Sprawdzanie rozmiaru pobieranej i zainstalowanej aplikacji

Aby pomóc Ci w tworzeniu wydajnych aplikacji zoptymalizowanych pod względem rozmiaru, umożliwiamy sprawdzenie miejsca zajmowanego przez aplikację po pobraniu oraz po instalacji. Możesz się też dowiedzieć, jak rozmiar aplikacji zmienia się z upływem czasu.

Rozmiar aplikacji to jeden z głównych czynników wpływających na dane związane z instalacjami i odinstalowywaniami aplikacji. Ważne jest, aby regularnie monitorować rozmiar zarówno pobieranej, jak i zainstalowanej aplikacji, oraz ustalić, jak można je zmniejszyć. Te 2 rozmiary są ze sobą powiązane, dlatego warto wiedzieć, czym się różnią:

 • Rozmiar pobieranej aplikacji: rozmiar aplikacji pobieranej przez użytkowników z Google Play. Gdy ten rozmiar jest duży, pobranie aplikacji zajmuje dużo czasu.
 • Rozmiar aplikacji na urządzeniu: ilość miejsca wymaganego do zainstalowania aplikacji. Pobierane aplikacje są skompresowane, dlatego ich rozmiar po zainstalowaniu może być większy. W takich przypadkach, aby zainstalować aplikację, potrzeba więcej miejsca na urządzeniu użytkownika. Po otwarciu aplikacji jej rozmiar może się zmieniać w wyniku użytkowania.

Uwaga: wszystkie rozmiary podawane są na zasadzie obliczeń reprezentatywnych na podstawie najnowszej wersji produkcyjnej i konfiguracji urządzenia XXXHDPI ARMv8 lub najbardziej zbliżonej obsługiwanej konfiguracji urządzenia dla Twojej aplikacji.

Sprawdzanie i porównywanie rozmiarów oraz powiązanych z nimi danych

Jeśli umieścisz aplikację na ścieżce produkcyjnej, tutaj możesz zobaczyć rozmiary aplikacji podczas pobierania i po instalacji:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Rozmiar aplikacji (Jakość >Android Vitals > Rozmiar aplikacji).
 2. W prawym górnym rogu ekranu możesz ustawić filtrowanie danych na stronie według rozmiaru pobieranej aplikacji lub rozmiaru aplikacji na urządzeniu.

Na stronie Rozmiar aplikacji znajdziesz te dane:

 • Rozmiar pobieranej aplikacji / rozmiar aplikacji na urządzeniu: rozmiar aplikacji na urządzeniu referencyjnym i jej zakres rozmiarów we wszystkich konfiguracjach urządzeń.
 • Rozmiar pobieranej aplikacji / rozmiar aplikacji na urządzeniu względem grupy porównawczej: porównanie rozmiaru Twojej aplikacji z rozmiarem aplikacji w grupie porównawczej.
  • Aby utworzyć niestandardową grupę porównawczą od 8 do 12 aplikacji, kliknij Edytuj grupę porównawczą.
 • Rozmiar pobieranej aplikacji / rozmiar aplikacji na urządzeniu w danym okresie: zmiana rozmiaru aplikacji i jej wyniki względem grupy porównawczej w określonym czasie.
  • W prawym górnym rogu wykresu możesz wybrać zakres dat i zaznaczyć pole wyboru, aby wyświetlić zakres rozmiarów aplikacji we wszystkich konfiguracjach urządzeń.
 • Aktywne urządzenia z mniej niż 2 GB wolnej pamięci: procent aktywnych użytkowników Twojej aplikacji mających na urządzeniu mniej niż 2 GB dostępnego miejsca.
 • Odinstalowania na urządzeniach z mniej niż 2 GB wolnej pamięci: stosunek liczby odinstalowań na aktywnych urządzeniach z mniej niż 2 GB dostępnego miejsca do liczby odinstalowań na wszystkich aktywnych urządzeniach.

Uwagi:

 • W przypadku aktywnych urządzeń z mniej niż 2 GB wolnej pamięciodinstalowań na urządzeniach z mniej niż 2 GB wolnej pamięci dane są obliczane na podstawie 30-dniowej średniej kroczącej i są wyświetlane tylko wtedy, gdy mają zastosowanie do Twojej aplikacji.
 • 27 września 2021 roku zaktualizowaliśmy statystyki dotyczące rozmiaru aplikacji na urządzeniu tak, aby zamiast najgorszego wyniku używać bardziej reprezentatywnego oszacowania. Dlatego możesz zaobserwować zmniejszenie wartości rozmiaru aplikacji na urządzeniuzestawienia rozmiaru aplikacji na różnych urządzeniach.

Wyświetlanie zestawienia rozmiarów

Jeśli publikujesz aplikacje z użyciem pakietu Android App Bundle, możesz wyświetlić wykres aplikacji uporządkowanych według kodu wersji. Zobaczysz na nim też informację o tym, ile miejsca zajmują różne komponenty aplikacji względem całkowitego rozmiaru pobieranej lub zainstalowanej aplikacji w 5 poprzednich wersjach.

Dzięki temu zestawieniu możesz się dowiedzieć, które części aplikacji zajmują najwięcej miejsca, i określić obszary, które możesz bardziej zoptymalizować pod względem rozmiaru. Zestawienie jest oparte na pliku APK wygenerowanym z pakietu aplikacji dla referencyjnej konfiguracji urządzenia.

Zestawienia zawierają te dane:

 • Zestawienie rozmiaru pobieranej aplikacji:
  • Kod/DEX: cały kod Java lub Kotlin w aplikacji skompilowany w formacie DEX pod kątem wykonywania w Androidzie.
  • Zasoby: obejmują tabelę zasobów i komponenty niebędące kodem aplikacji, które znajdują się w katalogu res/ (np. ciągi tekstowe lub obrazy).
  • Pliki: inne pliki używane przez aplikację, które znajdują się w katalogu assets/ (np. pliki dźwiękowe lub wideo).
  • Biblioteki natywne: kod natywny w katalogu libs/ aplikacji. Zazwyczaj jest to dowolny kod, który nie jest kodem Java ani Kotlin.
  • Inne: inne pliki w aplikacji.
 • Zestawienie rozmiaru aplikacji na różnych urządzeniach pokazuje również:
  • Wyeksportowane biblioteki natywne: po skompresowaniu bibliotek natywnych w pliku APK muszą one zostać wypakowane w pamięci lokalnej, aby aplikacja mogła działać.
  • Zoptymalizowane pliki DEX: kod DEX przekonwertowany na kod natywny przez środowisko wykonawcze Androida w celu zwiększenia wydajności.

Wyświetlanie sugestii dotyczących optymalizacji rozmiaru aplikacji

W środkowej części strony zobaczysz zalecenia dotyczące optymalizacji rozmiaru aplikacji przygotowane na podstawie analizy najnowszej wersji.

Jeśli masz aplikację opublikowaną z użyciem pliku APK, wyświetli się tutaj sugestia skorzystania z pakietu aplikacji i szacunkowa ilość zaoszczędzonego miejsca. W przypadku publikowania aplikacji za pomocą pakietu aplikacji dostępna jest bardziej szczegółowa analiza i pokazuje się lista proponowanych optymalizacji.

Każda sugestia optymalizacji zawiera szczegółowe wskazówki zmian i szacunkowe ilości zaoszczędzonego miejsca wynikające z ich wprowadzenia (jeśli można je obliczyć). Szacunkowe wartości rozmiarów są od siebie niezależne i zazwyczaj zmieniają się w przypadku zastosowania wielu optymalizacji jednocześnie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false
false