Đánh giá và phân tích tỷ lệ thu nạp người dùng của ứng dụng

Báo cáo thu nạp người dùng giúp bạn đánh giá hiệu suất của trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Google Play bằng cách đưa ra thông tin về xu hướng thu nạp người dùng tổng thể, thông tin chi tiết về nguồn thu nạp cũng như tác động của những thay đổi đối với trang thông tin trên Cửa hàng Play. Những báo cáo này cũng hỗ trợ bạn xác định xem chiến dịch tiếp thị của bạn có đang giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi khách truy cập tiềm năng hay không, cũng như xác định những điểm kém hiệu quả so với đối thủ để qua đó xác định những điểm cần ưu tiên cải thiện.

Cách chúng tôi đánh giá hiệu suất

Cơ hội thu nạp người dùng

Báo cáo thu nạp người dùng đánh giá hiệu quả thu nạp người dùng (chứ không phải số lượt cài đặt) qua trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play. Tức là hiệu suất chuyển đổi được tính trên số người dùng hiện chưa cài đặt ứng dụng của bạn trên thiết bị nào. Như vậy, báo cáo này tập trung vào phân khúc khách truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play. Đây là phân khúc người dùng mà trang thông tin của bạn tác động mạnh nhất do những người dùng từng cài đặt ứng dụng của bạn trên thiết bị khác thường có xu hướng cài đặt lại, bất kể nội dung trên trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play.

Người dùng mới và người dùng cũ

Theo mặc định, báo cáo này cung cấp thông tin về số lượt thu nạp người dùng mới (những người chưa bao giờ cài đặt ứng dụng của bạn) cũng như số lượt thu nạp người dùng cũ (những người từng cài đặt ứng dụng của bạn nhưng sau này xoá ứng dụng đó khỏi tất cả thiết bị). Khi xem xét tổng thể tỷ lệ thu nạp người dùng dựa trên cả người dùng mới và người dùng cũ, bạn sẽ có được góc nhìn toàn diện nhất về hiệu suất của trang thông tin của mình trên Cửa hàng Play.

Các cách xem tỷ lệ thu nạp người dùng của ứng dụng

Bạn có thể sử dụng các trang báo cáo, chỉ số và thứ nguyên để phân tích tỷ lệ thu nạp người dùng của ứng dụng theo nhiều cách.

Xem xét hiệu suất tổng thể về tình hình thu nạp người dùng thông qua dữ liệu phân tích cửa hàng

Trang Phân tích cửa hàng (Phát triển > Hiệu suất trên cửa hàng > Phân tích Cửa hàng) đem đến một góc nhìn bao quát về hiệu suất thu nạp người dùng, từ đó giúp bạn nhanh chóng nhìn ra những xu hướng chính và xác định những khía cạnh đáng khám phá thêm.

Biểu đồ "Tất cả lượt thu nạp người dùng theo loại" thể hiện số lượt thu nạp qua tất cả nền tảng trên Google Play. Trong đó bao gồm cả lượt thu nạp thông qua nội dung quảng bá trên trang chủ, trang thông tin trên Cửa hàng Play và bảng xếp hạng.

Biểu đồ tỷ lệ thu nạp qua trang thông tin trên Cửa hàng Play cho thấy số lượt thu nạp qua trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play, đồng thời giúp bạn hiểu rõ và tối ưu hoá trang thông tin của mình.

Bảng nguồn lưu lượng cung cấp thông tin chi tiết về tỷ lệ thu nạp người dùng tại trang thông tin trên Cửa hàng Play qua các nguồn như lượt tìm kiếm trên Google Play, lượt khám phá trên Google Play hoặc lượt giới thiệu và quảng cáo. Phần bên dưới về tỷ lệ thu nạp người dùng tại trang thông tin trên Cửa hàng Play tóm tắt số liệu thống kê về hiệu suất của trang thông tin, bao gồm cả số liệu tổng thể về số người truy cập trang thông tin, tỷ lệ thu nạp người dùng và tỷ lệ chuyển đổi. Bạn có thể thiết lập dữ liệu này theo quốc gia, ngôn ngữ, trạng thái cài đặt ứng dụng, hoặc khoảng thời gian bằng cách sử dụng các bộ lọc ở đầu trang.

Các bảng phân tích chi tiết theo quốc gia, ngôn ngữ, trang thông tin trên Cửa hàng Play, trạng thái cài đặt, cụm từ tìm kiếm, nguồn UTM và chiến dịch cung cấp thông tin tóm tắt về những giá trị đạt hiệu suất cao nhất theo từng phương diện phân tích. Bạn có thể chọn phần Khám phá để xem ngay thông tin chi tiết của từng phương diện, hoặc nhấp vào mũi tên phải bên cạnh một giá trị cụ thể để xem biểu đồ thể hiện giá trị này theo thời gian trên trang Phân tích lượt chuyển đổi (Phát triển > Hiệu suất trên cửa hàng > Phân tích lượt chuyển đổi).

Khám phá các phương diện cụ thể thông qua dữ liệu phân tích lượt chuyển đổi

Trang Phân tích lượt chuyển đổi (Phát triển > Hiệu suất trên cửa hàng > Phân tích lượt chuyển đổi) cho thấy số lượt khách truy cập, số lượt thu nạp và tỷ lệ chuyển đổi đối với trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play theo một khoảng thời gian mà bạn chọn.

Bạn có thể lọc dữ liệu theo nguồn lưu lượng truy cập, trang thông tin trên Cửa hàng Play, quốc gia, ngôn ngữ, nguồn UTM và chiến dịch thu nạp người dùng hoặc theo trạng thái thu nạp, để hiểu rõ hơn về hiệu suất chuyển đổi khách truy cập theo từng nhóm.

Chỉ tính tỷ lệ người dùng được thu nạp qua trang thông tin trên Cửa hàng Play

Báo cáo phân tích lượt chuyển đổi chỉ tập trung vào trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play và tính số lượt thu nạp qua:

  • trang thông tin trên Cửa hàng Play
  • lớp phủ cài đặt trực tiếp (đôi khi xuất hiện khi người dùng thử cài đặt qua quảng cáo).

Báo cáo phân tích lượt chuyển đổi không tính lượt khách truy cập hoặc lượt thu nạp qua các nền tảng khác trên Google Play (chẳng hạn như nội dung xã luận). Báo cáo này cũng không tính những lượt thu nạp qua các cơ chế khác (chẳng hạn như thao tác sao lưu và khôi phục) theo ghi nhận của Google Play.

Tỷ lệ chuyển đổi chuẩn

Bạn có thể sử dụng tỷ lệ chuyển đổi chuẩn để so sánh hiệu suất của ứng dụng của bạn với hiệu suất của các ứng dụng ngang hàng, từ đó xác định cơ hội cải thiện tốt nhất. Ví dụ: Trong một ngôn ngữ nào đó, nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn so với nhóm ứng dụng ngang hàng, thì bạn nên tìm hiểu xem bản dịch trang thông tin của bạn ở ngôn ngữ đó đã chính xác chưa.

Biểu đồ tỷ lệ chuyển đổi tại trang thông tin trên Cửa hàng Play giúp bạn so sánh hiệu suất chuyển đổi hằng ngày của ứng dụng với hiệu suất của nhóm ứng dụng ngang hàng theo giá trị trung vị, tại phân vị thứ 25 và phân vị thứ 75. Bảng phân tích bên dưới giúp bạn so sánh tổng tỷ lệ chuyển đổi của bạn trong một khoảng thời gian với giá trị trung vị của các ứng dụng ngang hàng trong 28 ngày gần nhất thuộc khoảng thời gian được chọn.

Lưu ý: Bạn chỉ thấy được điểm chuẩn khi xem hiệu suất theo quốc gia, ngôn ngữ, trạng thái cài đặt hoặc nguồn lưu lượng truy cập. Các bộ lọc cho những phương diện này cũng hỗ trợ tối đa một lựa chọn cho mỗi phương diện.

Các chỉ số và phương diện

Dữ liệu về tỷ lệ thu nạp người dùng áp dụng theo Giờ Thái Bình Dương (PT). Dữ liệu trong quá khứ có từ ngày 25 tháng 2 năm 2020.

Chỉ số
Chỉ số Định nghĩa
Khách truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play

Số lượng người dùng đã truy cập trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play và tại thời điểm đó, họ chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào.

Lưu ý: Số lượt truy cập của một người dùng trong một ngày cho mỗi phương diện sẽ chỉ được tính là một lần kể cả khi người dùng đó truy cập trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play nhiều lần trong ngày. Ví dụ: Số lượt truy cập trong một ngày sẽ được tính là hai lần nếu một người dùng truy cập vào cửa hàng của bạn trên Cửa hàng Play một lần qua công cụ tìm kiếm và một lần nữa qua liên kết trực tiếp trong ngày. Số lượt truy cập sẽ chỉ được tính là một nếu một người dùng truy cập vào trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play hai lần qua cùng một đường liên kết.
Lượt thu nạp người dùng tại trang thông tin trên Cửa hàng Play

Số lượng người dùng đã truy cập trang thông tin trên Cửa hàng Play và cài đặt ứng dụng của bạn. Tại thời điểm đó, họ chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào khác.

Lưu ý: Trường hợp một người dùng cài đặt ứng dụng của bạn trên nhiều thiết bị thì số lượt thu nạp sẽ chỉ được tính là một. Do đó, số lượt thu nạp người dùng tại trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play có thể thấp hơn số lượt cài đặt.

Tỷ lệ chuyển đổi tại trang thông tin trên Cửa hàng Play

Tỷ lệ phần trăm số khách truy cập được thu nạp thành người dùng sau khi xem trang thông tin trên Cửa hàng Play

Thứ nguyên
Thứ nguyên Định nghĩa
Nguồn lưu lượng truy cập

Cách người dùng tìm được trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play (chẳng hạn như tìm kiếm trên Google Play).

Hãy chuyển đến phần Giá trị nguồn lưu lượng truy cập dưới đây để xem thông tin chi tiết về các giá trị nguồn lưu lượng truy cập.
Quốc gia/Vùng Quốc gia hoặc khu vực nơi người dùng đăng ký Tài khoản Google.
Ngôn ngữ Ngôn ngữ cài đặt trên thiết bị của người dùng.
Cụm từ tìm kiếm

Cụm từ mà người dùng tìm kiếm trước khi chuyển đến trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play (chỉ áp dụng cho tính năng tìm kiếm trên Google Play).

Lưu ý: Bạn chỉ xem được phương diện này khi lọc nguồn lưu lượng truy cập theo lượt tìm kiếm trên Google Play.

Nguồn UTM

Giá trị của tham số URL utm_source trong các đường liên kết sâu đến trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play.

Lưu ý: Bạn chỉ xem được phương diện này khi lọc nguồn lưu lượng truy cập theo quảng cáo và lượt giới thiệu.
Chiến dịch UTM

Giá trị của tham số URL utm_campaign trong các đường liên kết sâu đến trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play.

Lưu ý: Bạn chỉ xem được phương diện này khi lọc nguồn lưu lượng truy cập theo quảng cáo và lượt giới thiệu.
Trạng thái cài đặt ứng dụng

Người dùng lần đầu cài đặt ứng dụng của bạn (người dùng mới) hay trước đó từng gỡ cài đặt ứng dụng (người dùng cũ).

Lưu ý: Khi bạn thấy cụm từ "chuyển đổi lại" thì tức là chúng tôi đang để cập tới người dùng cũ.
Trang thông tin trên Cửa hàng Play Trang thông tin trên Cửa hàng Play mà người dùng đã truy cập. Đó có thể là trang thông tin chính hoặc trang thông tin tuỳ chỉnh của bạn trên Cửa hàng Play.
Giá trị nguồn lưu lượng truy cập

Dữ liệu phân tích tổng thể về cửa hàng

Trạng thái Nội dung mô tả
Tất cả nguồn lưu lượng truy cập Tổng số người dùng cài đặt ứng dụng của bạn qua nền tảng bất kỳ trên Google Play và tại thời điểm đó chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào khác.
Khám phá trên Google Play Người dùng tìm thấy và cài đặt ứng dụng của bạn khi duyệt xem Google Play mà không tìm theo tên ứng dụng. Số liệu này bao gồm cả những người dùng đã khám phá thấy ứng dụng của bạn trên các trang chủ, mục đề xuất và bảng xếp hạng hoặc khi tìm một danh mục ứng dụng. Ví dụ: "trò chơi đua xe."
Có tính phí và trực tiếp

Số người dùng cài đặt ứng dụng của bạn thông qua quảng cáo, lượt giới thiệu hoặc lượt tìm kiếm trên Google Play có chứa tên ứng dụng hoặc thương hiệu gắn bó với ứng dụng của bạn.

Dữ liệu phân tích về trang thông tin trên Cửa hàng Play

Trạng thái Nội dung mô tả
Tất cả nguồn lưu lượng truy cập Tổng số người dùng đã truy cập trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play hoặc một trang chi tiết thu nhỏ, sau đó cài đặt ứng dụng của bạn. Tại thời điểm đó, họ chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào khác. Chỉ số này không tính những lượt thu nạp qua các nền tảng chẳng hạn như biểu ngữ trên trang danh mục ứng dụng.
Tìm kiếm trên Google Play Người dùng đã truy cập trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play bằng cách tìm kiếm tên ứng dụng hoặc thương hiệu gắn bó với ứng dụng của bạn trên Google Play, sau đó truy cập trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play hoặc một trang chi tiết thu nhỏ trước khi cài đặt ứng dụng. Tại thời điểm đó, họ chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào khác. Chỉ số này không bao gồm số lượt truy cập qua quảng cáo hiện trên kết quả tìm kiếm của Google Play.
Khám phá trên Google Play Người dùng đã duyệt xem Google Play, sau đó truy cập trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play trước khi cài đặt ứng dụng. Tại thời điểm đó, họ chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào khác. Chỉ số này tính cả những người dùng đã nhấp vào đề xuất tự động hoàn thành khi tìm kiếm và những người dùng đã tìm kiếm một danh mục ứng dụng. Ví dụ: "trò chơi đua xe." Chỉ số này không bao gồm số lượt truy cập qua quảng cáo xuất hiện trên Google Play.
Quảng cáo và giới thiệu Người dùng đã truy cập trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play thông qua một quảng cáo hoặc lượt giới thiệu. Tại thời điểm đó, họ chưa từng cài đặt ứng dụng này trên thiết bị nào khác. Chỉ số này bao gồm cả những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn qua một quảng cáo bằng cách sử dụng lớp phủ cài đặt trực tiếp mà đôi khi chúng tôi hiển thị bên ngoài Cửa hàng Play.

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ thu nạp qua quảng cáo được tính như thế nào trong báo cáo?

Kể từ tháng 11 năm 2022, mọi lượt truy cập qua Google Ads đều được tính vào nguồn lưu lượng truy cập qua quảng cáo và giới thiệu. Trước đây, số lượt truy cập qua quảng cáo được báo cáo dựa trên nơi quảng cáo xuất hiện.

Play Console không cung cấp tính năng báo cáo về số lượt hiển thị hoặc lượt chuyển đổi trong Google Ads. Để theo dõi hiệu suất chiến dịch của bạn trên Google Ads, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google Ads.

Làm thế nào để tải dữ liệu về tỷ lệ thu nạp xuống?

Hãy dùng nút Xuất báo cáo trên trang Phân tích lượt chuyển đổi để tải những dữ liệu đang hiển thị trong biểu đồ và bảng xuống.

Lưu ý: Bạn cũng có thể lập trình để truy cập vào các báo cáo về Người cài đặt chưa gỡ cài đặt và Người mua trên phiên bản Play Console cũ qua Google Cloud Storage. Hiện tại bạn không thể lập trình để truy cập vào những dữ liệu này trong phiên bản Play Console mới.

Vì sao không có dữ liệu điểm chuẩn trong một số trường hợp?

Dữ liệu điểm chuẩn chỉ được thể hiện khi có đủ dữ liệu về nhóm ứng dụng ngang hàng đã được bạn chọn khi định cấu hình báo cáo hiện tại của mình Nếu bạn không thấy thông tin về điểm chuẩn, hãy thử chọn một nhóm ứng dụng ngang hàng khác, bỏ bộ lọc, hoặc chọn xem một thông tin chi tiết khác.

Lưu ý: Bạn chỉ thấy được điểm chuẩn khi xem hiệu suất theo quốc gia, ngôn ngữ, trạng thái cài đặt hoặc nguồn lưu lượng truy cập. Các bộ lọc cho những phương diện này cũng hỗ trợ tối đa một lựa chọn cho mỗi phương diện.

Chi tiết "Khác" có nghĩa là gì?

Chi tiết "Khác" xuất hiện khi không có đủ lượt khách truy cập hoặc lượt thu nạp theo thời gian để lập báo cáo riêng cho các thông tin như cụm từ tìm kiếm, nguồn UTM hoặc chiến dịch UTM.

Tại sao một số quốc gia/khu vực được liệt kê là "Khu vực không xác định"?

"Khu vực không xác định" dùng để chỉ những khách truy cập mà Play không phân bổ được vào quốc gia nào cụ thể.
Phân tích đề xuất

Dưới đây là một số cách phổ biến giúp bạn sử dụng báo cáo về tỷ lệ thu nạp người dùng để phân tích hiệu suất của trang thông tin trên Cửa hàng Play:

  • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi trang thông tin trên Cửa hàng Play đối với tỷ lệ chuyển đổi.
  • Xem lại những cụm từ tìm kiếm hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy người dùng truy cập trang thông tin trên Google Play để biết những nội dung mà người dùng quan tâm nhất.
  • Theo dõi hiệu suất các chiến dịch theo dõi UTM của bạn.
  • Xác định những quốc gia có số lượt khách truy cập cao và đáng để tạo riêng trang thông tin tùy chỉnh trên Cửa hàng Play.
  • Xác định những ngôn ngữ có tỷ lệ chuyển đổi thấp để xác định những nơi bạn cần cải thiện bản dịch.
  • Đánh giá xem chương trình tiếp thị ngoại tuyến có thu hút những người dùng tiềm năng đến trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play hay không.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính