Se størrelsene for nedlasting og installering av appen din

Som en hjelp til å lage effektive apper som er størrelsesoptimalisert, kan du sjekke nedlastings- og installasjonsstørrelsene til apputgavene dine og finne ut hvordan appstørrelsen har endret seg over tid.

Appstørrelsen er en av de viktigste faktorene som påvirker verdiene for installeringer og avinstalleringer for appen din, så det er viktig å regelmessig følge med på og forstå hvordan du kan redusere appens nedlastings- og installasjonsstørrelse. De to størrelsene er relaterte, men nedenfor ser du forskjellene mellom dem:

 • Nedlastingsstørrelse for appen: Størrelsen på appen brukerne laster ned fra Google Play. Når en app har større installasjonsstørrelse, tar det lengre tid å laste den ned.
 • Appstørrelse på enheten: Hvor mye plass som kreves for å installere appen din. Siden apper komprimeres når de lastes ned, kan installasjonsstørrelsen være større enn nedlastingsstørrelsen. Når en app har større installasjonsstørrelse, må brukeren ha mer plass på enheten for å installere appen. Etter at appen er åpnet, varierer lagringsstørrelsen avhengig av bruken av appen.

Merk: Alle størrelser er representative beregninger basert på den nyeste produksjonsutgaven din og enhetskonfigurasjonen XXXHDPI ARMv8 eller den nærmeste støttede enhetskonfigurasjonen for appen din.

Sjekk og sammenlign størrelser og størrelsesrelaterte beregninger

Når du har lansert appen din i en produksjonsmålgruppe, kan du se appens nedlastings- og installasjonsstørrelse her:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Appstørrelse-siden (Android-nøkkelstatistikk > Appstørrelse).
 2. Øverst til høyre på skjermen filtrerer du sidedataene etter Nedlastingsstørrelse for appen eller Appstørrelse på enheten.

Du finner følgende data på Appstørrelse-siden:

 • Nedlastingsstørrelse for appen / Appstørrelse på enheten: Appens størrelse på en referanseenhet og størrelsesområdet på alle enhetskonfigurasjoner.
 • Nedlastingsstørrelse for appen / Appstørrelse på enheten i forhold til lignende apper: Hvor stor appen er sammenlignet med lignende apper.
  • For å opprette en egendefinert gruppe på 8–12 lignende apper, klikk på Endre gruppen med lignende apper.
 • Nedlastingsstørrelse for appen / Appstørrelse på enheten over tid: Hvordan størrelsen på appen din har endret seg i forhold til lignende apper over tid.
  • Oppe til høyre i diagrammet kan du velge datoperioden du vil se, og merke av for å vise størrelsesområdet for appen på alle enhetskonfigurasjoner.
 • Aktive enheter med under 1 GB ledig lagringsplass*: Prosentandelen av de aktive brukerne av appen din med mindre enn 1 GB ledig lagringsplass.
 • Avinstalleringer på enheter med under 1 GB ledig lagringsplass*: Forholdet mellom avinstalleringer på aktive enheter med under 1 GB ledig lagringsplass, og avinstalleringer på alle aktive enheter.

* Merk: Beregningene for Aktive enheter med under 1 GB ledig lagringsplass og Avinstalleringer på enheter med under 1 GB ledig lagringsplass regnes ut basert på 30-dagers løpende gjennomsnitt og vises bare når de regnes som relevante for appen din.

Se størrelsesanalyser

Hvis du publiserer apper med Android App Bundle, kan du se et diagram som er organisert etter versjonskoden for samlingen, med en analyse av hvor mye plass ulike komponenter i appen din bruker, sammenlignet med appens totale nedlastings- eller installasjonsstørrelse for de fem forrige utgavene.

Du kan bruke denne analysen til å finne ut hvilke deler av appen din som tar opp mest plass, og identifisere områder der du kan optimalisere plassen ytterligere. Analysen er basert på en APK som er generert fra appsamlingen for konfigurasjonen for referanseenheten.

Analysene inneholder følgende data:

 • Analyse av nedlastingsstørrelsen for appen:
  • Kode/DEX: All Java- eller Kotlin-kode i appen din som er kompilert for kjøring på Android i DEX-format.
  • Ressurser: Ressursene inkluderer ressurstabellen og komponenter i appen din som ikke er kode, i res/-katalogen, for eksempel strenger eller bilder.
  • Innholdselementer: Innholdselementer er andre filer i assets/-katalogen som appen din bruker, for eksempel lydfiler eller videoer.
  • Integrerte biblioteker: Den integrerte koden i libs/-katalogen til appen din. Dette er vanligvis all kode som ikke er Java eller Kotlin.
  • Annet: Andre filer i appen din.
 • Analysen av appstørrelsen på enhetenviser også: 
  • Utpakkede integrerte biblioteker: Når integrerte biblioteker er komprimert i en APK, må de pakkes ut på den lokale lagringsplassen for at appen din skal kunne kjøres.
  • Optimalisert DEX: DEX-kode som konverteres til integrert kode av Android-kjøringsmiljøet for å gjøre ytelsen bedre.

Se forslag til optimalisering av appstørrelse 

På midten av siden ser du anbefalinger for å optimalisere størrelsen på appen din basert på en analyse av den nyeste utgaven din. 

Hvis du publiserer appen din med en APK, ser du et forslag om å bruke en appsamling, med et anslag over hvor mye plass du kan spare. Hvis du publiserer appen din med en appsamling, ser du en grundigere analyse, og du får en liste med foreslåtte optimaliseringer.

Hver optimalisering inneholder spesifikk veiledning om hvilke endringer som skal gjøres, og når det er mulig å beregne et anslag, ser du de potensielle størrelsesbesparelsene ved å gjennomføre endringene. Størrelsesanslagene er uavhengige av hverandre og er sannsynligvis ulike hvis du gjennomfører flere optimaliseringer samtidig.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt