Проверка на размерите за изтегляне и при инсталиране на приложението ви

За да бъдат приложенията ви ефективни и с оптимизиран размер, можете да проверявате размерите за изтегляне и при инсталиране на публикуваните им версии и да видите как се е променял размерът на приложението с течение на времето.

Размерът на приложението е един от най-важните фактори, влияещи върху показателите за инсталиране и деинсталиране на приложението, затова е важно да го наблюдавате редовно и да знаете как можете да намалите размерите за изтегляне и при инсталиране. Двата размера са свързани, но се различават по следното:

 • Размер за изтегляне на приложението: Размерът на приложението, което потребителите изтеглят от Google Play. Когато този размер е по-голям, изтеглянето на приложението трае по-дълго.
 • Размер на приложението, заеман на устройствата: Обемът хранилище, необходим за инсталиране на приложението ви. Тъй като приложенията са компресирани при изтеглянето, размерът при инсталиране може да е по-голям от този за изтегляне. Когато приложението е с по-голям размер при инсталиране, за завършването на инсталирането е необходимо повече място на устройството на потребителя. След като приложението бъде отворено, размерът му в хранилището варира в зависимост от употребата му.

Забележка: Всички размери са представителни изчисления въз основа на най-новата версия на приложението в стандартния канал и конфигурацията на устройство XXXHDPI ARMv8 или най-близката поддържана конфигурация на устройство за приложението ви.

Проверка и сравняване на размерите и свързаните с тях показатели

След като публикувате приложението си в стандартен канал, ето как можете да видите размерите му за изтегляне и при инсталиране:

 1. Отворете Play Console и посетете страницата Размер на приложението (Качество > Показатели за Android > Размер на приложението).
 2. Горе вдясно на екрана можете да филтрирате данните на страницата по размер за изтегляне на приложението или размер на приложението, заеман на устройствата.

На страницата Размер на приложението можете да намерите следните данни:

 • Размер за изтегляне на приложението/Размер на приложението, заеман на устройствата: Размерът на приложението ви върху референтно устройство и диапазонът на този размер за всички конфигурации на устройства.
 • Размер за изтегляне на приложението/Размер на приложението, заеман на устройствата, спрямо подобни приложения: Сравнение между размера на приложението ви и този на подобни приложения.
  • За да създадете персонализирана група от 8 – 12 подобни приложения, кликнете върху Редактиране на групата с подобни приложения.
 • Размер за изтегляне на приложението/Размер на приложението, заеман на устройствата, с течение на времето: Промяна на размера на приложението и сравнение с размера на подобни приложения с течение на времето.
  • Горе вдясно на диаграмата можете да изберете периода от време, който искате да прегледате, и да поставите отметка в квадратчето за показване на размера на приложението за всички конфигурации на устройството.
 • Активни устройства с по-малко от 2 ГБ свободно място: Процентът активни потребители на приложението ви с по-малко от 2 ГБ оставащо място в хранилището на устройството.
 • Деинсталирания на устройства с по-малко от 2 ГБ свободно място: Съотношението между деинсталиранията на активните устройства с по-малко от 2 ГБ оставащо място в хранилището и деинсталиранията на всички активни устройства.

Бележки:

 • Показателите Активни устройства с по-малко от 2 ГБ свободно място и Деинсталирания на устройства с по-малко от 2 ГБ свободно място се изчисляват въз основа на 30-дневна пълзяща средна стойност и се показват само когато се счита, че са приложими за приложението ви.
 • На 27 септември 2021 г. актуализирахме статистическите данни за размера на приложението, заеман на устройствата, за да използваме по-представителни прогнозни стойности вместо изчисление в най-лошия случай. Поради тази причина е възможно да видите намаление на размера на приложението, заеман на устройствата, и на разбивката на размера на приложението, заеман на устройството.

Преглед на разбивки на размера

Ако публикувате приложения чрез Android App Bundle, можете да видите диаграма, организирана по код на версията на пакета. Тя съдържа и разбивка на обема, който различните компоненти на приложението заемат от общия размер за изтегляне или при инсталиране на приложението за последните пет версии.

С помощта на тази разбивка можете да разберете кои елементи от приложението заемат най-много пространство и да установите областите, където можете допълнително да оптимизирате за размер. Разбивката се основава на APK файла, генериран от вашия Android App Bundle за референтната конфигурация на устройство.

В разбивката се показват следните данни:

 • Разбивка на размера за изтегляне на приложението:
  • Код/DEX: Целият код на Java или Kotlin в приложението ви, компилиран за изпълнение под Android във формат DEX.
  • Ресурси: Ресурсите се намират в директорията res/ и съдържат таблицата с ресурси и компонентите на приложението ви, които не са код, като например низове и изображения.
  • Активи: Активите са други файлове, които приложението ви използва, като например звукови файлове или видеоклипове, и се намират в директорията assets/.
  • Основни библиотеки: Кодът с директно изпълнение в директорията libs/ на приложението ви. Това обикновено е всеки код, който не е написан на Java или Kotlin.
  • Други: Други файлове в приложението ви.
 • Разбивката на размера на приложението, заеман на устройството, показва също: 
  • Извлечени основни библиотеки: Когато основните библиотеки са компресирани в APK файл, трябва да бъдат извлечени в локалното хранилище, за да се стартира приложението ви.
  • Оптимизиран DEX: Код във формат DEX, който средата за изпълнение на приложения за Android е преобразувала в код с директно изпълнение с цел по-добра ефективност.

Преглед на предложения за оптимизиране на размера на приложенията 

Близо до центъра на страницата можете да прегледате препоръки за оптимизиране на размера на приложението ви, базирани на анализа на най-новата му публикувана версия.

Ако сте публикували приложението чрез APK файл, ще видите предложение да използвате Android App Bundle заедно с прогноза за възможното намаление на размера. Ако публикувате приложението чрез Android App Bundle, е възможен по-подробен анализ и ще видите списък с предложения за оптимизации.

Всяка оптимизация включва конкретни указания за необходимите промени и когато е възможно да се изчисли прогнозна стойност, възможното намаление на размера след внедряването на промените. Прогнозите за размера са независими стойности и вероятно ще се различават от действителното намаление, ако внедрите няколко оптимизации едновременно.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false