Programų žinomumo didinimas taikant išankstinę registraciją

Naudodami išankstinę registraciją galite didinti susidomėjimą programomis bei žaidimais ir jų žinomumą pasirinktose šalyse, prieš paskelbdami programas ir žaidimus sistemoje „Google Play“.

Kai leidžiate iš anksto užregistruoti programą ar žaidimą, naudotojai gali apsilankyti programos parduotuvės įraše, kad sužinotų apie programą ar žaidimą ir iš anksto užsiregistruotų ją gauti. Tada, kai vėliau paskelbsite programą ar žaidimą, visi iš anksto užsiregistravę naudotojai iš „Google Play“ gaus iš karto gaunamą pranešimą įdiegti programą ar žaidimą. Be to, tinkamuose įrenginiuose programa ar žaidimas bus automatiškai įdiegtas nuo pristatymo dienos.

Pastaba: naudotojai, kurie jau turi įdiegę bandomąją programos versiją, negaus iš karto gaunamo pranešimo.

1 veiksmas: pasiruošimas išankstinei registracijai

Prieš pradėdami nustatyti išankstinės registracijos kampaniją sistemoje „Play Console“, perskaitykite išankstinės registracijos reikalavimus ir gaires bei rekomenduojamus išankstinės registracijos paruošimo veiksmus.

Reikalavimai ir gairės

Prieš įjungiant išankstinę registraciją, reikia iš anksto paruošti kelis dalykus.

 • Labai rekomenduojame išleisti bandomojo takelio leidimą ir išbandyti programą prieš pradedant išankstinę registraciją. Išankstinės registracijos kampanijos gali būti vykdomos tik 90 dienų, po to reikia pristatyti programos gamybinę versiją.
 • Negalėsite naudoti išankstinės registracijos, kol pateiksite tam tikrą informaciją apie programos turinį, kuri padės užtikrinti, kad programa saugi numatytiems naudotojams, atitinka „Google Play“ politiką ir teisinius reikalavimus. Sužinokite, kokią informaciją turite pateikti, kad paruoštumėte programą peržiūrėti.
 • Kai leidžiate iš anksto užsiregistruoti gauti programą ar žaidimą tam tikroje šalyje, turite pristatyti gamybinę versiją toje šalyje per 90 dienų.
 • Vienu metu galite leisti iš anksto užsiregistruoti gauti daugiausia dvi programas ar žaidimus.
 • Rekomenduojame nustatyti išankstinės registracijos kampaniją, kai programos aprašai ir konfigūracijos beveik visiškai atitinka numatytą gamybinę versiją. Taip programą bus galima įdiegti automatiškai ir bus užtikrinta, kad iš anksto užsiregistravę naudotojai gautų paleidimo pranešimą.
Išankstiniai veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint pasiruošti išankstinei registracijai

Išsamaus parduotuvės įrašo kūrimas

Prieš pradėdami išankstinės registracijos kampaniją įsitikinkite, kad sukūrėte išsamų parduotuvės įrašą, apimantį grafinius išteklius ir išverstą į kitas kalbas. Tai gali padidinti tikimybę, kad iš anksto užsiregistravę naudotojai įdiegs jūsų programą ar žaidimą.

Programos nustatymas kaip tinkamos automatiškai įdiegti

Jei pasirinksite leisti programą įdiegti automatiškai, pristatymo dieną „Play“ gali automatiškai pateikti programą naudotojų įrenginiuose (jei jie tai pasirinko). 

Toliau nurodyti keli dalykai, kuriuos turite atlikti, kad programą būtų galima automatiškai įdiegti.

 • Nurodykite, ar programoje yra skelbimų.
 • Jei programoje ar žaidime siūlomi produktai programoje, įsitikinkite, kad dabartinės versijos programos komponentų rinkinyje ar APK išankstinės registracijos grupės programos apraše įtraukta  <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" />.
  • Pastaba: naudotojų galimybės naudoti automatinio diegimo funkciją priklauso nuo tam tikrų sąlygų.

Svarbu: automatinio diegimo pasiekiamumas ir funkcijos nustatomos atsižvelgiant į nurodytas sąlygas.

 • Automatinį diegimą naudotojas gali naudoti, tik jei:
  • turi „Android M“ ar naujesnės versijos įrenginį ir
  • naudoja 19.2 ar naujesnės versijos „Google Play“ parduotuvę.
 • „Google“ paskyrose, priklausančiose vaikams iki 13 metų, ir valdomose įmonių paskyrose negalima automatiškai įdiegti programų.
 • Didesnės nei 150 MB programos bus atsisiųstos ir įdiegtos tik naudojant „Wi-Fi“, neatsižvelgiant į naudotojo diegimo nustatymus.
 • Įrenginiai automatiškai įdiegs programą, tik jei bus pakankamai įrenginio akumuliatoriaus energijos. 
 • Netinkami įrenginiai vis tiek gaus įprastą išankstinės registracijos paleidimo pranešimą, o „Google Play“ iš naujo bandys automatiškai įdiegti programą, kai įrenginys atitiks reikiamas sąlygas.

Pasiruošimas paskatinti srautą į įrašą

Rekomenduojame iš anksto pasiruošti paskatinti srautą į išankstinės registracijos įrašą reklaminiuose kanaluose, naudojant giliąsias nuorodas trečiosios šalies svetainėse, visuomeninėje medijoje, spaudos straipsniuose, el. paštu siunčiamuose naujienlaiškiuose ir pan.

 • Patarimas: kai įjungsite išankstinę registraciją, jos įrašo URL bus https://play.google.com/store/apps/details?id=package jūsų programos ar žaidimo pavadinimas
 • Pavyzdys: jei programos paketo pavadinimas yra your.new.app, išankstinės registracijos įrašo URL bus https://play.google.com/store/apps/details?id=your.new.app

Oficialaus „Google Play“ išankstinės registracijos ženklelio naudojimas

Naudokite oficialų „Google Play“ išankstinės registracijos ženklelį kampanijai reklamuoti išorinėse svetainėse. Tai gali padėti padidinti išankstinių registracijų skaičių prieš pristatant programą.

2 veiksmas: išankstinės registracijos įrenginių nurodymas

Galite įkelti programų komponentų rinkinių ar APK, kad nurodytumėte įrenginius, kuriuos naudotojai gali naudoti norėdami iš anksto užsiregistruoti gauti programą. Sistemoje „Play Console“ naudojamas programos aprašas, norint nustatyti, kuriuose įrenginiuose palaikoma išankstinės registracijos funkcija. 

Pastabos 

 • Visi į išankstinės registracijos grupę įkelti programų komponentų rinkiniai ir APK naudojami tik nustatyti palaikomus įrenginius, ir jie nebus išleisti naudotojams. 
 • Jei programoje yra produktų programoje, įsitikinkite, kad bent vienas programos komponentų rinkinys ar APK, kurį įkeliate, apima „Google Play“ atsiskaitymo biblioteką.
Įrenginių, kuriuos naudodami naudotojai gali iš anksto užsiregistruoti gauti jūsų programą, nurodymas

Jei norite įkelti programos komponentų rinkinį arba APK, nurodantį išankstinės registracijos įrenginius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą ar žaidimą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimas > Testavimas > Išankstinė registracija.
 4. Pasirinkite skirtuką Palaikomi įrenginiai.
 5. Nuvilkite „Android App Bundle“ (.aab) arba APK į laukelį, kad įkeltumėte, arba pasirinkite Įkelti.
 6. Pasirinkite Išsaugoti.

3 veiksmas: šalių, kuriose naudotojai gali iš anksto užsiregistruoti, pridėjimas

Galite pasirinkti, kuriose šalyse ir regionuose norite teikti išankstinės programos registracijos funkciją. 

Pastaba: tai šalys ar regionai, kuriuose naudotojas yra užsiregistravęs sistemoje „Google Play“, o ne jo fizinė vietovė.

Išankstinės registracijos šalių / regionų pridėjimas

Kad būtų galima iš anksto užregistruoti programą ar žaidimą, turite pasirinkti šalis, kuriose norite leisti naudotojams iš anksto užsiregistruoti. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą ar žaidimą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimas > Testavimas > Išankstinė registracija.
 4. Pasirinkite skirtuką Šalys / regionai.
 5. Pasirinkite Pridėti šalių / regionų.
 6. Pasirinkite šalis / regionus, kuriuose norite leisti iš anksto užsiregistruoti gauti programą.
 7. Pasirinkite Pridėti šalių / regionų.

Pastaba: šalių taip pat galite pridėti prasidėjus išankstinės registracijos kampanijai. Šaliai taikomas 90 dienų laikotarpis prasideda, kai pirmą kartą įjungiate išankstinės registracijos funkciją toje šalyje.

 

4 veiksmas: išankstinės registracijos premijų teikimas naudotojams (nebūtina)

Naudodami išankstinės registracijos premijas galite nemokamai suteikti naudotojams tvarkomą produktą, jiems iš anksto prisiregistravus gauti programą ar žaidimą. Išankstinės registracijos premijos veikia panašiai kaip reklamos. Tačiau užuot įvedę reklamos kredito kodą nemokamam elementui gauti, naudotojai gauna elementą pasirinkę Išankstinės registracijos mygtuką programos parduotuvės įraše.

Svarbūs dalykai, kuriuos reikia žinoti apie išankstinės registracijos premijas

Prieš pradedant išankstinės registracijos premijų nustatymo procesą vertėtų atminti kelis svarbius toliau nurodytus dalykus.

 • Galite sukurti vieną išankstinės registracijos premiją, galiojančią visą programos ar žaidimo išankstinės registracijos kampanijos vykdymo laiką. 
 • Sukūrę išankstinės registracijos premiją negalite jos redaguoti ar ištrinti.
 • Premijas galite įjungti arba išjungti, bet ne tada, kai aktyvi išankstinės registracijos kampanija.
 • Kaip išankstinės registracijos premijas galite teikti tik aktyvius produktus programoje, bet ne prenumeratas ar neaktyvius produktus programoje.
 • Išankstinės registracijos premiją turite nustatyti prieš pradėdami vykdyti programos išankstinės registracijos kampaniją.
 • Programoje turi būti produktų programoje ir joje turi būti galima pritaikyti premijos naudojimo procesą, panašų į reklamų palaikymą (jei reikia išsamios informacijos, žr. techninius reikalavimus).
 • Užuot pakartotinai naudodami esamą valdomą produktą, turite sukurti valdomą produktą, kurį naudosite būtent išankstinės registracijos premijoms.

Jei nuspręsite naudoti išankstinės registracijos premijas, nepavykus naudotojams pateikti išankstinės registracijos premijų, jūsų programa gali būti sustabdyta „Play“ parduotuvėje.

Techniniai diegimo reikalavimai
 • Turite sukurti tvarkomo produkto programoje SKU (pvz., elemento programoje, ypatingo personažo, valiutos paketo), kurį „Google Play“ galėtų pateikti iš anksto užsiregistravusiems naudotojams.
 • Prieš pradėdami vykdyti išankstinės registracijos kampaniją, išankstinės registracijos premijoms naudojamas tvarkomas produktas turi būti aktyvus.
 • Panašiai kaip naudojant reklamas, programa turi atitikti techninius apdorojimo, kai nepateikti parametrai developerPayload ir orderId, reikalavimus.
 • Per atitinkamą laikotarpį turite pranešti naudotojams, kada jie gavo premiją, naudodami pranešimus žaidime.
  • Pastaba: galite atlikti techninius veiksmus, reikalingus norint pranešti naudotojams per laikotarpį nuo išankstinės registracijos kampanijos pristatymo iki visos programos versijos pristatymo.
Išankstinės registracijos premijos kūrimas ir nustatymas

Prieš įjungdami išankstinę registraciją bet kurioje šalyje, kurioje norite naudoti išankstinės registracijos premijas, pirmiausia būtinai nustatykite išankstinės registracijos premiją, kad užtikrintumėte, jog iš anksto užsiregistravę naudotojai gaus savo premiją.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimas > Testavimas > Išankstinė registracija.
 4. Pasirinkite skirtuką Premijos.
 5. Pasirinkite, ar norite suteikti naudotojams išankstinės registracijos premiją.
  • Nesuteikti naudotojams išankstinės registracijos premijos: jei pasirinksite šią parinktį, jums reikės tik išsaugoti pakeitimus prieš atliekant 5 veiksmą: išankstinės registracijos paleidimas.
  • Suteikti naudotojams išankstinės registracijos premiją: jei pasirinksite šią parinktį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 6. Peržiūrėkite išankstinės registracijos premijos paslaugų teikimo sąlygas ir su jomis sutikite.
 7. Tada, jei dar nesukūrėte produkto programoje, matysite pranešimą, raginantį jį sukurti. Užuot naudodami esamą tvarkomą produktą, turite sukurti tvarkomą produktą, kurį naudosite būtent išankstinės registracijos premijoms. Skiltyje „Išankstinės registracijos premijos kūrimas“ įveskite nurodytą informaciją.
  • Produktas: pasirinkite produktą išskleidžiamajame meniu.
  • Premijos ženklelis (nebūtina): šis ženklelis bus rodomas parduotuvės įraše šalia išankstinės registracijos premijos.
  • Taisyklių ir nuostatų URL: pateikite taisyklių ir nuostatų, su kuriomis turi sutikti naudotojai, kad galėtų gauti premiją, nuorodą. Galite pateikti papildomų skirtingoms šalims / regionams skirtų nuorodų.
 8. Pasirinkite Išsaugoti, tada – Kurti, kad patvirtintumėte, jog norite įjungti išankstinės registracijos premiją.
  • Priminimas: naudotojai matys premiją jūsų parduotuvės įraše. Negalite pakeisti ar pašalinti premijos, kol jūsų išankstinės registracijos kampanija aktyvi.
Išankstinės registracijos premijos pašalinimas

Negalite pakeisti išankstinės registracijos premijos, kol yra aktyvi išankstinės registracijos kampanija, bet galite tai padaryti, jei kampanija dar nepradėta arba jei nenustatytos šalys ar regionai, kuriuose aktyvios išankstinės registracijos kampanijos. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą ar žaidimą, kurio išankstinės registracijos premiją norite išjungti.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimas > Testavimas > Išankstinė registracija.
 4. Pasirinkite skirtuką Premijos.
 5. Pasirinkite Nesuteikti naudotojams išankstinės registracijos premijos.
 6. Pasirinkite Išsaugoti, tada – Pašalinti, kad patvirtintumėte, jog norite išjungti išankstinės registracijos premiją. 
  • Priminimas: naudotojai nematys šios premijos parduotuvės įraše. Negalite sukurti naujos premijos, kol išankstinės registracijos kampanija aktyvi.
Išankstinės registracijos premijos pateikimo prieš pristatant programą tikrinimas

Kadangi išankstinės registracijos premijos panašios į reklamas, galite patikrinti jas naudodami tuos pačius metodus. Kad patikrintumėte, ar pateikiama išankstinės registracijos premija, sugeneruokite ir išpirkite tvarkomo produkto, kurį naudojate kaip premiją, reklamos kredito kodą sistemoje „Play Console“.

5 veiksmas: išankstinės registracijos paleidimas

Nurodę palaikomus įrenginius, pasirinkę šalis, kuriose norite vykdyti kampaniją, ir nusprendę, ar siūlyti išankstinės registracijos premiją, galite pradėti išankstinę registraciją.

Įjungę išankstinę registraciją būtinai reklamuokite kampaniją naudodami programos ar žaidimo išankstinės registracijos įrašo URL reklaminiuose kanaluose. Dažniausiai naudojami kanalai yra naudojamos giliosios nuorodos trečiosios šalies svetainėse, visuomeninėje medijoje, spaudos straipsniuose ir el. paštu siunčiamuose naujienlaiškiuose.

Išankstinės registracijos kampanijos pradžia
 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą ar žaidimą, kur norite pradėti išankstinę registraciją.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimas > Testavimas > Išankstinė registracija.
 4. Pasirinkite Pradėti išankstinę registraciją.

Jei pirmą kartą pradedate išankstinės registracijos kampaniją, puslapio Išankstinė registracija skiltyje „Grupės suvestinė“ (kuri iki šiol buvo tuščia) bus pateikta išankstinės registracijos leidimo informacija.

Išankstinės registracijos tvarkymas

Kai išankstinės registracijos kampanija yra parengta ir vykdoma, teikiama vairių tvarkymo funkcijų, kurios gali būti naudingos, pvz., statistikos peržiūra, patikrinimas, kiek laiko liko skirtingose šalyse ar regionuose, ir bandymų atlikimas. Tai gali būti naudinga ruošiantis pristatyti programą ar žaidimą.

Išankstinės registracijos pagrindinės našumo metrikos peržiūra

Jei norite peržiūrėti pagrindinę našumo metriką vykstant ir pasibaigus išankstinės registracijos kampanijai, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą ar žaidimą, kuriam taikote išankstinę registraciją.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Statistika.
 4. Sukonfigūruokite ataskaitą naudodami dviejų tipų pasiekiamą išankstinės registracijos metriką.
  • Iš anksto užsiregistravę naudotojai: naudotojų, kurie iš anksto užsiregistravo gauti programą, skaičius
  • Konversijos: iš anksto užsiregistravusių naudotojų, įdiegusių programą per 14 dienų nuo išleidimo, skaičius
 5. Pasirinkę norimą peržiūrėti metriką, išsaugokite ataskaitą.

Be to, galite peržiūrėti išankstinės registracijos statistikos suvestinę pasirinkę programą ir peržiūrėję išsamią leidimo informaciją puslapyje Leidimų apžvalga arba „Grupės suvestinės“ skiltyje puslapyje Išankstinė registracija.

Išankstinės registracijos suvestinės statistikos peržiūra

Pradėję naudoti išankstinės registracijos funkciją turėtumėte stebėti, kiek laiko kampanija dar bus vykdoma kiekvienoje šalyje ar regione, kuriuose pradėjote taikyti išankstinę registraciją. Jei nepristatysite per 90 dienų bet kurioje iš šių šalių, išankstinės registracijos kampanija bus nutraukta visose šalyse ir bus pradėtos vykdyti naujos išankstinės registracijos kampanijos.

Toliau nurodoma, kaip peržiūrėti išankstinės registracijos statistikos suvestinę ir stebėti, kiek laiko kampanija dar bus vykdoma kiekvienoje šalyje, bei kiekvienos šalies būseną.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą ar žaidimą, kuriam taikote išankstinę registraciją.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimas > Testavimas > Išankstinė registracija.
 4. Skiltyje „Grupės suvestinė“ suraskite išankstinės registracijos leidimą ir peržiūrėkite informaciją, į kurią bus įtraukti toliau pateikti duomenys.
  • Išankstinės registracijos būsena 
   • Juodraštis arba peržiūrima: šalis / regionas įgalinti ir yra peržiūrimi.
   • Aktyvi: vykdoma išankstinė registracija ir programa turi būti pristatyta gamybinės versijos iki nurodytos datos (90 dienų apribojimas).
   • Nebegalioja: išankstinė registracija viršijo 90 dienų apribojimą ir programą reikia nedelsiant pristatyti.
   • Gamybinė versija: pristyta išankstinės registracijos gamybinė versija arba pristatyta programos gamybinė versija šioje šalyje, kurioje iš pradžių nebuvo vykdoma išankstinė registracija.
   • Neaktyvi: išankstinė registracija pristabdyta (vis dar taikomas 90 dienų apribojimas).
   • Nepradėta: išankstinė registracija dar nepradėta.
  • Prisiregistravimų skaičius
  • Palaikomų įrenginių skaičius
  • Pridėtų šalių / regionų skaičius
Programos ar žaidimo, kuriam taikoma išankstinė registracija, pristatymas

Kai būsite pasiruošę pristatyti žaidimą ar programą ir užbaigti išankstinės registracijos kampaniją, pasirinkite šalis, kuriose norite leisti pasiekti programą ar žaidimą, atlikdami toliau nurodytus veiksmus. Kai paskelbsite programos ar žaidimo gamybinę versiją, iš anksto užsiregistravę naudotojai gaus „Play“ parduotuvės pranešimą, kuriame bus nurodyta, kad programą ar žaidimą galima atsisiųsti, o tinkamuose įrenginiuose programa ar žaidimas bus įdiegtas automatiškai.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą ar žaidimą, kurį norite pristatyti.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimas > Testavimas > Gamybinė versija.
 4. Pasirinkite skirtuką Šalys / regionai.
 5. Pasirinkite Pridėti šalių / regionų.
 6. Pasirinkite šalis / regionus, kuriuose norite leisti pasiekti programą.
 7. Pasirinkite Pridėti šalių / regionų.

Svarbu: kad programa būtų pasiekiama sistemoje „Google Play“ pasirinktose šalyse, būtinai paskelbkite programą ar žaidimą gamybinės versijos grupėje.

Testavimas per išankstinę registraciją

Išankstinę registraciją galite naudoti tuo pačiu metu kaip kitas išankstinio pristatymo funkcijas sistemoje „Play Console“, įskaitant išankstinio pristatymo testavimą. Toliau pateikiami keli svarbūs dalykai, kuriuos reikia žinoti naudojant išankstinę registraciją ir vykdant testavimą tuo pačiu metu.

 • Tuo pačiu metu galite vykdyti išankstinės registracijos kampaniją pasirinktose šalyse ir išankstinio pristatymo testavimą kitose šalyse.
 • Jei vykdote atvirą ar uždarą testavimą šalyje, kurioje dabar norite taikyti programos ar žaidimo išankstinę registraciją, vis tiek galite perjungti į išankstinės registracijos funkciją. Perjungus į išankstinės registracijos funkciją toje šalyje atliekami nurodyti veiksmai.
  • Naudotojai, kurie jau prisijungė prie jūsų testavimo, toliau gaus naujinius, išleistus jų atitinkamoje testavimo grupėje. Kitiems naudotojams vietoje mygtuko Įdiegti bus rodomas mygtukas Iš anksto užsiregistruoti parduotuvės įraše.
  • Pastaba: jei išankstinę registraciją įjungsite šalyje, kurioje vykdėte atvirą testavimą, naudotojai toje šalyje nebegalės pasirinkti testavimo parduotuvės įraše, bet vis tiek galės prisijungti naudodami pasirinkimo URL sistemoje „Play Console“.
   • Kad gautumėte testavimo pasirinkimo URL, prisijunkite prie „Play Console“ ir apsilankykite skiltyje Leidimas > Testavimas > Uždaras testavimas arba Atviras testavimas ir pasirinkite skirtuką Bandytojai.
   • Testavimo pasirinkimo URL bus: https://play.google.com/apps/testing/programos ar žaidimo paketo pavadinimas
   • Pavyzdys: jei programos paketo pavadinimas yra your.new.app, testavimo pasirinkimo URL yra https://play.google.com/apps/testing/your.new.app
  • Naudotojai, kurie jau prisijungė prie testavimo, iš anksto užsiregistruoti galės tik pašalinę jūsų programos testavimo programą ir jos atsisakę.
  • Jei jau esate įjungę išankstinę registraciją šalyje, kurioje vėliau norite vykdyti atvirą ar uždarą testavimą, svarbu žinoti, kad išleidus testavimą toje rinkoje, visi tinkami prie testavimo prisijungę naudotojai gaus išankstinės registracijos pranešimą, kuriame bus prašoma įdiegti. Vėliau jums pristačius gamybinės versijos programą ar žaidimą, pranešimo jie nebegaus. Vykdant uždarą testavimą, naudotojai, kuriuos pakvietėte ir kurie prisijungė prie testavimo, gaus pranešimą.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta