Tạo và thiết lập ứng dụng

Sau khi tạo tài khoản nhà phát triển trên Google Play, bạn có thể tạo và thiết lập ứng dụng qua Play Console.

Tạo ứng dụng

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn Tất cả ứng dụng > Tạo ứng dụng.
 3. Chọn ngôn ngữ mặc định và thêm ứng dụng mà bạn muốn xuất hiện trên Google Play. Say này bạn vẫn có thể thay đổi lựa chọn này.
 4. Chọn thể loại phát hành là ứng dụng hay trò chơi. Say này bạn vẫn có thể thay đổi lựa chọn này.
 5. Nêu rõ ứng dụng của bạn là ứng dụng miễn phí hay có tính phí
 6. Thêm một địa chỉ email mà người dùng ứng dụng trên Cửa hàng Play có thể sử dụng để liên hệ với bạn.
 7. Trong phần "Khai báo":
 8. Chọn Tạo ứng dụng.

Thiết lập ứng dụng

Sau khi tạo ứng dụng, bạn có thể bắt đầu thiết lập ứng dụng. Trang tổng quan của ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn mọi bước quan trọng nhất để đưa ứng dụng của mình lên Google Play.

Đầu tiên, bạn cần cung cấp chi tiết về nội dung của ứng dụng và nhập thông tin cho trang thông tin của mình trên Cửa hàng Google Play. Sau đó, bạn có thể chuyển sang bước phát hành ứng dụng. Tại bước này, bạn sẽ được hướng dẫn về việc quản lý, thử nghiệm, và quảng bá bản phát hành trước để tạo dựng sự nhận biết và hứng thú với ứng dụng của bạn. Cuối cùng, hãy phát hành ứng dụng lên Google Play để đưa ứng dụng của bạn đến với hàng tỷ người dùng.

Nhà phát triển có tài khoản cá nhân được tạo sau ngày 13 tháng 11 năm 2023 phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể về kiểm thử thì mới có thể phân phối ứng dụng trên Google Play. Hãy đọc bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Để bắt đầu thiết lập ứng dụng, hãy chọn Trang tổng quan trên trình đơn bên trái. Để biết các bước tiếp theo, hãy truy cập bài viết Thiết lập ứng dụng trên trang tổng quan của ứng dụng.

Quản lý ứng dụng và gói ứng dụng

Google Play sử dụng định dạng Android App Bundle để tạo và phân phối tệp APK được tối ưu hoá cho từng cấu hình thiết bị, nhằm cung cấp cho người dùng những ứng dụng hiệu quả hơn. Tức là bạn chỉ cần tạo, ký và tải một gói ứng dụng duy nhất lên để hỗ trợ các tệp APK đã tối ưu hoá cho nhiều cấu hình thiết bị đa dạng. Sau đó, Google Play sẽ giúp bạn quản lý và phân phối các tệp APK của ứng dụng.

Tên gói cho tệp ứng dụng là tên duy nhất và vĩnh viễn, do đó hãy chọn một cách cẩn thận. Bạn không thể xóa hoặc sử dụng lại tên gói trong tương lai.

Tệp APK của bạn có thể có một trong ba trạng thái sau:

 • Bản nháp: Tệp APK chưa được phân phối tới người dùng
 • Đang hoạt động: APK hiện đang được phân phối cho người dùng
 • Đã lưu trữ: APK từng hoạt động nhưng hiện không còn được phân phối cho người dùng nữa
Tìm tệp APK của bạn

Cách xem gói ứng dụng và tệp APK:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Trình khám phá gói ứng dụng (Phát hành > Trình khám phá gói ứng dụng).
 2. Ở trên cùng bên phải trang Trình khám phá gói ứng dụng, bạn sẽ thấy một bộ lọc phiên bản. Bạn có thể kết hợp bộ lọc này với 3 thẻ (Chi tiết, Tải xuống, và Phân phối) để khám phá các phiên bản và cấu hình của các tệp APK của ứng dụng trên nhiều loại thiết bị.
 • Lưu ý: Bộ lọc phiên bản này có chức năng tương đương với chức năng của "Thư viện cấu phần phần mềm" trong phiên bản cũ của Play Console.

Để tìm hiểu thêm về cách quản lý cấu phần phần mềm, hãy xem bài viết Kiểm tra phiên bản của ứng dụng bằng trình khám phá gói ứng dụng.

Giới hạn kích thước tối đa

Các ứng dụng trên Google Play đều phải đáp ứng giới hạn về kích thước. Giới hạn này dựa trên kích thước tối đa của tệp APK nén và vào thời điểm tải xuống trên tất cả thiết bị được hỗ trợ.

Sau khi bạn tải gói ứng dụng lên, Play Console sẽ sử dụng gzip để ước tính kích thước tải xuống của ứng dụng. Google Play sử dụng các công cụ nén nâng cao tốt nhất hiện có, vậy nên kích thước của tệp được tải xuống thực tế trên thiết bị của người dùng thường sẽ nhỏ hơn con số ước tính mà bạn thấy trên Play Console.

Giới hạn kích thước tối đa là:

 • 200MB: Kích thước tải xuống tối đa của tệp APK nén cho một thiết bị (được tạo qua gói ứng dụng). Kích thước của gói ứng dụng có thể lớn hơn kích thước này nhiều lần.
 • 100MB: Kích thước tải xuống tối đa của tệp APK đã tải xuống đối với các ứng dụng phát hành bằng tệp APK (chỉ áp dụng cho các ứng dụng được tạo trước tháng 8 năm 2021).
Định cấu hình Tính năng ký ứng dụng của Playg

Android yêu cầu tất cả ứng dụng đều phải được ký bằng chứng chỉ kỹ thuật số trước khi có thể được cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android. Khi tạo bản phát hành đầu tiên, bạn có thể định cấu hình Tính năng ký ứng dụng của Play để quyết định xem ứng dụng của mình nên sử dụng khoá ký ứng dụng do Google tạo hay khoá ký ứng dụng mà bạn chọn.

Yêu cầu đối với phiên bản ứng dụng trong Play Console

Mỗi gói ứng dụng và tệp APK đều có một versionCode trong tệp kê khai. Giá trị này sẽ tăng dần theo từng bản cập nhật ứng dụng.

Để tải ứng dụng lên Play Console, giá trị lớn nhất mà bạn có thể đặt cho versionCode là 2100000000. Nếu versionCode của ứng dụng vượt quá giá trị này, Play Console sẽ ngăn bạn gửi gói ứng dụng mới.

Khi chọn versionCode cho gói ứng dụng, xin lưu ý rằng bạn sẽ phải tăng versionCode qua từng bản cập nhật và giữ cho giá trị này luôn nhỏ hơn giá trị tối đa.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách xác định phiên bản ứng dụng, hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android. Xin lưu ý rằng MAXINT của Android khác với yêu cầu khi tải lên Play Console.

Đáp ứng các yêu cầu đối với cấp độ API mục tiêu

Khi bạn tải một gói ứng dụng lên, gói ứng dụng đó cần đáp ứng các yêu cầu của Google Play đối với cấp độ API mục tiêu. Hiện nay và sắp tới, ứng dụng cần nhắm mục tiêu các cấp độ như sau:

Tham khảo các yêu cầu đối với cấp độ API mục tiêu cho ứng dụng trên Google Play để nắm được thông tin về các cấp độ API mục tiêu cần thiết nhằm mang lại trải nghiệm an toàn và bảo mật cho người dùng Android và Google Play.

Thiết lập chế độ cài đặt và trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play

Trang thông tin dành cho ứng dụng của bạn xuất hiện trên Google Play và chứa những thông tin chi tiết giúp người dùng tìm hiểu thêm về ứng dụng. Trang thông tin này được dùng chung cho nhiều kênh, kể cả kênh kiểm thử.

Chi tiết sản phẩm
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Trang thông tin chính trên Cửa hàng Play .
 2. Điền thông tin vào các trường trong phần "Chi tiết ứng dụng".
Trường Nội dung mô tả Giới hạn ký tự* Ghi chú
Tên ứng dụng Tên của ứng dụng của bạn trên Google Play. Tối đa 30 ký tự

Bạn có thể bản địa hoá tên và đưa ra một bản dịch cho mỗi ngôn ngữ.

Nội dung mô tả ngắn Văn bản đầu tiên người dùng nhìn thấy khi xem trang chi tiết của ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play. Tối đa 80 ký tự Người dùng có thể mở rộng văn bản này để xem toàn bộ mô tả của ứng dụng.
Mô tả đầy đủ Thông tin mô tả ứng dụng của bạn trên Google Play. Tối đa 4.000 ký tự  

*Giới hạn ký tự áp dụng cho cả ký tự chiếm toàn bề rộng và nửa bề rộng – những con số nêu trên là giới hạn tối đa bất kể bạn sử dụng loại ký tự nào.

Lưu ý: Việc sử dụng từ khóa lặp lại hoặc không liên quan trong tiêu đề ứng dụng, phần mô tả hoặc mô tả quảng cáo có thể khiến người dùng khó chịu và có thể khiến ứng dụng bị tạm ngưng trên Google Play. Vui lòng tham khảo hướng dẫn đầy đủ trong Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play.

Nội dung xem trước

Tìm hiểu thêm cách thêm tài sản xem trước (như đoạn mô tả ngắn, ảnh chụp màn hình và video) để giới thiệu ứng dụng.

Ngôn ngữ và bản dịch

Thêm và quản lý bản dịch

Ngôn ngữ mặc định khi bạn tải ứng dụng lên là tiếng Anh (Mỹ, en-US). Bạn có thể thêm bản dịch cho thông tin của ứng dụng cùng với ảnh chụp màn hình và các nội dung đồ họa khác cho ngôn ngữ đó. Để tìm hiểu cách thêm bản dịch, vui lòng truy cập bài viết Dịch và bản địa hóa ứng dụng.

Hình ảnh và video được bản địa hóa

Để tiếp thị ứng dụng hiệu quả hơn trên nhiều ngôn ngữ, bạn có thể thêm nội dung đồ họa đã bản địa hóa vào trang Trang thông tin chính trên Cửa hàng Play của ứng dụng.

Người dùng sẽ thấy nội dung đồ hoạ đã bản địa hoá trên Google Play nếu ngôn ngữ lựa chọn của họ khớp với ngôn ngữ bạn đã thêm.

Bản dịch tự động

Nếu bạn chưa thêm bản dịch của riêng mình, thì người dùng có thể xem bản dịch tự động cho trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Google Play bằng cách sử dụng Google Dịch hoặc xem bằng ngôn ngữ mặc định dành cho ứng dụng của bạn.

Đối với bản dịch tự động, sẽ có thông tin lưu ý đây là bản dịch tự động kèm theo tùy chọn để người dùng xem bằng ngôn ngữ mặc định của ứng dụng. Xin lưu ý rằng hiện chưa có bản dịch tự động cho tiếng Armenia, Raeto-romance, Tagalog và Zulu.

Danh mục và thẻ

Bạn có thể chọn một danh mục rồi thêm thẻ vào ứng dụng hoặc trò chơi của mình trên Play Console. Danh mục và thẻ sẽ giúp người dùng tìm và khám phá những ứng dụng phù hợp nhất trong Cửa hàng Play.

Tìm hiểu thêm về cách chọn và thêm danh mục và thẻ cho ứng dụng hay trò chơi.

Thông tin liên hệ

Khi bạn cung cấp địa chỉ email, địa chỉ trang web, hay số điện thoại cho ứng dụng, những thông tin liên hệ này cũng sẽ có trên trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play.

Bạn bắt buộc phải cung cấp địa chỉ email liên hệ. Tuy nhiên, để có thể hỗ trợ hiệu quả nhất cho người dùng, bạn nên kèm theo một trang web mà người dùng có thể liên hệ với bạn.

Cách thêm thông tin hỗ trợ:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Cài đặt cửa hàng (Phát triển > Sự hiện diện trong cửa hàng > Cài đặt cửa hàng)
 2. Di chuyển xuống phần "Thông tin liên hệ".
 3. Thêm địa chỉ email hỗ trợ (bắt buộc), số điện thoại và URL của trang web của bạn.

Mẹo: Tìm hiểu thêm về cách cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng.

Các bước tiếp theo

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính