Thiết lập thử nghiệm công khai, khép kín hoặc nội bộ

;

Lưu ý quan trọng: Nhà phát triển có tài khoản cá nhân được tạo sau ngày 13 tháng 11 năm 2023 phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể về kiểm thử thì mới có thể cung cấp ứng dụng trên Google Play. Hãy đọc bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Bằng cách sử dụng Play Console, bạn có thể kiểm thử ứng dụng trong các nhóm cụ thể hoặc mở rộng phạm vi kiểm thử cho người dùng Google Play.

Việc kiểm thử ứng dụng tạo điều kiện để bạn khắc phục mọi vấn đề kỹ thuật hoặc vấn đề liên quan đến trải nghiệm người dùng mà không tác động quá nhiều đến người dùng. Nhờ đó, bạn có thể phát hành phiên bản tốt nhất của ứng dụng trên Google Play.

Trước khi bắt đầu

 • Yêu cầu về email: Người dùng cần có một Tài khoản Google (@gmail.com) hoặc một tài khoản Google Workspace để tham gia thử nghiệm.
 • Thay đổi liên quan đến hoạt động kiếm tiền: Nếu bạn thay đổi giá của ứng dụng, thì thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến phiên bản hiện tại và phiên bản phát hành sau này của ứng dụng trên tất cả các kênh.
 • Thay đổi quốc gia được hỗ trợ: Nếu bạn thay đổi quốc gia và khu vực nơi bạn đang phân phối ứng dụng, thì thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến phiên bản hiện tại và phiên bản phát hành sau này của ứng dụng trên tất cả các kênh.
  • Lưu ý: Có một số trường hợp ngoại lệ đối với hoạt động kiếm tiền và đối với quốc gia được hỗ trợ cho các thử nghiệm nội bộ. Để biết thông tin, hãy chuyển đến phần thiết lập quy trình kiểm thử nội bộ.
 • Phát hành:
  • Bạn phải kiểm thử ứng dụng trước khi ra mắt bản phát hành công khai.
  • Sau lần đầu tiên bạn xuất bản một thử nghiệm công khai, khép kín hoặc nội bộ, có thể mất vài giờ thì người thử nghiệm mới truy cập được đường liên kết thử nghiệm. Nếu bạn xuất bản thêm nội dung thay đổi, thì có thể phải sau vài giờ người kiểm thử mới thấy những nội dung đó.
 • Thêm tổ chức vào quy trình kiểm thử:
  • Để thêm những người kiểm thử được liên kết với một tổ chức có sử dụng Managed Google Play, hãy truy cập thẻ Managed Google Play trên trang Cài đặt nâng cao của ứng dụng (Thiết lập > Cài đặt nâng cao) rồi đánh dấu vào hộp bên cạnh lựa chọn "Bật".
  • Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng riêng tư, bạn cũng cần thêm tổ chức liên kết với thử nghiệm vào danh sách được nhắm mục tiêu.
 • Bài đánh giá: Ý kiến phản hồi của người dùng thử nghiệm sẽ không ảnh hưởng đến điểm xếp hạng công khai của ứng dụng.
 • Ứng dụng có tính phí: Nếu bạn thử nghiệm một ứng dụng có tính phí thông qua một kênh thử nghiệm công khai hoặc khép kín, thì người thử nghiệm vẫn phải mua ứng dụng này. Nếu bạn thử nghiệm một ứng dụng có tính phí thông qua một kênh thử nghiệm nội bộ, thì người thử nghiệm có thể cài đặt miễn phí ứng dụng đó.

Sự khác biệt giữa kiểm thử nội bộ, kiểm thử khép kín và kiểm thử công khai

Bạn có thể tạo bản phát hành trên 3 kênh kiểm thử trước khi ra mắt bản phát hành công khai. Từng giai đoạn kiểm thử sẽ giúp bạn thu thập thông tin phản hồi cần thiết để cải thiện ứng dụng trong quá trình phát triển ứng dụng đó.

Kiểm thử nội bộ: Tạo bản phát hành kiểm thử nội bộ để nhanh chóng phân phối ứng dụng cho tối đa 100 người kiểm thử và kiểm tra khả năng đảm bảo chất lượng ban đầu. Bạn nên chạy một thử nghiệm nội bộ trước khi phát hành ứng dụng lên các kênh khép kín hoặc công khai. Nếu cần, bạn có thể chạy thử nghiệm nội bộ cùng lúc với các thử nghiệm khép kín và công khai cho nhiều phiên bản của ứng dụng. Bạn có thể bắt đầu thử nghiệm nội bộ trước khi hoàn tất quá trình thiết lập ứng dụng.

Kiểm thử khép kín:: Tạo bản phát hành kiểm thử khép kín để kiểm thử các phiên bản phát hành trước của ứng dụng trên một nhóm nhiều người kiểm thử hơn, nhằm thu thập ý kiến thêm phản hồi theo mục tiêu cụ thể. Sau khi kiểm thử với một nhóm ít người hơn gồm những đồng nghiệp hoặc người dùng đáng tin cậy, bạn có thể mở rộng phạm vi kiểm thử và chuyển sang bản phát hành công khai. Trên trang kiểm thử khép kín, bạn sẽ nhìn thấy một kênh kiểm thử khép kín cho quy trình kiểm thử khép kín ban đầu. Nếu cần, bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho kênh kiểm thử khép kín bổ sung.

Nếu bạn tiến hành kiểm thử cho một ứng dụng hiện có mà bạn từng xuất bản, thì chỉ những người dùng trong nhóm kiểm thử mới nhận được bản cập nhật cho phiên bản thử nghiệm khép kín của bạn.

Kiểm thử công khai: Tạo một bản phát hành kiểm thử công khai để tiến hành kiểm thử trên một nhóm nhiều người dùng và đưa phiên bản thử nghiệm của ứng dụng lên Google Play. Nếu bạn chạy một thử nghiệm công khai thì tất cả người dùng trên Google Play đều có thể tham gia chương trình thử nghiệm đó và gửi phản hồi riêng cho bạn. Trước khi chọn lựa chọn này, hãy đảm bảo ứng dụng và trang thông tin của bạn đã sẵn sàng cho việc xuất hiện trên Google Play.

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Mẹo

Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Bạn nên bắt đầu bằng một bản thử nghiệm nội bộ rồi mở rộng sang một nhóm nhỏ những người thử nghiệm khép kín. Nhà phát triển có tài khoản cá nhân được tạo sau ngày 13 tháng 11 năm 2023 phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể về thử nghiệm thì mới có thể cung cấp ứng dụng lên Google Play, sau đó mới sử dụng được tính năng đăng ký trước. Hãy đọc bài viết này trên Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

Tại sao tôi nên chạy thử nghiệm nội bộ?

Khi tạo một thử nghiệm nội bộ, bạn có thể phát hành ngay ứng dụng của mình cho người thử nghiệm nội bộ. Việc phát hành này có thể giúp bạn xác định những vấn đề xảy ra với ứng dụng và nhận được phản hồi sớm hơn trong quá trình phát triển ứng dụng của mình. Đặc điểm của thử nghiệm nội bộ:

 • Nhanh chóng: Kênh thử nghiệm nội bộ giúp bạn phân phối ứng dụng nhanh hơn nhiều so với các kênh khép kín hoặc công khai. Khi bạn xuất bản một tệp Android App Bundle mới lên kênh thử nghiệm nội bộ, tệp này sẽ được chuyển tới người thử nghiệm trong vòng vài phút.
  • Lưu ý: Trong lần đầu xuất bản, ứng dụng sẽ được phân phối ngay tới người kiểm thử nội bộ. Tuy nhiên, tên và thông tin của ứng dụng tại trang thông tin trên Cửa hàng Play chỉ xuất hiện tạm thời trong tối đa 48 giờ.
 • Linh hoạt: Bạn có thể điều chỉnh quy trình kiểm thử nội bộ để hỗ trợ nhiều giai đoạn kiểm thử, chẳng hạn như kiểm tra việc đảm bảo chất lượng hay gỡ lỗi sau phát hành.
 • An toàn: Bằng việc sử dụng kênh thử nghiệm nội bộ, bạn có thể phân phối ứng dụng thử nghiệm cho người dùng một cách bảo mật thông qua Cửa hàng Play.
Tôi có thể chạy cùng lúc nhiều thử nghiệm trên cùng một ứng dụng được không?

Nếu bạn muốn chạy nhiều thử nghiệm trên cùng một ứng dụng, hãy lưu ý những điều sau:

 • Bạn luôn có thể chạy nhiều quy trình kiểm thử khép kín và một quy trình kiểm thử công khai.
 • Người dùng chọn tham gia kênh kiểm thử nội bộ cho ứng dụng của bạn sẽ không còn đủ điều kiện tham gia kênh kiểm thử khép kín hoặc kiểm thử công khai. Để có quyền truy cập vào một thử nghiệm khép kín hoặc công khai, trước tiên, người dùng phải chọn không tham gia kênh thử nghiệm nội bộ, rồi sau đó chọn tham gia kênh thử nghiệm khép kín hoặc thử nghiệm công khai tương ứng.

Bước 1: Thiết lập thông tin kiểm thử

Chọn phương pháp thử nghiệm

Thử nghiệm nội bộ: quản lý tối đa 100 người thử nghiệm

Bạn có thể tạo một danh sách những người thử nghiệm nội bộ theo địa chỉ email. Một thử nghiệm nội bộ có thể có tới 100 người thử nghiệm cho mỗi ứng dụng.

Khi thiết lập thử nghiệm nội bộ, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Quốc gia phân phối: Bạn có thể thêm người dùng ở bất cứ đâu vào kênh thử nghiệm nội bộ của mình. Nếu người thử nghiệm nội bộ ở tại một quốc gia không có bản phát hành chính thức hoặc phiên bản thử nghiệm khép kín/công khai của ứng dụng của bạn, thì người dùng đó vẫn sẽ nhận được quyền truy cập kênh thử nghiệm nội bộ của bạn.
 • Thanh toán: Đối với ứng dụng có tính phí, người kiểm thử có thể cài đặt miễn phí phiên bản thử nghiệm nội bộ. Trừ phi được thêm vào danh sách người kiểm thử được cấp phép, người kiểm thử cần phải thanh toán cho giao dịch mua hàng trong ứng dụng.
 • Quy tắc loại trừ thiết bị: Quy tắc loại trừ thiết bị không áp dụng cho người kiểm thử nội bộ.
 • Xem xét mức độ bảo mật và tuân thủ chính sách: Quy trình kiểm thử nội bộ có thể không bắt buộc phải trải qua quy trình xem xét về bảo mật hoặc chính sách của Play như thường lệ. Các ứng dụng đang hoạt động trên kênh kiểm thử nội bộ được miễn việc cung cấp mục An toàn dữ liệu trên Google Play.

Bắt đầu thử nghiệm nội bộ

Tạo danh sách email người kiểm thử:

Nếu bạn đã tạo danh sách email này, hãy chuyển sang phần hướng dẫn "Thêm người kiểm thử".

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm nội bộ (Thử nghiệm > Thử nghiệm nội bộ).
 2. Chọn thẻ Nhân viên kiểm thử.
 3. Trong phần "Nhân viên kiểm thử", hãy chọn Tạo danh sách email.
 4. Nhập tên danh sách Bạn có thể sử dụng lại danh sách này cho các thử nghiệm sau này trên ứng dụng bất kỳ.
 5. Thêm các địa chỉ email phân tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải tệp CSV lên. Nếu bạn sử dụng tệp CSV, hãy đặt mỗi địa chỉ email vào một dòng riêng và không dùng dấu phẩy. Xin lưu ý những điều sau:
  • Nếu bạn tải một tệp CSV lên thì tệp này sẽ ghi đè tất cả địa chỉ email mà bạn đã thêm. 
  • Play Console không chấp nhận tệp .CSV theo chuẩn UTF-8 với định dạng BOM.
 6. Chọn Lưu thay đổi, sau đó chọn Tạo.

Thêm người thử nghiệm

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm nội bộ (Thử nghiệm > Thử nghiệm nội bộ).
 2. Chọn thẻ Nhân viên kiểm thử.
 3. Trong bảng "Nhân viên kiểm thử", hãy chọn danh sách người dùng mà bạn muốn mời tham gia kiểm thử bản phát hành.
 4. Cung cấp một địa chỉ email hoặc URL nhận phải hồi để nhận phản hồi của người kiểm thử. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ xuất hiện trước người dùng trên trang chọn tham gia dành cho người thử nghiệm.
 5. Sao chép liên kết có thể chia sẻ để chia sẻ bản phát hành cho người thử nghiệm.
 6. Chọn Lưu thay đổi.

Thử nghiệm những ứng dụng chưa được định cấu hình hoàn chỉnh

Bạn cũng có thể tạo một bản phát hành thử nghiệm nội bộ nếu ứng dụng của bạn chưa được định cấu hình hoàn chỉnh. Ngay khi có một gói ứng dụng hợp lệ, bạn có thể nhanh chóng phân phối gói ứng dụng đó tới một số lượng người thử nghiệm giới hạn. Nếu muốn thử nghiệm một ứng dụng chưa được định cấu hình hoàn chỉnh, bạn nên lưu ý những điều sau:

 • Trước lần đầu tiên ứng dụng được xem xét, người dùng sẽ thấy tên tạm thời của ứng dụng trên Google Play. Bạn có thể xem tên tạm thời của ứng dụng trong phần tóm tắt trên trang Tổng quan của ứng dụng.
 • Ngay khi bạn tải cấu phần phần mềm lên, tên gói cho ứng dụng đó sẽ thành tên cố định và không thay đổi được.
Thử nghiệm khép kín: quản lý người thử nghiệm theo địa chỉ email hoặc qua Google Groups

Trong mỗi thử nghiệm khép kín, bạn có thể tạo một danh sách người thử nghiệm theo địa chỉ email. Bạn có thể tạo tổng cộng 200 danh sách, trong đó mỗi danh sách có thể có tối đa 2.000 người dùng. Bạn có thể tạo tối đa 50 danh sách cho mỗi kênh.

Nhập thông tin cần thiết để chuẩn bị cho bản phát hành kiểm thử nội bộ, lưu thay đổi rồi chọn Xem lại bản phát hành.

Bắt đầu thử nghiệm khép kín

Tạo danh sách email người kiểm thử

Nếu bạn đã tạo danh sách người thử nghiệm, hãy chuyển sang phần hướng dẫn "Thêm người thử nghiệm".

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín).
 2. Chọn Quản lý kênh.
 3. Chọn thẻ Nhân viên kiểm thử.
 4. Trong phần "Nhân viên kiểm thử", hãy chọn Tạo danh sách email.
 5. Nhập tên danh sách Bạn có thể sử dụng lại danh sách này cho các thử nghiệm sau này trên ứng dụng bất kỳ.
 6. Thêm các địa chỉ email phân tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải tệp CSV lên. Xin lưu ý những điều sau:
  • Nếu bạn tải một tệp CSV lên thì tệp này sẽ ghi đè tất cả địa chỉ email mà bạn đã thêm. 
  • Play Console không chấp nhận tệp .CSV theo chuẩn UTF-8 với định dạng BOM.
 7. Chọn Lưu thay đổi, sau đó chọn Tạo.

Thêm người thử nghiệm

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín).
 2. Chọn Quản lý kênh.
 3. Chọn thẻ Nhân viên kiểm thử.
 4. Trong phần "Nhân viên kiểm thử", bạn có thể thêm người kiểm thử qua email hoặc Google Groups:
  • Email: Email được chọn tự động. Nếu muốn sử dụng email, bạn chỉ cần chọn danh sách người dùng mà bạn muốn mời tham gia kiểm thử bản phát hành.
  • Google Groups: Chọn Google Groups rồi nhập địa chỉ email Google Group (định dạng: tennhomcuaban@googlegroups.com). Chỉ những người dùng là thành viên trong nhóm Google Groups mà bạn nhập mới có thể tham gia kiểm thử.
 5. Cung cấp một địa chỉ email hoặc URL nhận phải hồi để nhận phản hồi của người kiểm thử. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ xuất hiện trước người dùng trên trang chọn tham gia dành cho người thử nghiệm.

 6. Sao chép liên kết có thể chia sẻ để chia sẻ bản phát hành cho người thử nghiệm.

 7. Chọn Lưu thay đổi.
Kiểm thử khép kín: quản lý người kiểm thử theo tổ chức

Với một thử nghiệm khép kín, bạn có thể chọn tổ chức nào có thể truy cập vào kênh của mình. Quản trị viên của những tổ chức này có thể chỉ định người dùng tham gia kiểm thử bản phát hành của bạn.

Bạn chỉ nên thêm người kiểm thử thông qua Play Console HOẶC trang Cài đặt ứng dụng Android trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Nếu một người dùng được chọn tham gia thử nghiệm qua cả Play Console và Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, thì họ sẽ nhận được phiên bản cao nhất trong số tất cả các phiên bản ứng dụng có sẵn.

Cách thêm người thử nghiệm:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín).
 2. Chọn Quản lý kênh.
 3. Chọn thẻ Nhân viên kiểm thử.
 4. Trong phần "Quản lý tổ chức", hãy chọn Thêm tổ chức.
 5. Nhập mã nhận dạng và tên của tổ chức có thể truy cập vào kênh của bạn.
 6. Chọn Thêm.
 7. Chọn Lưu thay đổi.
Thử nghiệm công khai: đưa ứng dụng thử nghiệm lên Google Play

Nếu bạn thiết lập một thử nghiệm mở thì người dùng có thể tìm được ứng dụng thử nghiệm đó trên Google Play. Hãy đảm bảo ứng dụng đã sẵn sàng cho việc xuất hiện trên Google Play trước khi bạn chọn lựa chọn này.

 • Đối với những ứng dụng cấp quyền truy cập sớm (ứng dụng mới chưa phát hành chính thức): Người dùng có thể tìm thấy thử nghiệm mở thông qua tính năng tìm kiếm trên Google Play. Sau khi tìm thấy trang thông tin của bạn, người dùng có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng.
 • Đối với những ứng dụng đang có phiên bản phát hành công khai trên Google Play: Người dùng có thể chọn tham gia kiểm thử công khai tại trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play.

Bạn cũng có thể chia sẻ một đường liên kết URL trên trang web hoặc email. Mọi người dùng có đường liên kết này đều có thể truy cập vào kênh kiểm thử công khai.

Bắt đầu kiểm thử công khai

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm công khai (Thử nghiệm > Thử nghiệm công khai).
 2. Chọn thẻ Nhân viên kiểm thử.
 3. Mở rộng phần "Quản lý người thử nghiệm". Nếu phần "Quản lý người thử nghiệm" chưa có thông tin, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải một gói ứng dụng lên.
 4. Chọn số lượng người thử nghiệm có thể sử dụng ứng dụng:
  • Không giới hạn số lượng: Đây là lựa chọn mặc định.
  • Giới hạn số lượng: Bạn có thể giới hạn số lượng cụ thể (ít nhất là 1.000).
 5. Cung cấp một địa chỉ email hoặc URL nhận phải hồi để nhận phản hồi của người kiểm thử. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ xuất hiện trước người dùng trên trang chọn tham gia dành cho người thử nghiệm.
 6. Sao chép liên kết có thể chia sẻ để chia sẻ bản phát hành cho người thử nghiệm.
 7. Chọn Lưu thay đổi.
Tạo các kênh thử nghiệm kín bổ sung dành cho các nhóm phát triển của bạn

Trong một số trường hợp, có thể bạn sẽ cần phiên bản thử nghiệm kín bổ sung. Ví dụ: bạn có thể có nhiều nhóm phát triển cần phải xử lý các lỗi khác nhau cho nhiều tính năng. Nếu mỗi nhóm đều tạo kênh thử nghiệm riêng thì các nhóm có thể xử lý nhiều tính năng cùng lúc.

Bằng cách sử dụng các kênh thử nghiệm bổ sung, bạn có thể tạo danh sách người thử nghiệm theo địa chỉ email hoặc quản lý người thử nghiệm bằng Google Groups. Những nhóm này không bị giới hạn quy mô.

Tạo một kênh thử nghiệm bổ sung

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín).
 2. Ở gần phía trên cùng bên phải trang, hãy chọn Tạo.
 3. Nhập tên kênh thử nghiệm. Tên này được dùng làm tên kênh thử nghiệm trong Play Console và API Nhà phát triển Google Play.
 4. Chọn Tạo kênh.
 5. Chọn thẻ Nhân viên kiểm thử.
 6. Trong phần "Nhân viên kiểm thử", bạn có thể thêm người kiểm thử qua email hoặc Google Groups:
  • Email: Email được chọn tự động. Nếu muốn sử dụng email, bạn chỉ cần chọn danh sách người dùng mà bạn muốn mời tham gia kiểm thử bản phát hành.
  • Google Groups: Chọn Google Groups rồi nhập địa chỉ email Google Group (định dạng: tennhomcuaban@googlegroups.com). Chỉ những người dùng là thành viên trong nhóm Google Groups mà bạn nhập mới có thể tham gia kiểm thử.
 7. Cung cấp một địa chỉ email hoặc URL nhận phải hồi để nhận phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ xuất hiện trước người dùng trên trang chọn tham gia dành cho người thử nghiệm.
 8. Sao chép liên kết có thể chia sẻ để chia sẻ bản phát hành cho người thử nghiệm.
 9. Chọn Lưu.

Các mẹo và tính năng hỗ trợ kiểm thử

Khi bạn tạo thêm kênh kiểm thử khép kín, các tính năng sau đây không được hỗ trợ:

Quản lý người thử nghiệm cho dịch vụ trò chơi của Google Play

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play, các nhóm người thử nghiệm sẽ được tự động chia sẻ giữa ứng dụng của bạn với Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Người kiểm thử có thể thử dùng những nội dung thay đổi mà bạn đã lưu trong dự án trò chơi (chẳng hạn như thành tích và bảng xếp hạng) trước khi bạn xuất bản những thay đổi này đến người dùng thực sự. Bạn có thể quản lý riêng từng người kiểm thử theo địa chỉ email của họ hoặc dùng lại chính những người kiểm thử đó cho kênh phát hành của mình.

Trên trang Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Nhân viên kiểm thử, bạn có thể dùng tính năng chuyển người kiểm thử để tự động thêm người dùng bất kỳ chọn tham gia kiểm thử cho ứng dụng của bạn.

Cách thêm từng người kiểm thử vào dịch vụ trò chơi của Google Play theo cách thủ công:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Người thử nghiệm Dịch vụ trò chơi của Play (Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Nhân viên kiểm thử).
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Nhân viên kiểm thử.
 3. Nhập những địa chỉ email bạn muốn thêm. Địa chỉ email phải là Tài khoản Google hợp lệ mà bạn dùng để đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play.
 4. Chọn Thêm.

Sau khi chọn tham gia nhóm kiểm thử, người dùng có thể đăng nhập bằng dịch vụ trò chơi của Google Play, thu thập thành tích (chưa chính thức hoặc đã xuất bản) và đăng lên bảng xếp hạng (chưa chính thức hoặc đã xuất bản).

Bước 2: Tạo bản phát hành

Sau khi thiết lập thông tin chi tiết cho chương trình thử nghiệm ứng dụng, bạn có thể chuẩn bị và ra mắt một bản phát hành.

Để biết thông tin về cách quản lý những quốc gia nơi bạn cung cấp kênh kiểm thử khép kín và kênh kiểm thử công khai của ứng dụng, hãy xem nội dung phân phối bản phát hành ứng dụng đến những quốc gia cụ thể.

Bước 3: Chia sẻ ứng dụng với người kiểm thử

Nếu bạn tiến hành thử nghiệm khép kín hoặc công khai, thì người thử nghiệm có thể sử dụng thiết bị của họ để tìm ứng dụng thử nghiệm của bạn trên Google Play. Nếu đó là một thử nghiệm khép kín, thì chỉ những người thử nghiệm trong danh sách hoặc nhóm của bạn mới thấy ứng dụng thử nghiệm.

Nếu bạn tiến hành một thử nghiệm nội bộ hoặc thử nghiệm khép kín trước khi phát hành ứng dụng dưới dạng phiên bản thử nghiệm công khai hoặc bản phát hành công khai, thì người thử nghiệm sẽ không tìm được ứng dụng đó trên Google Play. Bạn cần chia sẻ URL của ứng dụng trên Cửa hàng Play với người kiểm thử để họ có thể tải ứng dụng đó xuống.

Nếu vì lý do nào đó mà người thử nghiệm không thể tìm thấy ứng dụng trên Google Play, thì bạn cũng có thể dùng lựa chọn chia sẻ đường liên kết chọn tham gia cho những người thử nghiệm này. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng đường liên kết chọn tham gia:

 • Đường liên kết chọn tham gia chỉ xuất hiện khi ứng dụng ở trạng thái "Đã phát hành". Các ứng dụng có trạng thái "Bản nháp" hoặc "Đang chờ phát hành" sẽ không cho thấy đường liên kết chọn tham gia.
 • Sau khi nhấp vào đường liên kết chọn tham gia, người thử nghiệm sẽ thấy phần giải thích ý nghĩa của việc trở thành người thử nghiệm và một đường liên kết để chọn tham gia. Từng người kiểm thử phải chọn tham gia bằng cách sử dụng đường liên kết này.
 • Nếu bạn triển khai thử nghiệm khép kín trong một nhóm trên Google Groups, thì người dùng phải tham gia nhóm đó trước khi chọn tham gia thử nghiệm của bạn.

Bước 4: Nhận ý kiến phản hồi

Sau khi cài đặt ứng dụng của bạn, người kiểm thử sẽ tự động được cập nhật phiên bản kiểm thử trong vòng vài phút để sử dụng.

Người kiểm thử không thể viết bài đánh giá công khai trên Google Play cho phiên bản kiểm thử của ứng dụng, do đó, bạn nên cung cấp cho người dùng một kênh phản hồi, hoặc đưa ra cách thức để họ có thể gửi ý kiến phản hồi cho bạn (qua email, trang web hoặc tin nhắn trên diễn đàn).

Nếu bạn đang chạy một thử nghiệm kín hoặc mở, người thử nghiệm cũng có thể gửi cho bạn phản hồi riêng tư qua Google Play.

Bước 5: Kết thúc kiểm thử

Cách xoá người dùng khỏi quy trình kiểm thử ứng dụng:

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang của quy trình kiểm thử mà bạn muốn kết thúc:
 2. Tìm thử nghiệm bạn muốn kết thúc và chọn Quản lý kênh.
  • Lưu ý: Tuỳ thuộc vào loại hình kiểm thử mà bạn muốn kết thúc và số lượng quy trình kiểm thử đang thực hiện, có thể bạn không cần thực hiện bước này.
 3. Ở gần phía trên cùng bên phải của trang, hãy chọn Tạm dừng kênh thử nghiệm.
 4. Sau khi kết thúc kiểm thử, người kiểm thử sẽ không nhận được bản cập nhật nhưng ứng dụng sẽ vẫn còn cài đặt trên thiết bị của họ.

Mã phiên bản và trạng thái của kênh kiểm thử

Yêu cầu đối với mã phiên bản

Người dùng nhận được phiên bản ứng dụng:

 • có mã phiên bản cao nhất và tương thích với thiết bị của họ, và
 • đã được xuất bản lên kênh mà người dùng đủ điều kiện để nhận.

Tất cả người dùng đều đủ điều kiện nhận ứng dụng trên kênh phát hành chính thức. Nếu một gói ứng dụng xuất bản trên kênh phát hành chính thức có mã phiên bản cao hơn phiên bản trên kênh kiểm thử mà người dùng chọn tham gia, thì người dùng sẽ nhận được bản phát hành chính thức.

Để đủ điều kiện nhận phiên bản kiểm thử, người dùng phải:

 • có trong danh sách ở bước định cấu hình kênh kiểm thử có quản lý, và
 • đã chọn tham gia chương trình kiểm thử tương ứng

Người dùng đủ điều kiện tham gia nhiều kênh kiểm thử sẽ nhận được bản phát hành có mã phiên bản cao nhất xuất bản trên những kênh đó. Ví dụ: người dùng trong kênh kiểm thử công khai đủ điều kiện được tham gia kênh Phát hành công khai và kênh Kiểm thử công khai. Người dùng trong kênh kiểm thử khép kín đủ điều kiện được tham gia kênh Phát hành công khai và kênh Kiểm thử khép kín. Người dùng trong cả kênh kiểm thử công khai và khép kín đều đủ điều kiện tham gia kênh Phát hành công khai, Kiểm thử công khaiKiểm thử khép kín.

Người dùng đã chọn tham gia kênh kiểm thử nội bộ sẽ không đủ điều kiện tham gia kênh kiểm thử công khai và khép kín, ngay cả khi được chọn làm người kiểm thử. Những người dùng này sẽ không nhận được mã phiên bản cao hơn được phát hành trên những kênh đó mà sẽ chỉ nhận được mã phiên bản được phát hành trên kênh Kiểm thử nội bộ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem nội dung Lập phiên bản ứng dụng.

Trạng thái của kênh kiểm thử

Khi ra mắt bản phát hành, có thể bạn sẽ thấy thông báo xác thực về thời điểm người dùng thuộc một kênh cụ thể nhận được bản phát hành ứng dụng qua một kênh khác – trạng thái này còn được gọi là trạng thái dự phòng của kênh.

Điều khoản và trạng thái dự phòng

 • Bị ẩn: Một gói ứng dụng sẽ ẩn một gói ứng dụng khác khi có cùng một phần hoặc toàn bộ cấu hình thiết bị và có mã phiên bản cao hơn.
 • Được quảng bá: Mọi gói ứng dụng đang hoạt động trên kênh đều nằm trong gói ứng dụng đang hoạt động trên kênh dự phòng (ví dụ: tất cả gói ứng dụng đang hoạt động trên kênh Kiểm thử công khai đều sẽ ở trạng thái đang hoạt động trong kênh phát hành công khai). Bạn có thể nhận thấy điều này khi phát hành lần đầu lên một kênh kiểm thử rồi sau đó phát hành gói ứng dụng kiểm thử lên một kênh ổn định hơn.
 • Bị thay thế: Tất cả gói ứng dụng đang hoạt động trên một kênh bị ẩn hoàn toàn bởi một gói ứng dụng đang hoạt động khác có mã phiên bản cao hơn trên kênh dự phòng. Không có gói ứng dụng nào trên kênh này được dùng để phân phát cho người dùng do người dùng sẽ nhận được gói ứng dụng trên kênh dự phòng. Như vậy, chương trình kiểm thử trên kênh bị thay thế đã bị loại bỏ.
 • Bị ẩn một phần: Ít nhất một trong các gói ứng dụng đang hoạt động trên một kênh bị ẩn bởi một gói ứng dụng khác có mã phiên bản cao hơn trên kênh dự phòng. Như vậy tức là một vài người dùng trên kênh Kiểm thử công khai sẽ nhận được gói ứng dụng trên kênh Kiểm thử công khai, trong khi những người còn lại sẽ nhận được gói ứng dụng trên kênh phát hành công khai. Rất có thể đây là lỗi khi chỉ định mã phiên bản.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính