Πληρωμές

 

 1. Οι προγραμματιστές που χρεώνουν τη χρήση εφαρμογών και τη λήψη τους από το Google Play πρέπει να χρησιμοποιούν ως τρόπο πληρωμής το σύστημα χρέωσης του Google Play.
 2. Οι εφαρμογές που διανέμονται στο Play πρέπει να χρησιμοποιούν ως τρόπο πληρωμής το σύστημα χρέωσης του Google Play, εάν απαιτούν ή δέχονται πληρωμή για πρόσβαση σε λειτουργίες ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν λειτουργικότητας εφαρμογών, ψηφιακού περιεχομένου ή αγαθών.

  1. Στα παραδείγματα λειτουργιών ή υπηρεσιών εφαρμογής που απαιτούν τη χρήση του συστήματος χρέωσης του Google Play περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, αγορές εντός εφαρμογής για:
   • στοιχεία (όπως εικονικά νομίσματα, επιπλέον ζωές, πρόσθετος χρόνος παιχνιδιού, πρόσθετα στοιχεία, χαρακτήρες και avatar)
   • συνδρομητικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσίες συνδρομής για άθληση, παιχνίδια, γνωριμίες, εκπαίδευση, μουσική, βίντεο και άλλο περιεχόμενο)
   • λειτουργικότητα ή περιεχόμενο εφαρμογής (όπως μια έκδοση της εφαρμογής χωρίς διαφημίσεις ή νέες λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες στη δωρεάν έκδοση) και
   • λογισμικό και υπηρεσίες cloud (όπως υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, λογισμικό παραγωγικότητας για επιχειρήσεις και λογισμικό οικονομικής διαχείρισης).
  2. Tο σύστημα χρέωσης του Google Play δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου: 
   • η πληρωμή είναι κυρίως:

    Σημείωση: Σε ορισμένες αγορές, προσφέρουμε το Google Pay για εφαρμογές που πωλούν φυσικά αγαθά ή/και υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη Σελίδα προγραμματιστή Google Pay.

    • για την αγορά ή την ενοικίαση φυσικών αγαθών (όπως προϊόντα σουπερμάρκετ, ρούχα, οικιακά είδη, ηλεκτρονικά είδη)
    • για την αγορά φυσικών υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες μεταφορών, υπηρεσίες καθαρισμού, αεροπορικά εισιτήρια, συνδρομές σε γυμναστήρια, παράδοση φαγητού, εισιτήρια για ζωντανές εκδηλώσεις) ή
    • εμβάσματα για λογαριασμούς πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (όπως συνδρομητικές υπηρεσίες καλωδιακής και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες)
   • οι πληρωμές περιλαμβάνουν πληρωμές ομοτίμων, δημοπρασίες στο διαδίκτυο και δωρεές που υπόκεινται σε φοροαπαλλαγή
   • η πληρωμή αφορά περιεχόμενο ή υπηρεσίες που διευκολύνουν τον τζόγο στο διαδίκτυο, όπως περιγράφεται στην ενότητα Εφαρμογές τζόγου της πολιτικής Τζόγος με πραγματικά χρήματα, παιχνίδια και διαγωνισμοί
   • η πληρωμή αφορά οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντος που θεωρείται μη αποδεκτή σύμφωνα με τις Πολιτικές περιεχομένου του Κέντρου πληρωμών της Google.
 3. Οι εφαρμογές εκτός από αυτές που περιγράφονται στο σημείο 2(b) δεν επιτρέπεται να οδηγούν τους χρήστες σε έναν τρόπο πληρωμής διαφορετικό από το σύστημα χρέωσης του Google Play.  Αυτή η απαγόρευση περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την καθοδήγηση χρηστών σε άλλους τρόπους πληρωμής μέσω:

  • Μιας καταχώρισης εφαρμογής στο Google Play
  • Προωθήσεων εντός εφαρμογής που σχετίζονται με περιεχόμενο με δυνατότητα αγοράς 
  • Προβολών στον ιστό, κουμπιών, συνδέσμων, μηνυμάτων, διαφημίσεων ή άλλων παροτρύνσεων για δράση εντός εφαρμογής και
  • Ροών διεπαφής χρήστη εντός εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ροών δημιουργίας λογαριασμών ή εγγραφής, που οδηγούν τους χρήστες από μια εφαρμογή σε κάποιον τρόπο πληρωμής διαφορετικό από το σύστημα χρέωσης του Google Play ως μέρος αυτών των ροών. 
 4. Τα εικονικά νομίσματα εντός εφαρμογής πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην εφαρμογή ή στο παιχνίδι για το οποίο αγοράστηκαν.

 5. Οι προγραμματιστές πρέπει να ενημερώνουν με σαφήνεια και ακρίβεια τους χρήστες σχετικά με τους όρους και την τιμολόγηση της εφαρμογής τους ή τυχόν λειτουργίες εντός εφαρμογής ή συνδρομές που προσφέρονται για αγορά. Η τιμολόγηση εντός εφαρμογής πρέπει να συμφωνεί με την τιμή που εμφανίζεται στη διεπαφή χρέωσης Play του χρήστη. Εάν η περιγραφή του προϊόντος σας στο Google Play αναφέρεται σε λειτουργίες εντός εφαρμογής για τις οποίες μπορεί να απαιτείται συγκεκριμένη ή επιπλέον χρέωση, η καταχώριση της εφαρμογής σας πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια στους χρήστες ότι απαιτείται πληρωμή για την πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.

 6. Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια που προσφέρουν μηχανισμούς για τη λήψη τυχαίων εικονικών στοιχείων από μια αγορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των loot box, θα πρέπει να αποκαλύπτουν με σαφήνεια τις πιθανότητες λήψης αυτών των στοιχείων πριν από την αγορά, εγκαίρως και κοντά σε αυτή.

Σημείωση: Για να δείτε τα χρονολόγια και τις συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας