Rakenduse loomine ja seadistamine

Pärast Google Play arendajakonto loomist saate Play Console'is rakendusi luua ja seadistada.

Rakenduse loomine

 1. Avage Play Console.
 2. Tehke valikud Kõik rakendused > Loo rakendus.
 3. Valige vaikekeel ja lisage rakenduse nimi, nagu soovite selle Google Plays kuvada. Seda saab hiljem muuta.
 4. Määrake, kas tegemist on rakenduse või mänguga. Seda saab hiljem muuta.
 5. Määrake, kas rakendus on maksekohustuseta või tasuline.
 6. Lisage e-posti aadress, mis võimaldab Play poe kasutajatel teiega rakenduse asjus ühendust võtta.
 7. Tehke jaotises „Deklaratsioonid“ järgmist.
 8. Valige käsk Loo rakendus.

Rakenduse seadistamine

Pärast rakenduse loomist saate hakata seda seadistama. Teie rakenduse juhtpaneel aitab teil teha kõige tähtsamaid toiminguid, et rakendus Google Plays avaldada.

Esmalt tuleb teil sisestada rakenduse sisu üksikasjad ja Google Play poe kirje teave. Seejärel võite alustada rakenduse väljalaskmist. Selle käigus aidatakse teil rakendust enne väljalaskmist hallata, testida ja reklaamida, et väljalaskmise eel elevust ja teadlikkust suurendada. Viimane toiming on rakenduse turuletoomine Google Plays, kus see on saadaval miljarditele kasutajatele.

Arendajad, kelle isiklikud kontod on loodud pärast 13. novembrit 2023, peavad täitma teatud testimisnõuded, enne kui nad saavad oma rakenduse Google Plays kättesaadavaks teha. Lisateabe saamiseks lugege seda abikeskuse artiklit.

Rakenduse seadistamise alustamiseks tehke vasakpoolses menüüs valik Juhtpaneel. Järgmiste toimingute tegemiseks avage jaotis Rakenduse juhtpaneelil rakenduse seadistamine.

Rakenduse ja rakenduse kogumite haldamine

Google Play kasutab Android App Bundle'eid, et luua ja edastada APK-sid, mis on optimeeritud iga seadme seadistuse jaoks, pakkudes kasutajatele tõhusamaid rakendusi. See tähendab, et peate koostama, allkirjastama ja üles laadima ainult ühe rakenduse kogumi, et toetada optimeeritud APK-sid eri seadme seadistuste jaoks. Google Play haldab ja esitab teie rakenduse levitamise APK-sid seejärel teie eest.

Rakenduse failide paketinimed on kordumatud ja püsivad, seega olge neile nime panemisel hoolikas. Paketi nime ei saa kustutada ega tulevikus uuesti kasutada.

Teie APK-l võib olla üks kolmest olekust.

 • Mustand: APK-d, mida pole veel kasutajatele esitatud.
 • Aktiivne: APK-d, mida praegu kasutajatele esitatakse.
 • Arhiivitud: APK-d, mis kunagi olid aktiivsed, kuid mida ei esitata enam kasutajatele.
APK-failide ülesleidmine

Oma rakenduse kogumite ja APK-de vaatamiseks tehke järgmist.

 1. Avage Play Console ja minge lehele Rakenduse kogumi avastaja (Väljalase > Rakenduse kogumi avastaja).
 2. Lehe Rakenduse kogumi avastajaparemas ülanurgas on versioonifilter, mida saab kasutada koos kolme vahekaardiga (Üksikasjad, Allalaadimised ja Edastamine), et uurida rakenduse APK-de versioone ja seadistusi eri seadmetes.
 • Märkus. See versioonifilter on võrdväärne Play Console'i vanas versioonis saadaval olnud jaotisega „Artefaktide kogu“.

Artefaktide haldamise kohta leiate lisateavet jaotisest Rakenduse versioonide uurimine rakenduse kogumi avastajaga.

Maksimaalne mahupiirang

Google Plays olevate rakenduste maht on piiratud ja see piirang põhineb APK-de allalaadimisaegsel maksimaalsel tihendatud mahul kõikides toetatud seadmetes.

Pärast rakenduse kogumi üleslaadimist kasutab Play Console tööriista gzip, et prognoosida, milline on teie rakenduse allalaaditav maht. Google Play kasutab parimaid võimalikke täiustatud tihendamistööriistu, mis tähendab, et kasutaja tegelik allalaadimismaht on Play Console'is kuvatavast hinnangust tihtipeale väiksem.

Maksimaalsed mahupiirangud on järgmised.

 • 200 MB: rakenduse kogumitest loodud APK-de maksimaalne tihendatud allalaadimise maht ühe seadme jaoks. Rakenduse kogum ise võib sellest suurem olla.
 • 100 MB: APK maksimaalne tihendatud allalaadimise maht rakenduste puhul, mis on APK-dega avaldatud (kehtib ainult rakendustele, mis loodi enne 2021. aasta augustit).
Teenuse Play App Signing seadistamine

Android nõuab enne installimist kõikide rakenduste digitaalset allkirjastamist sertifikaadiga. Lisateavet leiate Androidi arendajate saidilt. Kui loote esimest väljalaset, võite seadistada teenuse Play App Signing, et otsustada, kas teie rakendus peaks kasutama Google'i loodud rakenduse allkirjastamisvõtit või teie valitud rakenduse allkirjastamisvõtit.

Play Console'i rakenduse versiooninõuded

Igal rakenduse kogumil ja APK-l on manifestifailis atribuut versionCode, mida rakenduse iga värskendusega suurendatakse.

Rakenduse Play Console'i üleslaadimiseks on atribuudi versionCode suurim võimalik väärtus 2100000000. Kui teie rakenduse atribuut versionCode ületab seda väärtust, takistab Play Console uue rakenduse kogumi esitamist.

Oma rakenduse kogumile atribuuti versionCode valides pidage meeles, et peate atribuuti versionCode iga värskendusega suurendama ja see peab alati alla maksimaalse väärtuse jääma.

Märkus. Rakenduse versiooni määramise kohta lisateabe saamiseks minge Androidi arendajate saidile. Pidage meeles, et Androidi MAXINT erineb Play Console'i üleslaadimisnõuetest.

API sihitava taseme nõuete järgimine

Kui laadite üles rakenduse kogumi, peab see vastama Google Play API sihitava taseme nõuetele. Siin on toodud tasemed, mida rakendused peavad sihtima nii praegu kui ka tulevikus.

Lugege jaotist API sihitava taseme nõuded Google Play rakendustele, et mõista API sihitava taseme nõudeid Androidi ja Google Play kasutajatele ohutu ning turvalise kasutuskogemuse pakkumiseks.

Poekirje seadistamine ja seadete määramine

Teie rakenduse poe kirje kuvatakse Google Plays ja sisaldab üksikasju, mis aitavad kasutajatel leida teie rakenduse kohta lisateavet. Teie poe kirjet jagatakse kõigil radadel, sh testradadel.

Toote üksikasjad
 1. Avage Play Console ja minge lehele Peamine poekirje.
 2. Täitke väljad jaotises „Rakenduse üksikasjad“.
Väli Kirjeldus Tähemärgipiirang* Märkused
Rakenduse nimi Rakenduse nimi Google Plays. 30 tähemärgi piirang

Võite lisada ühe lokaliseeritud nime keele kohta.

Lühikirjeldus Tekst, mida kasutajad Play poe rakenduses teie rakenduse üksikasjade lehel esimesena näevad. 80 tähemärgi piirang Kasutajad saavad seda teksti laiendada, et vaadata rakenduse täielikku kirjeldust.
Täielik kirjeldus Teie rakenduse kirjeldus Google Plays. 4000 tähemärgipiirang  

*Tähemärgipiirangud kehtivad nii täis- kui ka poollaiusega tähemärkidele – ülaltoodud arvud on maksimaalsed piirangud, olenemata sellest, millist tüüpi tähemärke kasutate.

Märkus. Korduv või ebaoluline märksõnade kasutamine rakenduse nimes, kirjelduses või reklaamteksti kirjelduses võib luua ebameeldiva kasutuskogemuse ja tuua kaasa rakenduse peatamise teenuses Google Play. Täielike juhiste saamiseks vaadake Google Play arendajaprogrammi eeskirju.

Eelvaatevarad

Vaadake lisateavet eelvaatevarade (sh lühikirjelduse, ekraanipiltide ja videote) lisamise kohta, et rakendust esile tõsta.

Keeled ja tõlked

Lisage ja hallake tõlkeid

Rakenduse üleslaadimisel on vaikekeel inglise keel (Ameerika Ühendriigid, en-US). Võite lisada rakenduse teabe tõlkeid ning keelepõhiseid ekraanipilte ja muid graafilisi elemente. Vaadake juhiseid jaotisest Rakenduse tõlkimine ja lokaliseerimine.

Lokaliseeritud kujutised ja videod

Rakenduse eri keeltes tõhusamalt turundamiseks võite rakenduse lehele Peamine poe kirje lisada lokaliseeritud graafika.

Kui kasutaja keele-eelistus kattub mõne teie lisatud keelega, näeb ta Google Plays lokaliseeritud graafilisi elemente.

Automaatsed tõlked

Kui te ei lisa tõlkeid, saavad kasutajad teie rakenduse Google Play lehel Poe kirje Google'i tõlke abiga vaadata automaatset tõlget või rakenduse vaikekeelel põhinevat sisu.

Automaatsete tõlgete puhul ilmub märge, mis selgitab, et tõlge on tehtud automaatselt, samuti pakutakse võimalust rakenduse vaikekeele vaatamiseks. Pidage meeles, et automaatne tõlge ei toeta armeenia, retoromaani, tagalogi ega suulu keelt.

Kategoriseerimine ja märgendid

Play Console'is saate valida oma rakendusele või mängule kategooria ja lisada märgendeid. Kategooriad ja märgendid aitavad kasutajatel Play poest otsida ning avastada kõige asjakohasemaid rakendusi.

Vaadake lisateavet rakendusele või mängule kategooria ja märgendite valimise kohta.

Kontaktandmed

Kui esitate oma rakenduse puhul e-posti aadressi, veebisaidi või telefoninumbri, on see kontaktteave kasutajatele saadaval teie rakenduse poe kirjes.

E-posti aadress ühenduse võtmiseks on kohustuslik, kuid kasutajatele parima kasutuskogemuse pakkumiseks soovitame lisada ka veebisaidi, mille kaudu kasutajad saavad teiega ühendust võtta.

Toe teabe lisamiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage Play Console ja minge lehele Poe seaded (Laienemine > Esindatus poes > Poe seaded)
 2. Kerige alla valikuni „Kontaktandmed“.
 3. Lisage oma toe e-posti aadress (kohustuslik), telefoninumber ja veebisaidi URL.

Nõuanne. Vaadake kasutajatele toe pakkumise kohta lisateavet.

Edasised toimingud

Seotud sisu

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü