Postavljanje otvorenog, zatvorenog ili internog testiranja

Važno: razvojni programeri s osobnim računima izrađenima nakon 13. studenoga 2023. moraju ispuniti određene zahtjeve za testiranje da bi njihova aplikacija postala dostupna na Google Playu. Pročitajte ovaj članak centra za pomoć da biste saznali više.

Pomoću Play konzole možete testirati svoju aplikaciju s određenim grupama ili ponuditi otvoreno testiranje korisnicima Google Playa.

Testiranje aplikacije omogućuje vam rješavanje bilo kakvih tehničkih problema ili problema s korisničkim doživljajem uz minimalan utjecaj na korisnike, kako biste na Google Playu mogli izdati najbolju verziju svoje aplikacije.

Prije nego što započnete

 • Zahtjevi koji se odnose na e-adresu: da bi se pridružili testiranju, korisnici moraju imati Google račun (@gmail.com) ili Google Workspace račun.
 • Promjene unovčavanja: ako promijenite cijenu aplikacije, ta će promjena utjecati na trenutačnu verziju vaše aplikacije, kao i na sve buduće verzije.
 • Promjene dostupnosti po državama: ako promijenite države i regije u kojima se vaša aplikacija distribuira, ta će promjena utjecati na trenutačnu verziju vaše aplikacije, kao i na sve buduće verzije.
  • Napomena: za interna testiranja postoje određene iznimke u pogledu unovčavanja i dostupnosti po državama. Pojedinosti potražite u odjeljku o postavljanju internog testiranja.
 • Izdanje:
  • Svoju aplikaciju morate testirati prije puštanja u produkciju.
  • Nakon prvog objavljivanja otvorenog, zatvorenog ili internog testiranja, veza za testiranje postat će dostupna testerima u roku od nekoliko sati. Ako objavite dodatne promjene, one možda neće biti dostupne testerima nekoliko sati.
 • Dodavanje organizacija testiranju:
  • Da biste dodali testere povezane s organizacijom koja upotrebljava upravljani Google Play, otvorite karticu Upravljani Google Play na stranici Napredne postavke svoje aplikacije (Postavljanje > Napredne postavke ) i označite okvir opcije Uključi.
  • Ako je aplikacija privatna, organizaciju povezanu s testiranjem također trebate dodati na ciljani popis.
 • Recenzije: povratne informacije testnih korisnika neće utjecati na javnu ocjenu vaše aplikacije.
 • Aplikacije koje se plaćaju: ako testirate aplikaciju koja se plaća putem otvorenog ili zatvorenog testa, testeri će je svejedno trebati kupiti. Ako aplikaciju koja se plaća testirate putem internog testa, testeri mogu besplatno instalirati vašu aplikaciju.

Razlike između internog, zatvorenog i otvorenog testiranja

Možete izraditi izdanja u tri testne verzije prije objavljivanja aplikacije u produkciji. Svaka faza testiranja pomaže vam prikupiti povratne informacije koje su vam potrebne za poboljšanje aplikacije tijekom razvoja.

Interno testiranje: izradite izdanje za interno testiranje da biste brzo distribuirali aplikaciju maksimalno stotini testera radi inicijalnih provjera za osiguranje kvalitete. Preporučujemo provođenje internog testiranja prije objavljivanja zatvorene ili otvorene verzije aplikacije. Ako je potrebno, interne testove možete provesti istodobno sa zatvorenim i otvorenim testovima za različite verzije aplikacije. Interno testiranje možete pokrenuti prije nego što dovršite postavljanje aplikacije.

Zatvoreno testiranje: izradite izdanje za zatvoreno testiranje da biste testirali verzije aplikacije prije objave sa širim skupom testera i prikupili više ciljanih povratnih informacija. Nakon testiranja s manjom grupom kolega ili pouzdanih korisnika, testiranje možete proširiti na otvoreno izdanje. Na stranici Zatvoreno testiranje kao početno zatvoreno testiranje bit će dostupna verzija zatvorenog testa. Prema potrebi možete izraditi i dodatne zatvorene verzije i dodijeliti im nazive.

Ako testirate postojeću aplikaciju koju ste već objavili, samo korisnici u testnoj grupi primit će ažuriranje za zatvorenu verziju.

Otvoreno testiranje: izradite izdanje za otvoreno testiranje da biste testirali aplikaciju u velikoj grupi i prikazali testnu verziju aplikacije na Google Playu. Ako pokrenete otvoreno testiranje, nema ograničenja za to tko se može pridružiti programu testiranja i slati privatne povratne informacije. Prije nego što odaberete tu opciju, vaša aplikacija i unos u trgovini moraju biti spremni za vidljivost na Google Playu.

Sažmi sve Proširi sve

Savjeti

Kako početi?

Preporučujemo da počnete s internim testiranjem, a zatim ga proširite na malu grupu zatvorenih testera. Razvojni programeri s osobnim računima izrađenima nakon 13. studenoga 2023. moraju ispuniti određene zahtjeve za testiranje da bi njihova aplikacija postala dostupna na Google Playu a, prema tome, i da bi mogli upotrebljavati predbilježbu. Pročitajte ovaj članak centra za pomoć da biste saznali više.

Zašto bi se trebalo provesti interno testiranje?

Kada izradite interni test, aplikaciju odmah možete izdati internim testerima. Tako možete otkriti poteškoće i dobiti povratne informacije u ranoj fazi razvojnog procesa. Interno je testiranje:

 • Brzo: aplikacije puno brže možete distribuirati putem verzije internog testa nego putem otvorene ili zatvorene verzije. Kada objavite novi Android App Bundle za verziju internog testa, bit će dostupan testerima u roku od nekoliko minuta.
  • Napomena: ako prvi put objavljujete aplikaciju, ona će odmah biti dostupna internim testerima, ali će imati privremeni naziv i informacije unosa u trgovini do 48 sati.
 • Fleksibilno: interna testiranja možete prilagoditi za različite faze testiranja, poput provjera za osiguranje kvalitete i otklanjanje pogrešaka nakon pokretanja.
 • Sigurno: upotrebom verzije internog testa, aplikacija se sigurno distribuira korisnicima putem Trgovine Play.
Mogu li istovremeno izvoditi više testiranja po aplikaciji?

Ako želite izvoditi više testiranja iste aplikacije, morate znati sljedeće:

 • U bilo kojem trenutku možete pokrenuti više zatvorenih testiranja i jedno otvoreno testiranje.
 • Korisnik koji se uključi u interno testiranje vaše aplikacije više ne ispunjava uvjete za primanje otvorenog ili zatvorenog testa. Da bi dobio pristup otvorenom ili zatvorenom testiranju, korisnik se najprije mora isključiti iz internog testiranja, a zatim uključiti u otvoreno ili zatvoreno testiranje.

1. korak: postavljanje pojedinosti testiranja

Odaberite način testiranja

Interno testiranje: može obuhvaćati do 100 testera

Popis internih testera može se izraditi na temelju e-adresa. Interno testiranje može imati do 100 testera po aplikaciji.

Prilikom postavljanja internog testiranja vodite računa o sljedećem:

 • Distribucija po državama: u interno testiranje možete dodati korisnike s bilo koje lokacije. Ako se interni tester nalazi u državi u kojoj produkcijska verzija vaše aplikacije ili verzija vaše aplikacije za otvoreno ili zatvoreno testiranje nije dostupna, korisnik će i dalje imati pristup internom testiranju.
 • Plaćanje: za aplikacije koje se plaćaju testeri mogu besplatno instalirati verziju za interno testiranje. Proizvode ponuđene putem aplikacije testeri će morati platiti, osim ako su navedeni i na popisu licenciranih testera.
 • Pravila o izuzimanju uređaja: pravila o izuzimanju uređaja ne primjenjuju se na interne testere.
 • Sigurnosni pregledi i pregledi usklađenosti s pravilima: za interne se testove možda ne provode uobičajeni sigurnosni pregledi i pregledi usklađenosti s pravilima Playa. Aplikacije koje su aktivne u verzijama internog testa izuzete su iz uključivanja u odjeljak Sigurnost podataka na Google Playu.

Pokretanje internog testiranja

Izradite popis e-adresa svojih testera:

Ako ste već izradili popis e-adresa, prijeđite na upute za dodavanje testera.

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Interno testiranje (Testiranje > Interno testiranje).
 2. Odaberite karticu Testeri.
 3. U odjeljku Testeri odaberite Izrada popisa e-adresa.
 4. Unesite naziv popisa. Isti popis možete upotrebljavati za buduće testove na bilo kojoj aplikaciji.
 5. Dodajte e-adrese odvojene zarezima ili kliknite Prenesi CSV datoteku. Ako koristite .CSV datoteku, svaku e-adresu navedite u zasebnom retku bez zareza.
  • Napomena: ako prenesete .CSV datoteku, ona će se prepisati preko svih e-adresa koje ste dodali.
 6. Odaberite Spremi promjene, a zatim Izradi.

Dodavanje testera

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Interno testiranje (Testiranje > Interno testiranje).
 2. Odaberite karticu Testeri.
 3. U tablici Testeri odaberite popise korisnika za koje želite da testiraju vaše izdanje.
 4. Navedite URL ili e-adresu za povratne informacije za prikupljanje povratnih informacija od testera. Kanal za povratne informacije vaše aplikacije prikazivat će se korisnicima na stranici za uključivanje u testiranje.
 5. Kopirajte vezu koju je moguće dijeliti da biste izdanje podijelili s testerima.
 6. Odaberite Spremi izmjene.

Testiranje aplikacija koje nisu potpuno konfigurirane

Izdanje za interno testiranje možete izraditi i ako vaša aplikacija nije potpuno konfigurirana. Čim budete imali važeći paket aplikacije, moći ćete ga brzo distribuirati ograničenom broju testera. Ako želite testirati aplikaciju koja nije potpuno konfigurirana, imajte na umu sljedeće:

 • Dok ne pregledamo aplikaciju prvi put, korisnici će na Google Playu vidjeti privremeni naziv aplikacije. Privremeni naziv aplikacije možete pronaći u sažetku aplikacije na njezinoj nadzornoj ploči.
 • Čim prenesete artefakt, naziv paketa za tu aplikaciju postaje fiksan i ne može se promijeniti.
Zatvoreno testiranje: upravljanje testerima na temelju e-adresa ili Google grupa

Zatvoreno testiranje omogućuje vam izradu popisa testera na temelju e-adresa. Možete izraditi ukupno 200 popisa, a svaki popis može imati do 2000 korisnika. Možete izraditi do 50 popisa po verziji.

Unesite potrebne informacije da biste pripremili izdanje za interno testiranje, spremite promjene i odaberite Pregled izdanja.

Pokretanje zatvorenog testiranja

Izradite popis e-adresa svojih testera

Ako ste već izradili popis testera, idite na upute za dodavanje testera.

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Zatvoreno testiranje (Testiranje > Zatvoreno testiranje).
 2. Odaberite Upravljanje verzijom.
 3. Odaberite karticu Testeri.
 4. U odjeljku Testeri odaberite Izrada popisa e-adresa.
 5. Unesite naziv popisa. Isti popis možete upotrebljavati za buduće testove na bilo kojoj aplikaciji.
 6. Dodajte e-adrese odvojene zarezima ili kliknite Prenesi CSV datoteku. Ako koristite .CSV datoteku, svaku e-adresu navedite u zasebnom retku bez zareza.
  • Napomena: ako prenesete .CSV datoteku, ona će se prepisati preko svih e-adresa koje ste dodali.
 7. Odaberite Spremi promjene, a zatim Izradi.

Dodavanje testera

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Zatvoreno testiranje (Testiranje > Zatvoreno testiranje).
 2. Odaberite Upravljanje verzijom.
 3. Odaberite karticu Testeri.
 4. U odjeljku Testeri, testere možete dodati putem e-pošte ili Google grupa:
  • E-pošta: e-pošta se bira automatski. Ako želite upotrijebiti e-poštu, dovoljno je da odaberete popise korisnika za koje želite da testiraju vaše izdanje.
  • Google grupe: odaberite Google grupe i unesite e-adrese Google grupe u sljedećem formatu: nazivvašegrupe@googlegroups.com. Testiranju će se moći pridružiti samo korisnici koji su članovi Google grupa koje unesete.
 5. Navedite URL ili e-adresu za povratne informacije za prikupljanje povratnih informacija od testera. Kanal za povratne informacije vaše aplikacije prikazivat će se korisnicima na stranici za uključivanje u testiranje.

 6. Kopirajte vezu koju je moguće dijeliti da biste izdanje podijelili s testerima.

 7. Odaberite Spremi izmjene.
Zatvoreno testiranje: upravljanje testerima na temelju organizacije

Uz zatvoreno testiranje možete odabrati koja organizacija može pristupiti vašoj verziji. Administratori tih organizacija mogu dodijeliti korisnike za testiranje vašeg izdanja.

Preporučujemo da testere dodajete samo putem Play konzole ILI sa stranice postavki Android aplikacije na Googleovoj administratorskoj konzoli. Ako se korisnik odabere za testiranje putem Play konzole i administratorske konzole, dobit će najvišu verziju od svih dostupnih verzija aplikacije.

Da biste dodali testera:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Zatvoreno testiranje (Testiranje > Zatvoreno testiranje).
 2. Odaberite Upravljanje verzijom.
 3. Odaberite karticu Testeri.
 4. U odjeljku Upravljanje organizacijama odaberite Dodaj organizaciju.
 5. Unesite ID i naziv organizacije koja može pristupiti vašoj verziji.
 6. Odaberite Dodaj.
 7. Odaberite Spremi izmjene.
Otvoreno testiranje: ponudite testnu verziju aplikacije na Google Playu

Ako postavite otvoreno testiranje, korisnici mogu pronaći testnu verziju aplikacije na Google Playu. Prije nego što odaberete tu opciju, vaša aplikacija mora biti spremna za vidljivost na Google Playu.

 • Za aplikacije s ranim pristupom (nove aplikacije koje nisu objavljene u produkciji): korisnici mogu pronaći otvoreno testiranje pretražujući na Google Playu. Kada korisnici pronađu vaš unos, mogu instalirati i upotrebljavati vašu aplikaciju.
 • Za aplikacije s produkcijskom verzijom uživo: korisnici se mogu uključiti u otvoreno testiranje putem vašeg unosa u trgovini.

Možete i podijeliti URL vezu na web-lokaciji ili u e-poruci. Svaki korisnik koji ima vezu može pristupiti otvorenom testiranju.

Pokretanje otvorenog testiranja

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Otvoreno testiranje (Testiranje > Otvoreno testiranje).
 2. Odaberite karticu Testeri.
 3. Proširite odjeljak Upravljanje testerima. Ako je odjeljak Upravljanje testerima prazan, provjerite jeste li prenijeli paket aplikacije.
 4. Odaberite koliko testera može upotrebljavati vašu aplikaciju:
  • Neograničeno: ova je opcija odabrana prema zadanim postavkama.
  • Ograničeni broj: možete odrediti ograničenje (najmanje 1000).
 5. Navedite URL ili e-adresu za povratne informacije za prikupljanje povratnih informacija od testera. Kanal za povratne informacije vaše aplikacije prikazivat će se korisnicima na stranici za uključivanje u testiranje.
 6. Kopirajte vezu koju je moguće dijeliti da biste izdanje podijelili s testerima.
 7. Odaberite Spremi izmjene.
Izrada dodatnih verzija zatvorenog testa za razvojne timove

U nekim će vam slučajevima možda trebati dodatne verzije zatvorenog testa. Primjerice, možete imati različite razvojne timove koji trebaju riješiti programske pogreške u različitim značajkama. Ako svaki tim izradi vlastitu testnu verziju, timovi istovremeno mogu raditi na različitim značajkama.

Pomoću dodatnih testnih verzija možete izraditi popis testera na temelju e-adresa ili upravljati testerima putem Google grupa. Za te grupe nema ograničenja veličine.

Izrada dodatne testne verzije

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Zatvoreno testiranje (Testiranje > Zatvoreno testiranje).
 2. U gornjem desnom kutu stranice odaberite Izradi.
 3. Unesite naziv verzije. Naslov verzije upotrebljava se na Play konzoli i Google Play Developer API-ju kao naziv verzije.
 4. Odaberite Izradi verziju.
 5. Odaberite karticu Testeri.
 6. U odjeljku Testeri, testere možete dodati putem e-pošte ili Google grupa:
  • E-pošta: e-pošta se bira automatski. Ako želite upotrijebiti e-poštu, dovoljno je da odaberete popise korisnika za koje želite da testiraju vaše izdanje.
  • Google grupe: odaberite Google grupe i unesite e-adrese Google grupe u sljedećem formatu: nazivvašegrupe@googlegroups.com. Testiranju će se moći pridružiti samo korisnici koji su članovi Google grupa koje unesete.
 7. Navedite URL ili e-adresu za povratne informacije za prikupljanje povratnih informacija od testera. Kanal za povratne informacije vaše aplikacije prikazivat će se korisnicima na stranici za uključivanje u testiranje.
 8. Kopirajte vezu koju je moguće dijeliti da biste izdanje podijelili s testerima.
 9. Odaberite Spremi.

Savjeti za testiranje i podrška

Ako izradite dodatne zatvorene verzije, sljedeće značajke neće biti podržane:

Upravljanje testerima za Google Play usluge za igre

Ako upotrebljavate Google Play usluge za igre, grupe testera automatski se dijele između vašeg paketa aplikacije i Google Play usluga za igre.

Testeri mogu isprobati izmjene koje ste spremili u svoj projekt za igru, poput postignuća ili ploča s najboljim rezultatima, prije nego što se te izmjene objave stvarnim korisnicima. Testerima možete pojedinačno upravljati koristeći se njihovim e-adresama ili možete upotrijebiti iste testere kako vaše izdanje napreduje.

Na stranici Play usluge za igre > Postavljanje i upravljanje > Testeri možete upotrijebiti prekidač testera da biste automatski uključili sve korisnike koji su se uključili u testiranje vaše aplikacije.

Ručno dodavanje pojedinačnih testera za Google Play usluge za igre:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Testeri Play usluga za igre (Play usluge za igre > Postavljanje i upravljanje > Testeri).
 2. Na lijevom izborniku odaberite Play usluge za igre > Postavljanje i upravljanje > Testeri.
 3. Upišite e-adrese koje želite dodati. E-adrese moraju biti važeći Google računi koji su prijavljeni na Google Play usluge za igre.
 4. Odaberite Dodaj.

Nakon uključivanja u vašu testnu grupu korisnici se mogu prijavljivati putem Google Play usluga za igre, zarađivati testne ili objavljene uspjehe i objavljivati postove na testnim ili objavljenim pločama s najboljim rezultatima.

2. korak: izrada izdanja

Nakon što postavite pojedinosti testa aplikacije, možete pripremiti i uvesti izdanje.

Pojedinosti o upravljanju dostupnošću po državama za verzije zatvorenog testa i verzije otvorenog testa aplikacije pročitajte u članku Distribucija izdanja aplikacije u određenim državama.

3. korak: dijeljenje aplikacije s testerima

Ako provodite otvoreno ili zatvoreno testiranje, testeri mogu pronaći vašu testnu aplikaciju na Google Playu pomoću svojih uređaja. Ako je testiranje zatvoreno, vaša testna aplikacija još uvijek će biti dostupna samo testerima na vašem popisu ili u vašoj grupi.

Ako provodite interno ili zatvoreno testiranje prije nego što aplikaciju učinite dostupnom putem otvorenog testiranja ili uvođenja u produkciju, testeri je neće moći pronaći pretražujući na Google Playu. S testerima morate podijeliti URL za aplikaciju u Trgovini Play kako bi mogli preuzeti vašu aplikaciju.

Ako vaši testeri iz nekog razloga ne mogu pronaći vašu aplikaciju na Google Playu, s njima možete podijeliti i vezu za uključivanje. Slijede napomene za upotrebu veze za uključivanje:

 • Veza za uključivanje prikazuje se samo kada aplikacija ima status Objavljeno. Aplikacije čiji je status "Skica" ili "Na čekanju za objavljivanje" ne prikazuju vezu za uključivanje.
 • Nakon što kliknu vezu za uključivanje, vašim će se testerima prikazati objašnjenje što znači biti tester i veza za uključivanje. Svaki se tester mora uključiti putem te veze.
 • Ako provodite zatvoreno testiranje putem Google grupe, korisnici se moraju pridružiti grupi prije uključivanja u testiranje.

4. korak: dobivanje povratnih informacija

Nakon što vaši testeri instaliraju aplikaciju, za nekoliko će minuta automatski primiti ažuriranu testnu verziju.

Budući da testeri ne mogu ostavljati javne recenzije na Google Playu za testnu verziju vaše aplikacije, preporučujemo da uključite kanal za povratne informacije ili im javite kako vam mogu poslati povratne informacije (e-poštom, putem web-lokacije ili foruma).

Ako provodite otvoreno ili zatvoreno testiranje, testeri vam također mogu slati privatne povratne informacije putem Google Playa.

5. korak: završavanje testiranja

Uklanjanje korisnika iz testiranja aplikacije:

 1. Otvorite Play konzolu i idite na stranicu za testiranje za test koji želite završiti:
 2. Pronađite test koji želite završiti i odaberite Upravljanje verzijom.
  • Napomena: ovisno o vrsti testa koji završavate i broju pokrenutih testova, možda nećete morati izvršiti ovaj korak.
 3. U gornjem desnom dijelu stranice odaberite Pauziraj verziju.
 4. Po završetku testiranja testeri neće primati ažuriranja, ali aplikacija će ostati instalirana na njihovom uređaju.

Kodovi verzije i statusi testnih verzija

Zahtjevi za kôd verzije

Korisnici primaju verziju aplikacije koja:

 • ima najviši kôd verzije kompatibilan s njihovim uređajem i
 • koja je objavljena u verziji za koju ispunjavaju uvjete za primanje.

Svi korisnici uvijek ispunjavaju uvjete za primanje produkcijske verzije. Ako se paket aplikacije objavljuje u produkciji s kodom novije verzije nego u testnoj verziji u kojoj se korisnik uključio, korisnik će primiti produkcijsko izdanje.

Da bi korisnik ispunjavao uvjete za primanje testne verzije:

 • mora biti uključen u konfiguraciju upravljane verzije i
 • mora biti uključen u odgovarajući program testiranja.

Korisnici koji ispunjavaju uvjete za primanje više verzija primit će izdanje s kodom najnovije verzije koji je objavljen u tim verzijama. Na primjer, korisnici u otvorenom testiranju ispunjavaju kriterije za produkcijsku verziju i verziju otvorenog testiranja. Korisnici u zatvorenom testiranju ispunjavaju kriterije za produkcijsku verziju i verziju zatvorenog testiranja. Korisnici u verzijama za otvoreno i zatvoreno testiranje ispunjavaju kriterije za produkcijsku verziju, verziju za otvoreno testiranje i verziju za zatvoreno testiranje.

Korisnici koji su se uključili u interno testiranje ne ispunjavaju kriterije za otvoreno i zatvoreno testiranje, čak i ako su uključeni kao testeri. Ti korisnici neće primiti kôd više verzije objavljen u tim verzijama i primit će samo kôd verzije objavljen u verziji za interno testiranje.

Više informacija potražite u članku Verzija aplikacije.

Statusi testnih verzija

Pri uvođenju izdanja možda ćete vidjeti poruke s potvrdom kad korisnici određene verzije prime ažuriranja aplikacije iz druge verzije, što se naziva statusom zamjenske verzije.

Uvjeti i statusi zamjene

 • Blokirano: jedan paket aplikacije blokira drugi paket aplikacije kada poslužuje istu konfiguraciju uređaja ili njezin dio, a ima kôd novije verzije.
 • Prebačeno: svi aktivni paketi aplikacije verzije sadržani su u aktivnim paketima aplikacije zamjenske verzije (na primjer svi aktivni paketi aplikacije u verziji otvorenog testa aktivni su i u produkciji). To možete vidjeti ako aplikaciju najprije izdate putem testne verzije, a zatim izdate stabilnije izdanje s testiranim paketima aplikacije.
 • Nadomješteno: sve aktivne pakete aplikacije u verziji potpuno blokiraju aktivni paketi aplikacije s kodovima novije verzije u zamjenskoj verziji. Nijedan paket aplikacije u verziji ne poslužuje se korisnicima jer će se svim korisnicima poslužiti paket aplikacije iz zamjenske verzije. To znači da je program testiranja predstavljen nadomještenom verzijom obustavljen.
 • Djelomično blokirano: barem jedan aktivni paket aplikacije u verziji blokira paket aplikacije s višim kodom verzije u zamjenskoj verziji. To znači da će se nekim korisnicima verzije otvorenog testa poslužiti paket aplikacije iz verzije otvorenog testa, dok se drugima može poslužiti paket aplikacije iz produkcijske verzije. Najvjerojatnije je riječ o pogrešci pri dodjeljivanju kodova verzije.

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik