Izrada i postavljanje aplikacije

Od kolovoza 2021. nove aplikacije na Google Playu moraju se objavljivati pomoću Android App Bundlea. Nove aplikacije veće od 150 MB mogu koristiti Play Asset Delivery ili Play Feature Delivery.

Više pojedinosti potražite u ovom postu na Blogu za razvojne programere za Android.

Nakon što izradite račun razvojnog programera na Google Playu, možete izrađivati aplikacije i postavljati ih pomoću Play konzole.

Izrada aplikacije

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite Sve aplikacije Izradi aplikaciju.
 3. Odaberite zadani jezik i dodajte naziv aplikacije onako kako želite da se pojavljuje na Google Playu. Kasnije to možete promijeniti.
 4. Navedite je li vaša aplikacija aplikacija ili igra. Kasnije to možete promijeniti.
 5. Navedite je li vaša aplikacija dostupna bez dodatnih troškova ili se plaća.
 6. Dodajte e-adresu putem koje vam se korisnici Trgovine Play mogu obratiti u vezi s aplikacijom.
 7. U odjeljku Izjave:
 8. Odaberite Izradi aplikaciju.

Postavljanje aplikacije

Nakon što izradite aplikaciju, možete je početi postavljati. Nadzorna ploča aplikacije vodit će vas kroz sve najvažnije korake potrebne da bi vaša aplikacija postala dostupna na Google Playu. 

Za početak ćete navesti podatke o sadržaju aplikacije i unijeti podatke za unos u Trgovini Google Play. Nakon toga možete prijeći na izdavanje aplikacije. To će vas voditi kroz upravljanje verzijom prije objave, testiranje i promociju kako biste potaknuli iščekivanje i svijest o aplikaciji prije njezine objave. Posljednji je korak pokretanje aplikacije na Google Playu, čime ona postaje dostupna milijunima korisnika.

Da biste započeli s postavljanjem aplikacije, na lijevom izborniku odaberite opciju Nadzorna ploča. Za daljnje upute idite na Postavljanje aplikacije na nadzornoj ploči aplikacije.

Upravljanje APK datotekama

Google Play upotrebljava Android App Bundleove za generiranje i isporuku APK-ova koji su optimizirani za konfiguraciju svih uređaja, što korisnicima omogućuje učinkovitije aplikacije. To znači da trebate razviti, potpisati i prenijeti samo jedan paket aplikacije da biste podržali optimizirane APK-ove za širok raspon konfiguracija uređaja. Google Play zatim upravlja APK-ovima za distribuciju vaše aplikacije i poslužuje ih.

Nazivi paketa za datoteke aplikacija jedinstveni su i trajni, pa ih birajte pažljivo. Nazivi paketa ne mogu se izbrisati ni ponovo upotrijebiti u budućnosti.

Izdanje može imati jedan od tri statusa:

 • Skica: APK-ovi koji još nisu posluženi korisnicima
 • Aktivno: APK-ovi koji se trenutačno poslužuju korisnicima
 • Arhivirano: APK-ovi koji su nekad bili aktivni, ali se više ne poslužuju korisnicima
Pronalaženje APK datoteka

Da biste vidjeli svoje pakete aplikacija i APK-ove:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Alat za istraživanje paketa aplikacije (Izdanje > Alat za istraživanje paketa aplikacije).
 2. Stranica Alat za istraživanje paketa aplikacije sadrži filtar verzija u gornjem desnom kutu stranice koji možete upotrebljavati zajedno s tri kartice (Pojedinosti, Preuzimanja i Isporuka) za istraživanje različitih verzija i konfiguracija APK-ova vaše aplikacije na različitim uređajima. 
 • Napomena: filtar verzija funkcionalni je ekvivalent Zbirke artefakata u staroj verziji Google Play konzole.

Da biste saznali više o upravljanju artefaktima, idite na Pregled verzija aplikacija pomoću alata za istraživanje paketa aplikacije.

Maksimalno ograničenje veličine

Aplikacije na Google Playu imaju ograničenje veličine koje se temelji na maksimalnoj komprimiranoj veličini APK-ova u vrijeme preuzimanja na svim podržanim uređajima.

Nakon što prenesete paket aplikacije, Play konzola upotrebljava gzip za procjenu veličine preuzimanja aplikacije. Google Play upotrebljava najbolje moguće napredne alate za kompresiju, što znači da će stvarna veličina preuzimanja za korisnika često biti manja od procjene koju vidite na Play konzoli.

Maksimalna ograničenja veličine su sljedeća:

 • 150 MB: maksimalna komprimirana veličina preuzimanja APK-ova za jedan uređaj generiran iz paketa aplikacije. Sam paket aplikacije može biti mnogo puta veći od toga.
 • 100 MB: maksimalna komprimirana veličina preuzimanja APK-a za aplikacije objavljene putem APK-ova (primjenjivo samo na aplikacije izrađene prije kolovoza 2021.).
Konfiguriranje potpisivanja aplikacije putem Playa

Android zahtijeva da se sve aplikacije digitalno potpišu certifikatom da bi se mogle instalirati. Više informacija potražite na web-lokaciji za razvojne programere za Android. Kada izradite prvo izdanje, možete konfigurirati potpisivanje aplikacije putem Playa da biste odlučili treba li vaša aplikacija upotrebljavati ključ za potpisivanje aplikacije koji je generirao Google ili ključ za potpisivanje aplikacije koji odaberete.

Zahtjevi za verziju aplikacije za Play konzolu

Svaki paket aplikacije i APK ima versionCode u datoteci manifesta koji se povećava sa svakim ažuriranjem aplikacije.

Kada prenosite aplikaciju na Play konzolu, najveća je moguća vrijednost za versionCode 2100000000. Ako versionCode vaše aplikacije premaši tu vrijednost, Play konzola spriječit će slanje novog paketa aplikacije.

Kada birate versionCode za paket aplikacije, imajte na umu da ćete morati povećati versionCode za svako ažuriranje i ostati ispod maksimalne vrijednosti.

Napomena: više informacija o određivanju verzije aplikacije potražite na web-lokaciji za razvojne programere za Android. Napominjemo da se Android MAXINT razlikuje od zahtjeva za prijenos Play konzole.

Zahtjevi za ciljnu API razinu za Play konzolu

Svaka aplikacija ima targetSdkVersion u datoteci manifesta (poznat i kao ciljna API razina) koji informira kako se vaša aplikacija izvodi na različitim verzijama Androida.

Ako aplikaciju konfigurirate tako da cilja nedavnu API razinu, korisnici mogu imati koristi od značajnih poboljšanja sigurnosti i izvedbe, a vaša se aplikacija i dalje može izvoditi na starijim verzijama Androida (do minSdkVersion).

Kada prenesete paket aplikacije, on mora ispunjavati zahtjeve za ciljnu API razinu Google Playa. U nastavku možete vidjeti razine koje aplikacije trenutačno trebaju ciljati i koje će trebati ciljati ubuduće.

Zahtjev za API razinu Datum početka
Android 8.0 (API razina 26)
 • 1. kolovoza 2018.: obavezno za nove aplikacije
 • 1. studenog 2018.: obavezno za ažuriranja aplikacija
Android 9 (API razina 28)
 • 1. kolovoza 2019.: obavezno za nove aplikacije
 • 1. studenog 2019.: obavezno za ažuriranja aplikacija

Android 10 (API razina 29)*

 • 3. kolovoza 2020.: obavezno za nove aplikacije
 • 2. studenog 2020.: obavezno za ažuriranja aplikacija

Android 11 (API razina 30)*

 • 2. kolovoza 2021.: obavezno za nove aplikacije
 • 1. studenog 2021.: obavezno za ažuriranja aplikacija

* Wear OS aplikacije ne podliježu zahtjevima za API razinu 29 ili 30.

Kad ti zahtjevi stupe na snagu, Play konzola neće vam dopustiti da šaljete nove pakete aplikacije koristeći se starijim ciljnim API razinama.

Savjet: tehničke savjete o načinu promjene ciljne razine API-ja za aplikaciju radi udovoljavanja tim zahtjevima potražite u vodiču za premještanje.

Postavljanje unosa u trgovini i postavki

Unos vaše aplikacije u trgovini vidi se u Google Playu i uključuje pojedinosti koje korisnicima pomažu da saznaju više o vašoj aplikaciji. Vaš unos u trgovini dijeli se u svim verzijama, uključujući testne verzije.

Pojedinosti o proizvodu
 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Glavni unos u trgovini .
 2. Ispunite polja u odjeljku Pojedinosti o aplikaciji.
Polje Opis Ograničenje broja znakova Napomene
Naziv aplikacije Naziv aplikacije na Google Playu. Najviše 50 znakova Možete dodati jedan lokalizirani naziv po jeziku.
Kratak opis Prvi tekst koji korisnici vide kada gledaju stranicu s pojedinostima za aplikaciju u Trgovini Play. Najviše 80 znakova. Korisnici mogu proširiti taj tekst da bi vidjeli potpuni opis aplikacije.
Potpuni opis Opis aplikacije na Google Playu. Najviše 4000 znakova.  

Napomena: ponavljanje ili irelevantna upotreba ključnih riječi u nazivu, opisu ili promotivnom opisu aplikacije može uzrokovati nezadovoljstvo korisnika i rezultirati obustavljanjem aplikacije na Google Playu. Pogledajte sve smjernice u programskim pravilima za razvojne programere na Google Playu.

Pregled grafičkih materijala

Saznajte više o dodavanju grafičkih materijala (uključujući kratki opis, snimke zaslona i videozapise) da biste predstavili svoju aplikaciju.

Jezici i prijevodi

Dodavanje prijevoda i upravljanje njima

Kada prenesete aplikaciju, zadani je jezik engleski (Sjedinjene Američke Države, en-US). Možete dodati prijevode podataka o aplikaciji, kao i snimke zaslona i druge grafičke materijale na odgovarajućem jeziku. Idite na Prijevod i lokalizacija aplikacije da biste saznali kako.

Lokalizirane slike i videozapisi

Da biste učinkovitije plasirali aplikaciju na različitim jezicima, možete dodati lokalizirane grafičke materijale na njezinu stranicu Glavni unos u trgovini.

Lokalizirani grafički materijali na Google Playu prikazivat će se korisnicima čije se postavke jezika podudaraju s jezicima koje ste dodali.

Automatski prijevodi

Ako ne dodate vlastite prijevode, korisnici mogu pregledati stranicu unosa vaše aplikacije u Trgovini Google Play u automatskom prijevodu Google prevoditelja ili na zadanom jeziku za vašu aplikaciju.

Uz automatske prijevode prikazivat će se napomena da je prijevod automatski, kao i opcija za prikazivanje zadanog jezika aplikacije. Automatski prijevodi nisu dostupni za armenski, retoromanski, tagalog i zulu.

Kategorizacija i oznake

Na Play konzoli možete odabrati kategoriju i dodati oznake za svoje aplikacije ili igre. Kategorije i oznake pomažu korisnicima da traže i otkriju najrelevantnije aplikacije u Trgovini Play. 

Saznajte više o odabiru i dodavanju kategorije i oznaka za aplikaciju ili igru.

Podaci za kontakt

Informacije o e-adresi, web-lokaciji ili telefonskom broju za aplikaciju prikazuju se korisnicima u unosu vaše aplikacije u trgovini.

Potrebna je adresa e-pošte za kontakt, ali da biste korisnicima pružili najbolji doživljaj podrške, preporučujemo i navođenje web-lokacije putem koje vam se korisnici mogu obratiti.

Da biste dodali podatke za podršku:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Postavke trgovine (Rast > Prisutnost u trgovini > Postavke trgovine )
 2. Spustite se do odjeljka Podaci za kontakt.
 3. Dodajte e-adresu za podršku (obavezno), telefonski broj i URL web-lokacije.

Savjet: saznajte više o pružanju podrške korisnicima.

Sljedeći koraci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false