Xem và tải các thiết bị được hỗ trợ xuống

Trên Play Console, bạn có thể tải tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) chứa danh sách các thiết bị được phát hành công khai và được hỗ trợ để sử dụng Google Play cũng như ứng dụng của bạn.

Các thiết bị được hỗ trợ đáp ứng yêu cầu của Chương trình tương thích của Android.

Mẹo: Nếu bạn tải xuống và mở tệp CSV bằng một chương trình bảng tính (chẳng hạn như Google Trang tính) và thấy có ít thiết bị hơn mức bạn mong đợi, hãy thử mở tệp đó bằng một chương trình bảng tính hoặc trình đọc CSV khác.

Tải danh sách xuống bằng Play Console

  1. Mở Play Console.
  2. Chọn một ứng dụng.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát hành> Phạm vi tiếp cận và thiết bị > Danh mục thiết bị.
  4. Chọn bộ lọc Tất cả thiết bị.
    • Để tải danh sách thiết bị dành riêng cho ứng dụng của bạn, hãy chọn Thiết bị được hỗ trợ hoặc Thiết bị bị loại trừ.
  5. Ở phía trên bên phải của danh sách, hãy chọn Xuất danh sách thiết bị.

Trong tệp CSV, các thiết bị được sắp xếp theo tên của nhà sản xuất, theo thứ tự bảng chữ cái (từ A đến Z) và được liệt kê theo dạng thức như sau:

  • Nhà sản xuất, tên mẫu thiết bị, mã mẫu thiết bị, RAM (tổng dung lượng bộ nhớ), kiểu dáng, hệ thống trên chip, GPU, kích thước màn hình, mật độ màn hình, ABI, phiên bản SDK Android, phiên bản OpenGL ES
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false