Betalningar

 

 1. Utvecklare som tar betalt för appnedladdningar från Google Play måste använda Google Plays faktureringssystem som betalningsmetod för dessa transaktioner.
 2. Appar som distribueras via Play och kräver eller accepterar betalning för åtkomst till funktioner eller tjänster i appen, inklusive appfunktioner, digitalt innehåll eller varor (sammantaget ”köp i appen”) måste använda Google Plays faktureringssystem för dessa transaktioner såvida inte avsnitt 3 eller avsnitt 8 gäller.

  Exempel på funktioner eller tjänster i appar som kräver användning av Google Plays faktureringssystem inbegriper men är inte begränsat till köp i appen av

  • objekt (till exempel virtuella valutor, extraliv, ytterligare speltid, tilläggsobjekt, figurer och avatarer)
  • prenumerationstjänster (till exempel prenumerationer på innehåll i tränings-, spel-, dejting-, utbildnings-, musik- och videotjänster samt uppgraderingar av tjänster)
  • funktioner eller innehåll (till exempel den annonsfria versionen av en app eller nya funktioner som inte finns i gratisversionen)
  • molnprogramvara och molntjänster (datalagringstjänster, produktivitetsprogramvara för företag och programvara för ekonomihantering).
 3. Google Plays faktureringssystem får inte användas i följande fall: 
  1. Betalningen avser huvudsakligen något av följande:
   • Köp eller uthyrning av fysiska varor (till exempel matvaror, kläder, husgeråd och elektronik).
   • Köp av fysiska tjänster (till exempel transporttjänster, städtjänster, flygbiljetter, gymmedlemskap, hemkörning av mat, biljetter till liveevenemang).
   • Inbetalningar på en kreditkorts- eller hushållsräkning (t.ex. för tv- och telefontjänster).
  2. Betalningar inbegriper betalningar mellan privatpersoner, onlineauktioner och donationer som undantas från skatt.
  3. Betalningen avser innehåll eller tjänster som förmedlar hasardspel enligt beskrivningen i avsnittet Appar med hasardspel i policyn för hasardspel, spel och tävlingar om riktiga pengar.
  4. Betalningen avser en produktkategori som inte accepteras i enlighet med Googlesinnehållspolicy för betalningscenter.
   Obs! På vissa marknader erbjuder vi Google Pay för appar som säljer fysiska varor och/eller tjänster. Besök vår utvecklarsida för Google Pay om du vill veta mer.
 4. Appar får inte leda användarna till en annan betalningsmetod än Google Plays faktureringssystem, med undantag för de villkor som beskrivs i avsnitt 3 och avsnitt 8. Detta förbud omfattar, men begränsas inte till, att leda användare till andra betalningsmetoder via
  • en apps information på Google Play
  • kampanjer i appar gällande köpbart innehåll 
  • WebViews, knappar, länkar, meddelanden, annonser eller andra uppmaningar i appen
  • flöden i användargränssnittet i appen, inklusive flöden för att skapa konton eller registreringar, som hänvisar användare från en app till en annan betalningsmetod än Google Plays faktureringssystem i dessa flöden. 
 5. Virtuella valutor i appar får bara användas i den app eller det spel valutan köptes för.

 6. Utvecklare måste tydligt och korrekt informera användarna om villkoren och priserna för deras appar eller funktioner i appar eller prenumerationer som de säljer. Priser i appar måste stämma överens med priserna som visas i faktureringsgränssnittet för Play. Om produktbeskrivningen på Google Play hänvisar till funktioner i appen som är avgiftsbelagda eller medför ytterligare avgifter måste det klart framgå i appinformationen att användarna måste betala för att använda dessa funktioner.

 7. I appar och spel som innehåller funktioner för att få slumpmässigt utvalda virtuella objekt vid köp, inbegripet men inte begränsat till ”lootboxes”, måste oddsen för att få sådana objekt tydligt meddelas före och tidsmässigt nära köpet.

 8. Om villkoren som beskrivs i avsnitt 3 inte är tillämpliga gäller följande: utvecklare av appar som distribueras via Play för telefoner och surfplattor och som kräver eller accepterar betalning för åtkomst till köp i appen från användare i Sydkorea får erbjuda användarna ett faktureringssystem för köp i appar utöver Google Plays faktureringssystem för dessa transaktioner om de fyller i formuläret för registrering av ytterligare faktureringssystem och godkänner de ytterligare villkor och programkrav som finns i formuläret.

Obs! Du hittar tidsplaner och vanliga frågor om policyn i vårt hjälpcenter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false