Nâng cao khả năng người tiêu dùng nhận biết được ứng dụng của bạn bằng tính năng đăng ký trước

Với tính năng đăng ký trước, bạn có thể tạo ra sự hào hứng và nâng cao khả năng nhận biết cho ứng dụng/trò chơi của mình ở những quốc gia mà bạn chọn trước khi phát hành trên Google Play.

Sau khi bạn cho phép đăng ký trước ứng dụng và trò chơi của mình, người dùng có thể truy cập vào trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play để tìm hiểu và đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi mới này. Sau này, khi bạn phát hành ứng dụng hoặc trò chơi, Google Play sẽ gửi cho tất cả người dùng đã đăng ký trước một thông báo đẩy để họ cài đặt.Vào ngày phát hành, ứng dụng hoặc trò chơi cũng sẽ được tự động cài đặt trên những thiết bị đủ điều kiện.

Lưu ý: Người dùng đã cài đặt phiên bản thử nghiệm của ứng dụng sẽ không nhận được thông báo đẩy.

Bước 1: Chuẩn bị cho chiến dịch đăng ký trước

Trước khi bắt đầu thiết lập một chiến dịch đăng ký trước trong Play Console, hãy đọc qua những yêu cầu và nguyên tắc đối với việc đăng ký trước cùng những hoạt động chuẩn bị cho việc đăng ký trước mà chúng tôi đề xuất thực hiện.

Yêu cầu và nguyên tắc

Trước khi bật tính năng đăng ký trước, bạn nên chuẩn bị sẵn một số nội dung sau:

 • Bạn nên ra mắt bản phát hành trên kênh thử nghiệm và thử nghiệm ứng dụng trước khi bắt đầu chương trình đăng ký trước. Các chiến dịch thu hút đăng ký trước chỉ có thể kéo dài 90 ngày, sau đó bạn cần phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng.
 • Bạn sẽ không thể sử dụng tính năng đăng ký trước cho đến khi bạn cung cấp một số thông tin về nội dung ứng dụng của mình. Các thông tin này giúp chúng tôi đảm bảo rằng ứng dụng của bạn là an toàn cho người dùng, tuân thủ chính sách của Google Play và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Tìm hiểu những thông tin bạn cần cung cấp nhằm hoàn thiện ứng dụng để chuẩn bị cho quá trình xem xét.
 • Trong vòng 90 ngày kể từ khi cho phép người dùng tại một quốc gia đăng ký trước, bạn phải phát hành bản chính thức của ứng dụng hoặc trò chơi tại quốc gia đó.
 • Bạn có thể bật tính năng đăng ký trước cho tối đa hai ứng dụng hoặc trò chơi cùng một lúc.
 • Bạn nên thiết lập chiến dịch thu hút đăng ký trước khi thông tin khai báo và cấu hình của ứng dụng đã giống nhất với phiên bản phát hành chính thức dự kiến. Điều này giúp ứng dụng của bạn đủ điều kiện để cài đặt tự động, đồng thời, đảm bảo rằng người dùng đăng ký trước sẽ nhận được thông báo về việc phát hành.
Những hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch đăng ký trước

Tạo trang thông tin hoàn chỉnh trên cửa hàng Play

Trước khi bắt đầu chiến dịch đăng ký trước, nhớ tạo một trang thông tin đầy đủ bao gồm nội dung đồ họa. Nhớ dịch trang thông tin sang các ngôn ngữ khác. Việc này có thể làm tăng khả năng người dùng đăng ký trước sẽ cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.

Chuẩn bị cho ứng dụng của bạn đáp ứng điều kiện để cài đặt tự động

Nếu bạn muốn làm cho ứng dụng của bạn đủ điều kiện cài đặt tự động, thì Play có thể tự động phân phối ứng dụng của bạn đến thiết bị của người dùng vào ngày phát hành (nếu họ đã chọn tham gia).

Có một số việc bạn cần làm để chuẩn bị cho ứng dụng của mình đủ điều kiện cài đặt tự động:

 • Khai báo về việc ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo hay không.
 • Nếu ứng dụng hoặc trò chơi có bán các sản phẩm trong ứng dụng, hãy đảm bảo rằng phiên bản hiện tại của gói ứng dụng hoặc APK trên bản phát hành cho người dùng đăng ký trước có dòng mã <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" /> trong tệp kê khai ứng dụng.
  • Lưu ý: Khả năng người dùng có thể sử dụng tính năng cài đặt tự động tùy thuộc vào những điều kiện nhất định.

Lưu ý quan trọng: Phạm vi cung cấp và khả năng hoạt động của chế độ cài đặt tự động là tùy thuộc vào những điều kiện sau:

 • Người dùng chỉ có thể sử dụng tính năng cài đặt tự động nếu họ đáp ứng các tiêu chí sau đây:
  • có thiết bị Android M trở lên và
  • đang sử dụng Cửa hàng Google Play phiên bản 19.2 trở lên.
 • Tài khoản Google của trẻ em dưới 13 tuổi và tài khoản doanh nghiệp được quản lý không đủ điều kiện để sử dụng tính năng cài đặt ứng dụng tự động.
 • Ứng dụng trên 150MB sẽ chỉ được tải xuống và cài đặt khi sử dụng WiFi, bất kể tùy chọn cài đặt của người dùng là gì.
 • Thiết bị sẽ chỉ tiến hành tự động cài đặt ứng dụng nếu thiết bị có đủ pin. 
 • Những thiết bị không đủ điều kiện sẽ vẫn nhận được thông báo thông thường liên quan đến việc phát hành ứng dụng sau chiến dịch đăng ký trước. Google Play sẽ tự động cài đặt lại ứng dụng khi thiết bị đáp ứng các điều kiện bắt buộc.

Chuẩn bị cho việc thu hút lưu lượng truy cập đến trang thông tin của bạn

Bạn nên chuẩn bị trước để thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang thông tin đăng ký trước trên các kênh xúc tiến của mình bằng cách sử dụng liên kết sâu trên các trang web của bên thứ ba, mạng xã hội, báo chí, bản tin qua email và nhiều kênh khác.

 • Mẹo: Sau khi bạn bật tính năng đăng ký trước, URL trang thông tin đăng ký trước của bạn sẽ có dạng: https://play.google.com/store/apps/details?id=[tên gói ứng dụng hoặc trò chơi của bạn]
 • Ví dụ: Nếu tên gói ứng dụng của bạn là your.new.app, thì URL trang thông tin đăng ký trước sẽ là: https://play.google.com/store/apps/details?id=your.new.app

Sử dụng huy hiệu đăng ký trước chính thức của Google Play

Hãy sử dụng huy hiệu đăng ký trước chính thức của Google Play để quảng bá chiến dịch của bạn trên các trang web bên ngoài. Việc này có thể tăng số lượt đăng ký trước trước khi ứng dụng của bạn ra mắt.

Bước 2: Chỉ định thiết bị có thể đăng ký trước

Bạn có thể tải gói ứng dụng hoặc APK lên để chỉ định các thiết bị mà người dùng có thể sử dụng để đăng ký trước ứng dụng của bạn. Play Console sử dụng tệp kê khai của ứng dụng để biết thiết bị nào được hỗ trợ đăng ký trước.

Lưu ý:

 • Tất cả những gói ứng dụng và APK bạn tải lên bản phát hành cho người dùng đăng ký trước chỉ được dùng để chỉ định các thiết bị được hỗ trợ và sẽ không được phát hành cho người dùng.
 • Nếu ứng dụng của bạn có các sản phẩm trong ứng dụng, hãy đảm bảo ít nhất một trong các gói ứng dụng hoặc APK mà bạn tải lên có chứa Thư viện Google Play Billing.
Chỉ định các thiết bị mà trên đó người dùng có thể đăng ký trước ứng dụng của bạn

Để tải lên gói ứng dụng hoặc APK chỉ định thiết bị có thể đăng ký trước:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng hoặc trò chơi.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát hành > Thử nghiệm > Đăng ký trước.
 4. Chọn thẻ Thiết bị được hỗ trợ.
 5. Kéo và thả Android App Bundle (.aab) hoặc APK của bạn vào hộp để tải lên hoặc chọn Tải lên.
 6. Chọn Lưu.

Bước 3: Thêm vào các quốc gia nơi người dùng có thể đăng ký trước

Bạn có thể chọn các quốc gia và khu vực mà bạn muốn cho phép đăng ký trước ứng dụng của mình.

Lưu ý: Đây là các quốc gia hoặc khu vực mà người dùng đã đăng ký trên Google Play, không phải vị trí thực tế của họ.

Thêm quốc gia/khu vực cho phép đăng ký trước

Để cho phép đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi của bạn, bạn phải chọn các quốc gia nơi bạn muốn người dùng có thể đăng ký trước. Cách thực hiện như sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng hoặc trò chơi.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát hành > Thử nghiệm > Đăng ký trước.
 4. Chọn thẻ Quốc gia/khu vực.
 5. Chọn Thêm quốc gia/khu vực.
 6. Chọn quốc gia/khu vực nơi bạn muốn cho phép đăng ký trước ứng dụng của mình.
 7. Chọn Thêm quốc gia/khu vực.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm quốc gia sau khi bắt đầu chiến dịch đăng ký trước của mình. Khung thời gian 90 ngày cho một quốc gia bắt đầu tính từ lần đầu tiên bạn bật tính năng đăng ký trước tại quốc gia đó.

 

Bước 4: Tặng phần thưởng đăng ký trước cho người dùng (tùy chọn)

Đối với phần thưởng đăng ký trước, bạn có thể tặng miễn phí cho người dùng một sản phẩm được quản lý sau khi họ đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi của bạn. Phần thưởng đăng ký trước hoạt động tương tự như các chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, thay vì nhập mã khuyến mãi để nhận một mặt hàng miễn phí, người dùng sẽ nhận được một mặt hàng sau khi chọn nút Đăng ký trước trên trang thông tin của ứng dụng trên cửa hàng Play.

Những lưu ý quan trọng về phần thưởng đăng ký trước

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập phần thưởng đăng ký trước, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng như sau:

 • Bạn có thể tạo một phần thưởng đăng ký trước trong suốt chiến dịch đăng ký trước của ứng dụng hoặc trò chơi.
 • Bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa phần thưởng đăng ký trước sau khi tạo.
 • Bạn có thể bật hoặc tắt phần thưởng, nhưng không thể thực hiện việc này trong khi chiến dịch thu hút đăng ký trước đang diễn ra.
 • Bạn chỉ có thể dùng sản phẩm đang hoạt động trong ứng dụng để làm phần thưởng đăng ký trước, mà không được dùng gói đăng ký hoặc các sản phẩm không hoạt động trong ứng dụng.
 • Bạn cần thiết lập phần thưởng đăng ký trước rồi mới bắt đầu chiến dịch đăng ký trước cho ứng dụng.
 • Ứng dụng của bạn phải có các sản phẩm trong ứng dụng và phải có khả năng triển khai quy trình nhận phần thưởng, tương tự như các chương trình khuyến mãi hỗ trợ (hãy xem các yêu cầu kỹ thuật để biết thêm chi tiết).
 • Thay vì sử dụng lại một sản phẩm được quản lý hiện có, bạn phải tạo một sản phẩm được quản lý dành riêng cho phần thưởng đăng ký trước.

Nếu bạn quyết định sử dụng phần thưởng đăng ký trước, việc không cung cấp phần thưởng đăng ký trước cho người dùng có thể khiến ứng dụng của bạn bị tạm ngưng trên Cửa hàng Play.

Yêu cầu kỹ thuật để triển khai
 • Bạn cần tạo SKU cho sản phẩm được quản lý trong ứng dụng (ví dụ như: mặt hàng trong ứng dụng, nhân vật đặc biệt, gói tiền thưởng) mà Google Play có thể phân phối cho người dùng đăng ký trước.
 • Trước khi bạn bắt đầu chiến dịch đăng ký trước, sản phẩm được quản lý dùng cho phần thưởng đăng ký trước cần phải đang hoạt động.
 • Tương tự như việc sử dụng chương trình khuyến mãi, ứng dụng của bạn phải có khả năng xử lý về mặt kỹ thuật khi không có developerPayloadorderId.
 • Bạn cần thông báo cho người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý về việc họ đã nhận được một phần thưởng, bằng cách sử dụng tin nhắn trong trò chơi.
  • Lưu ý: Bạn có thể tận dụng khoảng thời gian từ khi bắt đầu chiến dịch đăng ký trước tới khi phát hành ứng dụng đầy đủ để hoàn tất công việc kỹ thuật cần thiết cho việc gửi tin nhắn tới người dùng.
Tạo và thiết lập phần thưởng đăng ký trước

Trước khi bật tính năng đăng ký trước ở bất kỳ quốc gia nào mà bạn muốn sử dụng phần thưởng đăng ký trước, trước tiên hãy nhớ thiết lập phần thưởng đăng ký trước để chắc chắn rằng người dùng đã đăng ký trước sẽ nhận được phần thưởng.

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát hành > Thử nghiệm > Đăng ký trước.
 4. Chọn thẻ Phần thưởng.
 5. Lựa chọn liệu bạn có muốn tặng phần thưởng đăng ký trước cho người dùng hay không:
  • Không tặng phần thưởng đăng ký trước cho người dùng: Nếu bạn chọn phương án này, thì bạn chỉ cần lưu các thay đổi của mình rồi chuyển đến Bước 5: Bắt đầu đăng ký trước.
  • Tặng phần thưởng đăng ký trước cho người dùng: Nếu bạn chọn phương án này, thì hãy tiếp tục thực hiện các bước dưới đây.
 6. Xem xét và đồng ý với Điều khoản dịch vụ áp dụng cho phần thưởng đăng ký trước.
 7. Tại thời điểm này, nếu bạn chưa tạo các sản phẩm trong ứng dụng từ trước thì bạn sẽ thấy thông báo nhắc bạn tạo sản phẩm. Thay vì sử dụng một sản phẩm được quản lý hiện có, bạn phải tạo một sản phẩm được quản lý dành riêng cho phần thưởng đăng ký trước. Nhập các thông tin sau vào phần "Tạo phần thưởng đăng ký trước":
  • Sản phẩm: Chọn sản phẩm của bạn từ trình đơn thả xuống.
  • Huy hiệu phần thưởng (tùy chọn): Huy hiệu này sẽ được hiển thị trên trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play ngay cạnh phần thưởng đăng ký trước.
  • URL Điều khoản và điều kiện: Cung cấp đường liên kết đến Điều khoản và điều kiện của bạn mà người dùng phải chấp nhận trước khi có thể nhận phần thưởng. Bạn có thể cung cấp các đường liên kết bổ sung cho nhiều quốc gia/khu vực.
 8. Chọn Lưu và sau đó chọn Tạo để xác nhận bạn muốn bật tính năng phần thưởng đăng ký trước.
  • Lưu ý: Người dùng sẽ thấy phần thưởng trên trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play. Bạn không thể thay đổi hoặc xóa phần thưởng này trong khi đang chạy một chiến dịch đăng ký trước.
Xóa phần thưởng đăng ký trước

Bạn không thể thay đổi phần thưởng đăng ký trước trong khi đang chạy chiến dịch đăng ký trước. Nhưng bạn có thể làm được điều này khi chiến dịch chưa bắt đầu hoặc không có quốc gia hay khu vực nào có chiến dịch đăng ký trước đang hoạt động. Cách thực hiện như sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn muốn tắt tính năng phần thưởng đăng ký trước.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát hành > Thử nghiệm > Đăng ký trước.
 4. Chọn thẻ Phần thưởng.
 5. Chọn Không tặng phần thưởng đăng ký trước cho người dùng.
 6. Chọn Lưu và sau đó chọn Xóa để xác nhận bạn muốn tắt tính năng phần thưởng đăng ký trước. 
  • Lưu ý: Người dùng sẽ không thấy phần thưởng này trên trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play. Bạn không thể tạo phần thưởng mới trong khi đang chạy chiến dịch đăng ký trước.
Thử nghiệm tặng phần thưởng đăng ký trước trước khi phát hành ứng dụng

Vì phần thưởng đăng ký trước cũng tương tự như các chương trình khuyến mãi nên bạn có thể thử nghiệm bằng các phương pháp tương tự. Để thử nghiệm tặng phần thưởng đăng ký trước, bạn hãy tạo và sử dụng mã khuyến mãi trên Play Console để đổi lấy sản phẩm được quản lý mà bạn đang sử dụng làm phần thưởng.

Bước 5: Bắt đầu chiến dịch đăng ký trước

Sau khi đã chỉ định thiết bị hỗ trợ, chọn các quốc gia nơi bạn muốn chạy chiến dịch và quyết định có muốn tặng phần thưởng đăng ký trước hay không, thì lúc này bạn đã sẵn sàng bắt đầu chiến dịch đăng ký trước.

Sau khi bật tính năng đăng ký trước, hãy chắc chắn rằng bạn đang quảng bá chiến dịch của mình bằng URL trang thông tin đăng ký trước của ứng dụng hoặc trò chơi trên các kênh quảng cáo. Trên một số kênh thông dụng, bạn có thể dùng liên kết sâu trên trang web của bên thứ ba, mạng xã hội, báo chí và bản tin qua email.

Bắt đầu chiến dịch đăng ký trước
 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn muốn bắt đầu tính năng đăng ký trước.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát hành > Thử nghiệm > Đăng ký trước.
 4. Chọn Bắt đầu đăng ký trước.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn bắt đầu một chiến dịch đăng ký trước, thì phần "Tóm tắt về kênh" trên trang Đăng ký trước – mà cho tới thời điểm này vẫn để trống – sẽ được điền theo các thông tin của bản phát hành đăng ký trước của bạn.

Quản lý đăng ký trước

Khi chiến dịch đăng ký trước của bạn được thiết lập và triển khai, sẽ có nhiều hoạt động quản lý mà bạn có thể thấy hữu ích, chẳng hạn như xem số liệu thống kê, kiểm tra thời gian còn lại ở các quốc gia hoặc khu vực và chạy các thử nghiệm. Bạn có thể thấy những thông tin này hữu ích khi xây dựng tới thời điểm phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của mình.

Xem chỉ số hiệu suất chính của chiến dịch đăng ký trước

Để xem các chỉ số hiệu suất chính trong và sau chiến dịch đăng ký trước của bạn, hãy làm như sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn đã bật tính năng đăng ký trước.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Thống kê.
 4. Định cấu hình báo cáo bằng hai trong số các chỉ số đăng ký trước có sẵn:
  • Người dùng đã đăng ký trước: Số người dùng đã đăng ký trước cho ứng dụng của bạn
  • Chuyển đổi: Số người dùng đăng ký trước đã cài đặt ứng dụng của bạn trong vòng 14 ngày sau khi phát hành
 5. Sau khi chọn các chỉ số bạn muốn xem, hãy lưu báo cáo của bạn.

Bạn cũng có thể xem thống kê tóm tắt về chiến dịch đăng ký trước bằng cách chọn một ứng dụng và xem thông tin chi tiết về bản phát hành trên trang Tổng quan về bản phát hành hoặc trong phần "Thông tin tóm tắt" của trang Đăng ký trước.

Xem thống kê tóm tắt về chiến dịch đăng ký trước

Sau khi bắt đầu chiến dịch đăng ký trước, bạn nên theo dõi thời gian còn lại của chiến dịch tại mỗi quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cung cấp tính năng này. Nếu bạn chưa chính thức phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của mình trong vòng 90 ngày tại bất kỳ quốc gia nào trong số các quốc gia này, thì chiến dịch đăng ký trước của bạn sẽ bị chấm dứt ở tất cả các quốc gia và bạn không thể bắt đầu chiến dịch đăng ký trước mới.

Dưới đây là cách xem thống kê tóm tắt về chiến dịch đăng ký trước và theo dõi thời gian còn lại của chiến dịch tại từng quốc gia cũng như trạng thái tại từng quốc gia:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn đã bật tính năng đăng ký trước.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát hành > Thử nghiệm > Đăng ký trước.
 4. Tìm bản phát hành đăng ký trước của bạn trong phần "Tóm tắt về kênh" và xem các thông tin, bao gồm:
  • Trạng thái đăng ký trước: 
   • Bản nháp hoặc Đang xem xét: Quốc gia/khu vực đã được bật và đang được xem xét
   • Đang hoạt động: Chiến dịch đăng ký trước đang chạy và bạn phải phát hành bản chính thức của ứng dụng trước ngày quy định (thời hạn 90 ngày)
   • Đã hết hạn: Chiến dịch đăng ký trước đã vượt quá thời hạn 90 ngày và bạn phải ngay lập tức phát hành bản chính thức của ứng dụng
   • Phiên bản chính thức: Chiến dịch đăng ký trước đã được thay thế bằng bản chính thức hoặc bản chính thức của ứng dụng đã được phát hành ở quốc gia nơi trước đó không chạy đăng ký trước
   • Không hoạt động: Đăng ký trước đã bị tạm dừng (thời hạn 90 ngày vẫn được áp dụng)
   • Chưa bắt đầu: Chưa bắt đầu đăng ký trước
  • Số lượt đăng ký
  • Số lượng thiết bị được hỗ trợ
  • Số quốc gia/khu vực bạn đã thêm vào
Phát hành ứng dụng hoặc trò chơi từ chiến dịch đăng ký trước

Khi bạn đã sẵn sàng phát hành ứng dụng/trò chơi và kết thúc chiến dịch thu hút đăng ký trước, hãy làm theo các bước dưới đây để chọn quốc gia nơi bạn muốn cung cấp ứng dụng hoặc trò chơi của mình: Sau khi bạn phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng hoặc trò chơi, thì người dùng đã đăng ký trước sẽ nhận được thông báo từ Cửa hàng Play cho biết họ có thể tải ứng dụng hoặc trò chơi này xuống, kèm theo thông tin về việc những thiết bị đủ điều kiện sẽ được tự động cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi này.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn phát hành.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát hành > Thử nghiệm > Bản chính thức.
 4. Chọn thẻ Quốc gia/khu vực.
 5. Chọn Thêm quốc gia/khu vực.
 6. Chọn quốc gia/khu vực nơi bạn muốn phát hành ứng dụng của mình.
 7. Chọn Thêm quốc gia/khu vực

Lưu ý quan trọng: Để cung cấp ứng dụng của bạn trên Google Play tại các quốc gia bạn chọn, hãy đảm bảo phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của bạn trên kênh phát hành chính thức.

Thử nghiệm trong chiến dịch đăng ký trước

Bạn có thể sử dụng tính năng đăng ký trước cùng lúc với các tính năng trước khi phát hành khác trên Play Console, như tính năng thử nghiệm trước khi phát hành. Dưới đây là một số điều quan trọng mà bạn cần biết khi vừa sử dụng tính năng đăng ký trước vừa chạy thử nghiệm:

 • Bạn có thể chạy chiến dịch đăng ký trước tại các quốc gia bạn chọn, đồng thời chạy thử nghiệm trước khi phát hành ở những quốc gia khác.
 • Nếu muốn bật tính năng đăng ký trước cho ứng dụng hoặc trò chơi tại quốc gia mà bạn đang chạy thử nghiệm mở hoặc kín, thì bạn vẫn có thể chuyển sang tính năng đăng ký trước. Sau khi bạn chuyển sang tính năng đăng ký trước ở quốc gia đó:
  • Người dùng đã tham gia thử nghiệm sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật được phát hành trên kênh thử nghiệm tương ứng của họ. Còn những người dùng khác sẽ thấy nút Đăng ký trước thay vì nút Cài đặt tại trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play.
  • Lưu ý: Nếu bạn bật tính năng đăng ký trước tại quốc gia nơi bạn đang chạy thử nghiệm mở, thì người dùng ở quốc gia đó sẽ không thể chọn tham gia thử nghiệm của bạn thông qua trang thông tin trên cửa hàng Play nữa, nhưng họ vẫn có thể tham gia qua URL "Chọn tham gia" có trong Play Console.
   • Để nhận URL chọn tham gia thử nghiệm của bạn, hãy đăng nhập vào Play Console, sau đó truy cập Phát hành > Thử nghiệm > Thử nghiệm kín hoặc Thử nghiệm mở và chọn thẻ Người thử nghiệm .
   • URL chọn tham gia thử nghiệm của bạn sẽ là: https://play.google.com/apps/testing/package name of your app or game
   • Ví dụ: Nếu tên gói ứng dụng của bạn là your.new.app, thì URL chọn tham gia thử nghiệm của bạn sẽ là: https://play.google.com/apps/testing/your.new.app
  • Người dùng đã tham gia thử nghiệm của bạn sẽ không thể đăng ký trước cho đến khi họ gỡ cài đặt và chọn không tham gia chương trình thử nghiệm ứng dụng của bạn.
  • Nếu bạn đã bật tính năng đăng ký trước ở một quốc gia, sau đó lại quyết định muốn chạy thử nghiệm mở hoặc kín ở quốc gia đó, hãy lưu ý rằng khi bạn phát hành phiên bản thử nghiệm ở thị trường đó, những người dùng đủ điều kiện và đã đồng ý tham gia thử nghiệm sẽ nhận được thông báo đăng ký trước đề nghị họ cài đặt phiên bản thử nghiệm này. Họ sẽ không nhận được thông báo tiếp theo sau khi bạn phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng hoặc trò chơi. Đối với các thử nghiệm kín, những người dùng được bạn mời và đã đồng ý tham gia thử nghiệm sẽ nhận được thông báo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố