อัปเดตหรือยกเลิกการเผยแพร่แอป

 

เมื่อคุณพร้อมเปลี่ยนแปลง Android App Bundle หรือ APK บทความนี้จะอธิบายสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดต

เตรียมการอัปเดต

 • ชื่อแพ็กเกจของ App Bundle หรือ APK ที่อัปเดตต้องเหมือนกันกับเวอร์ชันปัจจุบัน
 • รหัสเวอร์ชันต้องสูงกว่าเวอร์ชันปัจจุบัน ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวอร์ชันแอป
 • App Bundle หรือ APK ที่อัปเดตต้องรับรองด้วยลายเซ็นเดียวกันกับเวอร์ชันปัจจุบัน
รับรองลายเซ็นของ APK

เพื่อรับรองว่าลายเซ็นของ APK จะผ่านการยืนยันในแพลตฟอร์ม Android ทุกเวอร์ชันที่ APK นี้รองรับ คุณอาจใช้เครื่องมือ apksigner (มีให้ใช้งานในเครื่องมือสร้าง Android SDK ตั้งแต่เวอร์ชันแก้ไข 24.0.3 ขึ้นไป) ที่มีชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์ต่อไปนี้

apksigner verify --verbose --print-certs apkname.apk

หากยืนยันลายเซ็นไม่สำเร็จ คุณจะต้องใช้คีย์ที่เชื่อมโยงกับ APK ที่อัปโหลดไว้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองแอป

เคล็ดลับ: ใช้ตัวค้นหา App Bundle เพื่อจัดการ App Bundle และ APK ได้โดยง่ายในที่เดียว

รับรองใบรับรองของ App Bundle
เพื่อรับรองว่า App Bundle ใช้ใบรับรองเดียวกันกับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้กับทั้งสองเวอร์ชันและเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

หากผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันแสดงว่าคุณใช้คีย์เดียวกันอยู่และพร้อมดำเนินการต่อแล้ว หากผลลัพธ์ออกมาต่างกัน คุณจะต้องรับรอง App Bundle อีกครั้งด้วยคีย์ที่ถูกต้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองแอป

เคล็ดลับ: ใช้ตัวค้นหา App Bundle เพื่อจัดการ App Bundle และ APK ได้โดยง่ายในที่เดียว

อัปโหลด APK หรือ App Bundle

เมื่ออาร์ติแฟกต์ที่อัปเดตพร้อมแล้ว คุณจะสร้างรุ่นใหม่ได้

การนำส่งการอัปเดต

หลังจากที่ส่งการอัปเดตแอปแล้ว คุณจะเห็น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" ที่บริเวณด้านขวาบนในหน้า Play Console ของแอป เมื่อเผยแพร่อัปเดตแล้ว ระบบจะเริ่มส่งการอัปเดตไปให้ผู้ใช้ที่มีอยู่

เมื่อการอัปเดตพร้อมใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะดาวน์โหลดอัปเดตได้ในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปหรือจากหน้าแอปของฉันในแอป Play Store หากผู้ใช้เปิดการอัปเดตอัตโนมัติไว้สำหรับแอปของคุณ ระบบจะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าการอัปเดตแอปอาจใช้เวลาสักครู่ในการนำส่งให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่

ยกเลิกการเผยแพร่แอป

เมื่อคุณไม่เผยแพร่แอป ผู้ใช้ปัจจุบันจะยังคงใช้แอปและรับการอัปเดตแอปได้ แต่ผู้ใช้ใหม่จะค้นหาและดาวน์โหลดแอปของคุณใน Google Play ไม่ได้

สิ่งที่ต้องทำก่อน: ก่อนที่จะยกเลิกการเผยแพร่แอปได้นั้น คุณต้องตรวจสอบรายการต่อไปนี้

วิธียกเลิกการเผยแพร่แอป

 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ไปที่รุ่น > การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในแท็บความพร้อมให้บริการของแอป ให้เลือกยกเลิกการเผยแพร่

การอัปเดตแอประบบ

ผู้ใช้จะเห็นแอประบบ (รวมถึงแอปใดก็ตามที่โหลดล่วงหน้า) ในส่วนแอปของฉันใน Google Play Store ทันทีที่แอปพลิเคชันที่มีชื่อแพ็กเกจเหมือนกันได้รับการอัปโหลดไปยัง Play Console (แม้จะยังไม่เผยแพร่แอปพลิเคชันก็ตาม)

Google Play จะจัดการอัปเดตของแอปพลิเคชันที่โหลดไว้ล่วงหน้าได้ เมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • แอปที่โหลดไว้ล่วงหน้าจะต้องอยู่ในพาร์ทิชันระบบ
 • แอปที่โหลดไว้ล่วงหน้าจะต้องเป็นแบบฟรี
 • แอปที่โหลดไว้ล่วงหน้าจะต้องลงชื่อด้วยลายเซ็นเดียวกันกับแอปที่เผยแพร่ใน Google Play
 • ชื่อแพ็กเกจของแอปที่โหลดไว้ล่วงหน้าและแอปที่อัปเดตจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
 • รหัสเวอร์ชันของแอปที่อัปเดตจะต้องสูงกว่าแอปที่โหลดล่วงหน้า

หากคุณจำเป็นต้องอัปโหลดแอปพลิเคชันระบบและพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างการอัปโหลด โปรดติดต่อเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว