Thiết lập thử nghiệm công khai, khép kín hoặc nội bộ

Bằng cách sử dụng Play Console, bạn có thể tiến hành thử nghiệm beta cho ứng dụng với các nhóm cụ thể hoặc mở rộng thử nghiệm cho người dùng Google Play.

Việc thử nghiệm ứng dụng sẽ giúp bạn khắc phục tác động của các sự cố kỹ thuật hoặc các vấn đề liên quan đến trải nghiệm người dùng, đồng thời giảm thiểu tác động của những sự cố và vấn đề này tới người dùng. Nhờ đó, bạn có thể phát hành phiên bản tốt nhất của ứng dụng trên Google Play.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Yêu cầu về email: Người dùng cần có một Tài khoản Google (@gmail.com) hoặc một tài khoản Google Workspace để tham gia thử nghiệm.
 • Thay đổi liên quan đến hoạt động kiếm tiền: Nếu bạn thay đổi giá của ứng dụng, thì việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến phiên bản hiện tại và phiên bản phát hành sau này của ứng dụng trên tất cả các kênh.
 • Thay đổi quốc gia được hỗ trợ: Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với những quốc gia và khu vực nơi bạn đang phân phối ứng dụng, thì những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến phiên bản hiện tại và phiên bản phát hành sau này của ứng dụng trên tất cả các kênh.
  • Lưu ý: Có một số trường hợp ngoại lệ đối với hoạt động kiếm tiền và đối với quốc gia được hỗ trợ cho các thử nghiệm nội bộ. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập phần thiết lập thử nghiệm nội bộ.
 • Phát hành:
  • Bạn phải thử nghiệm ứng dụng trước khi phát hành bản chính thức.
  • Sau lần đầu tiên bạn phát hành thử nghiệm mở, kín hoặc nội bộ, có thể mất vài giờ để người thử nghiệm truy cập được vào đường liên kết thử nghiệm. Nếu bạn phát hành nội dung thay đổi bổ sung thì có thể sau vài giờ người thử nghiệm mới thấy những nội dung thay đổi đó.
 • Thêm tổ chức vào một thử nghiệm:
  • Để thêm những người thử nghiệm được liên kết với một tổ chức sử dụng Managed Google Play, hãy truy cập vào thẻ Managed Google Play trên trang Cài đặt nâng cao của ứng dụng (Thiết lập > Cài đặt nâng cao) rồi đánh dấu vào hộp bên cạnh tuỳ chọn "Bật".
  • Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng riêng tư, bạn cũng cần thêm tổ chức liên kết với thử nghiệm vào danh sách được nhắm mục tiêu.
 • Bài đánh giá: Phản hồi của người dùng tham gia thử nghiệm sẽ không ảnh hưởng đến điểm xếp hạng công khai của ứng dụng.
 • Ứng dụng phải trả phí: Nếu bạn đang thử nghiệm một ứng dụng phải trả phí bằng một thử nghiệm mở hoặc kín, thì người thử nghiệm vẫn cần phải mua ứng dụng của bạn. Nếu bạn đang thử nghiệm một ứng dụng có tính phí thông qua kênh thử nghiệm nội bộ, thì người thử nghiệm có thể cài đặt miễn phí ứng dụng đó.

Sự khác biệt giữa thử nghiệm nội bộ, thử nghiệm khép kín và thử nghiệm công khai?

Bạn có thể tạo bản phát hành trên 3 kênh thử nghiệm trước khi chính thức phát hành ứng dụng. Từng giai đoạn thử nghiệm sẽ giúp bạn thu thập thông tin phản hồi cần thiết để cải thiện ứng dụng trong quá trình phát triển ứng dụng ấy.

Thử nghiệm nội bộ: Tạo bản phát hành thử nghiệm nội bộ để nhanh chóng phân phối ứng dụng cho tối đa 100 người thử nghiệm và kiểm tra khả năng đảm bảo chất lượng ban đầu. Bạn nên chạy thử nghiệm nội bộ trước khi phát hành ứng dụng lên các kênh thử nghiệm kín hoặc mở. Nếu cần, bạn có thể chạy thử nghiệm nội bộ cùng lúc với thử nghiệm khép kín và thử nghiệm công khai cho nhiều phiên bản của ứng dụng.

Thử nghiệm kín: Tạo bản phát hành thử nghiệm kín để thử nghiệm các phiên bản trước phát hành của ứng dụng trên một nhóm nhiều người thử nghiệm hơn để thu thập thêm phản hồi có chủ đích. Sau khi thử nghiệm với một nhóm ít người hơn gồm những đồng nghiệp hoặc người dùng đáng tin cậy, bạn có thể mở rộng phạm vi thử nghiệm và chuyển sang bản phát hành mở. Trên trang Thử nghiệm khép kín, bạn sẽ nhìn thấy một kênh thử nghiệm khép kín cho thử nghiệm khép kín ban đầu. Nếu cần, bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho kênh thử nghiệm khép kín bổ sung.

Nếu bạn chạy thử nghiệm cho một ứng dụng do bạn phát hành trước đây, thì chỉ những người dùng trong nhóm thử nghiệm mới nhận được bản cập nhật cho phiên bản đã thử nghiệm đó.

Thử nghiệm mở: Tạo một bản phát hành mở để chạy thử nghiệm trên một nhóm nhiều người dùng và đăng phiên bản thử nghiệm của ứng dụng lên Google Play. Nếu bạn chạy một thử nghiệm công khai, thì tất cả người dùng trên Google Play đều có thể tham gia chương trình thử nghiệm và gửi phản hồi riêng cho bạn. Trước khi chọn tuỳ chọn này, hãy đảm bảo ứng dụng và trang thông tin của bạn đã sẵn sàng hiển thị trên Google Play.

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Mẹo

Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Bạn nên bắt đầu bằng việc chạy một bản thử nghiệm nội bộ rồi mở rộng sang một nhóm nhỏ những người thử nghiệm kín.

Tại sao tôi nên chạy thử nghiệm nội bộ?

Khi tạo thử nghiệm nội bộ, bạn có thể phát hành ngay ứng dụng của mình cho người thử nghiệm nội bộ. Việc phát hành này có thể giúp bạn xác định những vấn đề xảy ra với ứng dụng và nhận được phản hồi sớm hơn trong quá trình phát triển ứng dụng của mình. Thử nghiệm nội bộ là một thử nghiệm:

 • Nhanh chóng: Kênh thử nghiệm nội bộ giúp bạn phân phối ứng dụng nhanh hơn nhiều so với kênh thử nghiệm khép kín hoặc công khai. Khi bạn phát hành một tệp Android App Bundle mới lên kênh thử nghiệm nội bộ, tệp này sẽ được chuyển tới người thử nghiệm trong vòng vài phút.
  • Lưu ý: Trong lần đầu tiên phát hành, ứng dụng sẽ được phân phối ngay tới người thử nghiệm nội bộ. Tuy nhiên, tên và thông tin tại trang thông tin trên Cửa hàng Play chỉ xuất hiện tạm thời trong tối đa 48 giờ.
 • Linh hoạt: Bạn có thể điều chỉnh thử nghiệm nội bộ để hỗ trợ nhiều giai đoạn thử nghiệm, chẳng hạn như kiểm tra theo quy trình đảm bảo chất lượng hay gỡ lỗi sau khi phát hành.
 • An toàn: Bằng việc sử dụng kênh thử nghiệm nội bộ, bạn có thể phân phối ứng dụng được thử nghiệm cho người dùng một cách an toàn thông qua Cửa hàng Play.
Tôi có thể chạy cùng lúc nhiều thử nghiệm trên cùng một ứng dụng được không?

Nếu bạn muốn chạy nhiều thử nghiệm trên cùng một ứng dụng, hãy lưu ý những điều sau:

 • Bạn luôn có thể chạy nhiều thử nghiệm khép kín và một thử nghiệm công khai.
 • Nếu người dùng chọn tham gia thử nghiệm nội bộ cho ứng dụng thì họ sẽ không còn đủ điều kiện tham gia thử nghiệm khép kín hoặc thử nghiệm công khai nữa. Để lấy lại quyền truy cập thử nghiệm công khai hoặc thử nghiệm khép kín, người dùng phải chọn không tham gia thử nghiệm nội bộ rồi chọn tham gia lại thử nghiệm công khai hoặc thử nghiệm khép kín này.

Bước 1: Thiết lập chi tiết thử nghiệm

Chọn phương pháp thử nghiệm

Thử nghiệm nội bộ: quản lý tối đa 100 người thử nghiệm

Bạn có thể tạo một danh sách những người thử nghiệm nội bộ theo địa chỉ email. Một thử nghiệm nội bộ có thể có tới 100 người thử nghiệm cho mỗi ứng dụng.

Khi thiết lập thử nghiệm nội bộ, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Quốc gia nơi phân phối: Bạn có thể thêm người dùng ở bất cứ đâu vào thử nghiệm nội bộ của mình. Nếu người thử nghiệm nội bộ ở tại một quốc gia không có bản phát hành chính thức hoặc phiên bản thử nghiệm kín/mở của ứng dụng, thì người dùng vẫn sẽ nhận được quyền truy cập thử nghiệm nội bộ của bạn.
 • Thanh toán: Đối với ứng dụng có tính phí, người thử nghiệm có thể cài đặt miễn phí phiên bản thử nghiệm nội bộ của bạn. Trừ khi được thêm vào danh sách người thử nghiệm được cấp phép, người thử nghiệm phải thanh toán cho giao dịch mua hàng trong ứng dụng.
 • Quy tắc loại trừ thiết bị: Quy tắc loại trừ thiết bị không áp dụng cho người thử nghiệm nội bộ.
 • Xem xét mức độ bảo mật và tuân thủ chính sách: Thử nghiệm nội bộ có thể không bắt buộc phải thực hiện đánh giá về bảo mật cũng như về trạng thái tuân thủ chính sách của Play như thường lệ.

Bắt đầu thử nghiệm nội bộ

Tạo một danh sách email của những người tham gia thử nghiệm

Nếu bạn đã tạo danh sách email, hãy chuyển sang phần hướng dẫn "Thêm người thử nghiệm".

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Thử nghiệm nội bộ  (Thử nghiệm > Thử nghiệm nội bộ).
 2. Chọn thẻ Người thử nghiệm.
 3. Tại phần "Người thử nghiệm", chọn Tạo danh sách email.
 4. Nhập tên danh sách Bạn có thể sử dụng lại danh sách này cho các thử nghiệm sau này trên mọi ứng dụng.
 5. Thêm các địa chỉ email phân tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải tệp CSV lên. Nếu bạn sử dụng tệp CSV, hãy đặt mỗi địa chỉ email trên một dòng riêng và không dùng dấu phẩy. 
  • Lưu ý: Nếu bạn tải một tệp CSV lên, tệp này sẽ ghi đè lên tất cả địa chỉ email mà bạn đã thêm.
 6. Chọn Lưu thay đổi, sau đó chọn Tạo.

Thêm người thử nghiệm

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Thử nghiệm nội bộ  (Thử nghiệm > Thử nghiệm nội bộ).
 2. Chọn thẻ Người thử nghiệm.
 3. Tại bảng "Người thử nghiệm", chọn danh sách người dùng mà bạn muốn đưa vào tham gia thử nghiệm bản phát hành.
 4. Cung cấp một địa chỉ email hoặc URL nhận phải hồi để nhận phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ được hiển thị tới người dùng trên trang chọn tham gia dành cho người thử nghiệm.
 5. Sao chép liên kết có thể chia sẻ để chia sẻ bản phát hành cho người thử nghiệm.
 6. Chọn Lưu thay đổi.

Thử nghiệm những ứng dụng chưa được định cấu hình hoàn chỉnh

Bạn cũng có thể tạo một bản phát hành thử nghiệm nội bộ nếu ứng dụng của bạn chưa được định cấu hình hoàn chỉnh. Ngay khi có một gói ứng dụng hợp lệ, bạn có thể nhanh chóng phân phối gói ứng dụng đó tới một số lượng người thử nghiệm giới hạn. Nếu muốn thử nghiệm một ứng dụng chưa được định cấu hình hoàn chỉnh, bạn nên lưu ý những điều sau:

 • Trước lần đầu tiên ứng dụng được xem xét, người dùng sẽ thấy tên tạm thời của ứng dụng trên Google Play. Bạn có thể xem tên tạm thời của ứng dụng trong phần tóm tắt trên trang Tổng quan của ứng dụng.
 • Ngay khi bạn tải cấu phần phần mềm lên, tên gói cho ứng dụng đó sẽ thành tên cố định và không thay đổi được.
Thử nghiệm khép kín: quản lý người thử nghiệm theo địa chỉ email hoặc qua Google Groups

Trong mỗi thử nghiệm khép kín, bạn có thể tạo một danh sách người thử nghiệm theo địa chỉ email. Bạn có thể tạo tổng cộng 200 danh sách, trong đó mỗi danh sách có tối đa 2.000 người dùng. Bạn có thể tạo tối đa 50 danh sách cho mỗi kênh.

Nhập thông tin bắt buộc để chuẩn bị cho bản phát hành thử nghiệm nội bộ, lưu thay đổi và chọn Xem lại bản phát hành.

Bắt đầu thử nghiệm khép kín

Tạo một danh sách email của những người tham gia thử nghiệm

Nếu bạn đã tạo danh sách người thử nghiệm, hãy chuyển sang phần hướng dẫn "Thêm người thử nghiệm".

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín).
 2. Chọn Quản lý kênh
 3. Chọn thẻ Người thử nghiệm.
 4. Tại phần "Người thử nghiệm", chọn Tạo danh sách email.
 5. Nhập tên danh sách Bạn có thể sử dụng lại danh sách này cho các thử nghiệm sau này trên mọi ứng dụng.
 6. Thêm các địa chỉ email phân tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải tệp CSV lên. Nếu bạn sử dụng tệp CSV, hãy đặt mỗi địa chỉ email trên một dòng riêng và không dùng dấu phẩy.
  • Lưu ý: Nếu bạn tải một tệp CSV lên, tệp này sẽ ghi đè lên tất cả địa chỉ email mà bạn đã thêm.
 7. Chọn Lưu thay đổi, sau đó chọn Tạo.

Thêm người thử nghiệm

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín).
 2. Chọn Quản lý kênh.
 3. Chọn thẻ Người thử nghiệm.
 4. Trong phần “Người thử nghiệm”, bạn có thể thêm người thử nghiệm qua email hoặc Google Groups:
  • Email: Email được chọn tự động. Nếu sử dụng email, bạn chỉ cần chọn danh sách người dùng mà bạn muốn đưa vào tham gia thử nghiệm bản phát hành. 
  • Google Groups: Chọn Google Groups và nhập địa chỉ email Google Group có định dạng: yourgroupname@googlegroups.com. Chỉ những người dùng là thành viên trong nhóm Google Groups mà bạn nhập mới có thể tham gia thử nghiệm.
 5. Cung cấp một địa chỉ email hoặc URL nhận phải hồi để nhận phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ được hiển thị tới người dùng trên trang chọn tham gia dành cho người thử nghiệm.

 6. Sao chép liên kết có thể chia sẻ để chia sẻ bản phát hành cho người thử nghiệm.

 7. Chọn Lưu thay đổi.
Thử nghiệm khép kín: quản lý những người thử nghiệm theo tổ chức

Với thử nghiệm khép kín, bạn có thể chọn tổ chức nào có thể truy cập vào kênh của mình. Quản trị viên của những tổ chức này có thể chỉ định người dùng tham gia thử nghiệm bản phát hành của bạn.

Bạn chỉ nên thêm người thử nghiệm thông qua Play Console HOẶC trang cài đặt ứng dụng Android trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Nếu một người dùng được chọn tham gia thử nghiệm qua cả Play Console và Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, thì họ sẽ nhận được phiên bản cao nhất trong số tất cả các phiên bản ứng dụng có sẵn.

Cách thêm người thử nghiệm:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín).
 2. Chọn Quản lý kênh.
 3. Chọn thẻ Người thử nghiệm.
 4. Trong phần “Quản lý tổ chức”, hãy chọn Thêm tổ chức.
 5. Nhập mã nhận dạng và tên của tổ chức có thể truy cập vào kênh của bạn.
 6. Chọn Thêm.
 7. Chọn Lưu thay đổi.
Thử nghiệm công khai: đưa ứng dụng thử nghiệm lên Google Play

Nếu bạn thiết lập một thử nghiệm mở thì người dùng có thể tìm được ứng dụng thử nghiệm đó trên Google Play. Hãy đảm bảo ứng dụng đã sẵn sàng hiển thị trên Google Play trước khi bạn chọn tuỳ chọn này.

 • Đối với những ứng dụng cấp quyền truy cập sớm (ứng dụng mới chưa phát hành chính thức): Người dùng có thể tìm thấy thử nghiệm mở thông qua tính năng tìm kiếm trên Google Play. Sau khi tìm thấy trang thông tin của bạn, người dùng có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng.
 • Đối với những ứng dụng đang có phiên bản chính thức trên Google Play: Người dùng có thể chọn tham gia thử nghiệm công khai trên trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play.

Bạn cũng có thể chia sẻ một đường liên kết URL trên trang web hoặc email. Mọi người dùng có liên kết này đều có thể truy cập vào thử nghiệm mở.

Bắt đầu thử nghiệm công khai

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Thử nghiệm công khai (Thử nghiệm > Thử nghiệm công khai).
 2. Chọn thẻ Người thử nghiệm.
 3. Mở rộng phần "Quản lý người thử nghiệm". Nếu phần "Quản lý người thử nghiệm" chưa có thông tin, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải một gói ứng dụng lên.
 4. Chọn số lượng người thử nghiệm có thể sử dụng ứng dụng:
  • Không giới hạn số lượng: Tùy chọn này được chọn theo mặc định.
  • Giới hạn số lượng: Bạn có thể giới hạn số lượng cụ thể (ít nhất phải là 1.000).
 5. Cung cấp một địa chỉ email hoặc URL nhận phải hồi để nhận phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ được hiển thị tới người dùng trên trang chọn tham gia dành cho người thử nghiệm.
 6. Sao chép liên kết có thể chia sẻ để chia sẻ bản phát hành cho người thử nghiệm.
 7. Chọn Lưu thay đổi.
Tạo các kênh thử nghiệm kín bổ sung dành cho các nhóm phát triển của bạn

Trong một số trường hợp, có thể bạn sẽ cần phiên bản thử nghiệm kín bổ sung. Ví dụ: bạn có thể có nhiều nhóm phát triển cần phải xử lý các lỗi khác nhau cho nhiều tính năng. Nếu mỗi nhóm đều tạo kênh thử nghiệm riêng thì các nhóm có thể xử lý nhiều tính năng cùng lúc.

Bằng cách sử dụng các kênh thử nghiệm bổ sung, bạn có thể tạo danh sách người thử nghiệm theo địa chỉ email hoặc quản lý người thử nghiệm bằng Google Groups. Những nhóm này không bị giới hạn quy mô.

Tạo một kênh thử nghiệm bổ sung

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín).
 2. Ở gần phía trên cùng bên phải của trang, hãy chọn Tạo.
 3. Nhập tên kênh thử nghiệm. Tên này được dùng làm tên kênh thử nghiệm trong Play Console và API Nhà phát triển Google Play.
 4. Chọn Tạo kênh.
 5. Chọn thẻ Người thử nghiệm.
 6. Trong phần “Người thử nghiệm”, bạn có thể thêm người thử nghiệm qua email hoặc Google Groups:
  • Email: Email được chọn tự động. Nếu sử dụng email, bạn chỉ cần chọn danh sách người dùng mà bạn muốn đưa vào tham gia thử nghiệm bản phát hành. 
  • Google Groups: Chọn Google Groups và nhập địa chỉ email Google Group có định dạng: yourgroupname@googlegroups.com. Chỉ những người dùng là thành viên của nhóm Google Groups mà bạn nhập mới có thể tham gia thử nghiệm.
 7. Cung cấp một địa chỉ email hoặc URL nhận phải hồi để nhận phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ được hiển thị tới người dùng trên trang chọn tham gia dành cho người thử nghiệm.
 8. Sao chép liên kết có thể chia sẻ để chia sẻ bản phát hành cho người thử nghiệm.
 9. Chọn Lưu.

Các mẹo và hỗ trợ thử nghiệm

Khi bạn tạo kênh thử nghiệm khép kín bổ sung, các tính năng sau không được hỗ trợ:

Quản lý người thử nghiệm cho dịch vụ trò chơi của Google Play

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play, các nhóm người thử nghiệm sẽ được tự động chia sẻ giữa ứng dụng của bạn với Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Người thử nghiệm có thể thử những nội dung thay đổi mà bạn đã lưu trong dự án trò chơi, chẳng hạn như thành tích và bảng xếp hạng, trước khi bạn phát hành những thay đổi này đến người dùng thực sự. Bạn có thể quản lý từng người thử nghiệm theo địa chỉ email của họ hoặc dùng lại chính những người thử nghiệm đó cho kênh phát hành.

Trên trang Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Người thử nghiệm, bạn có thể dùng tính năng chuyển người thử nghiệm để tự động thêm tất cả những người dùng chọn tham gia thử nghiệm cho ứng dụng của bạn.

Cách thêm từng người thử nghiệm vào dịch vụ trò chơi của Google Play theo cách thủ công:

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Người thử nghiệm Dịch vụ trò chơi của Play (Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Người thử nghiệm).
 2. Trên trình đơn bên trái, chọn Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Người thử nghiệm.
 3. Nhập các địa chỉ email bạn muốn thêm. Địa chỉ email phải là Tài khoản Google hợp lệ mà bạn dùng để đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play.
 4. Chọn Thêm.

Sau khi chọn tham gia vào nhóm thử nghiệm, người dùng có thể đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play, thu thập thành tích chưa chính thức hoặc đã phát hành và đăng lên bảng xếp hạng chưa chính thức hoặc đã phát hành.

Bước 2: Tạo bản phát hành

Sau khi thiết lập thông tin chi tiết cho chương trình thử nghiệm ứng dụng, bạn có thể chuẩn bị và ra mắt một bản phát hành.

Để biết thông tin chi tiết về cách quản lý các quốc gia nơi bạn cung cấp kênh thử nghiệm khép kín và kênh thử nghiệm công khai của ứng dụng, hãy xem bài viết phân phối bản phát hành ứng dụng cho những quốc gia cụ thể.

Bước 3: Chia sẻ ứng dụng với người thử nghiệm

Nếu bạn đang chạy một thử nghiệm kín hoặc mở, người thử nghiệm có thể sử dụng thiết bị của họ để tìm ứng dụng thử nghiệm của bạn trên Google Play. Nếu thử nghiệm của bạn là thử nghiệm kín, thì chỉ những người thử nghiệm trong danh sách hoặc nhóm của bạn mới thấy ứng dụng thử nghiệm. 

Nếu bạn đang chạy thử nghiệm nội bộ hoặc thử nghiệm kín trước khi phát hành ứng dụng thông qua thử nghiệm mở hoặc ra mắt bản phát hành chính thức, thì người thử nghiệm sẽ không thể tìm được ứng dụng thử nghiệm của bạn trên Google Play. Bạn cần chia sẻ URL Cửa hàng Play của ứng dụng với người thử nghiệm để họ có thể tải ứng dụng xuống.

Nếu vì lý do nào đó mà người thử nghiệm không thể tìm thấy ứng dụng trên Google Play, thì bạn cũng có thể dùng tuỳ chọn chia sẻ đường liên kết chọn tham gia cho những người thử nghiệm này. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng đường liên kết chọn tham gia:

 • Đường liên kết chọn tham gia chỉ hiển thị khi ứng dụng ở trạng thái "Đã phát hành". Các ứng dụng có trạng thái "Bản nháp" hoặc "Đang chờ phát hành" sẽ không hiển thị đường liên kết chọn tham gia.
 • Sau khi nhấp vào đường liên kết chọn tham gia, người thử nghiệm sẽ thấy lời giải thích về ý nghĩa của việc trở thành người thử nghiệm và một đường liên kết để chọn tham gia. Mỗi người thử nghiệm phải chọn tham gia bằng cách sử dụng đường liên kết này.
 • Nếu bạn đang chạy thử nghiệm khép kín trên một nhóm Google Group, thì người dùng phải tham gia nhóm trước khi chọn tham gia thử nghiệm.

Bước 4: Nhận phản hồi

Sau khi cài đặt ứng dụng của bạn, người thử nghiệm sẽ tự động được cập nhật để sử dụng phiên bản thử nghiệm trong vòng vài phút.

Người thử nghiệm không thể viết bài đánh giá công khai trên Google Play cho phiên bản thử nghiệm của ứng dụng, do đó, bạn nên cung cấp cho người dùng một kênh phản hồi hoặc đưa ra cách thức để người dùng gửi phản hồi cho bạn (qua email, trang web hoặc tin nhắn trên diễn đàn).

Nếu bạn đang chạy một thử nghiệm kín hoặc mở, người thử nghiệm cũng có thể gửi cho bạn phản hồi riêng tư qua Google Play.

Bước 5: Kết thúc thử nghiệm

Để xóa người dùng khỏi thử nghiệm của ứng dụng, hãy làm như sau: 

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang thử nghiệm của thử nghiệm mà bạn muốn kết thúc:
 2. Tìm thử nghiệm bạn muốn kết thúc và chọn Quản lý kênh.
  • Lưu ý: Tuỳ thuộc vào loại thử nghiệm mà bạn muốn kết thúc và số lượng thử nghiệm mà bạn đang chạy, bạn có thể không cần thực hiện bước này.
 3. Ở gần phía trên cùng bên phải của trang, hãy chọn Tạm dừng kênh thử nghiệm.
 4. Sau khi kết thúc thử nghiệm, người thử nghiệm sẽ không nhận được bản cập nhật nhưng ứng dụng vẫn được cài đặt trên thiết bị của họ.

Mã phiên bản và trạng thái của kênh thử nghiệm

Yêu cầu đối với mã phiên bản

Người dùng sẽ nhận được phiên bản ứng dụng: 

 • có mã phiên bản cao nhất và tương thích với thiết bị của họ, và
 • đã được phát hành theo kênh mà người dùng đủ điều kiện để nhận.

Tất cả người dùng luôn đủ điều kiện để nhận phiên bản chính thức. Nếu một gói ứng dụng chính thức có mã phiên bản cao hơn phiên bản thử nghiệm mà người dùng chọn tham gia, thì người dùng sẽ nhận được bản phát hành chính thức.

Người dùng đủ điều kiện nhận nhiều phiên bản sẽ nhận được bản phát hành có mã phiên bản cao nhất phát hành trên những kênh đó.

Để đủ điều kiện nhận phiên bản thử nghiệm, người dùng phải:

 • Có trong cấu hình phiên bản được quản lý và
 • Chọn tham gia chương trình thử nghiệm tương ứng

Ví dụ: tất cả người dùng đã chọn tham gia vào chương trình thử nghiệm đều đủ điều kiện nhận phiên bản thử nghiệm mở. Người dùng chọn tham gia chương trình thử nghiệm nội bộ sẽ không đủ điều kiện tham gia kênh thử nghiệm khép kín và công khai, ngay cả khi họ được đưa vào cấu hình người thử nghiệm được quản lý. Những người dùng này sẽ không nhận được bản phát hành có mã phiên bản cao hơn trên những kênh đó.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tìm hiểu về cách tạo phiên bản cho ứng dụng.

Trạng thái của kênh thử nghiệm

Khi ra mắt bản phát hành, có thể bạn sẽ thấy thông báo xác thực về thời điểm người dùng thuộc một kênh cụ thể nhận được bản phát hành ứng dụng qua một kênh khác – trạng thái này còn được gọi là trạng thái dự phòng của kênh.  

Điều khoản và trạng thái dự phòng

 • Bị ẩn: Một gói ứng dụng sẽ ẩn một gói ứng dụng khác khi có cùng một phần hoặc toàn bộ cấu hình thiết bị và có mã phiên bản cao hơn.
 • Được quảng bá: Mọi gói ứng dụng đang hoạt động trên kênh đều nằm trong gói ứng dụng đang hoạt động trên kênh dự phòng (ví dụ: tất cả các gói ứng dụng đang hoạt động trên kênh thử nghiệm công khai đều sẽ ở trạng thái đang hoạt động trong kênh chính thức). Bạn có thể nhận thấy việc này khi phát hành lần đầu trên một kênh thử nghiệm rồi sau đó phát hành gói ứng dụng thử nghiệm lên một kênh ổn định hơn.
 • Bị thay thế: Tất cả gói ứng dụng đang hoạt động trên một kênh bị ẩn hoàn toàn bởi một gói ứng dụng đang hoạt động khác có mã phiên bản cao hơn trên kênh dự phòng. Không có gói ứng dụng nào trên kênh này được dùng để phân phát cho người dùng do người dùng sẽ nhận được gói ứng dụng trên kênh dự phòng. Như vậy, chương trình thử nghiệm theo kênh bị thay thế đã bị loại bỏ.
 • Bị ẩn một phần: Ít nhất một trong các gói ứng dụng đang hoạt động trên một kênh bị ẩn bởi một gói ứng dụng khác có mã phiên bản cao hơn trên kênh dự phòng. Như vậy tức là một vài người dùng trên kênh thử nghiệm công khai sẽ nhận được gói ứng dụng trên kênh thử nghiệm công khai, trong khi những người còn lại sẽ nhận được gói ứng dụng trên kênh chính thức. Rất có thể đây là lỗi khi gán mã phiên bản.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false