Zviditelnění aplikací prostřednictvím předběžné registrace

Předběžná registrace vám pomůže vzbudit nadšení a zvýšit povědomí o aplikacích a hrách ve vybraných zemích ještě před tím, než je na Google Play publikujete.

Jakmile aplikaci nebo hru zpřístupníte k předběžné registraci, uživatelé budou moci navštívit záznam v obchodu, kde o aplikaci nebo hře najdou další informace a dostanou možnost si ji předběžně zaregistrovat. Když potom aplikaci nebo hru publikujete, všichni předběžně zaregistrovaní uživatelé dostanou ze služby Google Play oznámení push s pokynem k instalaci. V podporovaných zařízeních bude aplikace nebo hra nainstalovány automaticky v den publikování.

Poznámka: Uživatelé, kteří již mají nainstalovanou testovací verzi aplikace, oznámení push nedostanou.

Krok 1: Příprava na předběžnou registraci

Než ve službě Play Console vytvoříte kampaň předběžné registrace, přečtěte si požadavky a pokyny k předběžné registraci a doporučené postupy přípravy.

Požadavky a pokyny

Než předběžnou registraci zapnete, doporučujeme předem provést tyto přípravy:

 • Před zahájením předběžné registrace důrazně doporučujeme publikovat vydání do testovacího kanálu a aplikaci otestovat. Kampaně na předběžnou registraci trvají jen 90 dnů a poté je aplikaci nutné vydat v produkční verzi.
 • Vývojáři s osobními účty vytvořenými po 13. listopadu 2023 musí před zpřístupněním aplikace na Google Play (a před použitím předběžné registrace) splňovat konkrétní požadavky na testování. Další informace najdete v tomto článku centra nápovědy.
 • Předběžnou registraci nebudete moci použít, dokud neposkytnete informace o obsahu své aplikace. Je to potřeba k ověření, zda je aplikace pro cílové publikum bezpečná a zda splňuje zásady služby Google Play a právní požadavky. Přečtěte si, jaké informace je třeba poskytnout pro přípravu aplikace ke kontrole.
 • Jakmile v určitě zemi zpřístupníte aplikaci nebo hru k předběžné registraci, musíte ji v dané zemi vydat v produkční verzi do 90 dnů.
 • V jednu chvíli můžete k předběžné registraci zpřístupnit maximálně dvě aplikace nebo hry.
 • Kampaň na předběžnou registraci doporučujeme nastavit až ve chvíli, kdy se deklarace a konfigurace aplikace co nejvíc přibližují zamýšlené produkční verzi. V takovém případě bude možné aplikaci instalovat automaticky a uživatelé, kteří si ji předběžně zaregistrují, dostanou oznámení o publikování.
Akce související s přípravou na předběžnou registraci

Vytvoření úplného záznamu v obchodu

Než spustíte kampaň předběžné registrace, vytvořte podrobný záznam v obchodu, který bude zahrnovat grafické podklady a bude přeložen do různých jazyků. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že si předregistrovaní uživatelé vaši aplikaci nebo hru nainstalují.

Nastavení možnosti automatické instalace aplikace

Pokud pro aplikaci povolíte automatickou instalaci, služba Play v den spuštění automaticky dodá aplikaci do zařízení uživatelů, kteří se předběžně zaregistrovali.

Pokud chcete, aby aplikace splňovala podmínky pro automatickou instalaci, postupujte takto:

 • Deklarujte, zda aplikace obsahuje reklamy.
 • Pokud aplikace nebo hra nabízí produkty v aplikaci, zajistěte, aby aktuální verze balíčku Android App Bundle v kanálu předběžné registrace obsahovala v manifestu aplikace oprávnění <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" />.
  • Možnost uživatelů využít funkci automatické instalace závisí na několika podmínkách.

Důležité: Dostupnost a fungování automatické instalace závisí na těchto podmínkách:

 • Uživatel může automatickou instalaci využít jen při splnění následujících podmínek:
  • Má zařízení s Androidem M a novějším.
  • Používá obchod Google Play verze 19.2 nebo vyšší.
 • Automatické instalace aplikací nelze využívat v účtech Google patřících dětem mladším 13 let a ve spravovaných podnikových účtech.
 • Aplikace větší než 200 MB budou bez ohledu na nastavení uživatele staženy a nainstalovány jen přes Wi-Fi.
 • Zařízení provede automatickou instalaci aplikace, jen pokud má dostatečně nabitou baterii.
 • Nezpůsobilá zařízení dostanou standardní oznámení o předběžné registraci a jakmile začnou požadované podmínky splňovat, služba Google Play se znovu pokusí aplikaci automaticky nainstalovat.

