Få mer oppmerksomhet rundt appene dine med forhåndsregistrering

Med forhåndsregistrering kan du bygge opp spenning og oppmerksomhet rundt appene og spillene dine i landene du velger, før du publiserer dem på Google Play.

Etter at du har gjort en app eller et spill tilgjengelig for forhåndsregistrering, kan brukerne besøke butikkoppføringen din for å finne ut mer om appen eller spillet og forhåndsregistrere seg. Når du publiserer appen eller spillet senere, får alle forhåndsregistrerte brukere et pushvarsel fra Google Play om å installere spillet eller appen. Appen eller spillet installeres automatisk på kvalifiserte enheter den dagen appen/spillet lanseres.

Merk: Brukere som allerede har en testversjon av appen din installert, får ingen pushvarsling.

Trinn 1: Gjør deg klar for forhåndsregistrering

Før du begynner å konfigurere en kampanje for forhåndsregistrering i Play-konsollen, må du lese gjennom kravene og retningslinjene for forhåndsregistrering samt de anbefalte aktivitetene våre for klargjøring av forhåndsregistrering.

Krav og retningslinjer

Før du slår på forhåndsregistrering, er det noen ting du bør vurdere å gjøre først:

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du lanserer en utgave til en testmålgruppe og tester appen din før du starter forhåndsregistrering. Kampanjer for forhåndsregistrering kan bare vare i 90 dager. Etter det må du lansere appen som produksjonsversjon.
 • Du kan ikke bruke forhåndsregistrering før du har oppgitt informasjon om appinnholdet, noe som hjelper oss med å sikre at appen din er trygg for de tiltenkte brukerne, overholder retningslinjene for Google Play og oppfyller juridiske krav. Finn ut hvilken informasjon du trenger for å klargjøre appen din for gjennomgang.
 • Når du har gjort en app eller et spill tilgjengelig for forhåndsregistrering i et land, må du lansere appen eller spillet til produksjon der innen 90 dager.
 • Du kan gjøre opptil to apper eller spill tilgjengelige for forhåndsregistrering om gangen.
 • Vi anbefaler at du konfigurerer kampanjen for forhåndsregistrering når appens deklarasjoner og konfigurasjoner er så nær den planlagte produksjonsversjonen som mulig. Dette kvalifiserer appen din for automatisk installasjon og sikrer også at brukere som forhåndsregistrerer seg, får lanseringsvarsler.
Forhåndsaktiviteter for klargjøring for forhåndsregistrering

Opprett en fullstendig butikkoppføring

Før du starter kampanjen for forhåndsregistrering, må du sørge for at du har opprettet en omfattende butikkoppføring som inneholder grafiske elementer, og som er oversatt til andre språk. Dette kan øke sannsynligheten for at forhåndsregistrerte brukere installerer appen eller spillet.

Gjør appen din kvalifisert for automatisk installering

Hvis du velger å gjøre appen din kvalifisert for automatisk installering, kan Play installere appen automatisk på brukernes enheter den dagen appen lanseres (hvis de har valgt det). 

Det er et par ting du må gjøre for å sikre at appen er kvalifisert for automatisk installering:

 • Deklarer om appen din inneholder annonser eller ikke.
 • Hvis appen eller spillet tilbyr produkter i appen, må du sørge for at den gjeldende versjonen av appsamlingen eller APK-en i målgruppen for forhåndsregistrering har <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" /> i appmanifestet.
  • Merk: Hvorvidt brukerne kan bruke funksjonen for automatisk installering, avhenger av visse betingelser.

Viktig: Tilgjengelighet og funksjoner for automatisk installering er underlagt følgende betingelser:

 • Brukeren kan bare bruke automatisk installering hvis
  • brukeren har en enhet med Android M eller nyere
  • brukeren har versjon 19.2 eller nyere av Google Play-butikken
 • Google-kontoer som tilhører barn under 13 år, og administrerte bedriftskontoer, er ikke kvalifisert for å installere apper automatisk.
 • Apper som er større enn 150 MB, lastes ned og installeres via Wi-Fi, uavhengig av brukerens innstillinger for installering.
 • Enheten må ha nok batteri for at den skal kunne installere appen automatisk. 
 • Enheter som ikke er kvalifisert, får fortsatt standardvarselet for forhåndsregistrering, og Google Play prøver å installere appen på nytt når enheten oppfyller de nødvendige betingelsene.

Gjør deg klar for å lede trafikk til oppføringen din

Vi anbefaler at du gjør deg klar til å lede trafikk til oppføringen din for forhåndsregistrering i markedsføringskanalene dine, ved bruk av dyplinker på tredjepartsnettsteder, i sosiale medier, i presseartikler, i nyhetsbrev på e-post osv.

 • Tips: Når du har slått på forhåndsregistrering, blir nettadressen til oppføringen av forhåndsregistreringen https://play.google.com/store/apps/details?id=pakkenavnet til appen eller spillet
 • Eksempel: Hvis pakkenavnet til appen er den.nye.appen, blir nettadressen til oppføringen av forhåndsregistreringen https://play.google.com/store/apps/details?id=den.nye.appen

Bruk det offisielle forhåndsregistreringsmerket til Google Play

Bruk det offisielle forhåndsregistreringsmerket til Google Play for å markedsføre kampanjen din på eksterne nettsteder. Dette kan bidra til å øke antallet forhåndsregistreringer før appen lanseres.

Trinn 2: Angi enheter for forhåndsregistrering

Du kan laste opp appsamlinger eller APK-er for å spesifisere enhetene brukere kan forhåndsregistrere seg for appen din på. Play-konsollen bruker appmanifestet ditt til å avgjøre hvilke enheter som støttes for forhåndsregistrering. 

Merknader: 

 • Eventuelle appsamlinger og APK-er du laster opp i målgruppen for forhåndsregistrering, brukes bare til å spesifisere hvilke enheter som støttes. De gis ikke ut til brukere. 
 • Hvis appen din har produkter i appen, må du sørge for at minst én av appsamlingene eller APK-ene du laster opp, inkluderer Google Play Fakturering-biblioteket.
Spesifiser enhetene brukere kan forhåndsregistrere seg for appen din på

Slik laster du opp appsamlinger eller APK-er som spesifiserer enheter for forhåndsregistrering:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app eller et spill.
 3. I menyen til venstre velger du Utgave > Testing > Forhåndsregistrering.
 4. Velg Enheter som støttes-fanen.
 5. Dra og slipp Android-appsamlingene (.aab) eller APK-ene dine i feltet for å laste opp, eller velg Last opp.
 6. Velg Lagre.

Trinn 3: Legg til land der brukerne kan forhåndsregistrere seg

Du kan velge hvilke land og regioner du vil at forhåndsregistrering for appen din skal være tilgjengelig i. 

Merk: Dette er landene eller regionene der brukerne registreres på Google Play, ikke den fysiske plasseringen deres.

Legg til land/regioner for forhåndsregistrering

For å gjøre appen eller spillet tilgjengelig for forhåndsregistrering må du velge landene der du vil at brukerne skal kunne forhåndsregistrere seg. Sånn gjør du det:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app eller et spill.
 3. I menyen til venstre velger du Utgave > Testing > Forhåndsregistrering.
 4. Velg Land/regioner-fanen.
 5. Velg Legg til land/regioner.
 6. Velg landene/regionene der du vil gjøre appen din tilgjengelig for forhåndsregistrering.
 7. Velg Legg til land/regioner.

Merk: Du kan også legge til land etter at kampanjen for forhåndsregistrering har startet. Grensen på 90 dager for et land begynner når du gjør forhåndsregistrering tilgjengelig i det landet for første gang.

 

Trinn 4: Tilby belønninger for forhåndsregistrering (valgfritt)

Med belønninger for forhåndsregistrering kan du gi brukerne et administrert produkt gratis etter at de har forhåndsregistrert seg for appen din eller spillet ditt. Belønninger for forhåndsregistrering fungerer omtrent på samme måte som kampanjer. Men i stedet for at brukerne skriver inn en kampanjekode for å motta en gratis vare, mottar brukerne en vare etter å ha valgt Forhåndsregistrering-knappen i butikkoppføringen til en app.

Viktige ting du bør vite om belønninger for forhåndsregistrering

Før du begynner å konfigurere belønninger for forhåndsregistrering, er det viktig at du er obs på dette:

 • Du kan opprette én belønning for forhåndsregistrering i løpet av hele kampanjen for forhåndsregistrering for en app eller et spill. 
 • Når du har opprettet en belønning for forhåndsregistrering, kan den ikke endres eller slettes.
 • Du kan slå belønninger av og på, men ikke mens kampanjen for forhåndsregistrering er aktiv.
 • Du kan bare tilby aktive produkter i apper, ikke abonnementer eller inaktive produkter i apper, som belønning for forhåndsregistrering.
 • Du må konfigurere belønningen for forhåndsregistrering før du starter forhåndsregistreringskampanjen for appen.
 • Appen din må ha produkter i appen og kunne implementere prosessen for å ta i bruk belønningen, omtrent som når du støtter kampanjer (se de tekniske kravene for nærmere informasjon).
 • I stedet for å gjenbruke et eksisterende administrert produkt må du opprette et administrert produkt som du spesifikt bruker som belønning for forhåndsregistrering.

Hvis du bestemmer deg for å bruke belønninger for forhåndsregistrering, men hvis du ikke leverer belønningene til brukerne, kan det føre til at appen din suspenderes fra Play-butikken.

Tekniske krav for implementering
 • Du må opprette en vareenhet for et administrert produkt i appen (for eksempel en vare i appen, en spesialfigur eller en valutapakke) som Google Play kan levere til brukerne som forhåndsregistrerer seg.
 • Før du starter kampanjen for forhåndsregistrering, må det administrerte produktet som brukes som belønning for forhåndsregistrering, være aktivt.
 • Omtrent som ved bruk av kampanjer må appen din være teknisk i stand til å håndtere det når developerPayload og orderId ikke er til stede.
 • Du må varsle brukerne innen rimelig tid når de har mottatt en belønning, ved hjelp av meldinger i spillet.
  • Merk: Du kan fullføre det tekniske arbeidet som kreves for å sende meldinger til brukerne, mellom lanseringen av en forhåndsregistreringskampanje og lanseringen av fullversjonen av appen.
Opprett og konfigurer belønning for forhåndsregistrering

Før du slår på forhåndsregistrering i et land der du vil bruke belønninger for forhåndsregistrering, må du sørge for å opprette belønningen for forhåndsregistrering først for å sikre at forhåndsregistrerte brukere får belønningen.

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Utgave > Testing > Forhåndsregistrering.
 4. Velg Belønninger-fanen.
 5. Velg om du vil gi brukere belønning for forhåndsregistrering:
  • Ikke gi brukere belønning for forhåndsregistrering: Hvis du velger dette alternativet, trenger du bare å lagre endringene før du går til Trinn 5: Start forhåndsregistrering.
  • Gi brukere en belønning for forhåndsregistrering: Hvis du velger dette alternativet, fortsetter du med trinnene nedenfor.
 6. Les gjennom og godta vilkårene for bruk av belønninger for forhåndsregistrering.
 7. Hvis du ikke har opprettet noe produkt i appen før, ser du en melding der du blir bedt om å opprette et produkt. I stedet for å bruke et eksisterende administrert produkt må du opprette et administrert produkt som du spesifikt bruker som belønning for forhåndsregistrering. Skriv inn følgende informasjon i delen «Opprett belønning for forhåndsregistrering»:
  • Produkt: Velg produktet ditt fra rullegardinmenyen.
  • Belønningsmerke (valgfritt): Dette merket vises i butikkoppføringen din ved siden av belønningen for forhåndsregistrering.
  • Nettadresser for vilkår: Oppgi en link til vilkårene brukerne må godta før de kan motta belønningen. Du kan oppgi flere linker for ulike land/regioner.
 8. Velg Lagre og deretter Opprett for å bekrefte at du vil slå på belønningen for forhåndsregistrering.
  • Påminnelse: Brukere ser belønningen i butikkoppføringen din. Du kan ikke endre eller fjerne belønningen mens kampanjen for forhåndsregistrering er aktiv.
Fjern belønningen for forhåndsregistrering

Du kan ikke endre belønningen for forhåndsregistrering mens du har en aktiv kampanje for forhåndsregistrering, men du kan endre den hvis kampanjen ikke har startet ennå, eller hvis det ikke er noen land eller regioner som har aktive kampanjer for forhåndsregistrering. Sånn gjør du det:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg appen eller spillet du vil slå av belønningen for forhåndsregistrering for.
 3. I menyen til venstre velger du Utgave > Testing > Forhåndsregistrering.
 4. Velg Belønninger-fanen.
 5. Velg Ikke gi brukere belønning for forhåndsregistrering.
 6. Velg Lagre og deretter Fjern for å bekrefte at du vil slå av belønningen for forhåndsregistrering. 
  • Påminnelse: Brukere kan ikke se denne belønningen i butikkoppføringen din. Du kan ikke opprette noen ny belønning mens kampanjen for forhåndsregistrering er aktiv.
Test leveringen av belønningen for forhåndsregistrering før appen lanseres

Siden belønninger for forhåndsregistrering ligner på kampanjer, kan du teste dem med de samme metodene. For å teste leveringen av en belønning for forhåndsregistrering, generer og løs inn en kampanjekode i Play-konsollen for det administrerte produktet du bruker som belønning.

Trinn 5: Start forhåndsregistrering

Når du har spesifisert hvilke enheter som støttes, valgt landene du vil at kampanjen skal kjøres i, og bestemt deg for om du vil tilby belønning for forhåndsregistrering, er du klar til å starte forhåndsregistrering.

Når du har slått på forhåndsregistrering, bør du markedsføre kampanjen ved hjelp av nettadressen for forhåndsregistrering for appen eller spillet i de ulike markedsføringskanalene dine. Vanlige kanaler du kan bruke, er dyplinker på tredjepartsnettsteder, sosiale medier, artikler i pressen og nyhetsbrev via e-post.

Start kampanjen for forhåndsregistrering
 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg appen eller spillet du vil starte forhåndsregistrering for.
 3. I menyen til venstre velger du Utgave > Testing > Forhåndsregistrering.
 4. Velg Start forhåndsregistrering.

Hvis dette er første gang du starter en kampanje for forhåndsregistrering, fylles «Målgruppesammendrag»-delen på Forhåndsregistrering-siden, som frem til nå var tom, med informasjon om utgivelsen av forhåndsregistreringen.

Administrering av forhåndsregistrering

Når kampanjen for forhåndsregistrering kjører, finnes det en rekke administrasjonsaktiviteter som kan være nyttige, for eksempel å se statistikk, sjekke hvor mye tid som er igjen i ulike land/regioner, og kjøre tester. Disse kan være nyttige når du klargjør lanseringen av appen din eller spillet ditt.

Se viktige resultatberegninger for forhåndsregistrering

Slik kan du se viktige resultatberegninger både under og etter kampanjer for forhåndsregistrering:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg appen eller spillet du har gjort tilgjengelig for forhåndsregistrering.
 3. I menyen til venstre velger du Statistikk.
 4. Konfigurer en rapport med to av de tilgjengelige beregningene for forhåndsregistrering:
  • Forhåndsregistrerte brukere: Antall brukere som har forhåndsregistrert seg for appen din
  • Konverteringer: Antall forhåndsregistrerte brukere som installerte appen din innen 14 dager etter lansering
 5. Når du har valgt beregningene du vil se, lagrer du rapporten

Du kan også se sammendragsstatistikk for forhåndsregistrering ved å velge en app og se utgivelsesdetaljer på siden Oversikt over utgaver eller i «Målgruppesammendrag»-delen på Forhåndsregistrering-siden.

Se sammendragsstatistikk for forhåndsregistrering

Etter at du har begynt å bruke forhåndsregistrering, bør du følge med på hvor lang tid kampanjen din har igjen i hvert land/region der du har gjort forhåndsregistrering tilgjengelig. Hvis du ikke har lansert appen innen 90 dager i et av disse landene, blir forhåndsregistreringskampanjen din avsluttet i alle land, og du kan ikke starte nye forhåndsregistreringskampanjer.

Slik ser du sammendragsstatistikk for forhåndsregistrering og følger med på hvor lang tid kampanjen din har igjen i hvert land, samt statusen for hvert land:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app eller et spill du har gjort tilgjengelig for forhåndsregistrering.
 3. I menyen til venstre velger du Utgave > Testing > Forhåndsregistrering.
 4. Finn utgaven for forhåndsregistrering i «Målgruppesammendrag»-delen, og gå gjennom informasjonen, som omfatter følgende:
  • Status for forhåndsregistrering: 
   • Utkast eller Evalueres: Landet/regionen er aktivert og er under gjennomgang
   • Aktiv: Forhåndsregistrering kjører, og appen din må lanseres til produksjon innen den angitte datoen (innen grensen på 90 dager)
   • Utløpt: Forhåndsregistrering har overskredet grensen på 90 dager, og appen må lanseres umiddelbart
   • I produksjon: Forhåndsregistrering er lansert til produksjon, eller appen er lansert som produksjonsversjon i dette landet uten at forhåndsregistrering kjøres der først
   • Inaktiv: Forhåndsregistrering er satt på pause (grensen på 90 dager gjelder fortsatt)
   • Ikke startet: Forhåndsregistrering er ikke startet ennå
  • Antall registreringer
  • Antall støttede enheter
  • Antall land/regioner du har lagt til
Lansér appen din eller spillet ditt etter forhåndsregistrering

Når du er klar til å lansere spillet eller appen og avslutte kampanjen for forhåndsregistrering, kan du bruke denne fremgangsmåten for å velge hvilke land du vil at appen eller spillet skal være tilgjengelig i. Etter at du har publisert appen eller spillet til produksjon, får brukere som har forhåndsregistrert seg, et Play Butikk-varsel om at appen eller spillet er tilgjengelig for nedlasting. Appen eller spillet installeres automatisk på kvalifiserte enheter.

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg appen eller spillet du vil lansere.
 3. I menyen til venstre velger du Utgave > Testing > Produksjon.
 4. Velg Land/regioner-fanen.
 5. Velg Legg til land/regioner.
 6. Velg landene/regionene der du vil gjøre appen din tilgjengelig.
 7. Velg Legg til land/regioner

Viktig: For å gjøre appen tilgjengelig på Google Play i landene du velger, må du sørge for å publisere appen eller spillet til produksjonsmålgruppen.

Testing under forhåndsregistrering

Du kan bruke forhåndsregistrering samtidig med andre funksjoner før lansering i Play-konsollen, inkludert tester før lansering. Her er noen viktige ting du bør vite om bruk av forhåndsregistrering og kjøring av tester samtidig:

 • Du kan kjøre en kampanje for forhåndsregistrering i land du velger, og samtidig kjøre tester før lansering i andre land.
 • Hvis du kjører en åpen eller lukket test i et land der du nå vil gjøre appen eller spillet tilgjengelig for forhåndsregistrering, kan du bytte til forhåndsregistrering. Etter at du har byttet til forhåndsregistrering i det landet, skjer følgende:
  • Brukere som allerede er med i testen, fortsetter å motta oppdateringer som utgis i testmålgruppen der de er med. Andre brukere ser en Forhåndsregistrer deg-knapp i stedet for en Installer-knapp i butikkoppføringen.
  • Merk: Hvis du slår på forhåndsregistrering i et land der du har kjørt en åpen test, kan ikke brukerne i det landet bli med i testen gjennom butikkoppføringen din lenger, men de kan fortsatt bli med via nettadressen for registrering i Play-konsollen.
   • For å få nettadressen for registrering for testen, logg på Play-konsollen, og gå deretter til Utgave > Test > Lukket testing eller Åpen testing, og velg Testere -fanen.
   • Nettadressen for registrering er: https://play.google.com/apps/testing/pakkenavnet til appen eller spillet
   • Eksempel: Hvis pakkenavnet til appen er den.nye.appen, blir nettadressen for testregistrering https://play.google.com/apps/testing/den.nye.appen
  • Brukere som allerede er med i testene dine, kan ikke forhåndsregistrere seg før de har avinstallert appen og gått ut av testprogrammet for appen.
  • Hvis du allerede har slått på forhåndsregistrering i et land der du senere bestemmer deg for at du vil kjøre en åpen eller lukket test, er det viktig å vite at når du lanserer testen i det markedet, får alle kvalifiserte brukere som er registrert for testing, varselet om forhåndsregistrering der de blir bedt om å installere. De får ikke noe varsel senere når du har lansert appen eller spillet til produksjon. For lukkede tester mottar brukerne du har invitert, og som er registrert for testing, et varsel.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt