Cập nhật hoặc hủy phát hành ứng dụng

Khi đã sẵn sàng thay đổi trong ứng dụng, bạn có thể tham khảo bài viết này để nắm được những việc cần làm nhằm đảm bảo người dùng hiện hữu nhận được bản phát hành của bạn.

Chuẩn bị bản cập nhật

 • Tên gói của tệp Android App Bundle vừa cập nhật phải giống với tên phiên bản hiện tại.
 • Mã phiên bản này phải lớn hơn mã phiên bản hiện tại. Hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android để tìm hiểu thêm về cách tạo phiên bản cho ứng dụng.
 • Gói ứng dụng được cập nhật phải có cùng chữ ký với phiên bản hiện tại.
Xác nhận chứng nhận của gói ứng dụng
Để xác nhận rằng gói ứng dụng của bạn đang sử dụng cùng chứng nhận với phiên bản trước, bạn có thể chạy lệnh sau trên cả hai phiên bản và so sánh kết quả:

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Nếu kết quả giống hệt nhau thì tức là bạn đang sử dụng cùng một khóa và có thể tiếp tục. Nếu kết quả khác nhau thì bạn sẽ phải ký lại gói ứng dụng bằng đúng khóa tải lên.

Tìm hiểu thêm về cách ký ứng dụng.

Mẹo: Bạn có thể dùng Trình khám phá gói ứng dụng để dễ dàng quản lý các gói ứng dụng tại cùng một nơi.

Tải gói ứng dụng của bạn lên 

Sau khi cấu phần phần mềm của bạn được cập nhật xong, bạn có thể tạo bản phát hành mới.

Phân phối bản cập nhật

Sau khi gửi bản cập nhật cho ứng dụng, bạn sẽ thấy trạng thái "Đang xem xét" trong phần "Trạng thái cập nhật" trên Trang tổng quan của ứng dụng. Sau khi phát hành, bản cập nhật sẽ bắt đầu được phân phối cho người dùng hiện có.

Sau khi bản cập nhật được phát hành, người dùng có thể tải xuống bản cập nhật này tại trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play hoặc tại trang Ứng dụng của tôi trên ứng dụng Cửa hàng Play. Nếu người dùng bật tính năng tự động cập nhật cho ứng dụng, hệ thống sẽ tự động tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Xin lưu ý rằng người dùng hiện tại có thể phải đợi một khoảng thời gian mới nhận được bản cập nhật ứng dụng.

Huỷ phát hành ứng dụng

Khi bạn huỷ phát hành ứng dụng, người dùng hiện tại vẫn có thể sử dụng ứng dụng và nhận bản cập nhật ứng dụng. Nhưng người dùng mới sẽ không thể tìm thấy và tải ứng dụng xuống qua Google Play.

Trước khi huỷ phát hành một ứng dụng, bạn phải đảm bảo rằng:

Cách huỷ phát hành ứng dụng:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Truy cập phần Bản phát hành > Thiết lập > Cài đặt nâng cao.
 4. Trên thẻ Phạm vi phân phối ứng dụng, hãy chọn Hủy phát hành.

Cập nhật ứng dụng hệ thống

Người dùng sẽ thấy ứng dụng hệ thống (bao gồm cả mọi ứng dụng tải sẵn) trong phần Ứng dụng của tôi trên Cửa hàng Google Play ngay sau khi một ứng dụng có cùng tên gói được tải lên Play Console (ngay cả khi ứng dụng đó bị huỷ phát hành).

Google Play có thể quản lý bản cập nhật cho các ứng dụng tải sẵn, miễn là đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Ứng dụng tải sẵn phải nằm trong phân vùng hệ thống.
 • Ứng dụng tải sẵn phải được cung cấp miễn phí.
 • Ứng dụng tải sẵn phải được ký bằng chính chữ ký của ứng dụng phát hành trên Google Play.
 • Tên gói của ứng dụng tải sẵn phải giống tên gói của ứng dụng vừa cập nhật.
 • Mã phiên bản của ứng dụng vừa cập nhật phải lớn hơn mã phiên bản của ứng dụng tải sẵn.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng API Nhà phát triển trên Play để tải các tệp APK hệ thống tạo từ những gói ứng dụng mà bạn từng tải lên Google Play.

Nếu bạn cần tải ứng dụng hệ thống lên nhưng lại nhận được thông báo lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nội dung liên quan

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
92637
false
false