Příprava na zvýšení návštěvnosti záznamu v obchodu

Doporučujeme vám připravit se na přivádění návštěvnosti na svůj záznam předběžné registrace napříč vlastními propagačními kanály pomocí přímých odkazů na webech třetích stran, v sociálních médiích, ve zpravodajských článcích, e-mailových zpravodajích apod.

 • Tip: Když předběžnou registraci zapnete, záznam předběžné registrace bude mít tento formát adresy URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=název balíčku aplikace nebo hry.
 • Příklad: Pokud máte balíček aplikace s názvem vaše.nová.aplikace, adresa URL záznamu předběžné registrace bude vypadat takto: https://play.google.com/store/apps/details?id=vaše.nová.aplikace.

Použití oficiálního odznaku předběžné registrace Google Play

Propagujte svoji kampaň na externích webech pomocí oficiálního odznaku předběžné registrace Google Play. Můžete tak zvýšit počet předběžných registrací před vydáním aplikace.

Krok 2: Určení, která zařízení budou dostupná pro předběžnou registraci

Můžete nahrát balíčky aplikací za účelem určení zařízení, která uživatelé mohou použít k předběžné registraci do vaší aplikace. Play Console využívá k určení podporovaných zařízení manifest aplikace.

Poznámka:

 • Balíčky aplikací nahrané do kanálu předběžné registrace slouží pouze k určení podporovaných zařízení a nebudou vydány pro uživatele.
 • Pokud aplikace obsahuje produkty v aplikaci, zajistěte, aby minimálně jeden balíček aplikace, který nahrajete, obsahoval knihovnu Billing Library Google Play.
Určete zařízení, která uživatelé mohou použít k předběžné registraci vaší aplikace

Postup nahrání balíčku aplikace, který specifikuje zařízení dostupná pro předběžnou registraci:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci nebo hru
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Testování > Předběžná registrace.
 4. Vyberte kartu Podporovaná zařízení.
 5. Přetáhněte balíčky Android App Bundle (.aab) do pole pro nahrávání nebo vyberte možnost Nahrát.
 6. Klikněte na Uložit.

Krok 3: Přidání zemí, ve kterých se uživatelé mohou předběžně zaregistrovat

Můžete zvolit země a oblasti, ve kterých bude předběžná registrace aplikace k dispozici.

Poznámka: Jedná se o země a oblasti, ve kterých se uživatelé zaregistrovali na Google Play, nikoli o jejich fyzickou adresu.

Přidání zemí/oblastí pro předběžnou registraci

Pokud chcete aplikaci nebo hru zpřístupnit k předběžné registraci, je třeba vybrat země, kde se uživatelé budou moci předběžně zaregistrovat, a provést následující kroky:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci nebo hru
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Testování > Předběžná registrace.
 4. Vyberte kartu Země/oblasti.
 5. Vyberte Přidat země/oblasti.
 6. Vyberte země/oblasti, ve kterých chcete aplikaci zpřístupnit k předběžné registraci.
 7. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Země můžete přidat i po spuštění kampaně předběžné registrace. 90denní období začne v příslušné zemi běžet, jakmile zde předběžnou registraci poprvé zpřístupníte.

Krok 4: Nabídnutí odměn za předběžnou registraci (volitelné)

Prostřednictvím odměn za předběžnou registraci můžete uživatelům darovat produkt v aplikaci, pokud si předběžně zaregistrují vaši aplikaci nebo hru. Odměny za předběžnou registraci fungují podobně jako promoakce. Namísto získání položky zdarma po zadání propagačního kódu ale uživatelé položku získají po kliknutí na tlačítko Předběžná registrace v záznamu aplikace v obchodu.

Důležité informace o odměnách za předběžnou registraci

Než nastavíte odměny za předběžnou registraci, měli byste vědět následující věci:

 • Za celou dobu existence kampaně předběžné registrace aplikace nebo hry můžete vytvořit jednu odměnu za předběžnou registraci.
 • Vytvořenou odměnu za předběžnou registraci již nelze upravit ani smazat.
 • Pokud je kampaň předběžné registrace aktivní, odměny už nelze zapnout ani vypnout.
 • Jako odměnu za předběžnou registraci můžete nabízet pouze aktivní produkty v aplikaci, nikoli předplatná nebo neaktivní produkty v aplikaci.
 • Odměnu za předběžnou registraci musíte nastavit před tím, než v aplikaci spustíte kampaň na předběžnou registraci.
 • Aplikace musí mít produkty v aplikaci a být schopna implementovat proces využití odměny, což je podobné jako podpora promoakcí (podrobnosti naleznete v technických požadavcích).
 • Namísto opětovného použití existujícího produktu v aplikaci musíte vytvořit produkt, který použijete výhradně pro odměny za předběžnou registraci.

Pokud se rozhodnete využívat odměny za předběžnou registraci, nedodání těchto odměn uživatelům může vést k pozastavení vaší aplikace v Obchodu Play.

Požadavky na technickou implementaci
 • Je třeba vytvořit jednotku SKU spravovaného produktu v aplikaci (například položky v aplikaci, speciální postavy, balíčku s penězi), kterou má služba Google Play dodat uživatelům, kteří provedou předběžnou registraci.
 • Než spustíte kampaň předběžné registrace, produkt v aplikaci používaný pro odměny za předběžnou registraci musí být aktivní.
 • Podobně jako v případě promoakcí musí být aplikace technicky schopná fungovat, i když nebudou přítomny parametry developerPayload a orderId.
 • Pomocí zpráv ve hře musíte uživatele v přiměřené době informovat o tom, že odměnu obdrželi.
  • Poznámka: Technické činnosti potřebné k odeslání zprávy uživatelům můžete provést v mezidobí mezi spuštěním kampaně předběžné registrace a úplným spuštěním aplikace.
Vytvoření a nastavení odměny za předběžnou registraci

Před tím, než předběžnou registraci aktivujete v zemích, kde chcete nabízet odměny za předběžnou registraci, musíte nejdřív odměnu za předběžnou registraci nastavit, abyste zajistili, že uživatelé s předběžnou registrací odměnu skutečně dostanou. Vytvoření a nastavení odměny za předběžnou registraci:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Testování > Předběžná registrace.
 4. Vyberte kartu Odměny.
 5. Rozhodněte se, zda uživatelům chcete nabídnout odměnu za předběžnou registraci:
  • Neposkytnout uživatelům odměnu za předběžnou registraci: Pokud zvolíte tuto možnost, je třeba uložit změny a pokračovat na Krok 5: Zahájení předběžné registrace.
  • Poskytnout uživatelům odměnu za předběžnou registraci: Pokud zvolíte tuto možnost, pokračujte podle níže uvedeného návodu.
 6. Prostudujte si smluvní podmínky pro odměny za předběžnou registraci a odsouhlaste je.
 7. Pokud jste ještě nevytvořili produkt v aplikaci, zobrazí se výzva k jeho vytvoření. Namísto použití existujícího produktu v aplikaci musíte vytvořit produkt, který použijete výhradně pro odměny za předběžnou registraci. V sekci Vytvoření odměny za předběžnou registraci zadejte následující údaje:
  • Produkt: Vyberte produkt z rozbalovací nabídky.
  • Odznak odměny (nepovinný): Tento odznak se bude v záznamu v obchodu zobrazovat vedle odměny za předběžnou registraci.
  • Adresa URL smluvních podmínek: Uveďte odkaz na smluvní podmínky, které musí uživatelé přijmout, než obdrží odměnu. Můžete zadat více odkazů pro různé země/oblasti.
 8. Vyberte Uložit a poté svůj úmysl zapnout odměnu za předběžnou registraci potvrďte pomocí možnosti Vytvořit.
  • Připomenutí: Uživatelé odměnu uvidí u záznamu v obchodu. Jakmile je kampaň předběžné registrace aktivní, nemůžete odměny měnit ani odstraňovat.
Odstranění odměny za předběžnou registraci

Odměnu za předběžnou registraci nemůžete měnit, když máte aktivní kampaň na předběžnou registraci. Můžete ji ale změnit, pokud kampaň dosud nezačala, nebo pokud kampaň na předběžnou registraci není aktivní v žádné zemi či oblasti. Odměnu za předběžnou registraci odstraníte takto:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci nebo hru, u které chcete vypnout odměnu za předběžnou registraci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Testování > Předběžná registrace.
 4. Vyberte kartu Odměny.
 5. Vyberte Neposkytnout uživatelům odměnu za předběžnou registraci.
 6. Vyberte Uložit a poté svůj úmysl vypnout odměnu za předběžnou registraci potvrďte pomocí možnosti Odstranit.
  • Připomenutí: Uživatelé tuto odměnu u záznamu v obchodu neuvidí. Pokud je kampaň předběžné registrace už aktivní, novou odměnu vytvořit nelze.
Otestování poskytování odměny za předběžnou registraci před spuštěním aplikace

Vzhledem k tomu, že se odměny za předběžnou registraci podobají promoakcím, můžete je otestovat stejným způsobem. Pokud chcete otestovat poskytování odměny za předběžnou registraci, ve službě Play Console vygenerujte a uplatněte propagační kód pro produkt v aplikaci, který používáte jako odměnu.

Krok 5: Zahájení předběžné registrace

Až určíte podporovaná zařízení, vyberete země, pro které bude kampaň určena, a rozhodnete se, zda chcete nabízet odměnu za předběžnou registraci, jste připraveni zahájit předběžnou registraci.

Když předběžnou registraci zapnete, nezapomeňte kampaň propagovat ve všech svých propagačních kanálech pomocí adresy URL záznamu předběžné registrace aplikace nebo hry. Mezi obvyklé kanály patří použití přímých odkazů na webech třetích stran, sociálních médiích, zpravodajských článcích nebo e-mailových zpravodajích.

Zahájení kampaně předběžné registrace

Kampaň předběžné registrace zahájíte takto:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci nebo hru, ve které chcete zahájit předběžnou registraci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Testování > Předběžná registrace.
 4. Vyberte Spustit předběžnou registraci.

Pokud kampaň předběžné registrace spouštíte poprvé, sekce Souhrnné údaje o kanálu na stránce Předběžná registrace (která byla dříve prázdná) se vyplní údaji o vydání předběžné registrace.

Správa předběžné registrace

Spuštěnou kampaň předběžné registrace můžete ovládat pomocí různých užitečných akcí správy. Můžete si prohlédnout statistiky, podívat se, kolik času v různých zemích či oblastech zbývá, a spouštět testy. To vše se může hodit při přípravě vydání aplikace nebo hry.

Zobrazení klíčových metrik výkonu předběžné registrace

Pokud chcete během trvání kampaně předběžné registrace i po jejím ukončení zobrazit hlavní metriky výkonnosti, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci nebo hru, kterou jste zpřístupnili k předběžné registraci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Statistiky.
 4. Nakonfigurujte přehled pomocí dvou dostupných metrik pro předběžnou registraci:
  • Uživatelé s předběžnou registrací: Počet uživatelů, kteří si aplikaci předběžně zaregistrovali.
  • Konverze: Počet předem zaregistrovaných uživatelů, kteří aplikaci nainstalovali do 14 dnů od chvíle, kdy pro ně byla dostupná. Toto číslo zahrnuje předběžně zaregistrované uživatele, kteří si aplikaci nainstalovali prostřednictvím předběžného přístupu a dalších metod testování před vydáním.
 5. Až vyberete metriky, které chcete zobrazit, přehled uložte.

U předběžné registrace můžete zobrazit také souhrnnou statistiku. Stačí vybrat příslušnou aplikaci a prohlédnout si podrobnosti na stránce Přehled vydání nebo v sekci Souhrnné údaje o kanálu na stránce Předběžná registrace.

Zobrazení souhrnných statistik předběžné registrace

Jakmile začnete používat předběžnou registraci, měli byste sledovat, kolik času už z kampaně uplynulo v jednotlivých zemích a oblastech, kde jste předběžnou registraci zpřístupnili. Pokud v některé zemi nevydáte aplikaci do 90 dnů, kampaň předběžné registrace bude ve všech zemích ukončena a nebude možné spustit nové kampaně předběžné registrace.

Tímto postupem můžete zobrazit souhrnnou statistiku předběžné registrace a sledovat, kolik času z kampaně v jednotlivých zemích uplynulo a stav jednotlivých zemí:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci nebo hru, kterou jste zpřístupnili k předběžné registraci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Testování > Předběžná registrace.
 4. V sekci Souhrnné údaje o kanálu vyhledejte své vydání s předběžnou registrací a zkontrolujte následující údaje:
  • Stav předběžné registrace
   • Koncept nebo Probíhá kontrola: Země/oblast byla aktivována a probíhá kontrola.
   • Aktivní: Předběžná registrace je spuštěna a aplikace musí být vydána do produkčního kanálu do určeného data (limit 90 dnů).
   • Platnost vypršela: Předběžná registrace překročila 90denní limit a aplikaci je nutné ihned vydat.
   • V produkční verzi: Předběžná registrace přešla do produkční verze, případně aplikace byla v této zemi vydána bez předběžné registrace.
   • Neaktivní: Předběžná registrace byla pozastavena (stále platí limit 90 dnů).
   • Nezahájeno: Předběžná registrace zatím nebyla zahájena.
  • Počet registrací
  • Počet podporovaných zařízení
  • Počet přidaných zemí/oblastí
Vydání aplikace nebo hry z předběžné registrace

Až budete připraveni aplikaci nebo hru vydat a ukončit kampaň na předběžnou registraci, následujícím způsobem vyberte země, kde chcete aplikaci nebo hru zpřístupnit. Jakmile aplikaci nebo hru vydáte v produkční verzi, předběžně zaregistrovaní uživatelé dostanou oznámení Obchodu Play, že je aplikace či hra k dispozici ke stažení, a do podporovaných zařízení bude aplikace nebo hra nainstalována automaticky.

Pokud chcete aplikaci nebo hru publikovat z předběžné registrace, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci nebo hru, kterou chcete vydat.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Testování > Produkce.
 4. Vyberte kartu Země/oblasti.
 5. Vyberte Přidat země/oblasti.
 6. Vyberte země/oblasti, ve kterých chcete aplikaci zpřístupnit.
 7. Klikněte na Uložit.

Důležité: Pokud chcete aplikaci zpřístupnit na Google Play ve vybraných zemích, musíte aplikaci nebo hru publikovat v produkčním kanálu.

Testování během předběžné registrace

Předběžnou registraci můžete využívat současně s ostatními funkcemi služby Play Console před vydáním, včetně testů před vydáním. Níže uvádíme několik důležitých informací o současném používání předběžné registrace a spouštění testů:

 • Kampaň předběžné registrace můžete spustit v zemích, které vyberete, a zároveň v jiných zemích spustit testy před vydáním.
 • Pokud v zemi, kde chcete aplikaci nebo hru zpřístupnit k předběžné registraci, máte spuštěno otevřené nebo uzavřené testování, můžete na předběžnou registraci i přesto přejít. Když v příslušné zemi přejdete na předběžnou registraci, zvažte následující možnosti:
  • Uživatelé, kteří jsou již do testování zapojeni, budou nadále dostávat aktualizace příslušného testovacího kanálu. Ostatním uživatelům se v záznamu v obchodě bude namísto tlačítka Instalovat zobrazovat tlačítko Předběžně zaregistrovat.
  • Poznámka: Pokud předběžnou registraci zapnete v zemi, kde jste měli spuštěno otevřené testování, uživatelé v příslušné zemi se už nebudou moci do testování přihlásit prostřednictvím záznamu v obchodu, ale nadále se do něj budou moci zapojit pomocí adresy URL přihlášení dostupné ve službě Play Console.
   • Pokud chcete získat adresu URL k přihlášení do testu, přihlaste se do Play Console, přejděte do sekce Vydání > Test > Uzavřené testování nebo Otevřené testování a vyberte kartu Testeři.
   • Adresa URL pro přihlášení do testování bude mít tento formát: https://play.google.com/apps/testing/název balíčku aplikace nebo hry
   • Příklad: Pokud máte balíček aplikace s názvem vaše.nová.aplikace, adresa URL přihlášení do testování bude vypadat takto: https://play.google.com/apps/testing/vaše.nová.aplikace
  • Uživatelé, kteří se do testování již zapojili, se budou moci předběžně zaregistrovat až poté, co se odhlásí z programu testování a aplikaci odinstalují.
  • Pokud jste v nějaké zemi už zapnuli předběžnou registraci a později jste se rozhodli spustit otevřené nebo uzavřené testování, měli byste vědět, že když na příslušném trhu spustíte testování, všichni způsobilí uživatelé zaregistrovaní do testování dostanou oznámení předběžné registrace s výzvou k instalaci. Až aplikaci nebo hru vydáte v produkční verzi, další oznámení už nedostanou. V případě uzavřených testů oznámení obdrží uživatelé, které jste pozvali a kteří se zaregistrovali.

Související obsah

 • Další informace o maximalizaci počtu výsledků před vydáním pomocí předběžné registrace najdete v kurzu Play Academy.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka