Öka kännedomen om dina appar med förhandsregistrering

Med hjälp av förhandsregistrering kan du öka intresset och kännedomen om dina appar och spel i valfria länder innan du publicerar dem på Google Play.

När du har gjort appar eller spel tillgängliga för förhandsregistrering kan användare läsa om dem och förhandsregistrera sig i butiksuppgifterna. När du sedan publicerar appen får de förhandsregistrerade användarna ett pushmeddelande från Google Play om att installera den. Appen eller spelet installeras automatiskt på kvalificerade enheter på publiceringsdagen.

Obs! Användare som redan har installerat en testversion av appen får inget pushmeddelande.

Steg 1: Förberedelser inför förhandsregistreringen

Innan du börjar skapa en förhandsregistreringskampanj i Play Console ska du läsa igenom kraven och riktlinjerna för förhandsregistrering samt våra rekommenderade förberedelser.

Krav och riktlinjer

Innan du aktiverar förhandsregistrering rekommenderar vi att du förbereder några saker i förväg:

 • Vi rekommenderar att du lanserar en version i testkanalen och testar appen innan du startar en förhandsregistrering. Förhandsregistreringskampanjer kan endast pågå i 90 dagar och efter det måste du lansera appen i produktionskanalen.
 • Du kan inte använda förhandsregistrering förrän du har angett den information om appens innehåll vi behöver för att säkerställa att appen är säker för de avsedda användarna och att den följer Google Plays policy och uppfyller de rättsliga kraven. Läs om vilken information du måste tillhandahålla för att förbereda appen för granskning.
 • När du har gjort appar eller spel tillgängliga för förhandsregistrering i ett land måste du lansera dem i produktionskanalen för landet inom 90 dagar.
 • Du kan göra upp till två appar eller spel tillgängliga för förhandsregistrering åt gången.
 • Vi rekommenderar att du konfigurerar förhandsregistreringskampanjen när deklarationerna och konfigurationerna för appen är så nära den avsedda produktionsversionen för appen som möjligt. Då kvalificerar sig appen för automatisk installation och säkerställer att användare som förhandsregisterar sig får en avisering om lanseringen.
Åtgärder att utföra i förväg inför förhandsregistreringen

Lägg till alla butiksuppgifter

Innan du startar förhandsregistreringskampanjen ska du lägga till alla butiksuppgifter, inklusive grafiktillgångar och översättningar till andra språk. På så sätt ökar sannolikheten att förhandsregistrerade användare installerar appen eller spelet.

Se till att appen uppfyller kraven för automatisk installation

Om appen uppfyller kraven för automatisk installation kan appen levereras automatiskt av Play till användarnas enheter på lanseringsdagen (om användarna har valt det). 

Du måste göra några saker för att appen ska kunna installeras automatiskt:

 • Du måste deklarera om appen innehåller annonser eller inte.
 • Om produkter erbjuds i appen eller spelet kontrollerar du att <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" /> har angetts i appmanifestet i den aktuella versionen av APK-filen eller AAB-arkivet i förhandsregistreringskanalen.
  • Obs! Vissa villkor måste vara uppfyllda för att användarna ska kunna använda automatisk installation.

Obs! Automatisk installation kan användas under följande villkor:

 • Användaren kan bara använda automatisk installation om han eller hon
  • har en enhet med Android M eller senare
  • använder version 19.2 eller senare av Google Play Butik.
 • Det går inte att installera appar automatiskt med Google-konton som tillhör barn under 13 år eller hanterade företagskonton.
 • Appar som är större än 150 MB laddas bara ned och installeras via Wi-Fi, oavsett användarens installationsinställningar.
 • En app installeras bara automatiskt om enhetens batteri är tillräckligt laddat. 
 • Enheter som inte uppfyller kraven får den vanliga aviseringen om lansering efter förhandsregistrering, och ett nytt försök att installera appen automatiskt görs när enheten uppfyller minimikraven.

Förbered dig på att leda trafik till uppgifterna

Vi rekommenderar att du förbereder dig på att leda trafik till förhandsregistreringsuppgifterna i förväg på flera kampanjkanaler med hjälp av djuplänkar på webbplatser från tredje part, sociala medier, nyhetsartiklar, nyhetsbrev, osv.

 • Tips! När du har aktiverat förhandsregistrering blir webbadressen till förhandsregistreringsuppgifterna följande: https://play.google.com/store/apps/details?id=appens eller spelets paketnamn
 • Exempel: Om appens paketnamn är din.nya.app blir webbadressen till förhandregistreringsuppgifterna https://play.google.com/store/apps/details?id=din.nya.app

Använd Google Plays officiella märke för förhandsregistrering

Använd Google Plays officiella märke för förhandsregistrering när du marknadsför kampanjen på externa webbplatser. På så sätt kan du öka antalet förhandsregistreringar inför appens lansering.

Steg 2: Ange förhandsregistreringsenheter

Du kan ladda upp AAB-arkiv och APK-filer för att ange vilka enheter som är kompatibla med förhandsregistrering för din app. Appens manifest används av Play Console för att avgöra vilka enheter som stöds vid förhandsregistrering. 

Obs! 

 • Alla AAB-arkiv och APK-filer som laddas upp i förhandsregistreringskanalen används endast i syfte att ange vilka enheter som stöds och de lanseras inte för användare. 
 • Om appen innehåller produkter i appar måste åtminstone ett av de AAB-arkiv eller en av de APK-filer du laddar upp innehålla Google Play Fakturering-biblioteket.
Ange på vilka enheter användare kan förhandsregistrera sig för appen

Så här laddar du upp ett AAB-arkiv eller en APK-fil som anger vilka enheter som stöds för förhandsregistrering:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app eller ett spel.
 3. Välj Version i menyn till vänster > Test > Förhandsregistrering.
 4. Välj fliken Enheter som stöds.
 5. Dra och släpp de AAB-arkiv (.aab) eller APK-filer som ska laddas upp i rutan eller välj Ladda upp.
 6. Välj Spara.

Steg 3: Lägg till länder där användare kan förhandsregistrera sig

Du kan välja i vilka länder och regioner förhandsregistrering av appen ska vara tillgänglig. 

Obs! Dessa avser de länder eller regioner där användarna är registrerade på Google Play, inte deras fysiska plats.

Lägg till länder/regioner där förhandsregistrering är tillgängligt

Om du vill göra appar eller spel tillgängliga för förhandsregistrering måste du välja de länder där du vill att användare ska kunna förhandsregistrera sig. Gör så här:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app eller ett spel.
 3. Välj Version i menyn till vänster > Test > Förhandsregistrering.
 4. Välj fliken Länder/regioner.
 5. Välj Lägg till länder/regioner.
 6. Välj de länder/regioner där du vill göra appen tillgänglig för förhandsregistrering.
 7. Välj Lägg till länder/regioner.

Obs! Du kan också lägga till länder efter att förhandsregistreringskampanjen har startat. Perioden på 90 dagar för ett land börjar när du gör förhandsregistrering tillgänglig i det landet för första gången.

 

Steg 4: Erbjud användare belöningar vid förhandsregistrering (valfritt)

Med belöningar vid förhandsregistrering kan du ge användare en gratis produkt i appen om de förhandsregistrerar sig för en app eller ett spel. Belöningar vid förhandsregistrering fungerar på ett liknande sätt som kampanjer. Men i stället för att ange en kampanjkod för att få ett gratis objekt får användare objektet efter att ha tryckt på knappen Förhandsregistrering i appens butiksuppgifter.

Viktigt att veta om belöningar vid förhandsregistrering

Här är några saker att tänka på innan du börjar konfigurera belöningar vid förhandsregistrering:

 • Du kan skapa en belöning vid förhandsregistrering som gäller så länge appens eller spelets förhandsregistreringskampanj pågår. 
 • När du skapar en belöning vid förhandsregistrering kan den inte redigeras eller raderas.
 • Du kan aktivera eller inaktivera belöningar om förhandsregistreringskampanjen inte är aktiv.
 • Du kan endast erbjuda aktiva produkter i appar som belöning vid förhandsregistrering – inte prenumerationer eller inaktiva produkter i appar.
 • Du måste konfigurera en belöning vid förhandsregistrering innan du startar appens förhandsregistreringskampanj.
 • Appen måste ha produkter i appen och det måste gå att implementera flödet för att inhämta belöningen, på ett liknande sätt som stöd för kampanjer (läs de tekniska kraven för mer information).
 • I stället för att använda en befintlig produkt i appen måste du skapa en produkt i appen som särskilt används för belöningar vid förhandsregistrering.

Om du väljer att använda belöningar vid förhandsregistrering och inte levererar belöningarna till användarna kan din app stängas av från Play Butik.

Krav på teknisk implementering
 • Du måste skapa ett SKU för en hanterad produkt i appen (t.ex. ett objekt i appen, specialfigurer, valutapaket) som Google Play kan leverera till användare som förhandsregistrerar sig.
 • Innan du startar förhandsregistreringskampanjen måste produkten i appen som används som belöning vara aktiv.
 • På ett liknande sätt som med kampanjer måste appen ha de tekniska förutsättningarna för att fungera när developerPayload och orderId saknas.
 • Du måste meddela användarna inom rimlig tid när de har fått en belöning via meddelande i appen.
  • Obs! Du kan slutföra det tekniska arbete som krävs för att meddela användare under perioden mellan lanseringen av förhandsregistreringskampanjen och den officiella lanseringen av appen.
Skapa och konfigurera en belöning vid förhandsregistrering

Innan du aktiverar förhandsregistrering i ett land där du vill använda belöningar vid förhandsregistrering ska du konfigurera belöningen så att förhandsregistrerade användare får sina belöningar.

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Version i menyn till vänster > Test > Förhandsregistrering.
 4. Välj fliken Belöningar.
 5. Välj om du vill ge användarna en belöning vid förhandsregistrering:
  • Ge inte användarna en belöning för att de förhandsregistrerar sig: Om du väljer det här alternativet behöver du bara spara ändringarna innan du fortsätter till Steg 5: Starta förhandsregistreringen.
  • Ge användarna en belöning för att de förhandsregistrerar sig: Om du väljer det här alternativet fortsätter du med stegen nedan.
 6. Läs igenom och godkänn användarvillkoren för belöningar vid förhandsregistrering.
 7. Om du inte har skapat en produkt i appen ännu visas nu ett meddelande där du uppmanas att skapa en. I stället för att använda en befintlig produkt i appen måste du skapa en produkt i appen som särskilt används för belöningar vid förhandsregistrering. Ange följande information i avsnittet Skapa belöning för förhandsregistrering:
  • Produkt: Välj produkten i rullgardinsmenyn.
  • Belöningsmärke (valfritt): Märket visas i butiksuppgifterna bredvid belöningen för förhandsregistrering.
  • Webbadresser till användarvillkoren: Ange en länk till användarvillkoren som användarna måste godkänna innan de får belöningen. Du kan ha olika länkar för olika länder/regioner.
 8. Välj Spara och sedan Skapa för att bekräfta att du vill aktivera belöningen.
  • Påminnelse: Belöningen visas för användarna i butiksuppgifterna. Det går inte att ändra eller ta bort belöningen medan förhandsregistreringskampanjen pågår.
Ta bort belöning för förhandsregistrering

Det går inte att ändra belöningen för förhandsregistrering medan en förhandsregistreringskampanj pågår, men du kan göra det om kampanjen inte har startat eller det inte finns några länder eller regioner med aktiva förhandsregistreringskampanjer. Gör så här:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj den app eller det spel som du vill inaktivera belöningen för.
 3. Välj Version i menyn till vänster > Test > Förhandsregistrering.
 4. Välj fliken Belöningar.
 5. Välj Ge inte användarna en belöning för att de förhandsregistrerar sig.
 6. Välj Spara och sedan Ta bort för att bekräfta att du vill inaktivera belöningen för förhandsregistrering. 
  • Påminnelse: Belöningen visas inte för användarna i butiksuppgifterna. Det går inte att skapa en ny belöning medan förhandsregistreringskampanjen pågår.
Testa leveransen av belöningen vid förhandsregistrering innan appen lanseras

Eftersom belöningar vid förhandsregistrering liknar kampanjer kan du testa dem med samma metoder. Du kan testa leverans av en belöning vid förhandsregistrering genom att generera och lösa in en kampanjkod på Play Console för den produkt i appen som används som belöning.

Steg 5: Starta förhandsregistreringen

När du har angett vilka enheter som stöds, valt vilka länder kampanjen ska köras i och bestämt om du vill erbjuda en belöning vid förhandsregistrering kan du starta förhandsregistreringen.

När du har aktiverat förhandsregistrering ska du se till att marknadsföra kampanjen med hjälp av webbadressen till förhandsregistreringsuppgifterna för appen på dina marknadsföringskanaler. Det är till exempel vanligt att använda djuplänkar på webbplatser från tredje part, sociala medier, nyhetsartiklar och nyhetsbrev.

Starta förhandsregistreringskampanjen
 1. Öppna Play Console.
 2. Välj den app eller det spel som du vill starta förhandsregistrering för.
 3. Välj Version i menyn till vänster > Test > Förhandsregistrering.
 4. Välj Starta förhandsregistrering.

Om det är första gången du startar en förhandsregistreringskampanj fylls avsnittet Kanalsammanfattning på sidan Förhandsregistrering, som i det här läget var tomt, med information om förhandsregistreringen.

Hantera förhandsregistrering

När förhandsregistreringskampanjen körs finns det olika hanteringsaktiviteter som du kan ha nytta av. Du kan till exempel visa statistik, kontrollera hur lång tid som är kvar i olika länder eller regioner och köra tester. De kan vara användbart inför lanseringen av appen eller spelet.

Visa viktig statistik för förhandsregistreringens resultat

Så här visar du viktig statistik för resultatet under och efter förhandsregistreringskampanjen:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app eller ett spel användarna kan förhandsregistrera sig för.
 3. Välj Statistik på menyn till vänster.
 4. Konfigurera en rapport med två av de tillgängliga mätvärdena för förhandsregistrering:
  • Förhandsregistrerade användare: Antalet användare som har förhandsregistrerat sig för appen
  • Konverteringar: Antalet förhandsregistrerade användare som installerade appen inom 14 dagar efter publiceringen
 5. Spara rapporten när du har valt vilka mätvärden du vill visa.

Du kan även ta fram sammanfattande statistik över förhandsregistreringskampanjen genom att markera en app och visa versionsinformationen på sidan Versionsöversikt eller i avsnittet Kanalsammanfattning på sidan Förhandsregistrering.

Visa sammanfattande statistik över förhandsregistreringen

När du har börjat använda förhandsregistrering måste du hålla reda på hur lång tid det är kvar av kampanjen i varje land eller region där det går att förhandsregistrera sig. Om versionen inte har lanserats inom 90 dagar i något av dessa länder avslutas förhandsregistreringskampanjen i samtliga länder, och det går inte längre att starta nya förhandsregistreringskampanjer.

Så här tar du fram den sammanfattande statistiken över förhandsregistreringskampanjen och håller koll på hur lång tid som återstår i varje land och statusen för varje land:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app eller ett spel användarna kan förhandsregistrera sig för.
 3. Välj Version i menyn till vänster > Test > Förhandsregistrering.
 4. Leta reda på förhandsregistreringsversionen i avsnittet Kanalsammanfattning och gå igenom informationen som innehåller följande:
  • Status för förhandsregistrering: 
   • Utkast eller Granskning pågår: Landet/regionen har aktiverats och granskas
   • Aktiv: Förhandsregistreringen pågår och produktionsversionen av appen måste lanseras senast det angivna datumet (90 dagars gräns)
   • Har löpt ut: Förhandsregistreringen har pågått i mer än 90 dagar och appen måste lanseras omedelbart
   • I produktionskanalen: Förhandsregistreringversionen har lanserats i produktionskanalen eller så har produktionsversionen av appen lanserats i det aktuella landet utan föregående förhandsregistrering
   • Inaktiv: Förhandsregistreringen har pausats (gränsen på 90 dagar gäller fortfarande)
   • Inte påbörjad: Förhandsregistreringen har inte startat ännu
  • Antalet registreringar
  • Antalet enheter som stöds
  • Antalet länder/regioner som du har lagt till
Lansera appen eller spelet efter förhandsregistreringen

Så här väljer du i vilka länder appen ska vara tillgänglig när den är klar att lansera och förhandsregistreringskampanjen ska avslutas. När produktionsversionen av appen eller spelet har publicerats får de användare som har förhandsregistrerat sig en avisering från Play Butik om att appen eller spelet går att ladda ned och appen eller spelet installeras automatiskt på kvalificerade enheter.

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj den app eller det spel du vill lansera.
 3. Välj Version på menyn till vänster > Test > Produktion.
 4. Välj fliken Länder/regioner.
 5. Välj Lägg till länder/regioner.
 6. Välj i vilka länder/regioner du vill göra appen tillgänglig.
 7. Välj Lägg till länder/regioner.

Viktigt! Du måste publicera appen i produktionskanalen om den ska bli tillgänglig på Google Play i de valda länderna.

Testa appar under förhandsregistreringen

Du kan använda förhandsregistrering samtidigt med andra förlanseringsfunktioner på Play Console, till exempel förlanseringstester. Följande är viktigt att känna till om att använda förhandsregistrering och köra test samtidigt:

 • Du kan köra en förhandsregistreringskampanj i de valda länderna och samtidigt köra förlanseringstest i andra länder.
 • Om du kör ett öppet eller slutet test i ett land där du vill att användare ska kunna förhandsregistrera sig för appen eller spelet kan du byta till förhandsregistrering. Följande gäller när du har bytt till förhandregistrering för landet:
  • Användare som redan har gått med i testet får uppdateringar som lanseras via testkanalerna även i fortsättningen. För andra användare visas knappen Förhandsregistrering i stället för knappen Installera i butiksuppgifterna.
  • Obs! Om du aktiverar förhandsregistrering i ett land där du kör ett öppet test kan användare i det landet inte längre välja att delta i testet via butiksuppgifterna, men de kan fortfarande gå med via deltagandeadressen på Play Console.
   • Du hittar webbadressen för testare genom att logga in på Play Console och öppna Version > Test > Slutet test eller Öppet test och välja fliken Testare.
   • Webbadressen för testare blir: https://play.google.com/apps/testing/appens eller spelets paketnamn
   • Exempel: Om appens paketnamn är din.nya.app blir webbadressen för den som vill delta som testare https://play.google.com/store/apps/testing/your.new.app
  • Användare som redan har gått med som testare kan inte förhandsregistrera sig förrän de avinstallerar appen och går ur testprogrammet.
  • Om du redan har aktiverat förhandsregistrering i ett land och sedan bestämmer dig för att du vill köra ett öppet eller slutet test är det viktigt att veta att användare som uppfyller kraven för och har valt att delta i testprogrammet får en avisering om förhandsregistrering där de ombeds att installera appen när du lanserar testet på den aktuella marknaden. De får ingen följande avisering när du har lanserat appen eller spelet i produktionskanalen. Vid slutna test får de användare som du har bjudit in och som har valt att delta i testprogrammet en avisering.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false