Mierzenie i analizowanie skuteczności pozyskiwania użytkowników aplikacji

Raporty dotyczące pozyskiwania pomagają ocenić skuteczność strony aplikacji w Google Play. Obejmują informacje o ogólnych trendach w pozyskiwaniu użytkowników, miejscach, z których użytkownicy trafiają na stronę, oraz efektach zmian wprowadzonych w informacjach o aplikacji. Pomagają też określić, czy Twoje kampanie marketingowe przyciągają użytkowników, którzy dokonują konwersji, oraz identyfikować obszary o niskiej skuteczności w porównaniu z konkurencją. Dzięki temu wiesz, na czym skupić swoje wysiłki.

Jak mierzymy skuteczność

Możliwości pozyskiwania użytkowników

Raporty dotyczące pozyskiwania mierzą skuteczność strony aplikacji w pozyskiwaniu użytkowników, a nie nowych instalacji. Oznacza to, że skuteczność konwersji jest obliczana na podstawie liczby użytkowników, którzy nie mieli Twojej aplikacji zainstalowanej na żadnym ze swoich urządzeń. Raport skupia się na segmencie użytkowników, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie. Ten segment najlepiej ilustruje skuteczność strony, bo użytkownicy, którzy już zainstalowali Twoją aplikację na innym urządzeniu, są bardziej skłonni ją zainstalować niezależnie od treści strony.

Nowi i powracający użytkownicy

Domyślnie raport obejmuje pozyskania nowych użytkowników, którzy nigdy nie zainstalowali Twojej aplikacji, a także powracających użytkowników, którzy wcześniej zainstalowali aplikację, ale usunęli ją ze wszystkich swoich urządzeń. Te ogólne informacje o pozyskiwaniu zarówno nowych, jak i powracających użytkowników zapewniają najlepszy wgląd w skuteczność informacji o aplikacji.

Tylko pozyskania ze strony z informacjami o aplikacji

Raport dotyczący pozyskiwania skupia się na konwersjach na stronie aplikacji i obejmuje pozyskania:

  • z samej strony aplikacji;
  • z nakładki instalacji bezpośredniej (która czasami jest wyświetlana podczas próby instalacji aplikacji z reklamy).

Raport o pozyskiwaniu nie uwzględnia użytkowników ani pozyskań z innych miejsc w Google Play (np. treści redakcyjnych). Nie obejmuje również pozyskań w Google Play za pomocą innych mechanizmów (np. tworzenia kopii zapasowych i przywracania).

Aby zobaczyć instalacje z Google Play i z sieci Google, które nie pochodzą z informacji o aplikacji, ale na przykład z funkcji tworzenia kopii zapasowej, z wyszukiwarki Google lub połączenia peer-to-peer (P2P), wejdź na stronę Statystyki.

Różne sposoby wyświetlania informacji o pozyskiwaniu użytkowników aplikacji

Informacje dotyczące pozyskiwania możesz analizować na wiele sposobów za pomocą różnych stron z raportami, danymi i wymiarami.

Sprawdzanie ogólnej skuteczności pozyskiwania za pomocą strony Analiza pozyskania w Sklepie

Strona Analiza pozyskania w Sklepie (Rozwój > Wyniki w Sklepie > Analiza pozyskania w Sklepie) zawiera ogólne omówienie skuteczności pozyskiwania użytkowników i skrót informacji o najważniejszych trendach, a także wskazuje obszary wymagające dalszego zbadania.

Tabela źródeł ruchu zawiera zestawienie danych o pozyskaniach użytkowników za pomocą informacji o aplikacji. Dane są podzielone w zależności od tego, czy pozyskania pochodzą z wyszukiwania w Google Play, przeglądania w Google Play czy z zewnętrznych witryn odsyłających. Poniższa sekcja o pozyskiwaniu użytkowników przez stronę z informacjami o aplikacji zawiera podsumowanie statystyk skuteczności tej strony, w tym ogólne dane o odwiedzających, pozyskaniach i współczynniku konwersji. Za pomocą filtrów u góry strony możesz skonfigurować wyświetlanie danych według kraju, języka, stanu instalacji aplikacji lub przedziału czasu.

Tabele z zestawieniami danych według kraju, języka, informacji o aplikacji, stanu instalacji, wyszukiwanego hasła, źródła UTM oraz kampanii zawierają podsumowanie najwyższych wartości w każdym z tych wymiarów. Możesz wybrać Odkrywaj i przejść do szczegółowych informacji o danym wymiarze lub kliknąć strzałkę w prawo obok jednej z wartości, by zobaczyć wykres zmian wartości w czasie na stronie Analiza konwersji (Rozwój > Wyniki w Sklepie > Analiza konwersji).

Przeglądanie danych z poszczególnych wymiarów przy użyciu analizy konwersji

Na stronie Analiza konwersji (Rozwój > Wyniki w Sklepie > Analiza konwersji) możesz sprawdzić dane dotyczące użytkowników, pozyskań i współczynnika konwersji zrealizowanych z poziomu informacji o aplikacji w wybranym okresie.

Aby lepiej zrozumieć, jak duża część użytkowników dokonuje konwersji, dane możesz filtrować na podstawie źródła ruchu, informacji o aplikacji, kraju, języka, źródła UTM i kampanii lub stanu pozyskania.

Testy porównawcze współczynnika konwersji

Testów porównawczych współczynnika konwersji możesz używać do porównywania swojej skuteczności z wynikami konkurencji, by dowiedzieć się, co możesz poprawić. Jeśli np. Twój współczynnik konwersji dla danego języka jest niższy niż u konkurencji, sprawdź, czy informacje o aplikacji są prawidłowo przetłumaczone na ten język.

Wykres współczynnika konwersji zrealizowanych z poziomu informacji o aplikacji umożliwia porównywanie dziennej skuteczności konwersji z medianą oraz 25. i 75. percentylem u konkurencji. W tabeli poniżej możesz porównać łączny współczynnik konwersji w danym okresie z medianą u konkurencji z ostatnich 28 dni tego okresu.

Uwaga: testy porównawcze są dostępne tylko podczas przeglądania skuteczności według kraju, języka, stanu instalacji i źródła wizyt.W przypadku tych wymiarów filtry obsługują wybór maksymalnie jednego wymiaru.

Dane i wymiary

Dane o pozyskiwaniu są podawane według czasu pacyficznego (PT).Historia jest dostępna od 25 lutego 2020 roku.

Dane
Dane Definicja
Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie

Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z informacjami o aplikacji, gdy nie mieli tej aplikacji jeszcze zainstalowanej na żadnym ze swoich urządzeń.

Uwaga: użytkownik, który wielokrotnie odwiedza stronę z informacjami o aplikacji, jest liczony tylko raz dziennie i raz w danym wymiarze. Na przykład użytkownik, który odwiedzi Twoją stronę z informacjami o aplikacji najpierw przez wyszukiwarkę, a potem (tego samego dnia) przez link bezpośredni, zostanie policzony 2 razy. Użytkownik, który odwiedzi tę stronę 2 razy za pomocą tego samego linku, zostanie policzony raz.
Pozyskania ze strony z informacjami o aplikacji

Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z informacjami o aplikacji i zainstalowali Twoją aplikację w czasie, gdy nie mieli jej zainstalowanej na żadnym ze swoich urządzeń.

Uwaga: liczba pozyskań ze strony z informacjami o aplikacji będzie mniejsza niż liczba instalacji, ponieważ użytkownik, który zainstalował Twoją aplikację na wielu urządzeniach, jest liczony tylko raz.

Współczynnik konwersji strony z informacjami o aplikacji

Odsetek użytkowników, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie, co skutkowało ich pozyskaniem.

Wymiary
Wymiar Definicja
Źródło wizyt

Sposób dotarcia użytkownika do Twojej strony z informacjami o aplikacji. Może to być na przykład wyszukiwanie w Google Play.

W sekcji Wartości źródeł wizyt poniżej znajdziesz podział według wartości źródeł wizyt.
Kraj/region Kraj lub region, w którym jest zarejestrowane konto Google użytkownika.
Język Ustawienie języka na urządzeniu użytkownika.
Wyszukiwane hasło

Hasło wyszukane przez użytkownika, zanim otworzył Twoją stronę z informacjami o aplikacji (tylko w przypadku wyszukiwania w Google Play).

Uwaga: ten wymiar jest dostępny tylko wtedy, gdy źródło ruchu jest filtrowane według wyszukiwania w Google Play.

Źródło UTM

Wartość parametru utm_source w adresach URL w precyzyjnych linkach prowadzących do informacji o aplikacji.

Uwaga: ten wymiar jest dostępny tylko wtedy, gdy źródło ruchu jest filtrowane według zewnętrznych witryn odsyłających.
Kampania UTM

Wartość parametru utm_campaign w adresach URL w precyzyjnych linkach prowadzących do informacji o aplikacji.

Uwaga: ten wymiar jest dostępny tylko wtedy, gdy źródło ruchu jest filtrowane według zewnętrznych witryn odsyłających.
Stan instalacji aplikacji

Informacja o tym, czy użytkownik zainstalował aplikację po raz pierwszy (nowy użytkownik) czy po wcześniejszym jej odinstalowaniu (powracający użytkownik).

Uwaga: odniesienia do „ponownego pozyskania” dotyczą powracających użytkowników.
Informacje o aplikacji Informacje o aplikacji wyświetlone przez użytkownika. Są to główne lub niestandardowe informacje o aplikacji.
Wartości źródeł wizyt
Stan Opis
Wszystkie źródła wizyt Łączna liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę Informacje o aplikacji, i nie mieli zainstalowanej aplikacji na żadnym ze swoich urządzeń.
Wyszukiwanie w Google Play Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę Informacje o aplikacji po wyszukaniu jej w Google Play, i nie mieli zainstalowanej aplikacji na żadnym ze swoich urządzeń. Obejmuje to użytkowników, którzy kliknęli sugestię autouzupełniania podczas wyszukiwania. Nie obejmuje to wizyt po kliknięciu reklam wyświetlanych w wynikach wyszukiwania w Google Play.
Przeglądanie w Google Play Użytkownicy, którzy weszli na stronę aplikacji w Google Play ze źródła innego niż wyniki wyszukiwania i nie mieli zainstalowanej aplikacji na żadnym ze swoich urządzeń. Nie obejmuje to wizyt po kliknięciu reklam wyświetlanych w Google Play.
Użytkownicy z witryny zewnętrznej Użytkownicy, którzy weszli na stronę Informacje o aplikacji ze strony innej niż Google Play, i nie mieli zainstalowanej aplikacji na żadnym ze swoich urządzeń. Obejmuje to użytkowników, którzy zainstalowali aplikację po kliknięciu w reklamie nakładki instalacji bezpośredniej.

Zmiany w porównaniu z raportami o pozyskiwaniu użytkowników w klasycznej wersji Konsoli Play

Użytkownicy, pozyskania i współczynnik konwersji

Nowy raport o pozyskiwaniu obejmuje teraz odwiedzających i pozyskania użytkowników, którzy wcześniej zainstalowali Twoją aplikację, a także tych, którzy nigdy jej nie wypróbowali. Oznacza to, że w przypadku większości aplikacji zwiększy się liczba odwiedzających i pozyskań.

Nowy raport pomoże Ci lepiej zrozumieć, kiedy i w jaki sposób pozyskujesz użytkowników. Pozwala odfiltrować tych użytkowników, którzy już mają zainstalowaną aplikację na dowolnym ze swoich urządzeń. Dzięki temu raport zawiera tylko dane o użytkownikach, którzy mogą dokonać konwersji. W związku z tym większość aplikacji odnotuje wzrost współczynnika konwersji. W przypadku niektórych aplikacji ulepszone filtrowanie może też spowodować spadek liczby użytkowników i pozyskań.

Poza tym nowy raport uwzględnia tylko pozyskania, które miały miejsce wkrótce po odwiedzeniu strony z informacjami o aplikacji. Krótsze okno atrybucji może przełożyć się na mniejszą liczbę pozyskań w przypadku niektórych aplikacji.

Źródła wizyt

Od połowy października 2022 roku wyszukiwanie i źródła odkrywania zawartości w Google Play obejmują tylko wizyty będące wynikiem zwykłego wyszukiwania lub przeglądania treści w Sklepie Play. Wszystkie wizyty z Google Ads są zgłaszane jako pochodzące od użytkowników z witryny zewnętrznej, niezależnie od tego, gdzie w Google Play wyświetla się reklama. Więcej informacji znajdziesz w sekcji o wymiarach źródeł wizyt.

Wcześniej pozyskania opierały się na tym, która strona skierowała użytkownika do informacji o aplikacji. Oznaczało to, że pozyskania użytkowników, którzy kliknęli reklamę w wynikach wyszukiwania w Google Play, były przypisywane do takich wyników wyszukiwania. Podobnie źródła pozyskań użytkowników, którzy weszli na stronę aplikacji z innego miejsca w sklepie, były przypisywane do przeglądania w Google Play. W listopadzie 2022 roku zaktualizowaliśmy ten mechanizm, aby ułatwić rozróżnienie skuteczności wyników płatnych od bezpłatnych.

Dane o konwersjach kohorty

Nowy raport o pozyskiwaniu nie zawiera danych o konwersjach kohorty dotyczących utrzymanych użytkowników, którzy zainstalowali aplikację, ani kupujących. Jeśli chcesz poznać te dane, pobierz je z klasycznej wersji Konsoli Play, zanim zostanie wycofana 2 listopada 2020 r.

Najczęstsze pytania

Czy liczone są pozyskania ze wszystkich źródeł?

Nie. Uwzględniane są tylko pozyskania ze strony Informacje o aplikacji w Google Play oraz z nakładki instalacji bezpośredniej w innych aplikacjach. Więcej informacji o tym, jakie źródła uwzględniamy, znajdziesz w sekcji Jak mierzymy skuteczność.

Jak są raportowane pozyskania z reklam?

Od listopada 2022 roku wszystkie wizyty pochodzące z Google Ads traktujemy jako pochodzące z witryn zewnętrznych. Wcześniej wizyty wynikające z kliknięcia reklamy były raportowane w zależności od miejsca jej wyświetlenia.

Konsola Play nie ma funkcji raportowania o wyświetleniach ani konwersjach z Google Ads. Aby śledzić skuteczność kampanii Google Ads, zaloguj się na konto Google Ads.

Jak można pobrać dane o pozyskiwaniu?

Kliknij przycisk Eksportuj raport na stronie Analiza konwersji, by pobrać dane widoczne na wykresie i w tabeli.

Uwaga: w starszej wersji Konsoli Play możesz korzystać z Google Cloud Storage, aby automatycznie uzyskiwać dostęp do raportów o utrzymanych użytkownikach, którzy zainstalowali aplikację, oraz o kupujących. Obecnie nie można automatycznie uzyskiwać dostępu do danych widocznych w nowej Konsoli Play.

Dlaczego w pewnych okolicznościach brakuje danych porównawczych?

Dane porównawcze są wyświetlane tylko wtedy, gdy przy aktualnej konfiguracji raportu jest wystarczająca ilość danych z wybranego zbioru porównawczego. Jeśli nie widzisz danych porównawczych, wybierz do wyświetlenia inny zbiór porównawczy lub inny podział albo usuń filtry.

Uwaga: testy porównawcze są dostępne tylko podczas przeglądania skuteczności według kraju, języka, stanu instalacji i źródła wizyt.W przypadku tych wymiarów filtry obsługują wybór maksymalnie jednego wymiaru.

Co oznacza podział według kategorii „Inne”?

Podział według kategorii „Inne” wyświetla się, gdy w raporcie występują wyszukiwane hasła, źródła UTM lub kampanie UTM, które w danym okresie nie uzyskały wystarczającej liczby użytkowników lub pozyskań, aby warto było osobno podawać ich wyniki.

Dlaczego niektóre kraje lub regiony są wymienione jako „Region nieznany”?

„Region nieznany” obejmuje użytkowników, których Google Play nie może przypisać do żadnego kraju.
Co stanie się z poprzednią wersją raportu o pozyskiwaniu?

Po wycofaniu 2 listopada 2020 r. klasycznej wersji Konsoli Play stary raport o pozyskiwaniu będzie niedostępny. Nie będzie również dostępu do eksportów powiązanych z tym raportem.

Sugerowana analiza

Oto kilka popularnych sposobów wykorzystania raportów o pozyskiwaniu na potrzeby analizy skuteczności informacji o aplikacji:

  • Oceń, jak zmiany w informacjach o aplikacji wpłynęły na współczynniki konwersji.
  • Przejrzyj hasła wyszukiwane w Google Play, które generują najwięcej wizyt, i określ zainteresowania użytkowników na tej podstawie.
  • Monitoruj skuteczność kampanii śledzonych przez UTM.
  • Wybierz kraje z dużą liczbą użytkowników, w których warto zastosować niestandardowe informacje o aplikacji.
  • Znajdź języki o niskim współczynniku konwersji i ustal, gdzie trzeba poprawić tłumaczenie.
  • Sprawdź, czy marketing offline przyciąga na Twoją stronę z informacjami użytkowników dokonujących konwersji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
92637
false
false