Nâng cao khả năng người tiêu dùng nhận biết được ứng dụng của bạn bằng tính năng đăng ký trước

Với tính năng đăng ký trước, bạn có thể tạo ra sự hào hứng và nâng cao khả năng nhận biết cho ứng dụng/trò chơi của mình ở những quốc gia mà bạn chọn trước khi phát hành trên Google Play.

Sau khi bạn cho phép đăng ký trước một ứng dụng hoặc trò chơi, người dùng có thể truy cập vào trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play để tìm hiểu và đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi mới đó. Sau này, khi bạn xuất bản ứng dụng hoặc trò chơi, Google Play sẽ gửi cho tất cả những người dùng đã đăng ký trước một thông báo đẩy để họ cài đặt. Vào ngày phát hành, ứng dụng hoặc trò chơi đó cũng sẽ được cài đặt tự động trên những thiết bị đủ điều kiện.

Lưu ý: Người dùng đã cài đặt phiên bản kiểm thử của ứng dụng sẽ không nhận được thông báo đẩy.

Bước 1: Chuẩn bị cho chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Trước khi bắt đầu thiết lập một chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước trong Play Console, hãy đọc qua những yêu cầu và nguyên tắc đối với chương trình Đăng ký trước, sau đó xem những hoạt động chuẩn bị cho chương trình đăng ký trước mà chúng tôi đề xuất thực hiện.

Yêu cầu và nguyên tắc

Trước khi bật tính năng đăng ký trước, bạn nên chuẩn bị sẵn một số nội dung sau:

 • Bạn nên ra mắt bản phát hành trên kênh kiểm thử và kiểm thử ứng dụng trước khi bắt đầu chương trình đăng ký trước. Các chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước chỉ có thể kéo dài 90 ngày, sau đó bạn cần phát hành phiên bản công khai của ứng dụng.
 • Nhà phát triển có tài khoản cá nhân được tạo sau ngày 13 tháng 11 năm 2023 phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể về kiểm thử thì mới có thể cung cấp ứng dụng trên Google Play, sau đó mới sử dụng được tính năng đăng ký trước. Hãy đọc bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.
 • Bạn sẽ không thể sử dụng tính năng đăng ký trước cho đến khi bạn cung cấp một số thông tin về nội dung trong ứng dụng của mình. Những thông tin này giúp chúng tôi đảm bảo rằng ứng dụng của bạn an toàn cho người dùng, tuân thủ chính sách của Google Play và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Tìm hiểu những thông tin bạn cần cung cấp nhằm hoàn thiện ứng dụng để chuẩn bị cho quá trình xem xét.
 • Trong vòng 90 ngày kể từ khi cho phép người dùng tại một quốc gia đăng ký trước, bạn phải phát hành bản chính thức của ứng dụng hoặc trò chơi tại quốc gia đó.
 • Bạn có thể bật tính năng đăng ký trước cho tối đa hai ứng dụng hoặc trò chơi cùng một lúc.
 • Bạn nên thiết lập chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước sau khi nội dung khai báo và cấu hình của ứng dụng đã thực sự giống với phiên bản mà bạn dự kiến phát hành công khai. Phương pháp này giúp ứng dụng của bạn đủ điều kiện được cài đặt tự động, đồng thời đảm bảo rằng người dùng đăng ký trước sẽ nhận được thông báo khi ứng dụng được phát hành.
Những hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Tạo trang thông tin hoàn chỉnh trên Cửa hàng Play

Trước khi bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước, hãy nhớ tạo một trang thông tin hoàn chỉnh trên Cửa hàng Play có thành phần đồ hoạbản dịch sang các ngôn ngữ khác. Việc này có thể làm tăng khả năng người dùng đăng ký trước cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.

Chuẩn bị cho ứng dụng của bạn đáp ứng điều kiện được cài đặt tự động

Nếu bạn làm cho ứng dụng của mình đủ điều kiện được cài đặt tự động, thì Play có thể tự động phân phối ứng dụng của bạn đến thiết bị của người dùng vào ngày phát hành (nếu họ đã chọn tham gia).

Để ứng dụng của bạn đủ điều kiện được cài đặt tự động, hãy làm theo các bước sau:

 • Khai báo về việc ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo hay không.
 • Nếu ứng dụng hoặc trò chơi của bạn có bán sản phẩm trong ứng dụng, hãy đảm bảo rằng phiên bản Android app bundle hiện tại trên kênh phát hành cho người dùng đăng ký trước có chứa đoạn mã <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" /> trong tệp kê khai ứng dụng.
  • Việc người dùng có thể sử dụng tính năng tự động cài đặt hay không phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định.

Lưu ý quan trọng: Phạm vi cung cấp và khả năng hoạt động của tính năng cài đặt tự động là tuỳ thuộc vào những điều kiện sau:

 • Người dùng chỉ có thể sử dụng tính năng tự động cài đặt nếu đáp ứng những tiêu chí sau:
  • Có thiết bị chạy Android M trở lên.
  • Đang sử dụng Cửa hàng Google Play phiên bản 19.2 trở lên.
 • Tài khoản Google của trẻ em dưới 13 tuổi và tài khoản doanh nghiệp được quản lý không đủ điều kiện sử dụng tính năng tự động cài đặt ứng dụng.
 • Ứng dụng trên 200 MB sẽ chỉ được tải xuống và cài đặt qua Wi-Fi, bất kể chế độ cài đặt của người dùng như thế nào.
 • Thiết bị sẽ chỉ tiến hành tự động cài đặt ứng dụng nếu có đủ pin.
 • Những thiết bị không đủ điều kiện sẽ vẫn nhận được thông báo thông thường liên quan đến việc ra mắt ứng dụng sau chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước. Google Play sẽ thử lại việc tự động cài đặt ứng dụng khi thiết bị đáp ứng các điều kiện bắt buộc.

Chuẩn bị cho việc dẫn lưu lượng truy cập đến trang thông tin của bạn

Bạn nên chuẩn bị trước cho việc dẫn lưu lượng truy cập đến trang thông tin đăng ký trước trên các kênh quảng bá của mình bằng cách sử dụng đường liên kết sâu trên các trang web của bên thứ ba, mạng xã hội, báo chí, bản tin qua email, v.v.

 • Mẹo: Sau khi bật tính năng đăng ký trước, URL trang thông tin đăng ký trước của bạn sẽ là: https://play.google.com/store/apps/details?id=tên gói ứng dụng hoặc trò chơi
 • Ví dụ: Nếu ứng dụng của bạn có tên gói là ung.dung.moi, thì URL của trang thông tin đăng ký trước sẽ là: https://play.google.com/store/apps/details?id=ung.dung.moi

Sử dụng huy hiệu đăng ký trước chính thức của Google Play

Hãy sử dụng huy hiệu đăng ký trước chính thức của Google Play để quảng bá chiến dịch của bạn trên các trang web bên ngoài. Việc này có thể tăng số lượt đăng ký trước trước khi ứng dụng của bạn ra mắt.

Bước 2: Chỉ định thiết bị có thể đăng ký trước

Bạn có thể tải gói ứng dụng lên để chỉ định những thiết bị mà người dùng có thể sử dụng để đăng ký trước ứng dụng của bạn. Play Console sẽ sử dụng tệp kê khai của ứng dụng để biết thiết bị nào được hỗ trợ đăng ký trước.

Lưu ý:

 • Mọi gói ứng dụng bạn tải lên kênh đăng ký trước sẽ chỉ dùng để xác định những thiết bị được hỗ trợ, chứ không được phát hành cho người dùng.
 • Nếu ứng dụng của bạn có sản phẩm trong ứng dụng, hãy đảm bảo ít nhất một trong các gói ứng dụng mà bạn tải lên có Thư viện Google Play Billing.
Chỉ định những thiết bị mà người dùng có thể sử dụng để đăng ký trước ứng dụng của bạn

Để tải lên Play Console gói ứng dụng chỉ định thiết bị có thể đăng ký trước, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng hoặc trò chơi.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản phát hành > Kiểm thử > Đăng ký trước.
 4. Chọn thẻ Thiết bị được hỗ trợ.
 5. Kéo và thả tệp Android App Bundle (.aab) của bạn vào hộp để tải lên hoặc chọn Tải lên.
 6. Chọn Lưu.

Bước 3: Thêm những quốc gia nơi người dùng có thể đăng ký trước

Bạn có thể chọn những quốc gia và khu vực nơi bạn muốn cho phép đăng ký trước ứng dụng của mình.

Lưu ý: Đây là những quốc gia hoặc khu vực nơi người dùng đã đăng ký trên Google Play, chứ không phải vị trí thực tế của họ.

Thêm quốc gia/khu vực được phép đăng ký trước

Để cho phép đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi của mình, bạn phải chọn những quốc gia nơi bạn muốn người dùng có thể đăng ký trước rồi làm theo các bước sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng hoặc trò chơi.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản phát hành > Kiểm thử > Đăng ký trước.
 4. Chọn thẻ Quốc gia/khu vực.
 5. Chọn Thêm quốc gia/khu vực.
 6. Chọn quốc gia/khu vực nơi bạn muốn cho phép đăng ký trước ứng dụng của mình.
 7. Chọn Lưu.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm quốc gia sau khi bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước. Khung thời gian 90 ngày cho một quốc gia bắt đầu tính từ lần đầu tiên bạn bật tính năng đăng ký trước tại quốc gia đó.

Bước 4: Tặng phần thưởng đăng ký trước cho người dùng (không bắt buộc)

Đối với phần thưởng đăng ký trước, bạn có thể tặng miễn phí cho người dùng một sản phẩm trong ứng dụng sau khi họ đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi của bạn. Phần thưởng đăng ký trước hoạt động tương tự như các chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, thay vì nhập mã khuyến mãi để nhận một mặt hàng miễn phí, người dùng sẽ nhận được mặt hàng sau khi chọn nút Đăng ký trước trên trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play.

Những lưu ý quan trọng về phần thưởng đăng ký trước

Trước khi thiết lập phần thưởng đăng ký trước, bạn cần lưu ý những điều quan trọng sau:

 • Bạn có thể tạo một phần thưởng đăng ký trước trong suốt chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước của ứng dụng hoặc trò chơi.
 • Bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xoá phần thưởng đăng ký trước sau khi tạo.
 • Bạn có thể bật hoặc tắt phần thưởng, nhưng không thể thực hiện việc này trong khi chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước đang diễn ra.
 • Bạn chỉ có thể dùng sản phẩm đang hoạt động trong ứng dụng để làm phần thưởng đăng ký trước, mà không được dùng gói thuê bao hoặc sản phẩm không hoạt động trong ứng dụng.
 • Bạn cần thiết lập phần thưởng đăng ký trước rồi mới bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước cho ứng dụng.
 • Ứng dụng của bạn phải có sản phẩm trong ứng dụng và phải có khả năng triển khai quy trình nhận phần thưởng, tương tự như các chương trình khuyến mãi hỗ trợ (hãy xem các yêu cầu kỹ thuật để biết thêm chi tiết).
 • Thay vì dùng lại một sản phẩm hiện có trong ứng dụng, bạn phải tạo một sản phẩm riêng trong ứng dụng để làm phần thưởng đăng ký trước.

Nếu bạn chọn dùng phần thưởng đăng ký trước, việc bạn không trao được phần thưởng đăng ký trước cho người dùng có thể khiến ứng dụng của bạn bị tạm ngưng trên Cửa hàng Play.

Yêu cầu về kỹ thuật đối với việc triển khai
 • Bạn cần tạo SKU cho sản phẩm được quản lý trong ứng dụng (ví dụ: mặt hàng trong ứng dụng, nhân vật đặc biệt, tiền thưởng) mà Google Play có thể phân phối cho người dùng đăng ký trước.
 • Trước khi bạn bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước, sản phẩm trong ứng dụng dùng làm phần thưởng đăng ký trước phải đang hoạt động.
 • Tương tự như việc sử dụng chương trình khuyến mãi, ứng dụng của bạn phải có khả năng xử lý về mặt kỹ thuật khi không có developerPayloadorderId.
 • Bạn cần thông báo cho người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý về việc họ đã nhận được một phần thưởng, bằng cách sử dụng thông báo trong trò chơi.
  • Lưu ý: Bạn có thể tận dụng khoảng thời gian từ khi bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước tới khi phát hành ứng dụng hoàn toàn để hoàn tất công việc kỹ thuật cần thiết cho việc gửi thông báo tới người dùng.
Tạo và thiết lập phần thưởng đăng ký trước

Trước khi bật tính năng đăng ký trước ở quốc gia nơi bạn muốn sử dụng phần thưởng đăng ký trước, hãy nhớ thiết lập phần thưởng đăng ký trước để chắc chắn rằng người dùng đã đăng ký trước sẽ nhận được phần thưởng. Để tạo và thiết lập phần thưởng đăng ký trước, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản phát hành > Kiểm thử > Đăng ký trước.
 4. Chọn thẻ Phần thưởng.
 5. Lựa chọn liệu bạn có muốn tặng phần thưởng đăng ký trước cho người dùng hay không:
  • Không tặng phần thưởng đăng ký trước cho người dùng: Nếu bạn chọn phương án này, thì bạn cần lưu các thay đổi của mình rồi chuyển đến Bước 5: chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước.
  • Tặng người dùng một phần thưởng đăng ký trước: Nếu bạn chọn phương án này, hãy tiếp tục thực hiện các bước sau.
 6. Xem xét và đồng ý với Điều khoản dịch vụ áp dụng cho phần thưởng đăng ký trước.
 7. Đến đây, nếu bạn chưa từng tạo sản phẩm nào trong ứng dụng, thì bạn sẽ nhận được thông báo nhắc tạo một sản phẩm như vậy. Thay vì dùng một sản phẩm hiện tại trong ứng dụng, bạn phải tạo một sản phẩm riêng trong ứng dụng để làm phần thưởng đăng ký trước. Nhập thông tin sau vào phần "Tạo phần thưởng đăng ký trước":
  • Sản phẩm: Chọn sản phẩm của bạn trong trình đơn thả xuống.
  • Huy hiệu phần thưởng (không bắt buộc): Huy hiệu này sẽ xuất hiện trên trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play, ngay cạnh phần thưởng đăng ký trước.
  • URL Điều khoản và điều kiện: Cung cấp đường liên kết đến Điều khoản và điều kiện của bạn mà người dùng phải chấp nhận trước khi có thể nhận phần thưởng. Bạn có thể cung cấp thêm các đường liên kết cho từng quốc gia/khu vực.
 8. Chọn Lưu rồi chọn Tạo để xác nhận bạn muốn bật tính năng phần thưởng đăng ký trước.
  • Lưu ý: Người dùng sẽ thấy phần thưởng tại trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play. Bạn không thể thay đổi hoặc xoá phần thưởng này trong khi đang chạy một chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước.
Xoá phần thưởng đăng ký trước

Bạn không thể thay đổi phần thưởng đăng ký trước trong khi đang chạy chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước. Nhưng bạn có thể làm được điều này khi chiến dịch chưa bắt đầu hoặc không có quốc gia hay khu vực nào có chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước đang hoạt động. Để xoá phần thưởng đăng ký trước, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn muốn tắt tính năng phần thưởng đăng ký trước.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản phát hành > Kiểm thử > Đăng ký trước.
 4. Chọn thẻ Phần thưởng.
 5. Chọn Không tặng phần thưởng cho người dùng đăng ký trước.
 6. Chọn Lưu, sau đó chọn Xoá để xác nhận bạn muốn tắt tính năng phần thưởng đăng ký trước.
  • Lưu ý: Người dùng sẽ không thấy phần thưởng này tại trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play. Bạn không thể tạo phần thưởng mới trong khi đang chạy chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước.
Thử nghiệm việc phân phối phần thưởng đăng ký trước trước khi ra mắt ứng dụng của bạn

Vì phần thưởng đăng ký trước cũng giống chương trình khuyến mãi, nên bạn có thể thử nghiệm bằng các phương pháp tương tự. Để thử nghiệm việc phân phối phần thưởng đăng ký trước, hãy tạo và sử dụng mã khuyến mãi trên Play Console cho sản phẩm trong ứng dụng mà bạn dùng làm phần thưởng.

Bước 5: Bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Sau khi chỉ định các thiết bị được hỗ trợ, chọn quốc gia nơi bạn muốn chạy chiến dịch và quyết định có muốn tặng phần thưởng đăng ký trước hay không, bạn đã sẵn sàng bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước.

Sau khi bật tính năng đăng ký trước, hãy nhớ quảng bá chiến dịch của bạn bằng URL của trang thông tin đăng ký trước cho ứng dụng hoặc trò chơi trên các kênh quảng bá. Bạn có thể khai thác một số kênh thông dụng như liên đường kết sâu trên trang web bên thứ ba, mạng xã hội, tin bài và bản tin qua email.

Bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Để bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước, hãy làm theo những bước sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn muốn bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản phát hành > Kiểm thử > Đăng ký trước.
 4. Chọn Bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn bắt đầu một chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước, thì phần "Tóm tắt về kênh" trên trang Đăng ký trước (tới lúc này vẫn đang trống) sẽ được điền sẵn bằng thông tin của bản phát hành đăng ký trước.

Quản lý chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Khi chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước của bạn được thiết lập và triển khai, sẽ có nhiều hoạt động quản lý có thể giúp ích cho bạn, chẳng hạn như xem số liệu thống kê, kiểm tra thời gian còn lại ở từng quốc gia/khu vực và chạy các thử nghiệm. Bạn có thể thấy những thông tin này hữu ích khi chuẩn bị cho thời điểm phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của mình.

Xem chỉ số hiệu suất chính của chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Để xem các chỉ số hiệu suất chính trong và sau chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn đã bật tính năng đăng ký trước.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Thống kê.
 4. Thiết lập báo cáo bằng hai trong số các chỉ số đăng ký trước có thể dùng:
  • Số người dùng đã đăng ký trước: Số người dùng đã đăng ký trước ứng dụng của bạn.
  • Lượt chuyển đổi: Số người dùng đăng ký trước đã cài đặt trong vòng 14 ngày kể từ khi ứng dụng được cung cấp để họ cài đặt. Số liệu này bao gồm cả số người dùng đăng ký trước đã cài đặt thông qua chương trình truy cập sớm và các phương thức thử nghiệm khác trước khi ra mắt.
 5. Sau khi chọn các chỉ số bạn muốn xem, hãy lưu báo cáo của bạn.

Bạn cũng có thể xem số liệu tóm tắt về chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước bằng cách chọn một ứng dụng và xem thông tin chi tiết về bản phát hành trên trang Tổng quan về bản phát hành hoặc trong phần "Tóm tắt về kênh" trên trang Đăng ký trước.

Xem số liệu thống kê tóm tắt về chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Sau khi bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước, bạn nên theo dõi thời gian còn lại của chiến dịch tại mỗi quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cung cấp tính năng này. Nếu bạn chưa chính thức phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của mình trong vòng 90 ngày tại bất cứ quốc gia nào trong số các quốc gia này, thì chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước của bạn sẽ bị chấm dứt ở tất cả quốc gia và bạn không thể bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước mới.

Để xem số liệu thống kê tóm tắt về chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước và theo dõi thời gian còn lại của chiến dịch ở mỗi quốc gia cũng như trạng thái của từng quốc gia, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn đã bật tính năng đăng ký trước.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản phát hành > Kiểm thử > Đăng ký trước.
 4. Tìm bản phát hành đăng ký trước của bạn trong phần "Tóm tắt về kênh" và xem lại các thông tin, chẳng hạn như:
  • Trạng thái đăng ký trước
   • Bản nháp hoặc Đang xem xét: Quốc gia/khu vực đã được thêm và đang được xem xét
   • Đang hoạt động: Chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước đang chạy và bạn phải phát hành bản công khai của ứng dụng trước ngày quy định (thời hạn 90 ngày).
   • Đã hết hạn: Chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước đã vượt quá thời hạn 90 ngày và bạn phải ngay lập tức phát hành bản chính thức của ứng dụng.
   • Phiên bản chính thức: Chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước đã được chuyển thành phát hành công khai, hoặc bản công khai của ứng dụng đã được phát hành ở quốc gia này mà trước đó không chạy chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước.
   • Không hoạt động: Chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước đã bị tạm dừng (thời hạn 90 ngày vẫn được áp dụng)
   • Chưa bắt đầu: Chưa bắt đầu chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước
  • Số lượt đăng ký
  • Số lượng thiết bị được hỗ trợ
  • Số quốc gia/khu vực bạn đã thêm vào
Phát hành ứng dụng hoặc trò chơi từ chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Khi bạn đã sẵn sàng phát hành ứng dụng/trò chơi và kết thúc chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước, hãy làm theo các bước dưới đây để chọn quốc gia nơi bạn muốn cung cấp ứng dụng hoặc trò chơi của mình: Sau khi bạn phát hành phiên bản công khai của ứng dụng hoặc trò chơi, thì người dùng đã đăng ký trước sẽ nhận được thông báo của Cửa hàng Play cho biết họ có thể tải ứng dụng hoặc trò chơi này xuống, kèm theo thông tin về việc những thiết bị đủ điều kiện sẽ được tự động cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi này.

Để phát hành ứng dụng hoặc trò chơi từ chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn phát hành.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bản phát hành > Thử nghiệm > Bản chính thức.
 4. Chọn thẻ Quốc gia/khu vực.
 5. Chọn Thêm quốc gia/khu vực.
 6. Chọn quốc gia/khu vực nơi bạn muốn phát hành ứng dụng của mình.
 7. Chọn Lưu.

Lưu ý quan trọng: Để cung cấp ứng dụng của bạn trên Google Play tại các quốc gia bạn chọn, hãy nhớ phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của bạn lên kênh phát hành công khai.

Thử nghiệm trong khi tiến hành chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước

Bạn có thể sử dụng tính năng đăng ký trước cùng lúc với các tính năng trước khi phát hành khác trên Play Console, như tính năng thử nghiệm trước khi phát hành. Dưới đây là một số điều quan trọng mà bạn cần biết khi vừa sử dụng tính năng đăng ký trước vừa chạy thử nghiệm:

 • Bạn có thể chạy chiến dịch thu hút lượt đăng ký trước tại các quốc gia bạn chọn, đồng thời chạy thử nghiệm trước khi phát hành ở những quốc gia khác.
 • Nếu muốn bật tính năng đăng ký trước cho ứng dụng hoặc trò chơi tại quốc gia mà bạn đang chạy thử nghiệm công khai hoặc khép kín, thì bạn vẫn có thể chuyển sang tính năng đăng ký trước. Sau khi bạn chuyển sang tính năng đăng ký trước ở quốc gia đó, hãy cân nhắc những điều sau:
  • Người dùng đã tham gia thử nghiệm sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật được phát hành trên kênh thử nghiệm tương ứng của họ. Còn những người dùng khác sẽ thấy nút Đăng ký trước thay vì nút Cài đặt tại trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play.
  • Lưu ý: Nếu bạn bật tính năng đăng ký trước ở quốc gia đang chạy thử nghiệm công khai, thì người dùng ở quốc gia đó sẽ không thể chọn tham gia thử nghiệm thông qua trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play được nữa, nhưng họ vẫn có thể tham gia qua URL chọn tham gia có trong Play Console.
   • Để nhận URL chọn tham gia cho thử nghiệm của bạn, hãy đăng nhập vào Play Console, sau đó truy cập Bản phát hành > Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín hoặc Thử nghiệm công khai rồi chọn thẻ Nhân viên kiểm thử.
   • URL chọn tham gia thử nghiệm sẽ là: https://play.google.com/apps/testing/tên gói của ứng dụng hoặc trò chơi của bạn
   • Ví dụ: Nếu ứng dụng của bạn có tên gói là ung.dung.moi, thì URL chọn tham gia thử nghiệm sẽ là: https://play.google.com/apps/testing/ung.dung.moi
  • Người dùng đã tham gia thử nghiệm của bạn sẽ không thể đăng ký trước cho đến khi họ gỡ cài đặt và chọn không tham gia chương trình thử nghiệm ứng dụng của bạn.
  • Nếu đã bật tính năng đăng ký trước ở một quốc gia mà sau này bạn quyết định sẽ chạy thử nghiệm khép kín hoặc công khai, bạn cần biết rằng khi phát hành phiên bản thử nghiệm ở thị trường đó, người dùng đủ điều kiện và chọn tham gia thử nghiệm sẽ nhận được thông báo đăng ký trước đề nghị họ cài đặt. Họ sẽ không nhận được thông báo tiếp theo sau khi bạn phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng hoặc trò chơi. Đối với các thử nghiệm khép kín, những người dùng được bạn mời và đã chọn tham gia thử nghiệm sẽ nhận được thông báo.

Nội dung liên quan

 • Tìm hiểu thêm trên Học viện Play về việc Khai thác tính năng đăng ký trước để tăng tối đa đà phát triển trước khi phát hành.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính