Създаване и настройване на приложението ви

От август 2021 г. новите приложения ще трябва да бъдат публикувани в Google Play посредством пакети Android App Bundle. Тези, които са по-големи от 150 МБ, могат да използват или Play Asset Delivery, или Play Feature Delivery.

За повече подробности прочетете тази публикация в блога за програмисти под Android.

След като си създадете профил на програмист в Google Play, можете да създавате приложения и да ги настройвате посредством Play Console.

Съвет: Когато създавате приложението си, използвайте препоръчителния формат за публикуване в Google Play – Android App Bundle.

Създаване на приложението ви

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете Всички приложения > Създаване на приложение.
 3. Изберете стандартен език и добавете име за приложението. Въведете името, което искате да се показва в Google Play. Можете да го промените по-късно.
 4. Посочете дали е приложение, или игра. Можете да промените тази информация по-късно.
 5. Посочете дали приложението ви е безплатно, или платено.
 6. Добавете имейл адрес, на който потребителите на Google Play Магазин да могат да се свързват с вас относно приложението.
 7. Попълнете декларациите за указанията за съдържанието и експортните закони на САЩ.
 8. Изберете Създаване на приложение.

Настройване на приложението ви

След като създадете приложението си, можете да започнете да го настройвате. Таблото му за управление ще ви преведе през всички най-важни стъпки за предлагането му в Google Play. 

Започнете, като предоставите подробности за съдържанието на приложението си и въведете информация за малката си обява в Google Play Магазин. След това можете да преминете към публикуване на приложението. Тази стъпка ви превежда през управлението, тестването и популяризирането преди стартирането на приложението, за да предизвикате интерес и да информирате хората за него. Последната стъпка е да стартирате разпространението на приложението си в Google Play, за да го направите достъпно за милиарди потребители.

За да започнете настройването на приложението си, изберете Табло за управление в менюто отляво. За следващите стъпки вижте Настройване на приложението ви в съответното таблото за управление.

Управление на APK файловете

Имената на пакетите за файловете на приложенията са уникални и постоянни, затова, моля, избирайте ги внимателно. Имената не могат да бъдат изтрити, нито използвани повторно в бъдеще.

APK файловете ви могат да са в едно от следните три състояния:

 • Чернови: APK файлове, които още не се показват на потребителите.
 • Активни: APK файлове, които понастоящем се показват на потребителите.
 • Архивирани: APK файлове, които са били активни, но вече не се показват на потребителите.
Намиране на APK файловете ви

За да прегледате APK файловете на приложението си:

 1. Отворете Play Console и страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle (Версия > Инструмент за разглеждане на Android App Bundle).
 2. Страницата Инструмент за разглеждане на Android App Bundle съдържа филтър за версии горе вдясно, който можете да използвате заедно с трите раздела (Подробности, Изтегляния и Доставка), за да разглеждате различни версии и конфигурации на APK файловете на приложението си на различни устройства.
 • Забележка: Филтърът за версии е функционалният еквивалент на „Библиотека с артефакти“ в старата версия на Play Console.

За да научите повече за управлението на артефактите, разгледайте статията Проверка на версиите на приложенията посредством инструмента за разглеждане на Android App Bundle.

Максимален размер

Има ограничение за размера на приложенията в Google Play, което е определено въз основа на компресирания размер на APK файла по време на изтегляне.

След като качите APK файл, Play Console използва gzip, за да прогнозира какъв ще бъде размерът при изтегляне на приложението ви. Поради използваните от Google Play разширени инструменти за компресиране е възможно действителният размер при изтегляне на приложението ви да бъде по-малък от прогнозирания, който виждате в Play Console.

В зависимост от версиите на Android, за които е предназначен APK файлът ви, ограничението за размера е следното:

 • 100 МБ: APK файлове, предназначени за Android 2.3 и по-нови версии (ниво на API: 9 – 10, 14 и по-високо);

Ако не можете да поддържате всички устройства само с един APK файл, имате възможност да качите няколко APK файла за едно приложение, за да обхванете различните конфигурации.

Забележка: За да инсталират APK файлове с размер 100 МБ, потребителите трябва да използват версия 5.2 или по-нова на Google Play Магазин.

Подписване на приложението ви

Android изисква всички приложения да са подписани дигитално със сертификат, преди да могат да бъдат инсталирани. За още информация посетете сайта за програмисти под Android.

 • Ако виждате съобщение, че APK файлът ви е подписан с несигурен сертификат и размерът на ключа трябва да е най-малко 1024 бита, изпълнете инструкциите, за да подпишете приложението си ръчно.
 • Важно: Регистрирайте се за функцията за подписване на приложения в Google Play или пазете хранилището си за ключове на сигурно място. В случай че го загубите, ще трябва да публикувате приложението с ново име на пакета и нов ключ. Ако се наложи да направите това, трябва също да преустановите публикуването на първоначалното приложение и да актуализирате описанието му.
Изисквания за версиите на APK файловете за Play Console

Във файла на манифеста на всеки APK файл има код на версията, който нараства с всяка актуализация на приложението ви.

За да качите приложението си в Play Console, най-голямата възможна стойност за кода на версията е 2 100 000 000. Ако кодът на версията на APK файла ви надвишава тази стойност, Play Console няма да ви позволи да изпратите нов файл.

Когато избирате код на версията за APK файла си, не забравяйте, че ще трябва да го увеличавате за всяка актуализация, но пак да останете под максимума.

Забележка: За повече информация относно задаването на версиите на APK файловете ви посетете сайта за програмисти за Android. Не забравяйте, че максималната целочислена стойност за Android се различава от изискванията за качване в Play Console.

Изисквания за целевото ниво на API за Play Console

Във файла на манифеста на всеки APK има елемент targetSdkVersion (известен още като целево ниво на API), който дава информация за това, как приложението ви работи под различни версии на Android.

Конфигурирането на приложението ви така, че да бъде насочено към скорошно ниво на API, обезпечава на потребителите значителни подобрения в сигурността и ефективността, като същевременно приложението може да работи под по-стари версии на Android (чак до minSdkVersion).

Когато качите APK файл, той трябва да отговаря на изискването на Google Play за целевото ниво на API. Ето и нивата, към които приложенията трябва да са насочени понастоящем и в бъдеще.

Изискване за ниво на API Начална дата
Android 8.0 (26-о ниво на API)
 • 1 август 2018 г.: Изисква се за новите приложения
 • 1 ноември 2018 г.: Изисква се за актуализациите на приложенията
Android 9 (28-о ниво на API)
 • 1 август 2019 г.: Изисква се за новите приложения
 • 1 ноември 2019 г.: Изисква се за актуализациите на приложенията

Android 10 (29-о ниво на API)*

 • 3 август 2020 г.: Изисква се за новите приложения
 • 2 ноември 2020 г.: Изисква се за актуализациите на приложенията

Android 11 (30-о ниво на API)*

 • 2 август 2021 г.: Изисква се за новите приложения
 • 1 ноември 2021 г.: Изисква се за актуализациите на приложенията

* Приложенията за Wear OS не са предмет на изискванията за 29-о или 30-о ниво на API.

След като тези изисквания влязат в сила, Play Console няма да ви позволи да изпращате нови APK файлове, които използват по-стари целеви нива на API.

Съвет: За технически съвети относно това, как да промените целевото ниво на API за приложението си, вижте ръководството за мигриране.

Настройване на малката ви обява в магазина и задаване на настройки

Потребителите могат да научат повече за приложението ви от подробностите в малката обява в магазина, която се показва в Google Play. Тя се споделя във всички канали, включително тестовите.

Подробности за продукта
 1. Отворете Play Console и страницата Основна малка обява в магазина.
 2. Попълнете полетата под „Подробности за приложението“.
Поле Описание Максимален брой знаци Забележки
Заглавие Името на приложението ви в Google Play. 50 знака Можете да добавите по едно локализирано име за всеки език.
Кратко описание Първият текст, който потребителите ще видят, когато разглеждат страницата с подробности за приложението ви в Google Play Магазин. 80 знака Потребителите могат да разгънат този текст, за да видят пълното описание на приложението.
Пълно описание Описанието на приложението ви в Google Play. 4000 знака  

Забележка: Повторенията на ключови думи и/или неуместната им употреба в заглавието, описанието или популяризиращото описание на приложението могат да влошат практическата работа на потребителите и да доведат до спиране на приложението в Google Play. Моля, вижте пълните указания в Програмните правила за програмисти в услугата.

Активи за визуализация

Научете повече за добавянето на активи за визуализация (включително кратко описание, екранни снимки и видеоклипове) с цел представяне на приложението ви.

Езици и преводи

Добавяне на преводи и управление на съществуващите

Стандартният език при качване на приложение е английски (Съединени щати, en-US). Можете да добавите преводи на информацията за приложението си, както и екранни снимки и други графични активи на съответния език. Отворете Превод и локализиране на приложението ви, за да научите как да го направите.

Локализирани изображения и видеоклипове

За да популяризирате приложението си по-ефективно на други езици, можете да добавите локализирани графични активи на страницата му Основна малка обява в магазина.

Потребителите ще виждат локализираните графични активи в Google Play, ако езиковите им предпочитания съответстват на добавените от вас езици.

Автоматични преводи

Ако не добавите свои преводи, потребителите ще могат да видят автоматичен превод на страницата „Малка обява в магазина“ в Google Play, извършен посредством Google Преводач, или да я прегледат на стандартния език за приложението ви.

Автоматичните преводи ще съдържат бележка, че са такива, както и опция за преглед на стандартния език на приложението. Имайте предвид, че автоматични преводи не се поддържат за арменски, зулуски, реторомански и тагалог.

Категоризиране и маркери

Посредством Play Console можете да изберете категория и да добавите маркери към приложенията или игрите си. Категориите и маркерите помагат на потребителите да търсят и откриват най-подходящите приложения в Google Play Магазин.

Научете повече за избирането и добавянето на категория и маркери за приложението или играта си.

Контакти за връзка

Когато посочите имейл адрес, уебсайт или телефонен номер за приложението си, информацията за връзка с вас е достъпна за потребителите в малката обява в магазина за приложението.

Имейл адресът за връзка е задължителен, но за да осигурите на потребителите пълноценна поддръжка, силно препоръчваме да добавите и уебсайт, на който те да могат да се свързват с вас.

За да добавите информацията си за поддръжка:

 1. Отворете Play Console и страницата Настройки за магазина (Растеж > Присъствие в Google Play Магазин > Настройки за магазина).
 2. Превъртете надолу до „Координати за връзка“.
 3. Добавете имейл адреса си за поддръжка (задължително), телефонен номер и URL адрес на уебсайт.

Съвет: Научете повече за това, как да предоставяте поддръжка на потребителите си.

Следващи стъпки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false