De download- en installatiegrootten van je app bekijken

We willen je helpen efficiënte apps te bouwen die zijn geoptimaliseerd voor grootte. Daarom kun je de download- en installatiegrootten van je app-releases bekijken om te zien of de grootte van je app na verloop van tijd is veranderd.

App-grootte is een van de belangrijkste factoren die van invloed kunnen zijn op je app-statistieken voor installeren en verwijderen. Daarom moet je de download- en installatiegrootten van je app regelmatig controleren en inzicht krijgen in hoe je deze kunt verkleinen. Beide grootten zijn aan elkaar gerelateerd. Hier zie je waar ze van elkaar verschillen:

 • Downloadgrootte van app: De grootte van de app die gebruikers downloaden op Google Play. Een grotere downloadgrootte zorgt ervoor dat het langer duurt om de app te downloaden.
 • App-grootte op apparaat: De hoeveelheid ruimte die nodig is om je app te installeren. Omdat apps worden gecomprimeerd als ze worden gedownload, kan de installatiegrootte groter zijn dan de downloadgrootte. Als een app een grotere installatiegrootte heeft, is er meer ruimte op het apparaat van een gebruiker nodig om de installatie te voltooien. Als de app wordt geopend, varieert de grootte op de schijf afhankelijk van het app-gebruik.

Opmerking: Alle grootten zijn berekeningen op basis van je nieuwste productierelease en de apparaatconfiguratie XXXHDPI ARMv8 of de dichtstbijliggende ondersteunde apparaatconfiguratie voor je app.

Grootten en aan grootte gerelateerde statistieken bekijken en vergelijken

Nadat je de app op een productietrack hebt uitgebracht, kun je hier de download- en installatiegrootten van de app bekijken:

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina App-grootte (App-vitaliteit > App-grootte).
 2. Filter rechtsboven in het scherm de paginagegevens op Downloadgrootte van app of App-grootte op apparaat.

Je vindt de volgende gegevens op de pagina App-grootte:

 • Downloadgrootte van app/App-grootte op apparaat: De grootte van je app op een referentie-apparaat en het bereik van de app-grootte voor alle apparaatconfiguraties.
 • Downloadgrootte van app/App-grootte op apparaat ten opzichte van vergelijkbare apps: De grootte van je app vergeleken met vergelijkbare apps.
  • Als je een aangepaste groep met vergelijkbare apps van 8 tot 12 apps wilt maken, klik je op Groep met vergelijkbare apps bewerken.
 • Downloadgrootte van app/App-grootte op apparaat in de loop van de tijd: Hoe de grootte van je app in de loop van de tijd is veranderd en hoe groot de app is in vergelijking met andere apps.
  • Rechtsboven in het diagram kun je de periode selecteren die je wilt bekijken en het selectievakje aanvinken om het groottebereik van je app voor alle apparaatconfiguraties weer te geven.
 • Actieve apparaten met <1 GB vrije ruimte*: Het percentage actieve gebruikers van je app met minder dan 1 GB vrije opslagruimte op het apparaat.
 • Verwijderingen op apparaten met <1 GB vrije ruimte*: De verhouding tussen verwijderingen op actieve apparaten met minder dan 1 GB vrije opslagruimte en verwijderingen op alle actieve apparaten.

*Opmerking: De statistieken Actieve apparaten met <1 GB vrije ruimte en Verwijderingen op apparaten met <1 GB vrije ruimte worden berekend op basis van een voortschrijdend gemiddelde over 30 dagen en worden alleen weergegeven als wordt bepaald dat ze van toepassing zijn op je app.

Uitsplitsingen van grootte bekijken

Als je apps publiceert met de Android App Bundle, kun je een diagram bekijken dat is geordend op basis van de versiecode van de bundel. Hier vind je een uitsplitsing van hoeveel ruimte verschillende componenten van je app gebruiken vergeleken met de totale download- of installatiegrootte van je app bij de vorige vijf releases.

Je kunt deze uitsplitsing gebruiken om te onderzoeken welke delen van je app de meeste ruimte innemen en gebieden te identificeren die je verder kunt optimaliseren om ruimte te besparen. De uitsplitsing is gebaseerd op een APK die op basis van je app-bundel is gegenereerd voor de configuratie van het referentie-apparaat.

In de uitsplitsingen zie je de volgende gegevens:

 • Uitsplitsing van app-downloadgrootte:
  • Code/DEX: Alle Java- of Kotlin-code in je app die is samengesteld voor uitvoering op Android in DEX-indeling.
  • Bronnen: Bronnen omvatten de bronnentabel en niet-codecomponenten van je app in de directory res/, zoals tekenreeksen of afbeeldingen.
  • Items: Items zijn andere bestanden die je app gebruikt in de directory assets/, zoals geluidsbestanden of video's.
  • Native bibliotheken: De native code in de directory libs/ van je app. Dit is meestal alle code die geen Java- of Kotlin-code is.
  • Overig: Andere bestanden in je app.
 • Bij Uitsplitsing van app-grootte op apparaat zie je ook het volgende:
  • Geëxtraheerde native bibliotheken: Wanneer native bibliotheken zijn gecomprimeerd in een APK, moet deze worden geëxtraheerd naar een lokale opslag om je app uit te voeren.
  • Geoptimaliseerde DEX: DEX-code geconverteerd naar native code door de Android-runtime voor betere prestaties.

Suggesties voor optimalisatie van app-grootte bekijken

In het midden van de pagina zie je aanbevelingen om de grootte van je app te optimaliseren op basis van een analyse van je nieuwste release.

Als je de app publiceert met een APK, zie je een suggestie om een app-bundel te gebruiken met een schatting van je mogelijke groottebesparing. Als je de app publiceert met een app-bundel, is er een uitgebreidere analyse beschikbaar en zie je een lijst met voorgestelde optimalisaties.

Bij elke optimalisatie vind je specifieke richtlijnen voor welke wijzigingen je zou moeten aanbrengen. Als het mogelijk is een schatting te berekenen, zie je ook hoeveel grootte je kunt besparen door de wijzigingen door te voeren. Schattingen van de grootte zijn onafhankelijke schattingen en verschillen waarschijnlijk als je tegelijkertijd meerdere optimalisaties implementeert.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen