที่แยกข้อมูลแล้ว: เมื่อมีการบีบอัดไลบรารีแบบเนทีฟใน APK จะต้องมีการแยกข้อมูลไลบรารีดังกล่าวลงในพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเพื่อเรียกใช้แอป
  • DEX ที่เพิ่มประสิทธิภาพ: โค้ด DEX ที่แปลงเป็นโค้ดแบบเนทีฟตามรันไทม์ของ Android เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ดูคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพขนาดแอป

คุณจะดูคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพขนาดของแอปซึ่งอิงจากการวิเคราะห์แอปรุ่นล่าสุดได้ที่บริเวณกึ่งกลางของหน้า 

หากคุณเผยแพร่แอปโดยใช้ APK คุณจะเห็นคำแนะนำให้ใช้ App Bundle พร้อมขนาดโดยประมาณที่อาจลดได้ หากเผยแพร่แอปโดยใช้ App Bundle จะมีการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นให้ใช้งานและคุณจะเห็นรายการของการเพิ่มประสิทธิภาพที่แนะนำ

การเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละรายการมีคำแนะนำที่เจาะจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรทำ และขนาดที่คุณอาจลดลงได้เมื่อใช้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (ในกรณีที่ระบบคำนวณค่าโดยประมาณได้) ขนาดโดยประมาณเกิดจากการประมาณค่าแบบอิสระและมีแนวโน้มที่จะไม่ตรงตามนี้หากคุณใช้การเพิ่มประสิทธิภาพหลายรายการพร้อมกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
92637