Konfigurera öppna, slutna eller interna test

Med hjälp av Play Console kan du låta utvalda grupper testa appen eller öppna testet för användare på Google Play.

När du testar appen får du möjlighet att lösa tekniska problem eller problem med användarupplevelsen med minimal påverkan på användarna, så att du kan lansera den bästa versionen av appen på Google Play.

Innan du börjar

 • Krav på e-postadress: Användare som vill delta i testet måste ha ett Google-konto (@gmail.com) eller ett G Suite-konto.
 • Ändringar i intäktsgenerering: Om du ändrar appens priser påverkar det appens aktuella och framtida versioner i alla kanaler.
 • Ändringar i tillgänglighet i olika länder: Om du ändrar vilka länder eller regioner som appen distribueras i påverkas appens aktuella och framtida versioner i alla kanaler.
  • Obs! Det finns vissa undantag för interna test gällande intäktsgenerering och tillgänglighet i olika länder. Läs mer i avsnittet om hur du konfigurerar ett internt test.
 • Version:
  • Du måste testa appen innan du kan lansera den i produktionskanalen.
  • Första gången du publicerar ett öppet, slutet eller internt test kan det ta några timmar innan testlänken blir tillgänglig för testarna. Om du publicerar fler ändringar kan det ta några timmar innan de blir tillgängliga för testarna.
 • Lägga till organisationer i ett test:
  • Om du vill lägga till testare från en organisation som använder hanterad Google Play öppnar du fliken Hanterad Google Play på sidan Avancerade inställningar (Konfiguration > Avancerade inställningar) och markerar kryssrutan vid Aktivera.
  • Om appen är privat måste du lägga till organisationen som ska testa appen i listan.
 • Recensioner: Feedback från testarna påverkar inte appens offentliga rankning.
 • Betalappar: Om du testar en betalapp i ett öppet eller slutet test måste testarna fortfarande köpa appen. Om du testar en betalapp i ett internt test kan testarna installera appen gratis.

Vad är skillnaden mellan interna, slutna och öppna test?

Du kan skapa versioner i tre olika testkanaler innan du lanserar en produktionsversion av appen. I varje testfas får du hjälp att samla in den feedback du behöver för att göra förbättringar i appen under utvecklingsstadiet.

Internt test: Skapa en intern testversion för att snabbt distribuera appen till upp till 100 testare för de första kvalitetssäkringskontrollerna. Vi rekommenderar att du kör ett internt test innan du lanserar appen i de slutna eller öppna kanalerna. Om det behövs kan du köra interna tester samtidigt som slutna och öppna tester för olika versioner av appen.

 • Tips! Du kan även använda interna tester för att testa appar som inte är färdigkonfigurerade (se nedan).

Slutet test: Skapa en sluten testversion om du vill testa en förhandsversion av appen med en bredare testgrupp och få mer specifik feedback. När en mindre grupp kollegor eller betrodda användare har testat appen kan du utöka testet till en öppen version. För det första slutna testet blir en alfakanal tillgänglig på sidan Slutet test. Dessutom kan du skapa och namnge ytterligare slutna kanaler om det behövs.

Om du testar en befintlig app som du har publicerat tidigare får bara användare i testgruppen uppdateringar om den slutna versionen.

Öppet test: Skapa en öppen testversion om du vill göra testversionen av appen synlig på Google Play och låta en stor grupp testa appen. Om du kör ett öppet test kan vem som helst delta i testprogrammet och skicka privat feedback till dig. Förvissa dig om att appen och butiksuppgifterna är redo att göras synliga på Google Play innan du väljer det här alternativet.

Komprimera alla Utöka alla

Tips!

Hur kommer jag igång?

Vi rekommenderar att du börjar med ett internt test och sedan utökar till en liten, sluten testgrupp.

Varför ska jag köra ett internt test?

När du skapar ett internt test kan du lansera appen till de interna testarna direkt. På så sätt kan du identifiera problem och få feedback i ett tidigare skede av utvecklingsprocessen. Ett internt test är …

 • Snabbt: Du kan distribuera appar via den interna testkanalen mycket snabbare än via den öppna eller slutna kanalen. När du publicerar en APK-fil eller ett nytt AAB-arkiv i den interna testkanalen får de interna testarna tillgång till den/det inom några minuter.
  • Obs! Om du publicerar en app för första gången blir den tillgänglig direkt för interna testare, men den har ett tillfälligt namn och tillfälliga butiksuppgifter i upp till 48 timmar.
 • Flexibelt: Du kan justera interna tester så att det finns stöd för flera olika teststadier, till exempel kvalitetssäkringskontroller och felsökning efter lanseringen.
 • Säkert: Om du använder den interna testkanalen distribueras testappen på ett säkert sätt till användarna via Play Butik.
Kan jag köra flera tester för samma app samtidigt?

Tänk på följande om du vill köra flera test för samma app:

 • Du kan alltid köra flera slutna test och ett öppet test samtidigt.
 • En användare som har registrerat sig för ett internt test av appen har inte längre behörighet att använda den öppna eller slutna versionen. Den som vill återfå tillgången till den öppna eller slutna versionen måste avregistrera sig från det interna testet och registrera sig för det öppna eller slutna testet igen.

Steg 1: Konfigurera testuppgifter

Välja testmetod

Internt test: hantera upp till 100 testare

Du kan skapa en lista över interna testare utifrån e-postadress. Upp till 100 testare åt gången kan delta i ett internt test.

Tänk på följande när du konfigurerar ett internt test:

 • Distribution i olika länder: Du kan lägga till användare i det interna testet oavsett var de befinner sig. Om en intern testare är i ett land där appens produktionsversion eller den öppna eller slutna testversionen inte är tillgänglig får användaren ändå åtkomst till det interna testet.
 • Betalning: Testare kan installera interna testversioner av betalappar utan kostnad. Testarna måste betala för köp i appen om de inte är tillagda på en lista över licensierade testare.
 • Regler för enhetsuteslutning: Reglerna för enhetsuteslutning gäller inte för interna testare.
 • Policy- och säkerhetsgranskningar: Interna tester kanske inte genomgår de vanliga policy- och säkerhetsgranskningarna.

Starta ett internt test

Skapa en e-postlista över dina testare

Om du redan har skapat en e-postlista fortsätter du till anvisningarna under Lägga till testare.

 1. Öppna Play Console och navigera till sidan Internt test (Test > Internt test).
 2. Välj fliken Testare.
 3. Under Testare väljer du Skapa e-postlista.
 4. Ange ett listnamn. Du kan använda samma lista för framtida tester av appar.
 5. Lägg till e-postadresser avgränsade med komma eller klicka på Ladda upp CSV-fil. Om du använder en .CSV-fil skriver du varje e-postadress på en rad för sig, utan kommatecken. 
  • Obs! Om du laddar upp en .CSV-fil skriver den över eventuella e-postadresser som du lagt till tidigare.
 6. Välj Spara ändringar och sedan Skapa.

Lägga till testare

 1. Öppna Play Console och navigera till sidan Internt test (Test > Internt test).
 2. Välj fliken Testare.
 3. Välj de användarlistor du vill använda för att testa versionen i tabellen Testare.
 4. Ange en e-postadress eller en webbadress för feedback så att du kan samla in feedback från testarna. Appens feedbackkanal visas för användare på aktiveringssidan för testare.
 5. Kopiera den delbara länken för att dela versionen med testarna.
 6. Välj Spara ändringar.

Testa appar som inte är färdigkonfigurerade

Du kan också skapa en intern testversion av en app som inte är färdigkonfigurerad ännu. Så snart du har giltiga AAB-arkiv eller APK-filer kan du snabbt distribuera dem till ett begränsat antal testare. Tänk på följande om du vill testa en app som inte är färdigkonfigurerad:

 • Innan appen har granskats visas ett tillfälligt appnamn på Google Play. Du ser appens tillfälliga namn i appöversikten.
 • När du har laddat upp en artefakt ligger den appens paketnamn fast och kan inte ändras.
Slutet test: Hantera testare utifrån e-postadress eller via Google Grupper

Med ett slutet test kan du skapa en lista över testare utifrån deras e-postadresser. Du kan skapa upp till 200 listor sammanlagt med upp till 2 000 användare per lista. Du kan skapa upp till 50 listor per kanal.

Ange de uppgifter som krävs för att testa versionen internt, spara ändringarna och välj Granska version.

Starta ett slutet test

Skapa en e-postlista över dina testare

Om du redan har skapat en testarlista fortsätter du till anvisningarna under Lägga till testare.

 1. Öppna Play Console och navigera till sidan Slutet test  (Test > Slutet test).
 2. Välj Hantera kanal
 3. Välj fliken Testare.
 4. Under Testare väljer du Skapa e-postlista.
 5. Ange ett listnamn. Du kan använda samma lista för framtida tester av appar.
 6. Lägg till e-postadresser avgränsade med komma eller klicka på Ladda upp CSV-fil. Om du använder en .CSV-fil skriver du varje e-postadress på en rad för sig, utan kommatecken.
  • Obs! Om du laddar upp en .CSV-fil skriver den över eventuella e-postadresser som du lagt till tidigare.
 7. Välj Spara ändringar och sedan Skapa.

Lägga till testare

 1. Öppna Play Console och navigera till sidan Slutet test  (Test > Slutet test).
 2. Välj Hantera kanal.
 3. Välj fliken Testare.
 4. I avsnittet Testare kan du lägga till testare via e-post eller Google Grupper:
  • E-post: E-post väljs automatiskt. Om du vill använda e-post väljer du listorna över användare som ska testa versionen. 
  • Google Grupper: Välj Google Grupper och ange e-postadresserna för Google Grupper. De har formatet: dittgruppnamn@googlegroups.com. Endast användare som ingår i angivna grupper i Google Grupper kan delta i testet.
 5. Ange en e-postadress eller en webbadress för feedback så att du kan samla in feedback från testarna. Appens feedbackkanal visas för användare på aktiveringssidan för testare.

 6. Kopiera den delbara länken för att dela versionen med testarna.

 7. Välj Spara ändringar.
Öppet test: göra en testversion synlig på Google Play

Vid ett öppet test kan användarna hitta testversionen av appen på Google Play. Förvissa dig om att appen är klar att göras synlig på Google Play innan du väljer det här alternativet.

 • Förtursappar (nya appar där ingen produktionsversion har publicerats): Användarna kan hitta den öppna testversionen genom att söka på Google Play. När användarna hittar dina uppgifter kan de installera och använda appen.
 • Appar med en publicerad produktionsversion: Användarna kan medverka i det öppna testet via butiksuppgifterna.

Du kan också dela en adresslänk på en webbplats eller via e-post. Alla som har länken kan medverka i det öppna testet.

Starta ett öppet test

 1. Öppna Play Console och navigera till sidan Öppet test  (Test > Öppet test).
 2. Välj fliken Testare.
 3. Utöka avsnittet Hantera testare. Om avsnittet Hantera testare är tomt kontrollerar du att du har laddat upp ett AAB-arkiv eller en APK-fil.
 4. Välj hur många testare som kan använda appen:
  • Obegränsat: Det här alternativet väljs som standard.
  • Begränsat antal: Du kan ange en gräns (måste vara minst 1 000).
 5. Ange en e-postadress eller en webbadress för feedback så att du kan samla in feedback från testarna. Appens feedbackkanal visas för användare på aktiveringssidan för testare.
 6. Kopiera den delbara länken för att dela versionen med testarna.
 7. Välj Spara ändringar.
Skapa flera slutna testkanaler för olika utvecklingsteam

I vissa fall kan det behövas flera slutna testkanaler. Till exempel kanske olika utvecklingsteam arbetar med att åtgärda fel i olika funktioner. Om varje team har sin egen testkanal kan teamen arbeta med olika funktioner samtidigt.

Med extra testkanaler kan du skapa en lista utifrån testarnas e-postadresser eller hantera testarna via Google Grupper. Grupperna kan vara hur stora som helst.

Skapa en extra testkanal

 1. Öppna Play Console och navigera till sidan Slutet test  (Test > Slutet test).
 2. Välj Skapa uppe till höger på sidan.
 3. Ange ett namn för kanalen. Kanalnamnet används på Play Console och i Google Play Developer API.
 4. Välj Skapa spår.
 5. Välj fliken Testare.
 6. I avsnittet Testare kan du lägga till testare via e-post eller Google Grupper:
  • E-post: E-post väljs automatiskt. Om du vill använda e-post väljer du listorna över användare som ska testa versionen. 
  • Google Grupper: Välj Google Grupper och ange e-postadresserna för Google Grupper. De har formatet: dittgruppnamn@googlegroups.com. Endast användare som ingår i angivna grupper i Google Grupper kan delta i testet.
 7. Ange en e-postadress eller en webbadress för feedback så att du kan samla in feedback från testarna. Appens feedbackkanal visas för användare på aktiveringssidan för testare.
 8. Kopiera den delbara länken för att dela versionen med testarna.
 9. Välj Spara.

Tips och support för testning

Följande funktioner stöds inte när du skapar flera slutna kanaler:

Hantera testare för Google Play Spel-tjänster

Om du använder Google Play Spel-tjänster delas testargrupper automatiskt mellan AAB-arkivet eller APK-filen och Google Play Spel-tjänsterna.

Testare kan pröva de ändringar du har sparat i spelprojektet, till exempel prestationer och topplistor, innan de publiceras för riktiga användare. Du kan hantera testarna en och en med hjälp av deras e-postadresser, eller återanvända testarna i dina lanseringskanaler.

På sidan Play Spel-tjänster > Konfigurering och hantering > Testare kan du ange att användare som har registrerat sig som testare av AAB-arkivet eller APK-filen automatiskt ska räknas som testare.

Så här lägger du till enskilda testare för Google Plays speltjänster manuellt:

 1. Öppna Play Console och navigera till sidan Testare för Play Spel-tjänster (Play Spel-tjänster > Konfigurering och hantering > Testare).
 2. Välj Play Spel-tjänster > Konfigurering och hantering > Testare i menyn till vänster.
 3. Skriv in e-postadresserna som du vill lägga till. E-postadresserna måste vara giltiga Google-konton som är inloggade via Google Play Spel-tjänster.
 4. Välj Lägg till.

När användarna har valt att delta i testgruppen kan de logga in via Google Play Spel-tjänster, uppnå prestationer som finns i utkastform eller publicerad form och lägga upp resultat på topplistor som finns i utkastform eller publicerad form.

Steg 2: Skapa en version

När du har angett detaljerna för apptestet kan du förbereda och lansera versionen.

Mer information om hur du hanterar landsinriktning för appens alfa- och betakanaler finns i artikeln om att distribuera appversioner till olika länder.

Steg 3: Dela appen med testare

Om du kör ett öppet eller slutet test kan testare hitta testappen på Google Play på sina enheter. Om det är ett slutet test är testappen fortfarande bara tillgänglig för testare på din lista eller grupp. 

Om du kör ett internt eller slutet test innan du gör appen tillgänglig via öppna tester eller lanserar den i produktionskanalen kan inte testare hitta den genom att söka i Google Play. Du måste dela appens webbadress till Play Butik med testarna så att de kan ladda ned appen.

Om testarna av någon anledning inte hittar appen i Google Play har du också möjlighet att dela en deltagandelänk med dem. Nedan hittar du information om att använda en deltagandelänk:

 • Deltagandelänken visas enbart när appen har angetts som Publicerad. Länken visas inte för appar i stadierna Utkast eller Väntar på publicering.
 • När testarna har klickat på länken får de en förklaring av vad det innebär att vara testare och en aktiveringslänk. Varje testare måste registrera sig via länken.
 • Om du kör ett slutet test med en Google-grupp måste användarna gå med i gruppen innan de kan delta i testet.

Steg 4: Få feedback

När testarna har installerat appen uppdateras den automatiskt och testarna kan använda testversionen inom några minuter.

Eftersom testarna inte kan lämna offentliga recensioner på Google Play kan det vara bra att inkludera en feedbackkanal eller tala om för testarna hur de kan ge dig feedback (via e-post, en webbplats eller ett forum).

Om du kör ett öppet eller slutet test kan testarna också ge privat feedback via Google Play.

Steg 5: Avsluta ett test

Så här tar du bort användare från testet: 

 1. Öppna Play Console och navigera till testsidan för det test du vill avsluta:
 2. Leta reda på testet du vill avsluta och välj Hantera kanal.
  • Obs! Det är ibland möjligt att hoppa över det här steget, beroende på vilken typ av test du avslutar och hur många tester du kör.
 3. Välj Pausa spår uppe till höger på sidan.
 4. När ett test har avslutats är appen fortfarande installerad på testarnas enheter, men de får inga uppdateringar.

Versionskoder och status för testkanalen

Krav på versionskoder

Användare får den version av appen som 

 • har den högsta versionskoden som är kompatibel med den enhet de använder
 • har publicerats i en kanal som de uppfyller villkoren för.

Alla användare uppfyller villkoren för versionen i produktionskanalen. Om en APK-fil som publiceras i produktionskanalen har en högre versionskod än den som har publicerats i testkanalen som användaren har valt får användaren APK-filen i produktionskanalen.

Användare som uppfyller villkoren för flera kanaler får den APK-fil som har den högsta versionskoden som har publicerats i kanalerna.

En användare uppfyller villkoren för att ta del av en testkanal genom att

 • inkluderas i konfigurationen av hanterade kanaler
 • välja att delta i motsvarande testprogram.

Alla användare som har valt att delta i testprogrammet uppfyller exempelvis villkoren för den öppna testkanalen. Men användare som har valt att delta i det interna testprogrammet uppfyller inte villkoren för den öppna och slutna testkanalen, även om de inkluderas i konfigurationen av hanterade testare. Sådana användare får inte en APK-fil med en högre versionskod om den publiceras i dessa kanaler.

Om du vill veta mer läser du om versionsangivelser för appar.

Status för testkanaler

Under versionslanseringen kan du få valideringsmeddelanden när användare på en kanal får APK-filer eller AAB-arkiv som lanserades för en annan kanal – den så kallade reservkanalen.  

Villkor och status för reservkanalen

 • Skuggas: En APK överskuggar en annan APK om den används för samma enhetskonfiguration eller delar därav och har en högre versionskod.
 • Uppflyttad: Alla aktiva APK-filer i kanalen finns även som aktiva APK-filer i reservkanalen (till exempel är alla aktiva beta-APK:er även aktiva i produktionskanalen). Du kan se detta om du först lanserar i en testkanal och sedan lanserar de testade APK-filerna i en mer stabil version.
 • Ersatt: Alla aktiva APK-filer i en kanal överskuggas helt av aktiva APK-filer med högre versionskoder i reservkanalen. Inga av APK-filerna i kanalen skickas till användarna – alla får en APK från reservkanalen. Det innebär att testprogrammet i den ersatta kanalen har övergetts.
 • Skuggas delvis: Minst en aktiv APK-fil i en kanal överskuggas av en APK-fil med högre versionskod i reservkanalen. Det innebär att några av betaanvändarna får en APK-fil från betakanalen medan andra kan få en APK-fil från produktionskanalen. Detta beror troligen på ett fel i numreringen i versionskoderna.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt