Ενημερώστε ή καταργήστε τη δημοσίευση της εφαρμογής σας

 

Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε αλλαγές στο Αρχείο Android App Bundle ή στο APK, αυτό το άρθρο περιγράφει τι θα πρέπει να κάνετε, για να βεβαιωθείτε ότι οι υπάρχοντες χρήστες θα λάβουν την ενημέρωσή σας.

Προετοιμάστε τις ενημερώσεις σας

 • Το όνομα πακέτου του ενημερωμένου πακέτου εφαρμογής ή APK θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό της τρέχουσας έκδοσης.
 • Ο κωδικός έκδοσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από αυτόν της τρέχουσας έκδοσης. Μεταβείτε στον ιστότοπο Android Developers, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση της έκδοσης της εφαρμογής σας.
 • Το ενημερωμένο πακέτο εφαρμογής ή APK θα πρέπει να φέρει την ίδια υπογραφή με την τρέχουσα έκδοση.
Επιβεβαιώστε την υπογραφή του APK

Για να επιβεβαιώσετε ότι η υπογραφή ενός APK θα επαληθευτεί με επιτυχία σε όλες τις εκδόσεις της πλατφόρμας Android που υποστηρίζονται από το APK, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο apksigner (διαθέσιμο στην αναθεώρηση 24.0.3 και σε νεότερες εκδόσεις του Android SDK Build Tools) με την ακόλουθη σύνταξη:

apksigner verify --verbose --print-certs apkname.apk

Εάν η υπογραφή δεν επαληθευτεί με επιτυχία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κλειδί που συσχετίζεται με το APK που έχετε ανεβάσει ήδη.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υπογραφή της εφαρμογής σας.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τον Εξερευνητή πακέτων εφαρμογών για να διαχειρίζεστε εύκολα τα πακέτα εφαρμογών και τα APK σε ένα μέρος.

Επιβεβαίωση πιστοποίησης πακέτου εφαρμογής.
Για να επαληθεύσετε ότι το αρχείο Android App Bundle χρησιμοποιεί την ίδια πιστοποίηση με την προηγούμενη έκδοση, μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή και στις δύο εκδόσεις και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα:

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Εάν τα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα, χρησιμοποιείτε το ίδιο κλειδί και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Εάν τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, θα πρέπει να υπογράψετε εκ νέου το πακέτο εφαρμογής με το σωστό κλειδί.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υπογραφή της εφαρμογής σας.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τον Εξερευνητή πακέτων εφαρμογών για να διαχειρίζεστε εύκολα τα πακέτα εφαρμογών και τα APK σε ένα μέρος.

Ανεβάστε το APK ή το πακέτο εφαρμογής σας

Μόλις το ενημερωμένο σας τεχνούργημα είναι έτοιμο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κυκλοφορία.

Παράδοση ενημερώσεων

Αφού υποβάλετε μια ενημέρωση σε μια εφαρμογή, θα εμφανιστεί η ένδειξη Υπό εξέταση κοντά στην επάνω δεξιά γωνία των σελίδων της εφαρμογής σας στο Play Console. Μετά τη δημοσίευση της ενημέρωσης, θα ξεκινήσει η διανομή της στους υπάρχοντες χρήστες.

Μόλις η ενημέρωση είναι διαθέσιμη, οι χρήστες μπορούν να την κατεβάσουν από τη σελίδα καταχώρισης καταστήματος της εφαρμογής σας ή από τη σελίδα Οι εφαρμογές μου στην εφαρμογή Play Store. Εάν ένας χρήστης έχει ενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις για την εφαρμογή σας, η λήψη και η εγκατάσταση της ενημέρωσης θα γίνει αυτόματα.

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για τη διάθεση των ενημερώσεων εφαρμογών στους υπάρχοντες χρήστες.

Κατάργηση δημοσίευσης μιας εφαρμογής

Όταν καταργείτε τη δημοσίευση μιας εφαρμογής, οι υπάρχοντες χρήστες μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή σας και να λαμβάνουν ενημερώσεις εφαρμογής. Η εφαρμογή σας δεν θα είναι διαθέσιμη για εύρεση και λήψη από νέους χρήστες στο Google Play.

Προαπαιτούμενα: Για να είστε σε θέση να καταργήσετε τη δημοσίευση μιας εφαρμογής, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:

Για να καταργήσετε τη δημοσίευση της εφαρμογής σας:

 1. Ανοίξτε το Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Μεταβείτε στην επιλογή Κυκλοφορία > Ρύθμιση > Σύνθετες ρυθμίσεις.
 4. Στην καρτέλα Διαθεσιμότητα εφαρμογής, επιλέξτε Κατάργηση δημοσίευσης.

Ενημέρωση εφαρμογών συστήματος

Οι εφαρμογές συστήματος (όπως και οι προεγκατεστημένες εφαρμογές) θα εμφανίζονται στους χρήστες στην ενότητα Οι εφαρμογές μου στο Google Play Store μόλις ανέβει μια εφαρμογή με το ίδιο όνομα πακέτου στο Play Console (ακόμη και αν η εφαρμογή δεν έχει δημοσιευθεί).

Το Google Play μπορεί να διαχειριστεί τις ενημερώσεις των προφορτωμένων εφαρμογών, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η προφορτωμένη εφαρμογή θα πρέπει να βρίσκεται στο διαμέρισμα συστήματος.
 • Η προφορτωμένη εφαρμογή θα πρέπει να είναι δωρεάν
 • Η προφορτωμένη εφαρμογή θα πρέπει να φέρει την ίδια υπογραφή με την εφαρμογή που είναι δημοσιευμένη στο Google Play
 • Το όνομα πακέτου της προφορτωμένης και της ενημερωμένης εφαρμογής θα πρέπει να είναι το ίδιο
 • Ο κωδικός έκδοσης της ενημερωμένης εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από αυτόν της προφορτωμένης εφαρμογής.

Εάν πρέπει να ανεβάσετε μια εφαρμογή συστήματος και εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας