Uygulamanızın edinme oranını ölçme ve analiz etme

Edinme raporları size genel edinme trendleri, edinmelerinizin nereden geldiği ve mağaza girişi değişikliklerinizin etkisi hakkında bilgiler sunarak Google Play'de mağaza girişinizin performansını değerlendirmenize yardımcı olur. Ayrıca pazarlama kampanyalarınızın dönüşüm gerçekleştiren kaliteli ziyaretçileri artırıp artırmadığını belirlemenize ve rakiplerinizden düşük performans gösterdiğiniz noktaları tanımlamanıza da yardımcı olur. Böylece çalışmalarınızda gereken alanlara öncelik verebilirsiniz.

Performansınız nasıl ölçülür?

Kullanıcı edinme fırsatları

Edinme raporları, mağaza girişinizin yüklemelerdeki değil kullanıcı edinmedeki durumunu ölçer. Bunun anlamı dönüşüm performansının uygulamanızı hiçbir cihazına yüklememiş kullanıcılara göre hesaplandığıdır. Bu sayede rapor, mağaza girişinizin en fazla etkiye sahip olduğu girişi ziyaretleri segmentine odaklanır çünkü mağaza girişi öğeleriniz ne durumda olursa olsun uygulamanızı başka bir cihaza yüklemiş olan kullanıcıların yükleme ihtimali genellikle daha yüksektir.

Yeni ve geri gelen kullanıcılar

Uygulamanızı hiç yüklememiş yeni kullanıcılardan edinmeler ile uygulamanızı önce yüklemiş ancak daha sonra tüm cihazlarından kaldırmış kullanıcılar varsayılan olarak rapora dahil edilir. Hem yeni hem de geri gelen kullanıcılar arasındaki genel edinmelerinizi görüntülemek mağaza girişi performansınızla ilgili en kapsamlı bakış açısını sağlar.

Yalnızca mağaza girişi edinmeleri

Edinme raporu, mağaza girişi dönüşüm oranınıza odaklanır ve hem mağaza girişi sayfanızdaki hem de bazen Google Play arama sonuçlarının ilk sırasında gösterilen mini mağaza girişi sayfasındaki edinme verilerini içerir. Edinme raporu, Google Play'deki diğer yüzeylerden (editoryal içerik gibi) sağlanan ziyaretçileri ya da edinmeleri veya diğer mekanizmalardan (yedekleme ve geri yükleme gibi) kaynaklanarak Play tarafından kaydedilen edinmeleri içermez.

Mini mağaza girişi sayfasının Japonya ve Güney Kore'de yapılan aramaların tüm sonuçları için her zaman gösterildiğini lütfen unutmayın. Bu, dönüşümle sonuçlanmayan çok fazla ziyaret olduğu için bahsi geçen iki ülkede daha düşük bir dönüşüm oranı görebileceğiniz anlamına gelir.

Not: Google Play ve Google ağı genelinde gerçekleşip mağaza girişinden gelmeyen yüklemeleri [ör. Yedekleme, Google Arama veya eşler arası (P2P)] görmek için İstatistikler sayfasına gidin.

Uygulamanızın edinme oranını görüntülemenin farklı yolları

Uygulamanızın edinme oranını farklı şekillerde analiz etmek için farklı rapor sayfalarını, metrikleri ve boyutları kullanabilirsiniz.

Mağaza analiziyle genel edinme performansını inceleme

Mağaza analizi sayfası (Büyüme > Mağaza performansı > Mağaza analizi) temel trendleri tek bakışta sunmak ve daha kapsamlı araştırma gerektiren alanları belirlemek için edinme performansınıza yüksek seviyede bir genel bakış sağlar.

Trafik kaynakları tablosu, mağaza girişi edinmelerinin geldiği yerin Google Play arama mı, Google Play keşfetme mi yoksa üçüncü taraf yönlendirmeleri mi olduğuna dayalı olarak dökümünü gösterir. Aşağıdaki mağaza girişi edinme bölümünde genel mağaza ziyaretçileri, edinmeler ve dönüşüm oranı da dahil olmak üzere mağaza girişi performans istatistikleriniz özetlenmektedir. Sayfanın üst kısmındaki filtreleri kullanarak bu verileri ülkeye, dile, uygulama yükleme durumuna veya döneme göre yapılandırabilirsiniz.

Ülke, dil, mağaza girişi, yükleme durumu, arama terimi ve UTM (Urchin Trafik İzleme) kaynağı ve kampanya için döküm yapılan tablolar, her bir döküm boyutu için en iyi performans gösteren değerlerin bir özetini sunar. Belirli bir boyutla ilgili daha fazla ayrıntıya girmek için Keşfet'i seçebilir veya zamanla grafiğe dönüştürülen değeri Dönüşüm analizi sayfasında (Büyüme> Mağaza performansı > Dönüşüm analizi) görmek için belirli bir değerin yanındaki sağ oku tıklayabilirsiniz.

Dönüşüm analiziyle belirli boyutları keşfetme

Dönüşüm analizi sayfası (Büyüme > Mağaza performansı > Dönüşüm analizi) mağaza girişiniz için, seçilen bir zaman aralığındaki ziyaretçileri, edinimleri ve dönüşüm oranını gösterir.

Ziyaretçilerinizin bir alt kümesinin dönüşüm durumunu daha iyi anlamak için verileri trafik kaynağı, mağaza girişi, ülke, dil, UTM (Urchin Trafik İzleme) kaynağı ve kampanyası veya edinme durumuna göre filtreleyebilirsiniz.

Dönüşüm oranı karşılaştırmaları

Performansınızı benzerlerinizin performansıyla kıyaslamak için dönüşüm oranı karşılaştırmalarını kullanabilirsiniz. Bu, en fazla iyileştirme yapma imkanınızın nerede olduğunu belirlemenize olanak tanır. Örneğin, belirli bir dil için dönüşüm oranınız, benzerlerinizin oranından daha düşükse girişinizin bu dile doğru şekilde çevrilip çevrilmediğini araştırabilirsiniz.

Mağaza girişi dönüşüm oranı grafiği, günlük dönüşüm performansınızı benzerlerinizin ortanca değeri, 25. ve 75. yüzdelik dilimiyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Aşağıdaki döküm tablosu, döneme ait toplam dönüşüm oranınızı, benzerlerinizin seçilen dönem için son 28 gündeki ortanca değeriyle karşılaştırmanıza olanak tanır.

Not: Karşılaştırmalar yalnızca, performansınızı ülke, dil, yükleme durumu veya trafik kaynağına göre görüntülediğinizde kullanılabilir. Bu boyutlarla ilgili filtreler de boyut başına bir seçime kadar desteklenir.

Metrikler ve boyutlar

Edinme verilerinde Pasifik Saati (PT) temel alınır. Geçmiş, 25 Şubat 2020'den itibaren mevcuttur.

Metrikler
Metrik Tanım
Mağaza girişi ziyaretçileri

Uygulamanızı hiçbir cihazınızda yüklememiş olup mağaza girişinizi ziyaret eden kullanıcı sayısı.

Not: Mağaza girişinizi birden çok kez ziyaret eden bir kullanıcı gün ve boyut başına yalnızca bir kez sayılır. Örneğin, girişinizi bir kez arama yoluyla, ardından aynı gün doğrudan bir bağlantı aracılığıyla ziyaret eden kullanıcı iki kez sayılır. Girişinizi aynı bağlantıdan iki kez ziyaret eden kullanıcı bir kez sayılır.
Mağaza girişi edinme sayısı

Mağaza girişinizi ziyaret edip uygulamanızı bir cihazına yüklemiş ve o sırada başka bir cihazına uygulamanızı yüklememiş kullanıcı sayısı.

Not: Uygulamanızı birden çok cihaza yükleyen bir kullanıcı sadece bir kez sayılacağından mağaza girişi edinmeleriniz yüklemelerinizden daha az olacaktır.

Mağaza girişi dönüşüm oranı

Edinmeyle sonuçlanan mağaza girişi ziyaretçilerinin yüzdesi.

Ölçüler
Boyut Tanım
Trafik kaynağı

Kullanıcının mağaza girişinize nasıl geldiği. Örneğin, Google Play'de arama yaparak.

Trafik kaynağı değerlerinin dökümü için aşağıdaki Trafik kaynağı değerleri bölümüne gidin.
Ülke/Bölge Kullanıcının Google hesabının kayıtlı olduğu ülke veya bölge.
Dil Kullanıcının cihazındaki dil ayarı.
Arama terimi

Kullanıcının mağaza girişinize gitmeden önce aradığı terim. Yalnızca Google Play arama için geçerlidir.

Not: Bu boyut yalnızca trafik kaynağı Google Play arama tarafından filtrelendiğinde kullanılabilir.

UTM (Urchin Trafik İzleme) kaynağı

Mağaza girişinize yönlendiren derin bağlantılardaki utm_source URL parametresinin değeri.

Not: Bu boyut yalnızca trafik kaynağı üçüncü taraf yönlendirmelerine göre filtrelendiğinde kullanılabilir.
UTM (Urchin Trafik İzleme) kampanyası

Mağaza girişinize yönlendiren derin bağlantılardaki utm_campaign URL parametresinin değeri.

Not: Bu boyut yalnızca trafik kaynağı üçüncü taraf yönlendirmelerine göre filtrelendiğinde kullanılabilir.
Uygulama yükleme durumu

Kullanıcının uygulamanızı ilk kez mi yüklediği (yeni kullanıcı) yoksa daha önce yüklemesini kaldıran bir kullanıcı mı olduğu (geri gelen kullanıcı).

Not: "Yeniden edinmeler" ifadesi, geri gelen kullanıcılar anlamında kullanılmıştır.
Mağaza girişi Kullanıcının ziyaret ettiği mağaza girişi. Ana mağaza girişiniz veya özel bir mağaza girişi.
Trafik kaynağı değerleri
Durum Açıklama
Tüm trafik kaynakları Uygulamanızı o sırada hiçbir cihaza yüklememiş olan, mağaza girişinizden yükleyen kullanıcıların toplam sayısı.
Google Play arama Uygulamanızı o sırada hiçbir cihaza yüklememiş olan, Google Play'de arama yaptıktan sonra mağaza girişinizi ziyaret edip ardından uygulamanızı yükleyen kullanıcıların sayısı.
Google Play keşfetme Uygulamanızı o sırada hiçbir cihaza yüklememiş olan, mağaza girişinizi arama sonuçlarından değil Google Play'den ziyaret edip ardından uygulamanızı yükleyen kullanıcıların sayısı.
Üçüncü taraf yönlendirmeleri Uygulamanızı o sırada hiçbir cihaza yüklememiş olan, Google Play dışından mağaza girişinizi ziyaret edip ardından uygulamanızı yükleyen kullanıcıların sayısı.

Klasik Play Console'daki edinme raporlarına kıyasla değişiklikler

Ziyaretçiler, edinmeler ve dönüşüm oranı

Yeni edinme raporu artık daha önce uygulamanızı yüklemiş olan kullanıcılardan ziyaretçiler ile edinmelerin yanı sıra uygulamanızı hiç denememiş kullanıcıları da içeriyor. Bu değişiklik, uygulamaların çoğunun hem ziyaretçilerde hem de edinmelerde artış yaşayacağı anlamına geliyor.

Yeni rapor kullanıcıları ne zaman ve nasıl edindiğinizi anlamanıza yardımcı olmaya daha fazla odaklanıyor. Bu yüzden geçerli olarak cihazlarının herhangi birinde uygulamanızın yüklü olduğu kullanıcıları filtreleyerek hariç tutuyor. Bu, yalnızca dönüşüm gerçekleştirme potansiyeli olan ziyaretçilerin raporlanmasını sağlıyor. Bu nedenle çoğu uygulama dönüşüm oranında artış görecektir. Bu iyileştirilmiş filtreleme bazı uygulamaların ziyaretçi sayısı ile edinme oranlarında düşüşe de neden olabilir.

Son olarak, yeni rapor yalnızca mağaza girişini ziyaret ettikten kısa bir süre sonra gerçekleşen edinmeleri hesaba katıyor. Bu daha kısa ilişkilendirme dönemi bazı uygulamalar için edinme oranında düşüşe neden olabilir.

Trafik kaynakları

Edinmeler artık kullanıcının mağazanıza hangi yüzeyden geldiğine göre Google Play arama, Google Play keşfetme veya Üçüncü taraf yönlendirmesi olarak raporlanıyor. Örneğin, bir arama sonucunu veya Google Play arama ağı reklamını tıklayan kullanıcılar Google Play aramasıyla ilişkilendirilir. Benzer şekilde, doğrudan girişinize gelen tüm kullanıcılar Üçüncü taraf yönlendirmesi ile ilişkilendirilir. Diğer Google Play sayfalarından gelen kullanıcılar oturumlarını nasıl başlattıklarına bakılmaksızın Google Play keşfetme ile ilişkilendirilir.

Google Play arama kaynağı tanımını, kullanıcı arama sonuçları sayfasını ziyaret etmeden önce kullanıcıya uygulamanızın otomatik olarak en iyi arama sonucu şeklinde gösterildiği zamanları da içerecek şekilde genişlettik. Bu arama otomatik tamamlamalarını takip eden kullanıcılar artık Google Play keşfetme yerine Google Play arama ile ilişkilendirilecek. Böylece kullanıcı deneyimi daha iyi yansıtılacak.

Grup dönüşüm metrikleri

Yeni edinme raporunda, uygulamayı tutan yükleyiciler veya alıcılar için grup dönüşüm metrikleri yer almamaktadır. Bu verilerle ilgileniyorsanız 2 Kasım 2020'de kaldırılmadan önce bunları klasik Play Console'dan indirmeniz önerilir.

Sık sorulan sorular

Tüm kaynaklardan edinmeleri sayıyor musunuz?

Hayır, yalnızca Google Play mağaza girişinden edinmeler dahil edilir. Hangi kaynakların dahil edildiği hakkında daha fazla bilgi için Mağaza girişinizin performansını nasıl ölçüyoruz? bölümüne bakın.

Reklam edinmeleri nasıl raporlanıyor?

Yeni edinme raporu, trafik kaynaklarını kullanıcının mağaza girişinize gelmeden hemen önce bulunduğu yere göre izler. Kullanıcının reklamdan mı yoksa organik olarak mı geldiğine bakılmaz.

Kullanıcı, Google Play arama sonuçlarındaki bir reklamdan mağaza girişinizi ziyaret edip ardından uygulamanızı yüklerse bu edinme Google Play aramasıyla ilişkilendirilir. Kullanıcı, Google Play'de başka bir yerdeki reklamdan mağaza girişinizi ziyaret ederse bu edinme Google Play keşfetme ile ilişkilendirilir. Kullanıcı mağaza girişinizi Google Play dışındaki bir reklamdan ziyaret ederse bu edinme Üçüncü Taraf yönlendirmesiyle ilişkilendirilir.

Google Ads kampanyalarınızın performansını izlemek için Google Ads hesabınızda oturum açın.

Edinme verilerini nasıl indirebilirim?

Grafikte ve tabloda görüntülenmekte olan verileri indirmek için Dönüşüm analizi sayfasındaki Raporu dışa aktar düğmesini kullanın.

Not: Uygulamayı Tutan Yükleyiciler ve Alıcılar raporlarına Google Cloud Storage'ı kullanarak eski Play Console'dan programatik bir biçimde de erişebilirsiniz. Yeni Play Console'da sunulan verilere programatik bir biçimde erişmek şu anda mümkün değildir.

Neden bazı durumlarda karşılaştırma verileri eksik?

Karşılaştırma verileri, yalnızca geçerli rapor yapılandırmanız için seçtiğiniz benzer grubuna ait yeterli veri varsa gösterilir. Karşılaştırma bilgilerini görmüyorsanız farklı bir benzer grubu seçmeyi, filtreleri kaldırmayı veya görüntülenecek farklı bir döküm seçmeyi deneyin.

Not: Karşılaştırmalar yalnızca, performansınızı ülke, dil, yükleme durumu veya trafik kaynağına göre görüntülediğinizde kullanılabilir. Bu boyutlarla ilgili filtreler de boyut başına bir seçime kadar desteklenir.

"Diğer" dökümü ne anlama geliyor?

"Diğer" dökümü, ayrı ayrı raporlamak için zaman içinde yeterli ziyaretçi sayısı veya edinme oranı oluşmamış arama terimleri, UTM (Urchin Trafik İzleme) kaynakları veya UTM kampanyaları olduğunda gösterilir.

Eski edinme raporuna ne olacak?

2 Kasım 2020'de klasik Play Console kullanımdan kaldırıldığında eski edinme raporuna artık erişilemeyecek. Bu raporla ilgili dışa aktarma işlemlerine de bu tarihten itibaren erişilemeyecek.

Önerilen analiz

Mağaza girişi performansınızı analiz etmek için edinme raporlarını kullanabileceğiniz bazı yaygın yöntemleri aşağıda bulabilirsiniz.

  • Mağaza girişinizde yapılan değişikliklerin dönüşüm oranlarını nasıl etkilediğini değerlendirin.
  • Kullanıcıların en çok neyle ilgilendiklerini görmek için en çok ziyaret sağlayan Google Play arama terimlerini inceleyin.
  • UTM ile takip edilen kampanyalarınızın performansını izleyin.
  • Özel mağaza girişleri için yüksek ziyaretçi sayısıyla iyi aday olabilecek ülkeleri belirleyin.
  • Çeviriyi iyileştirmeniz gereken yerleri belirlemek için düşük dönüşüm oranlarına sahip dilleri belirleyin.
  • Çevrimdışı pazarlamanın girişinize yüksek kaliteli ziyaretçi çekip çekmediğini değerlendirin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın