Sovelluksen hankintatietojen mittaaminen ja analysointi

Hankintaraportit auttavat sinua arvioimaan sovelluksesi tietosivun tuloksia Google Playssa. Ne sisältävät tietoja yleisistä hankintatrendeistä ja tietosivun muutosten vaikutuksista sekä käyttötietoja siitä, mistä hankintasi ovat peräisin. Niiden avulla voit myös selvittää, tuottavatko markkinointikampanjasi laadukkaita ja konvertoituvia kävijöitä ja pärjäätkö joillakin osa-alueilla kilpailijoitasi heikommin. Näin tiedät, mihin sinun kannattaa panostaa.

Miten tuloksiasi mitataan

Mahdollisuudet käyttäjien hankintaan

Hankintaraportti mittaa asennusten sijaan sitä, miten hyvin sovelluksesi tietosivu hankkii käyttäjiä, eli konversiotulokset lasketaan sellaisten käyttäjien perusteella, joilla ei ole sovellustasi asennettuna millään laitteella. Tämän vuoksi raportti keskittyy käyntisegmenttiin, johon tietosivullasi on suurin vaikutus: jos käyttäjä on jo asentanut sovelluksesi jollekin laitteistaan, hän asentaa sen todennäköisesti myös toiselle laitteelle tietosivusi sisällöstä riippumatta.

Uudet ja palaavat käyttäjät

Oletuksena raportti sisältää hankintatiedot uusista käyttäjistä, jotka eivät ole koskaan asentaneet sovellustasi, ja palaavista käyttäjistä, jotka ovat asentaneet sovelluksen mutta myös poistaneet sen myöhemmin kaikilta laitteiltaan. Sekä uudet että palaavat käyttäjät sisältävien hankintatietojen avulla saat kattavimman kuvan sovelluksesi tietosivun tuloksista.

Vain sovelluksen tietosivun kautta tulevat hankinnat

Hankintaraportti keskittyy sovelluksesi tietosivun konversioihin ja sisältää hankintatiedot. Ne ovat peräisin sovelluksesi tietosivulta ja tiivistetyltä sovelluksen tietosivulta, joka näkyy joskus ensimmäisenä tuloksena Google Playn hakutuloksissa. Raportti ei sisällä kävijöitä tai hankintoja, jotka ovat peräisin Google Playn muilta alustoilta (esim. toimituksellinen sisältö) tai muista Playn kirjaamista mekanismeista (esim. varmuuskopiointi ja palautus).

Huomaa, että tiivistetty sovelluksen tietosivu näkyy aina kaikissa tuloksissa, jos hakujen tekijät ovat Japanissa tai Etelä-Koreassa. Saatat siis havaita alhaisemman konversiomäärän näissä maissa siitä syystä, että suuri määrä käynneistä ei johda konversioihin.

Huom. Tilastot-sivulta löydät Google Playsta ja Google-verkostosta peräisin olevat asennukset, jotka eivät liity sovelluksesi tietosivuun (esim. varmuuskopiointi, Google Haku ja vertaisyhteydet).

Eri tapoja hankintatietojen analysointiin

Eri raporttisivut, mittarit ja kategoriat auttavat sinua analysoimaan sovelluksesi hankintaa eri tavoilla.

Yleisten hankintatulosten tarkistaminen Kaupan analyysin avulla

Kaupan analyysi ‑sivulla (Kasvu > Kehitys Kaupassa > Kaupan analyysi) on hankintatulostesi yleiskatsaus, jonka avulla löydät nopeasti tärkeitä trendejä ja enemmän huomiota vaativia osa-alueita.

Liikenteen lähteet ‑taulukko erittelee sovelluksen tietosivun hankinnat sen mukaan, onko niiden lähteenä Google Playn haku, Google Playn tutkiminen vai kolmannen osapuolen viittaus. Alla oleva sovelluksen tietosivun hankintaosio sisältää yhteenvedon tietosivun tuloksista, joihin sisältyvät myös kokonaiskävijämäärä, hankinnat ja konversioprosentti. Voit rajata tätä dataa maan, kielen, sovelluksen asennustilan tai ajanjakson mukaan käyttämällä sivun yläosassa olevia suodattimia.

Maan, kielen, tietosivun, asennustilan, hakutermin, UTM-lähteen ja kampanjan mukaan jaotelluista taulukoista näet yhteenvedon kunkin kategorian parhaiten pärjäävistä arvoista. Saat lisätietoja yksittäisistä kategorioista valitsemalla Tutki. Voit myös klikata oikeaa nuolta haluamasi arvon vierestä, jolloin näet siitä pitkän aikavälin tietoja Konversioanalyysi-sivulla (Kasvu > Kehitys Kaupassa> Konversioanalyysi).

Yksittäisten kategorioiden tutkiminen konversioanalyysin avulla

Konversioanalyysi-sivu (Kasvu > Kehitys Kaupassa > Konversioanalyysi) näyttää tietosivusi kävijät, hankinnat ja konversioprosentin valitsemaltasi ajanjaksolta.

Voit suodattaa dataa liikenteen lähteen, hankinnan tilan, tietosivun, maan, kielen, UTM-lähteen tai UTM-kampanjan mukaan, mikä voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin tietyn kävijäjoukon konvertoitumista.

Konversioprosentin vertailuarvot

Konversioprosentin vertailuarvoilla voit verrata omia tuloksiasi vertailuryhmän vastaaviin. Näin saat selville, missä sinulla on eniten parantamisen varaa. Jos esimerkiksi tietyn kielen konversioprosenttisi on vertailuryhmää pienempi, tarkista, onko tietosivusi käännetty oikein kyseiselle kielelle.

Tietosivun konversioprosenttikaavion avulla voit vertailla päivittäisiä konversioita vertailuryhmän mediaaniin sekä 25. ja 75. prosenttipisteeseen. Alla olevan erittelytaulukon avulla voit verrata tietyn ajanjakson kokonaiskonversioprosenttiasi vertailuryhmän mediaaniin valitun jakson 28 viime päivältä. 

Huom. Vertailuarvot ovat saatavilla vain silloin, kun tutkit tuloksia maan, kielen, asennustilan tai liikenteen lähteen mukaan. Näitä kategorioita voi myös suodattaa (enintään yksi valinta kategoriaa kohti).

Mittarit ja kategoriat

Hankintatiedot näytetään Tyynenmeren ajassa (PT). Historiatiedot ovat saatavilla 25.2.2020 alkaen.

Mittarit
Mittari Määritelmä
Tietosivulla käyneet

Sellaisten käyttäjien määrä, jotka kävivät tietosivullasi ja joilla ei ollut sovellustasi asennettuna millään laitteella.

Huom. Käyttäjä, joka käy tietosivullasi monta kertaa, lasketaan kuhunkin kategoriaan vain kerran päivässä. Esimerkiksi käyttäjä, joka käy tietosivullasi kerran haun kautta ja toisen kerran suoran linkin kautta, lasketaan kahdesti. Käyttäjä, joka käy tietosivullasi kahdesti saman linkin kautta, lasketaan kerran.
Tietosivun hankinnat

Sellaisten käyttäjien määrä, jotka kävivät tietosivullasi, asensivat sovelluksesi ja joilla ei ollut sitä asennettuna millään muulla laitteella asennushetkellä

Huom. Tietosivun hankintojen määrä on matalampi kuin asennusten määrä, sillä sovelluksen useille laitteille asentava käyttäjä lasketaan vain kerran.

Tietosivun konversioprosentti

Prosenttiosuus tietosivulla käyneistä, joiden käynti johti hankintaan.

Kategoriat
Kategoria Määritelmä
Liikenteen lähde

Miten käyttäjä tuli sovelluksen tietosivulle. esim. Google Playssa tehdyn haun kautta.

Katso erittely liikenteen lähdearvoista alla olevasta Liikenteen lähdearvot ‑osiosta.
Maa/alue Maa tai alue, johon käyttäjän Google-tili on rekisteröity.
Kieli Käyttäjän laitteen kieliasetus.
Hakutermi

Käyttäjän hakema termi ennen sovelluksen tietosivulle siirtymistä. Käytettävissä vain Google Playn haussa.

Huom. Tämä kategoria on käytettävissä vain, kun liikenteen lähteet on suodatettu Google Playn haun mukaan.

UTM-lähde

Sovelluksen tietosivulle johtavissa täsmälinkeissä oleva utm_source-URL-parametri. 

Huom. Tämä kategoria on käytettävissä vain, kun liikenteen lähteet on suodatettu kolmannen osapuolen viittausten mukaan.
UTM-kampanja

Sovelluksen tietosivulle johtavissa täsmälinkeissä oleva utm_campaign-URL-parametri. 

Huom. Tämä kategoria on käytettävissä vain, kun liikenteen lähteet on suodatettu kolmannen osapuolen viittausten mukaan.
Sovelluksen asennustila

Asentaako käyttäjä sovelluksesi ensimmäistä kertaa (uusi käyttäjä) vai onko hän poistanut sen asennuksen aiemmin (palaava käyttäjä).

Huom. Uudelleenhankinnoilla tarkoitetaan palaavia käyttäjiä.
Sovelluksen tietosivu Sovelluksen tietosivu, jolla käyttäjä kävi. Joko sovelluksen päätietosivu tai yksilöity tietosivu.
Liikenteen lähdearvot
Tila Kuvaus
Kaikki liikenteen lähteet Sellaisten käyttäjien määrä, jotka asensivat sovelluksesi tietosivun kautta ja joilla ei ollut sitä asennettuna millään laitteella asennushetkellä.
Haku Google Playsta Sellaisten käyttäjien määrä, jotka tekivät haun Google Playssa, tulivat tietosivullesi ja asensivat sitten sovelluksesi ja joilla ei ollut sitä asennettuna millään laitteella asennushetkellä.
Google Playn tutkiminen Sellaisten käyttäjien määrä, jotka päätyivät tietosivullesi Google Playssa muuten kuin hakua käyttämällä ja asensivat sovelluksesi ja joilla ei ollut sitä asennettuna millään laitteella asennushetkellä.
Kolmansien osapuolten viittaukset Sellaisten käyttäjien määrä, jotka päätyivät tietosivullesi Google Playn ulkopuolelta ja asensivat sovelluksesi ja joilla ei ollut sitä asennettuna millään laitteella asennushetkellä.

Muutokset verrattuna vanhan Play Consolen hankintaraportteihin

Kävijät, hankinnat ja konversioprosentti

Uusi hankintaraportti sisältää nyt käynnit ja hankinnat käyttäjiltä, jotka ovat aiemmin asentaneet sovelluksesi, sekä käyttäjiltä, jotka eivät ole koskaan kokeilleet sovellustasi. Tämän vuoksi kävijöiden ja hankintojen määrät lisääntyvät useimpien sovellusten kohdalla.

Uusi raportti pyrkii selventämään aiempaa paremmin, miten ja milloin käyttäjien hankinta onnistuu, joten se suodattaa pois käyttäjät, joilla on sovelluksesi asennettuna jollakin laitteella. Tämän ansiosta se sisältää tietoja vain käyttäjistä, jotka ovat mahdollisesti konvertoitavissa. Samasta syystä useimpien sovellusten konversioprosentti tulee nousemaan. Parannettu suodatus voi myös vähentää joidenkin sovellusten kävijä- ja hankintamääriä.

Lisäksi uusi raportti laskee vain hankinnat, jotka tapahtuivat pian tietosivulla käymisen jälkeen. Tämä lyhyempi attribuutioikkuna voi vähentää joidenkin sovellusten hankintojen määrää.

Liikenteen lähteet

Hankinnat jaotellaan nyt Google Playn haun, Google Playn tutkimisen tai kolmannen osapuolen viittausten mukaan sen perusteella, minkä alustan kautta kävijä saapui tietosivulle. Google Playn hakuun yhdistetään nyt esimerkiksi käyttäjät, jotka klikkaavat hakutulosta tai Google Playn hakumainosta. Vastaavasti kaikki tietosivullesi suoraan saapuvat käyttäjät yhdistetään kolmannen osapuolen viittauksiin. Muilta Google Playn sivuilta saapuvat käyttäjät yhdistetään Google Playn tutkimiseen riippumatta siitä, miten he aloittivat istuntonsa.

Olemme myös laajentaneet Google Playn haun määritelmää kattamaan tilanteet, joissa haku näyttää sovelluksesi parhaana hakutuloksena jo ennen kuin käyttäjä avaa hakutulossivun. Kun käyttäjä klikkaa tällaista automaattisesti täydennettyä hakua, kanavaksi merkitään Google Playn haku, ei Google Playn tutkiminen. Tämä vastaa käyttökokemusta paremmin.

Kohorttien konversioluvut

Uudessa hankintaraportissa ei ole kohorttikohtaisia konversiolukuja säilytetyistä asentajista tai ostajista. Jos olet kiinnostunut tästä datasta, sinun kannattaa ladata se vanhanmallisesta Play Consolesta, ennen kuin se poistuu käytöstä 2.11.2020.

Usein kysyttyä

Lasketaanko hankinnat kaikista kanavista?

Ei, raportti sisältää vain Google Playn tietosivun kautta tulevat hankinnat. Lue lisää raporttiin sisältyvistä kanavista Miten tuloksiasi mitataan ‑kohdasta.

Miten mainoshankinnat ilmoitetaan?

Uusi hankintaraportti seuraa liikenteen lähteitä sen mukaan, missä käyttäjä oli juuri ennen tietosivulle saapumistaan. Tähän ei vaikuta se, saapuiko käyttäjä tietosivulle mainoksen kautta vai luonnollisesti.

Jos käyttäjä avaa sovelluksesi tietosivun Google Playn hakutuloksissa olevan mainoksen kautta ja asentaa sitten sovelluksesi, hankinta yhdistetään Google Playn hakuun. Jos käyttäjä avaa tietosivun muualla Google Playssa olevan mainoksen kautta, hankinta yhdistetään Google Playn tutkimiseen. Jos käyttäjä puolestaan avaa tietosivun Google Playn ulkopuolella olevan mainoksen kautta, hankinta yhdistetään kolmannen osapuolen viittaukseen.

Voit seurata Google Ads ‑kampanjoiden tuloksia kirjautumalla sisään Google Ads ‑tilillesi.

Voinko ladata hankintadataa?

Voit ladata kaaviossa ja taulukossa näkyvän datan Konversioanalyysi-sivun Vie raportti ‑painikkeella.

Huom. Voit myös käyttää vanhan Play Consolen säilytettyjen asentajien ja ostajien raportteja ohjelmallisesti Google Cloud Storagen kautta. Tällä hetkellä uudessa Play Consolessa näkyvää dataa ei voi käyttää ohjelmallisesti.

Miksi joissakin tapauksissa puuttuu vertailuarvodataa?

Vertailuarvodataa näytetään vain, jos valitsemastasi vertailujoukosta ja raportin tämänhetkisillä määrityksillä on saatavilla riittävästi dataa. Jos et näe vertailuarvotietoja, kokeile valita toinen vertailujoukko, poistaa suodattimia tai valita toinen erittelytapa.

Huom. Vertailuarvot ovat saatavilla vain silloin, kun tutkit tuloksia maan, kielen, asennustilan tai liikenteen lähteen mukaan. Näitä kategorioita voi myös suodattaa (enintään yksi valinta kategoriaa kohti).

Mitä "Muu" erittelytapa tarkoittaa?

"Muu" erittelytapa näkyy silloin, jos hakutermeillä, UTM-lähteillä tai UTM-kampanjoilla ei ole ollut ajan myötä riittävästi kävijöitä tai hankintoja erikseen raportoitavaksi.

Miksi joillakin mailla/alueilla on merkintä "Tuntematon alue"?

Tuntematon alue kuvaa kävijöitä, joita Play ei voinut yhdistää tiettyyn maahan.
Mitä vanhalle hankintaraportille tapahtuu?

Vanha hankintaraportti poistuu käytöstä samaan aikaan vanhanmallisen Play Consolen kanssa, 2.11.2020. Sen jälkeen myöskään tästä raportista luodut eksportoinnit eivät ole enää saatavilla.

Analyysisuosituksia

Alla on joitakin tavallisia keinoja, joilla voit käyttää hankintaraportin tietoja sovelluksesi tietosivun tulosten analysointiin:

  • Arvioi, miten tietosivuun tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet konversioprosentteihin.
  • Tarkista eniten kävijöitä tuottavat Google Playn hakutermit, niin näet, mikä käyttäjiä eniten kiinnostaa.
  • Tarkkaile UTM-seurantaa käyttävien kampanjoiden tuloksia.
  • Tarkista, minkä maiden kävijämäärät ovat korkeita, sillä niille kannattaa ehkä tarjota yksilöityjä tietosivuja.
  • Tarkista, minkä kielten konversioprosentit ovat matalia, jotta näet, mitä käännöksiä sinun on ehkä parannettava.
  • Arvioi, tuoko offline-markkinointi laadukkaita kävijöitä tietosivullesi.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
92637
false