ดูข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อขัดข้องและแอปพลิเคชันไม่ตอบสนอง (ANR)

Play Console ช่วยให้คุณดูข้อมูลข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อขัดข้องและแอปพลิเคชันไม่ตอบสนอง (ANR) ในแอปของคุณได้ ข้อมูลมาจากอุปกรณ์ Android ที่ผู้ใช้เลือกที่จะแชร์ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติ

ค้นหาข้อมูล

  1. เปิด Play Console
  2. เลือกแอป
  3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกคุณภาพ > Android Vitals > ข้อขัดข้องและ ANR
  4. บริเวณกลางหน้าจอ ให้ใช้ตัวกรองเพื่อช่วยค้นหาและวินิจฉัยปัญหา เลือกดูรายละเอียด () ข้างรายการดังกล่าวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาด ANR

หมายเหตุ: หลังจากเลือกคลัสเตอร์แล้ว ส่วนที่แยกต่างหากจะปรากฏขึ้นหากพบปัญหาขณะทดสอบแอปเพื่อสร้างรายงานก่อนการเปิดตัว ส่วนนี้จะมีข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการขัดข้องโดยละเอียด, Logcat จากอุปกรณ์ และวิดีโอเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเพื่อช่วยคุณแก้ปัญหา

ข้อขัดข้อง

หน้านี้แสดงข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อเมตริกอัตราการขัดข้อง ระบบจะจัดกลุ่มข้อขัดข้องไว้เป็นคลัสเตอร์เพื่อระบุให้ทราบเมื่อข้อขัดข้องหลายรายการมาจากสาเหตุที่แท้จริงเดียวกัน

หากต้องการดูคลัสเตอร์ข้อขัดข้องที่ผู้ใช้รับรู้ ให้ใช้ตัวกรองระดับการมองเห็นปัญหาและเลือกเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องหน้า

หากต้องการปรับปรุงอัตราการขัดข้อง ให้แก้ไขคลัสเตอร์ข้อขัดข้องที่ผู้ใช้ได้รับผลกระทบมากที่สุดก่อน

เว็บไซต์ของนักพัฒนาแอป Android มีคำแนะนำเกี่ยวกับการวินิจฉัยและแก้ไขข้อขัดข้อง

เคล็ดลับ: อัตราการขัดข้องที่ผู้ใช้รับรู้ถือเป็น Vitals หลัก ซึ่งหมายความว่านี่เป็นหนึ่งในเมตริกทางเทคนิคที่สําคัญที่สุดและส่งผลต่อการค้นพบได้ใน Google Play ของแอปคุณ

แอปพลิเคชันไม่ตอบสนอง (ANR)

หากแอปหยุดตอบสนอง ผู้ใช้จะได้รับกล่องโต้ตอบให้เลือกว่าจะรอหรือปิดแอป กล่องโต้ตอบที่ปรากฏเหล่านี้เรียกว่าข้อผิดพลาด "แอปพลิเคชันไม่ตอบสนอง" (หรือ ANR) ANR ในอุปกรณ์ Android 10 หรือต่ำกว่ามีเฉพาะใน Play Console เท่านั้น

หน้านี้แสดง ANR ที่ส่งผลต่อเมตริกอัตรา ANR ระบบจะจัดกลุ่ม ANR ไว้เป็นคลัสเตอร์เพื่อระบุให้ทราบเมื่อ ANR หลายรายการมาจากสาเหตุที่แท้จริงเดียวกัน

หากต้องการดูคลัสเตอร์ ANR ที่ผู้ใช้รับรู้ ให้ใช้ตัวกรองระดับการมองเห็นปัญหาและเลือกเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องหน้า

หากต้องการปรับปรุงอัตรา ANR ให้แก้ไขคลัสเตอร์ ANR ที่ผู้ใช้ได้รับผลกระทบมากที่สุดก่อน

เว็บไซต์ของนักพัฒนาแอป Android มีคำแนะนำเกี่ยวกับการวินิจฉัยและแก้ไข ANR

เคล็ดลับ: อัตรา ANR ที่ผู้ใช้รับรู้ถือเป็น Vitals หลัก ซึ่งหมายความว่านี่เป็นหนึ่งในเมตริกทางเทคนิคที่สําคัญที่สุดและส่งผลต่อการค้นพบได้ใน Google Play ของแอปคุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Android Vitals > ภาพรวม ในส่วนตรวจสอบประสิทธิภาพทางเทคนิคของแอปด้วย Android Vitals

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
92637
false
false