Δημιουργήστε και ρυθμίστε την εφαρμογή σας

Από τον Αύγουστο του 2021, οι νέες εφαρμογές θα πρέπει να δημοσιεύονται με το Αρχείο Android App Bundle στο Google Play. Οι νέες εφαρμογές που υπερβαίνουν τα 150 MB μπορούν να χρησιμοποιούν το Play Asset Delivery ή το Play Feature Delivery.

Διαβάστε αυτήν την ανάρτηση στο Ιστολόγιο προγραμματιστών Android για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αφού δημιουργήσετε τον Λογαριασμό προγραμματιστή σας Google Play, μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμογές και να τις ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας το Play Console.

Συμβουλή Κατά τη δημιουργία της εφαρμογής σας, χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη μορφή δημοσίευσης του Google Play, το Αρχείο Android App Bundle.

Δημιουργήστε την εφαρμογή σας

 1. Ανοίξτε το Play Console.
 2. Επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές > Δημιουργία εφαρμογής.
 3. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη γλώσσα και προσθέστε έναν τίτλο για την εφαρμογή σας. Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής σας όπως θέλετε να εμφανίζεται στο Google Play. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή αργότερα.
 4. Καθορίστε εάν η εφαρμογή σας είναι μια εφαρμογή ή ένα παιχνίδι. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή αργότερα.
 5. Προσδιορίστε εάν η εφαρμογή σας είναι δωρεάν ή επί πληρωμή.
 6. Προσθέστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες του Play Store για να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή.
 7. Συμπληρώστε τις δηλώσεις "Οδηγίες περιεχομένου" και "Νομοθεσία περί εξαγωγών των ΗΠΑ".
 8. Επιλέξτε Δημιουργία εφαρμογής.

Ρυθμίστε την εφαρμογή σας

Αφού δημιουργήσετε την εφαρμογή σας, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ρύθμισή της. Ο πίνακας ελέγχου της εφαρμογής σας θα σας καθοδηγήσει σε όλα τα σημαντικά βήματα για να διαθέσετε την εφαρμογή σας στο Google Play. 

Θα ξεκινήσετε παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής σας και εισάγοντας πληροφορίες για την καταχώριση καταστήματος Google Play. Μετά από αυτό, μπορείτε να μεταβείτε στην κυκλοφορία εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε οδηγίες για τη διαχείριση, τη δοκιμή και την προώθηση προ-κυκλοφορίας, για να αυξήσετε τον ενθουσιασμό και την αναγνωρισιμότητα πριν από την κυκλοφορία. Το τελικό βήμα είναι η κυκλοφορία της εφαρμογής σας στο Google Play, μέσω της οποίας η εφαρμογή σας διατίθεται σε δισεκατομμύρια χρήστες.

Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της εφαρμογής σας, στο αριστερό μενού, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Για τα επόμενα βήματα, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση της εφαρμογής σας στον πίνακα ελέγχου εφαρμογής.

Διαχείριση αρχείων APK

Τα ονόματα πακέτου για τα αρχεία εφαρμογών είναι μοναδικά και μόνιμα, συνεπώς θα πρέπει να τα ορίσετε προσεκτικά. Τα ονόματα πακέτου δεν μπορούν να διαγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στο μέλλον.

Τα APK μπορούν να έχουν μία από τις παρακάτω τρεις καταστάσεις:

 • Πρόχειρα: APK που δεν έχουν προβληθεί ακόμα σε χρήστες.
 • Ενεργά: APK που επί του παρόντος προβάλλονται σε χρήστες.
 • Αρχειοθετημένα: APK που ήταν ενεργά στο παρελθόν, αλλά δεν προβάλλονται πλέον σε χρήστες.
Εντοπισμός αρχείων APK

Για να δείτε τα APK της εφαρμογής σας:

 1. Ανοίξτε το Play Console και μεταβείτε στη σελίδα Εξερευνητής πακέτου εφαρμογής (Κυκλοφορία > Εξερευνητής πακέτου εφαρμογής).
 2. Η σελίδα Εξερευνητής πακέτου εφαρμογής διαθέτει ένα φίλτρο εκδόσεων στην επάνω δεξιά γωνία της, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με τις τρεις καρτέλες (Λεπτομέρειες, Λήψεις και Παράδοση) για να εξερευνήσετε διαφορετικές εκδόσεις και διαμορφώσεις των APK της εφαρμογής σας σε διαφορετικές συσκευές. 
 • Σημείωση: Αυτό το φίλτρο εκδόσεων είναι το λειτουργικό ισοδύναμο της "Βιβλιοθήκης τεχνουργημάτων" στην παλαιότερη έκδοση του Play Console.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των τεχνουργημάτων σας, μεταβείτε στην ενότητα Επιθεώρηση εκδόσεων εφαρμογής με τον Εξερευνητή πακέτου εφαρμογής.

Όριο μέγιστου μεγέθους

Οι εφαρμογές στο Google Play έχουν ένα όριο μεγέθους, το οποίο βασίζεται στο συμπιεσμένο μέγεθος του APK κατά τη στιγμή της λήψης.

Αφού ανεβάσετε ένα APK, το Play Console χρησιμοποιεί το gzip για να υπολογίσει ποιο θα είναι το μέγεθος λήψης της εφαρμογής σας. Όταν οι χρήστες κατεβάζουν την εφαρμογή σας, λόγω των σύνθετων εργαλείων συμπίεσης που χρησιμοποιούνται στο Google Play, μπορεί το πραγματικό μέγεθος λήψης της εφαρμογής σας να είναι μικρότερο από την εκτίμηση που εμφανίζεται στο Play Console.

Ανάλογα με τις εκδόσεις Android που στοχεύει το APK, το όριο μεγέθους είναι:

 • 100 MB: APK που στοχεύουν στην έκδοση Android 2.3 και νεότερη (επίπεδο API 9-10, 14 και υψηλότερο)

Εάν δεν μπορείτε να υποστηρίξετε όλες τις συσκευές με ένα μόνο APK, μπορείτε να ανεβάσετε πολλά APK για την ίδια εφαρμογή, τα οποία στοχεύουν διαφορετικές διαμορφώσεις συσκευής.

Συμβουλή: Οι χρήστες θα πρέπει να εκτελούν την έκδοση 5.2 του Play Store ή νεότερη έκδοση προκειμένου να εγκαταστήσουν APK μεγέθους 100 MB.

Υπογραφή της εφαρμογής σας

Το Android απαιτεί όλες οι εφαρμογές να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες με ένα πιστοποιητικό, για να είναι δυνατή η εγκατάστασή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον ιστότοπο για προγραμματιστές Android.

 • Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το APK είναι υπογεγραμμένο με μη ασφαλές πιστοποιητικό και το μέγεθος του κλειδιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1024 bit, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη χειροκίνητη υπογραφή της εφαρμογής σας.
 • Σημαντικό: Εγγραφείτε στην Υπογραφή εφαρμογής Play ή διατηρήστε το αρχείο αποθήκευσης κλειδιών (keystore) σε ασφαλή θέση. Εάν χάσετε το αρχείο αποθήκευσης κλειδιών (keystore), θα πρέπει να δημοσιεύσετε την εφαρμογή με ένα νέο όνομα πακέτου και ένα νέο κλειδί. Αν χρειαστεί να το κάνετε αυτό, θα πρέπει επίσης να καταργήσετε τη δημοσίευση της αρχικής εφαρμογής και να ενημερώσετε την περιγραφή της.
Απαιτήσεις έκδοσης APK για το Play Console

Κάθε APK περιέχει ένα στοιχείο versionCode στο αρχείο μανιφέστου, το οποίο αυξάνεται με κάθε ενημέρωση της εφαρμογής σας.

Για να ανεβάσετε την εφαρμογή σας στο Play Console, η μεγαλύτερη δυνατή τιμή για το στοιχείο versionCode είναι 2100000000. Εάν το στοιχείο versionCode του APK υπερβαίνει αυτήν την τιμή, το Play Console θα εμποδίσει την υποβολή ενός νέου APK.

Κατά την επιλογή του στοιχείου versionCode για το APK, λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να αυξήσετε το στοιχείο versionCode για κάθε ενημέρωση, διατηρώντας το κάτω από τη μέγιστη τιμή.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της έκδοσης του APK, μεταβείτε στον ιστότοπο Android Developers. Λάβετε υπόψη ότι το Android MAXINT διαφέρει από τις απαιτήσεις μεταφόρτωσης του Play Console.

Απαιτήσεις στοχευόμενου επιπέδου API για το Play Console

Κάθε APK διαθέτει το στοιχείο targetSdkVersion στο αρχείο μανιφέστου (γνωστό επίσης ως στοχευόμενο επίπεδο API) το οποίο υποδεικνύει τον τρόπο εκτέλεσης της εφαρμογής σας σε διαφορετικές εκδόσεις Android.

Η διαμόρφωση της εφαρμογής σας ώστε να στοχεύει σε ένα πρόσφατο επίπεδο API εξασφαλίζει ότι οι χρήστες επωφελούνται από σημαντικές βελτιώσεις ασφάλειας και απόδοσης, επιτρέποντας παράλληλα στην εφαρμογή σας να εκτελείται σε παλαιότερες εκδόσεις Android (έως και την έκδοση minSdkVersion).

Όταν ανεβάζετε ένα APK, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις στοχευόμενου επιπέδου API του Google Play. Ακολουθούν τα επίπεδα που οι εφαρμογές πρέπει να στοχεύσουν και θα πρέπει να στοχεύουν στο μέλλον.

Απαίτηση επιπέδου API Ημερομηνία έναρξης
Android 8.0 (επίπεδο API 26)
 • 1η Αυγούστου 2018: Απαιτείται για νέες εφαρμογές
 • 1η Νοεμβρίου 2018: Απαιτείται για ενημερώσεις εφαρμογών
Android 9 (επίπεδο API 28)
 • 1η Αυγούστου 2019: Απαιτείται για νέες εφαρμογές
 • 1η Νοεμβρίου 2019: Απαιτείται για ενημερώσεις εφαρμογών

Android 10 (Επίπεδο API 29)*

 • 3η Αυγούστου 2020: Απαιτείται για νέες εφαρμογές
 • 2 Νοεμβρίου 2020: Απαιτείται για ενημερώσεις εφαρμογών

Android 11 (Επίπεδο API 30)*

 • 2 Αυγούστου 2021: Απαιτείται για νέες εφαρμογές
 • 1 Νοεμβρίου 2021: Απαιτείται για ενημερώσεις εφαρμογών

* Οι εφαρμογές Wear OS δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις του επιπέδου API 29 ή του επιπέδου API 30.

Μόλις τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι απαιτήσεις, το Play Console θα αποτρέπει την υποβολή νέων APK με χρήση παλαιότερων στοχευόμενων επιπέδων API.

Συμβουλή: Για τεχνικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του στοχευόμενου επιπέδου API της εφαρμογής σας προκειμένου να πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, ανατρέξτε στον οδηγό μετεγκατάστασης.

Ρυθμίστε την καταχώριση καταστήματος και τις ρυθμίσεις

Η καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας εμφανίζεται στο Google Play και περιλαμβάνει λεπτομέρειες που βοηθούν τους χρήστες να μάθουν περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή σας. Η καταχώριση καταστήματός σας κοινοποιείται σε όλα τα κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών δοκιμών.

Λεπτομέρειες προϊόντος
 1. Ανοίξτε το Play Console και μεταβείτε στη σελίδα Κύρια καταχώριση καταστήματος .
 2. Συμπληρώστε τα πεδία στην ενότητα Λεπτομέρειες εφαρμογής.
Πεδίο Περιγραφή Περιορισμός χαρακτήρων Σημειώσεις
Τίτλος Το όνομα της εφαρμογής σας στο Google Play. Περιορισμός 50 χαρακτήρων Μπορείτε να προσθέσετε έναν μεταφρασμένο τίτλο ανά γλώσσα.
Σύντομη περιγραφή Το πρώτο κείμενο που βλέπουν οι χρήστες όταν εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών της εφαρμογής σας στην εφαρμογή Play Store. Περιορισμός 80 χαρακτήρων Οι χρήστες μπορούν να επεκτείνουν αυτό το κείμενο, για να προβάλουν την πλήρη περιγραφή της εφαρμογής σας.
Πλήρης περιγραφή Η περιγραφή της εφαρμογής σας στο Google Play. Όριο 4.000 χαρακτήρων  

Σημείωση: Τυχόν επαναλαμβανόμενη ή μη σχετική χρήση λέξεων-κλειδιών στον τίτλο της εφαρμογής, στην περιγραφή ή στην προωθητική περιγραφή μπορεί να δημιουργήσει μια δυσάρεστη εμπειρία χρήστη και να οδηγήσει σε αναστολή της εφαρμογής από το Google Play. Ανατρέξτε στις πλήρεις οδηγίες στην ενότητα Πολιτικές προγράμματος προγραμματιστών του Google Play.

Προεπισκόπηση στοιχείων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη στοιχείων προεπισκόπησης (συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης περιγραφής, στιγμιότυπων οθόνης και βίντεο), για να παρουσιάσετε την εφαρμογή σας.

Γλώσσες και μεταφράσεις

Προσθήκη και διαχείριση μεταφράσεων

Όταν ανεβάζετε μια εφαρμογή, η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών, en-US). Μπορείτε να προσθέσετε μεταφράσεις των πληροφοριών της εφαρμογής σας, καθώς και στιγμιότυπα οθόνης και άλλα γραφικά στοιχεία με περιεχόμενο στην αντίστοιχη γλώσσα. Μεταβείτε στην ενότητα Μετάφραση και τοπική προσαρμογή της εφαρμογής σας για να μάθετε πώς.

Τοπικά προσαρμοσμένες εικόνες και βίντεο

Για να διαφημίσετε την εφαρμογή σας σε διαφορετικές γλώσσες πιο αποτελεσματικά, μπορείτε να προσθέσετε τοπικά προσαρμοσμένα γραφικά στοιχεία στη σελίδα Κύρια καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας.

Οι χρήστες θα βλέπουν τα τοπικά προσαρμοσμένα γραφικά στοιχεία στο Google Play εάν οι προτιμήσεις γλώσσας τους αντιστοιχούν στις γλώσσες που προσθέσατε.

Αυτόματες μεταφράσεις

Εάν δεν προσθέσετε τις δικές σας μεταφράσεις, οι χρήστες μπορούν να δουν μια αυτόματη μετάφραση της σελίδας καταχώρισης καταστήματος της εφαρμογής σας στο Google Play, χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google ή την προεπιλεγμένη γλώσσα για την εφαρμογή σας.

Για τις αυτόματες μεταφράσεις, θα υπάρχει μια σημείωση που θα εξηγεί ότι η μετάφραση έχει γίνει αυτόματα, καθώς και μια επιλογή προβολής της προεπιλεγμένης γλώσσας της εφαρμογής. Λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζονται αυτόματες μεταφράσεις για Αρμενικά, Ρετο-Ρομανικά, Τάγκαλογκ και Ζουλού.

Κατηγοριοποίηση και ετικέτες

Μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία και να προσθέσετε ετικέτες στις εφαρμογές ή στα παιχνίδια σας στο Play Console. Οι κατηγορίες και οι ετικέτες βοηθούν τους χρήστες να αναζητούν και να ανακαλύπτουν τις πιο σχετικές εφαρμογές στο Play Store. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιλογή και προσθήκη κατηγορίας και ετικετών για την εφαρμογή ή το παιχνίδι σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Όταν προσθέτετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν ιστότοπο ή έναν αριθμό τηλεφώνου για την εφαρμογή σας, αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στους χρήστες στην καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας.

Απαιτείται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, αλλά για να παρέχετε στους χρήστες σας την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης, συνιστούμε να συμπεριλάβετε επίσης έναν ιστότοπο στον οποίο οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας

Για να προσθέσετε τα στοιχεία υποστήριξης:

 1. Ανοίξτε το Play Console και μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις καταστήματος (Ανάπτυξη > Παρουσία στο κατάστημα > Ρυθμίσεις καταστήματος)
 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας.
 3. Προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστήριξης (απαιτείται), έναν αριθμό τηλεφώνου και ένα URL ιστοτόπου.

Συμβουλή: Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παροχή υποστήριξης στους χρήστες σας.

Επόμενα βήματα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας