Rješavanje problema sa statističkim podacima o aplikaciji

Ako imate problema sa statističkim podacima o aplikaciji, mogle bi vam pomoći informacije u nastavku.

Zašto se smanjio broj Dnevnih instaliranja?

Evo nekih promjena u aplikaciji koje mogu dovesti do smanjenja broja instaliranja:

 • nova dopuštenja koja od korisnika zahtijevaju ručno prihvaćanje promjena
 • promjene u distribuciji po zemljama ili jezicima
 • promjene u oglašavanju
 • promjene u položaju aplikacije u trgovini
 • mobilni operateri koji unaprijed instaliraju vašu aplikaciju (aplikacije sustava ubrajaju se u statistiku samo nakon inicijalnog ažuriranja putem Google Playa).

Ako smatrate da se nijedan od tih slučajeva ne odnosi na vas, obratite se našem timu za podršku.

Postoji problem s preuzetim statističkim izvješćem.

Ako ne možete otvoriti izvješće koje ste preuzeli s Play konzole, obratite se našoj korisničkoj podršci.

Prikaz ažuriranja statističkih podataka Google Playa

Napomena: ažuriranja u nastavku unesena su i poredana kronološki. Starija ažuriranja možda više nisu relevantna.

26. srpnja i 26. kolovoza 2019.: nedostaju podaci o akvizicijama korisnika

U dva odvojena slučaja tijekom prethodno navedenih datuma, privremena pogreška uzrokovala je gubitak nekih podataka o akvizicijama korisnika s Play konzole. Ne možemo ispraviti podatke za to razdoblje.

Kolovoz 2019.: ispravak programske pogreške u vezi s analizom pretplata

Dana 21. kolovoza ispravili smo programsku pogrešku u podacima o pretplatama. Za mnoge aplikacije to je moglo uzrokovati promjenu u podacima o aktivnim pretplatama na Play konzoli i CSV izvozima analiza pretplate za proteklu godinu i dulje.
Ta promjena ne utječe na izvješćivanje o prihodu na Play konzoli i u CSV izvozima.
Podaci prije 25. svibnja 2018. nisu se mogli ispraviti i uklonjeni su s Play konzole.

Srpanj i kolovoz 2019.: netočna atribucija prometa putem dubinskih veza

Od 25. srpnja do 8. kolovoza 2019. većina prometa s drugih kanala za akviziciju netočno je klasificirana kao Trgovina Play (izravno). Možda ćete vidjeti porast broja posjeta Trgovina Play (izravno) tijekom tog razdoblja. Ne možemo ispraviti podatke za to razdoblje.

Od svibnja do srpnja 2019.: iskazani broj akvizicija za Pretraživanje Trgovine Play manji je od stvarnog broja

Od 28. svibnja do 31. srpnja 2019. posjeti i instaliranja s pregleda unosa u trgovini (koji omogućuju korisnicima da pregledavaju snimke zaslona i instaliraju izravno iz rezultata pretraživanja) nisu bili uključeni u kanal akvizicije Pretraživanja Trgovine Play. Ta su instaliranja zabilježena kao instaliranja bez posjeta unosu u trgovini.
Možda ćete vidjeti pad posjeta i instaliranja za Pretraživanja Trgovine Play i porast instaliranja bez posjeta unosu u trgovini za to razdoblje. Ne možemo ispraviti podatke za to razdoblje.

4. ožujka 2019.: nepodudarnost podataka o instaliranjima

Između 4. ožujka 2019. i 6. ožujka 2019. neka su ažuriranja pogreškom prijavljena kao deinstaliranja s ponovnim instaliranjem.
Vaši podaci o instaliranjima za to razdoblje mogu biti pretjerani.
15. listopada 2018.: ažuriranje izvora podataka

Ažuriran je izvor podataka za neke mjerne podatke na Play konzoli. Ažurirani izvor podataka preciznije mjeri neke mjerne podatke, na primjer Instaliranja na aktivnim uređajima.

Možda ćete primijetiti i promjenu drugih mjernih podataka i većine dimenzija (na primjer mobilni operater ili jezik).

17. srpnja 2018.: u mjerne podatke o instaliranjima uključeni su podaci o instaliranjima unaprijed

Od 17. srpnja 2018. u mjerne podatke o instaliranjima uključeni su iscrpniji podaci o instaliranjima unaprijed.

Ako se vaša aplikacija unaprijed instalira na nekom uređaju, možda ćete primijetiti porast broja Instaliranja po korisniku, Instaliranja po uređaju i Instaliranja na aktivnim uređajima.

16. srpnja 2018.: obustava Kumulativnih instaliranja po korisniku

Od 16. srpnja 2018. podaci Kumulativna instaliranja po korisniku za vašu aplikaciju više neće biti dostupni na stranici Statistika.

Ako trebate izračunati te podatke, zadnjem unosu Kumulativnog instaliranja po korisniku za aplikaciju možete dodati zbroj Instaliranja po korisniku od tog datuma.

Svibanj 2018.: promjene u vezi s podacima na Play konzoli

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana na Play konzoli možda ćete primijetiti neke promjene u podacima izvješća te podacima o brisanju aplikacija i računu.

25. listopada 2017.: ispravljeni su podaci za nove, aktivne i otkazane pretplate.

Od 9. svibnja 2017. do 17. srpnja 2017. neke pretplate koje nisu uspjele prilikom kupnje pogrešno su kategorizirane kao pokrenute pretplate.

To nije utjecalo na izvješća o prodaji i isplatama, no podaci o novim, aktivnim i otkazanim pretplatama možda su bili pretjerani u drugim izvješćima Google Play konzole.

Podaci iz tog razdoblja sada su ispravljeni.

5. prosinca 2016.: povećana je stopa osvježavanja za podatke o dnevnim instaliranjima i deinstaliranjima po korisniku

Od 5. prosinca 2016. smanjit ćemo latenciju povezanu s ažuriranjem podataka o dnevnim instaliranjima po korisniku i dnevnim deinstaliranjima po korisniku za aplikaciju na stranici Statistika. To znači da ćete tim podacima moći pristupiti ranije nego što ste to mogli prije.

Za neke ćete aplikacije možda primijetiti blagu promjenu podataka o dnevnim instaliranjima po korisniku i dnevnim deinstaliranjima po korisniku na taj datum.

30. studenog 2016.: promjena rezultata eksperimenata s unosom u trgovini i podataka o trenutačnim instaliranjima aplikacije

Rezultati eksperimenata s unosom u trgovini

Počevši od 30. studenog 2016. rezultati za bilo koje nove eksperimente s unosom u trgovini ili one na čekanju temeljit će se na mjernim podacima Instaliranja na aktivnim uređajima.

Ako ste eksperiment započeli prije 1. rujna sa zakazanim završetkom nakon 1. prosinca, dat ćemo vam podatke počevši od 1. rujna. Da biste dobili najpreciznije rezultate, preporučujemo da završite sve eksperimente koji su počeli prije 1. rujna i izradite novi eksperiment.

Podaci o trenutačnim instaliranjima

Vaši podaci za Trenutačna instaliranja po uređaju i Trenutačna instaliranja po korisniku bit će dostupni do 30. studenog 2016. na stranici Statistika i u izvozima. Za podatke nakon 30. studenoga koristite Instaliranja na aktivnim uređajima.

Više informacija potražite u donjem odjeljku Uvođenje Instaliranja na aktivnim uređajima.

29. rujna 2016.: uvođenje Instaliranja na aktivnim uređajima

Uvodimo novi mjerni podatak Instaliranja na aktivnim uređajima. Taj će se mjerni podatak u početku prikazivati na stranici Statistika za aplikaciju, a sadržavat će podatke od 1. rujna nadalje.

Krajem ove godine taj će novi mjerni podatak zamijeniti Trenutačna instaliranja po uređaju i Trenutačna instaliranja po korisniku u svim trenutačnim izvješćima. Povijesnim podacima za zamijenjene mjerne podatke i dalje ćete moći pristupati na grafikonima i preuzetim CSV datotekama.

Zašto se mjerni podaci o instaliranjima mijenjaju?

Instaliranja na aktivnim uređajima prikazuju broj uređaja s vašom aplikacijom koji su bili online barem jednom u posljednjih 30 dana.

Podaci Trenutačna instaliranja po uređaju i Trenutačna instaliranja po korisniku za vašu aplikaciju uključivali su uređaje koji su posljednji put bili aktivni i prije nekoliko mjeseci. Prebacivanjem na Instaliranja na aktivnim uređajima možemo se usredotočiti na uređaje korištene u posljednjih 30 dana da bismo vam prikazali nedavni korisnički angažman za vašu aplikaciju.

Utjecaj na mjerne podatke

Budući da su Trenutačna instaliranja po uređaju i Trenutačna instaliranja po korisniku uključivala dulje razdoblje, očekuje se da ćete u podacima Instaliranja na aktivnim uređajima za aplikaciju vidjeti manji broj.

Kronologija

O slijedu promjena obavještavat ćemo vas u odjeljku najava Play konzole.

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. U gornjem desnom kutu bilo koje stranice odaberite ikonu zvona Najava.

Evo što možete očekivati:

Vremenski okvir Utjecaj na podatke
29. rujna
 • Instaliranja na aktivnim uređajima možete pregledavati kao dodatne podatke na stranici Statistika za aplikaciju.
3. studenoga
 • Instaliranja na aktivnim uređajima postat će zadani mjerni podatak koji se prikazuje na stranicama Statistika i Sve aplikacije i u aplikaciji Play konzola.
 • Trenutačna instaliranja po uređaju i Trenutačna instaliranja po korisniku ostat će dostupna na stranici Statistika za aplikaciju.
30. studenoga
 • Trenutačna instaliranja po uređaju i Trenutačna instaliranja po korisniku prestat će se ažurirati.
 • Povijesni podaci ostat će dostupni u grafikonima i CSV datotekama za izvoz.
29. studenoga 2015.: promjena Trenutačnih instaliranja po korisniku, Trenutačnih instaliranja po uređaju i Ukupnog broja instaliranja po korisniku

Od 29. studenoga 2015. uvest ćemo nove kriterije za brojenje korisnika i mjernih podataka o instaliranju na račun za korisnike i uređaje koji su prestali biti aktivni. Ta će promjena utjecati na sljedeće mjerne podatke: Trenutačna instaliranja po korisniku, Trenutačna instaliranja po uređaju i Ukupan broj instaliranja po korisniku.

Kada uvedemo te promjene, možda ćete primijetiti da se ti mjerni podaci s vremenom smanjuju za neke aplikacije.

27. lipnja 2015.: ažuriranje statističkih podataka Google Playa o instaliranjima

Dana 27. lipnja 2015. ažurirali smo statističke podatke o instaliranjima na Play konzoli kako bi bili precizniji i pouzdaniji.

Zato će neki razvojni programeri na stranicama Statistika za svoje aplikacije možda vidjeti manje promjene u podacima o instaliranju i deinstaliranju aplikacija.

28. svibnja 2014.: ubrajanje predinstaliranih aplikacija i višestrukih korisnika na istom uređaju.
Dana 28. svibnja 2014. ažurirali smo statistiku radi ispravka načina na koji su se brojala vraćanja na tvorničke postavke za unaprijed instalirane aplikacije i aplikacije koje upotrebljavaju različiti korisnici na istom uređaju. Većina razvojnih programera neće primijetiti veliku razliku u mjernim podacima, no određeni će razvojni programeri primijetiti značajan utjecaj na izvješća Dnevna instaliranja po uređaju, Dnevna deinstaliranja po uređaju i Trenutačna instaliranja po uređaju.
5. kolovoza 2013.: ažuriranje za bolje prepoznavanje aktivnih uređaja.
Od 5. kolovoza 2013. ažuriramo statistički algoritam kako bi bolje prepoznavao aktivne uređaje. To je ažuriranje povećalo točnost mjernih podataka o instaliranjima za aktivna instaliranja na uređajima i aktivna korisnička instaliranja. Uvođenjem novog algoritma moguće su promjene u nekim mjernim podacima povezanim s aplikacijom. Ta promjena utječe na mnoge aplikacije, no očekivana promjena iznosit će manje od 2% za većinu aplikacija.
Prosinac 2012. – siječanj 2013.: moguće smanjenje u ukupnom broju korisničkih instaliranja i ukupnom broju instaliranja na uređajima za aplikacije koje se plaćaju zbog premještanja podataka.
U razdoblju od prosinca 2012. do siječnja 2013. razvojni programeri mogu primijetiti smanjenje ukupnog broja korisničkih instaliranja i ukupnih instaliranja na uređajima za aplikacije koje se plaćaju prikazanih na Play konzoli. Razlog je tome premještanje podataka koje je u tijeku, a brojke predstavljaju stvarne vrijednosti za vašu aplikaciju. Premještanje podataka odvijat će se postupno i nastavit će se do siječnja 2013. Premještanje nema utjecaja na prethodne isplate razvojnim programerima.
4. travnja 2012.: bolje prepoznavanje verzije Android platforme.
4. travnja 2012. povećali smo točnost statistike u odnosu na broj verzije Androidove platforme. Zbog toga se prikazuje više točno klasificiranih uređaja, a manje onih koji su klasificirani kao Drugo ili 0.
13. veljače 2012.: neaktivni Android uređaji.
Od 13. veljače 2012. uklonili smo podatke o Android uređajima koji više nisu aktivni, čime se ispravio broj aktivnih korisnika i uređaja za mnoge aplikacije.
28. siječnja 2012.: premali broj ukupnih korisničkih instaliranja.
Od 28. siječnja 2012. riješena je poteškoća koja je uzrokovala premali broj korisničkih instaliranja.
2. svibnja 2011.: promjena u broju ukupnih instaliranja.
Od 2. svibnja 2011. promijenili smo osnovu za izračun brojeva instaliranja navedenih na Play konzoli. Instaliranja aplikacija prije toga su se izračunavala po korisniku i nisu uzimala u obzir određene vrste deinstaliranja (npr. vraćanje uređaja na tvorničke postavke). Instaliranja se sada broje po uređaju, a filtriranje duplikata je učinkovitije. Tako dobivate točnije podatke o distribuciji svoje aplikacije u Androidovom okruženju.

Možda primijetite da je ta promjena dovela do jednokratnog smanjenja broja ukupnih instaliranja vaše aplikacije. Ispričavamo se zbog eventualnih nejasnoća.

18. listopada 2011.: smanjenje broja aktivnih instalacija.
Od 18. listopada 2011. razvojni programeri možda su uočili smanjenje broja aktivnih instalacija prikazanih na Play konzoli. Neka ažuriranja aplikacija bila su ubrojena u instaliranja na uređajima. Sada upotrebljavamo različitu metodu izračuna koja ne obuhvaća instaliranje ažuriranja aplikacije. Od tog trenutka nadalje mjerni podaci o aktivnim instaliranjima točno odražavaju broj instaliranja na uređajima. To nije utjecalo na ukupan broj instaliranja.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false