Oppdater eller opphev publiseringen av appen din

Når du er klar til å gjøre endringer i appen din, finner du informasjon i denne artikkelen om hvordan du sørger for at eksisterende brukere mottar oppdateringen.

Forbered oppdateringene dine

 • Pakkenavnet til den oppdaterte Android-appsamlingen (App Bundle) må være det samme som den nåværende versjonen.
 • Versjonskoden må være høyere enn den nåværende versjonen. Gå til nettstedet for Android-utviklere for å finne ut mer om versjonsnummerering av apper.
 • Den oppdaterte appsamlingen må være signert med samme signatur som den nåværende versjonen.
Bekreft sertifiseringen for en appsamling
For å kontrollere at appsamlingen din bruker den samme sertifiseringen som den forrige versjonen, kan du kjøre følgende kommando på begge versjonene og sammenligne resultatene:

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Hvis resultatene er identiske, bruker du samme opplastingsnøkkel og kan fortsette. Hvis resultatene er forskjellige, må du signere appsamlingen på nytt med den riktige opplastingsnøkkelen.

Finn ut mer om å signere appen din.

Tips: Bruk utforskeren for appsamlinger til å administrere appsamlingene dine på ett sted.

Last opp appsamlingen din 

Når den oppdaterte artefakten er klar, kan du opprette en ny utgave.

Levering av oppdateringer

Når du har sendt inn en oppdatering av en app, ser du «Under gjennomgang» under «Oppdateringsstatus» i oversikten for appen. Når oppdateringen er publisert, begynner oppdateringen å distribueres til eksisterende brukere.

Når oppdateringen er tilgjengelig, kan brukere laste den ned på butikkoppføringssiden for appen eller fra Mine apper-siden sin i Play Butikk-appen. Hvis en bruker har slått på automatiske oppdateringer for appen, blir oppdateringen lastet ned og installert automatisk.

Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før appoppdateringer leveres til eksisterende brukere.

Opphev publiseringen av apper

Når du opphever publiseringen av en app, kan eksisterende brukere fortsatt bruke appen og motta appoppdateringer, men nye brukere kan ikke finne og laste den ned på Google Play.

Før du kan oppheve publiseringen av en app, må du forsikre deg om

Slik opphever du publiseringen av appen din:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Gå til Utgave > Konfigurer > Avanserte innstillinger.
 4. I Apptilgjengelighet-fanen velger du Opphev publiseringen.

Oppdatering av systemapper

Brukerne ser systemapper (inkludert eventuelle forhåndsinnlastede apper) i Mine apper-delen av Google Play-butikken så snart en app med det samme pakkenavnet lastes opp til Play-konsollen (selv om appen ikke er publisert).

Google Play kan administrere oppdateringer til forhåndsinnlastede apper, så lenge de følgende vilkårene overholdes:

 • Den forhåndsinnlastede appen må være på systempartisjonen.
 • Den forhåndsinnlastede appen må være kostnadsfri.
 • Den forhåndsinnlastede appen må være signert med samme signatur som appen som ble publisert i Google Play.
 • Den forhåndsinnlastede appen og den oppdaterte appen må ha det samme pakkenavnet.
 • Den oppdaterte appen må ha en høyere versjonskode enn den forhåndsinnlastede appen.

Tips: Bruk Play Developer API til å laste ned system-APK-er som er generert fra appsamlinger du laster opp til Google Play.

Hvis du har behov for å laste opp en systemapp og får en feilmelding når du gjør dette, ber vi deg kontakte oss.

Relatert innhold

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false
false