Nastavení otevřeného, uzavřeného nebo interního testování

;

Důležité: Vývojáři s osobními účty vytvořenými po 13. listopadu 2023 musí před zpřístupněním aplikace na Google Play splňovat konkrétní požadavky na testování. Další informace najdete v tomto článku centra nápovědy.

Pomocí služby Play Console můžete testovat aplikaci v konkrétních skupinách nebo test otevřít pro uživatele Google Play.

Testování aplikace vám umožňuje opravit případné technické nebo uživatelské problémy s minimálním dopadem na uživatele, abyste na Google Play mohli publikovat nejlepší verzi aplikace.

Než začnete

 • Požadavky ohledně e-mailu: Aby se uživatelé mohli zapojit do testu, potřebují účet Google (@gmail.com) nebo Google Workspace.
 • Změny zpeněžení: Pokud změníte cenu aplikace, bude to mít vliv na současné i budoucí verze aplikace ve všech kanálech.
 • Změny dostupnosti v jednotlivých zemích: Pokud změníte země nebo oblasti, kde je aplikace distribuována, bude to mít vliv na současné i budoucí verze aplikace ve všech kanálech.
  • Poznámka: U interních testů platí určité výjimky ohledně zpeněžení a dostupnosti v jednotlivých zemích. Podrobnosti naleznete v sekci o nastavení interního testu.
 • Vydání:
  • Než aplikaci vydáte v produkční verzi, musíte ji otestovat.
  • Po prvním publikování otevřeného, uzavřeného nebo interního testu může trvat několik hodin, než bude odkaz k testování testerům k dispozici. Pokud publikujete další změny, mohou být pro testery dostupné až za několik hodin.
 • Přidání organizací do testu:
  • Pokud chcete přidat testery propojené s organizací, která používá spravovaný obchod Google Play, přejděte u aplikace na stránce Rozšířená nastavení (Nastavení > Rozšířená nastavení) na kartu Spravovaný obchod Google Play a zaškrtněte políčko u možnosti Zapnout.
  • Pokud je vaše aplikace soukromá, musíte také organizaci přidruženou k testu přidat na seznam cílení.
 • Recenze: Zpětná vazba od testujících uživatelů nebude mít vliv na veřejné hodnocení aplikace.
 • Placené aplikace: Pokud placenou aplikaci testujete pomocí otevřeného nebo uzavřeného testu, testeři si ji budou muset koupit. Pokud placenou aplikaci testujete pomocí interního testu, testeři si aplikaci budou moci nainstalovat bez dalších poplatků.

Rozdíly mezi interním, uzavřeným a otevřeným testováním

Před vydáním aplikace do produkčního kanálu můžete vytvořit vydání ve třech testovacích kanálech. Každá fáze testování vám pomůže získat zpětnou vazbu, kterou potřebujete k vylepšování aplikace v průběhu vývoje.

Interní testování: Interní testování vytvořte, chcete-li aplikaci rychle distribuovat až 100 testerům za účelem úvodní kontroly kvality. Interní test doporučujeme spustit, než aplikaci publikujete v uzavřeném nebo otevřeném kanálu. V případě potřeby můžete interní testování provádět souběžně s uzavřeným a otevřeným testováním, které použijete na různé verze aplikace. Interní test můžete zahájit ještě před dokončením nastavení aplikace.

Uzavřené testování: Uzavřené testování vytvořte, chcete-li otestovat předběžné verze aplikace u širšího okruhu testerů, abyste získali konkrétnější zpětnou vazbu. Až vám verze otestuje malá skupina kolegů nebo důvěryhodných uživatelů, můžete testování rozšířit na otevřenou verzi. Na stránce Uzavřené testování bude jako úvodní uzavřený test k dispozici kanál uzavřeného testování. V případě potřeby můžete vytvořit a pojmenovat také další uzavřené kanály.

Pokud testujete existující aplikaci, kterou jste již dříve publikovali, aktualizaci pro uzavřenou verzi obdrží pouze uživatelé v testovací skupině.

Otevřené testování: Otevřenou verzi vytvořte, pokud chcete aplikaci otestovat s větší skupinou a zpřístupnit její testovací verzi na Google Play. Do otevřeného testování se může zapojit kdokoli a zaslat vám soukromou zpětnou vazbu. Než tuto možnost vyberete, zkontrolujte, zda je aplikace i záznam v obchodu připraven ke zveřejnění na Google Play.

Sbalit vše Rozbalit vše

Tipy

Jak začít?

Doporučujeme začít interním testem a poté ho rozšířit na malou skupinu testerů uzavřené verze. Vývojáři s osobními účty vytvořenými po 13. listopadu 2023 musí před zpřístupněním aplikace na Google Play (a před použitím předběžné registrace) splňovat konkrétní požadavky na testování. Další informace najdete v tomto článku centra nápovědy.

Proč mám provádět interní test?

Když vytvoříte interní test, můžete aplikaci ihned zpřístupnit interním testerům. Budete tak moci identifikovat problémy a získat zpětnou vazbu v dřívějších fázích vývoje. Interní test je:

 • Rychlý: Aplikaci můžete distribuovat v interním testovacím kanálu, což je mnohem rychlejší než otevřené nebo uzavřené kanály. Když v interním testovacím kanálu publikujete nový balíček Android App Bundle, bude testerům zpřístupněn během několika minut.
  • Poznámka: Při prvním publikování bude aplikace k dispozici pro interní testery okamžitě, ale až 48 hodin bude mít dočasný název a informace v záznamu v obchodu.
 • Flexibilní: Interní testy můžete upravit, aby podporovaly různé fáze testování, jako jsou kontroly kvality nebo ladění po vydání.
 • Bezpečný: Aplikace v interním testovacím kanálu je uživatelům distribuována bezpečně prostřednictvím Obchodu Play.
Lze u aplikace provádět několik testování současně?

Pro několik testování jedné aplikace současně platí následující pravidla:

 • V jednu chvíli můžete mít spuštěno několik uzavřených testů a jeden otevřený test.
 • Uživatel, který se přihlásil k internímu testu aplikace, už nebude způsobilý pro otevřený nebo uzavřený test. Pokud chce uživatel získat přístup k otevřenému nebo uzavřenému testu, musí se odhlásit z interního testu a poté se přihlásit do otevřeného nebo uzavřeného testu.

Krok 1: Nastavení podrobností

Zvolte metodu testování

Interní test: správa až 100 testerů

Můžete vytvořit seznam e-mailových adres interních testerů. Pro jednu aplikaci lze vybrat až 100 interních testerů.

Při nastavování interního testu máte následující možnosti:

 • Distribuce v zemích: Do interního testu můžete přidat uživatele z libovolné země. Pokud se interní testování koná v zemi, kde není k dispozici produkční ani otevřená nebo uzavřená testovací verze aplikace, uživatel i přesto bude mít k internímu testu přístup.
 • Placení: Testeři placených aplikací si verzi k internímu testování mohou nainstalovat bez dalších poplatků. Testeři budou muset platit za nákupy v aplikaci, pokud je nepřidáte na seznam licencovaných testerů.
 • Pravidla vyloučení zařízení: Pravidla vyloučení zařízení se na interní testery nevztahují.
 • Kontroly zásad a zabezpečení: Interní testy nepodléhají obvyklým kontrolám dodržování zásad a zabezpečení služby Play. Aplikace, které jsou aktivní v kanálech interního testování, mají výjimku ze zahrnutí do sekce Zabezpečení údajů na Google Play.

Zahájení interního testu

Vytvoření seznamu e-mailových adres testerů:

Pokud jste seznam e-mailů už vytvořili, přejděte k pokynům k přidání testerů.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Interní testování (Testování > Interní testování).
 2. Vyberte kartu Testeři.
 3. V sekci Testeři vyberte Vytvořit seznam e-mailů.
 4. Zadejte název seznamu. Tento seznam můžete použít i pro budoucí testování dalších aplikací.
 5. Zadejte e‑mailové adresy oddělené čárkou nebo klikněte na Nahrát soubor CSV. Pokud použijete soubor CSV, každou e‑mailovou adresu v něm zadejte na samostatný řádek. Neoddělujte je čárkami. Poznámky:
  • Nahráním souboru CSV přepíšete všechny dosud zadané e‑mailové adresy. 
  • Play Console nepřijímá soubory CSV ve formátu UTF-8 s označením pořadí bajtů (BOM).
 6. Vyberte Uložit změny a potom Vytvořit.

Přidání testerů

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Interní testování (Testování > Interní testování).
 2. Vyberte kartu Testeři.
 3. V tabulce Testeři vyberte seznamy uživatelů, kteří mají vydání otestovat.
 4. Zadejte adresu URL nebo e-mailovou adresu, kam budou testeři odesílat zpětnou vazbu. Kanál zpětné vazby vaší aplikace se bude uživatelům zobrazovat na přihlašovací stránce testerů.
 5. Zkopírujte odkaz ke sdílení, abyste vydání mohli sdílet s testery.
 6. Klikněte na Uložit změny.

Testování aplikací, které nejsou plně nakonfigurované

Pokud aplikace není plně nakonfigurována, můžete vytvořit vydání pro interní testování. Jakmile budete mít platný balíček aplikace, můžete ho rychle distribuovat omezenému počtu testerů. Pokud chcete otestovat aplikaci, která není plně nakonfigurována, pamatujte na tyto skutečnosti:

 • Než aplikace projde první kontrolou, uživatelům se na Google Play bude zobrazovat její dočasný název, který naleznete v souhrnu aplikace na Panelu.
 • Jakmile nahrajete artefakt, název balíčku příslušné aplikace bude pevně stanoven a nebude ho možné změnit.
Uzavřené testování: správa testerů pomocí e-mailových adres nebo Skupin Google

V uzavřeném testování můžete vytvořit seznam e-mailových adres testerů. Celkem můžete vytvořit 200 seznamů a každý seznam může obsahovat 2000 uživatelů. V jednom kanálu lze vytvořit maximálně 50 seznamů.

Zadejte informace potřebné k přípravě interního testovacího vydání, uložte změny a vyberte Kontrola vydání.

Zahájení uzavřeného testování

Vytvoření seznamu e-mailových adres testerů

Pokud jste seznam testerů už vytvořili, přejděte k pokynům k přidání testerů.

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Uzavřené testování (Testování > Uzavřené testování).
 2. Vyberte Spravovat kanál.
 3. Vyberte kartu Testeři.
 4. V sekci Testeři vyberte Vytvořit seznam e-mailů.
 5. Zadejte název seznamu. Tento seznam můžete použít i pro budoucí testování dalších aplikací.
 6. Zadejte e‑mailové adresy oddělené čárkou nebo klikněte na Nahrát soubor CSV. Poznámky:
  • Nahráním souboru CSV přepíšete všechny dosud zadané e‑mailové adresy. 
  • Play Console nepřijímá soubory CSV ve formátu UTF-8 s označením pořadí bajtů (BOM).
 7. Vyberte Uložit změny a potom Vytvořit.

Přidání testerů

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Uzavřené testování (Testování > Uzavřené testování).
 2. Vyberte Spravovat kanál.
 3. Vyberte kartu Testeři.
 4. V sekci Testeři můžete přidat testery prostřednictvím e-mailu nebo Skupin Google:
  • E-mail: Možnost E-mail je vybrána automaticky. Pokud chcete použít e-mail, jednoduše vyberte seznamy uživatelů, které chcete své vydání otestovat.
  • Skupiny Google: Vyberte Skupiny Google a zadejte e‑mailové adresy požadovaných skupin Google ve tvaru nazevskupiny@googlegroups.com. Do testování se budou moci zapojit jen uživatelé, kteří jsou členy zadaných skupin Google.
 5. Zadejte adresu URL nebo e-mailovou adresu, kam budou testeři odesílat zpětnou vazbu. Kanál zpětné vazby vaší aplikace se bude uživatelům zobrazovat na přihlašovací stránce testerů.

 6. Zkopírujte odkaz ke sdílení, abyste vydání mohli sdílet s testery.

 7. Klikněte na Uložit změny.
Uzavřené testování: správa testerů podle organizace

Pomocí uzavřeného testu můžete vybrat, které organizace budou mít k vašemu kanálu přístup. Administrátoři těchto organizací mohou přiřadit uživatele k testování vydání.

Testery doporučujeme přidávat buď pouze prostřednictvím služby Play Console, nebo ze stránky nastavení aplikace pro Android v administrátorské konzoli Google. Pokud je uživatel vybrán k testování ve službě Play Console i v administrátorské konzoli, získá ze všech dostupných verzí aplikace nejvyšší verzi.

Přidání testera:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Uzavřené testování (Testování > Uzavřené testování).
 2. Vyberte Spravovat kanál.
 3. Vyberte kartu Testeři.
 4. V sekci Správa organizací vyberte Přidat organizaci.
 5. Zadejte ID a název organizace, která má k vašemu kanálu přístup.
 6. Vyberte Přidat.
 7. Klikněte na Uložit změny.
Otevřené testování: zpřístupnění testovací verze aplikace na Google Play

Pokud nastavíte otevřené testování, uživatelé budou moci najít testovací verzi aplikace na Google Play. Než tuto možnost vyberete, zkontrolujte, zda je aplikace připravena ke zveřejnění na Google Play.

 • Aplikace s předběžným přístupem (nové aplikace, které nebyly publikovány v produkčním kanálu): Uživatelé mohou otevřenou testovací verzi najít při vyhledávání na Google Play. Jakmile uživatelé záznam najdou, mohou si vaši aplikaci nainstalovat a začít používat.
 • Aplikace vydané v produkční verzi: Uživatelé se mohou ze záznamu v obchodu přihlásit do otevřeného testování.

Můžete také sdílet adresu URL prostřednictvím webové stránky nebo e-mailu. Každý uživatel s tímto odkazem bude mít přístup k otevřenému testování.

Zahájení otevřeného testování

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Otevřené testování (Testování > Otevřené testování).
 2. Vyberte kartu Testeři.
 3. Rozbalte sekci Spravovat testery. Pokud je tato sekce prázdná, je třeba nejdřív nahrát balíček aplikace.
 4. Vyberte, kolik testerů může aplikaci používat:
  • Neomezené: Tato možnost je vybraná ve výchozím nastavení.
  • Omezený počet: Můžete zadat limit (minimálně 1000).
 5. Zadejte adresu URL nebo e-mailovou adresu, kam budou testeři odesílat zpětnou vazbu. Kanál zpětné vazby vaší aplikace se bude uživatelům zobrazovat na přihlašovací stránce testerů.
 6. Zkopírujte odkaz ke sdílení, abyste vydání mohli sdílet s testery.
 7. Klikněte na Uložit změny.
Vytvoření dalších kanálů uzavřeného testování pro vývojářské týmy

V některých případech můžete potřebovat další kanály uzavřeného testování. Můžete například mít různé vývojářské týmy, které potřebují odstraňovat chyby v různých funkcích. Pokud si každý tým vytvoří vlastní testovací kanál, mohou týmy současně pracovat na různých funkcích.

V dalších testovacích kanálech můžete vytvořit seznam e-mailových adres testerů nebo testery spravovat pomocí Skupin Google. Velikost těchto skupin není nijak omezena.

Vytvoření dalšího testovacího kanálu

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Uzavřené testování (Testování > Uzavřené testování).
 2. V pravém horním rohu stránky vyberte Vytvořit.
 3. Zadejte název kanálu. Název kanálu bude použit ve službě Play Console a v rozhraní Google Play Developer API jako jméno kanálu.
 4. Vyberte Vytvořit kanál.
 5. Vyberte kartu Testeři.
 6. V sekci Testeři můžete přidat testery prostřednictvím e-mailu nebo Skupin Google:
  • E-mail: Možnost E-mail je vybrána automaticky. Pokud chcete použít e-mail, jednoduše vyberte seznamy uživatelů, které chcete své vydání otestovat.
  • Skupiny Google: Vyberte Skupiny Google a zadejte e‑mailové adresy požadovaných skupin Google ve tvaru nazevskupiny@googlegroups.com. Do testování se budou moci zapojit jen uživatelé, kteří jsou členy zadaných skupin Google.
 7. Zadejte adresu URL nebo e-mailovou adresu, kam budou testeři odesílat zpětnou vazbu. Kanál zpětné vazby vaší aplikace se bude uživatelům zobrazovat na přihlašovací stránce testerů.
 8. Zkopírujte odkaz ke sdílení, abyste vydání mohli sdílet s testery.
 9. Klikněte na Uložit.

Tipy k testování a podpora

Když vytvoříte další uzavřené kanály, následující funkce nebudou podporovány:

Správa testerů pro herní služby Google Play

Pokud používáte herní služby Google Play, skupiny testerů jsou mezi vaší aplikací a herními službami Google Play automaticky sdíleny.

Testeři mohou změny, které jste uložili do herních projektů (například úspěchy a výsledkové tabulky), vyzkoušet ještě předtím, než je publikujete reálným uživatelům. Testery můžete spravovat jednotlivě pomocí e‑mailových adres, nebo použít stejné testery jako u kanálů pro vydávání.

Na stránce Herní služby Google Play > Nastavení a správa > Testeři můžete pomocí přepínače testerů automaticky zahrnout všechny uživatele, kteří jsou pro aplikaci přihlášeni k testování.

Jednotlivé testery pro herní služby Google Play můžete také přidat ručně:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Testeři herních služeb Play (Herní služby Play > Nastavení a správa > Testeři).
 2. V nabídce vlevo vyberte Herní služby Play > Nastavení a správa > Testeři.
 3. Zadejte e‑mailové adresy, které chcete přidat. E‑mailové adresy musí být platné účty Google přihlášené do herních služeb Google Play.
 4. Vyberte Přidat.

Po přihlášení do testovací skupiny se uživatelé mohou přihlásit pomocí herních služeb Google Play, dosahovat úspěchů (ve fázi konceptu i publikovaných) a přidávat záznamy do konceptů výsledkových tabulek nebo do publikovaných výsledkových tabulek.

Krok 2: Vytvoření vydání

Jakmile nastavíte podrobnosti testování aplikace, můžete připravit a publikovat vydání.

Další informace o správě dostupnosti kanálů uzavřeného a otevřeného testování v jednotlivých zemích najdete v článku o distribuci vydání aplikace v konkrétních zemích.

Krok 3: Sdílení aplikace s testery

Pokud provádíte otevřený nebo uzavřený test, testeři pomocí svého zařízení mohou testovací verzi aplikace najít na Google Play. Při uzavřeném testu bude testovací verze aplikace k dispozici jen testerům ve vašem seznamu nebo skupině testerů.

Pokud interní nebo uzavřený test zahájíte před tím, než aplikaci zpřístupníte v rámci otevřeného testování nebo ji vydáte v produkční verzi, testeři ji nebudou moci vyhledat na Google Play. Aby si testeři mohli aplikaci stáhnout, budete s nimi muset sdílet adresu URL aplikace v Obchodu Play.

Pokud se testerům z nějakého důvodu nedaří vaši aplikaci na Google Play najít, můžete jim také předat odkaz k přihlášení. Níže uvádíme několik poznámek ohledně odkazů k přihlášení:

 • Přihlašovací odkaz se zobrazuje pouze v případě, že je aplikace ve stavu Publikováno. U aplikací ve stavu Koncept nebo Čeká na publikování se odkaz k přihlášení nezobrazí.
 • Po kliknutí na přihlašovací odkaz testeři obdrží vysvětlení toho, co to znamená být testerem, a budou se moci přihlásit. Každý tester se musí přihlásit prostřednictvím odkazu pro přihlášení.
 • Pokud provádíte uzavřené testování prostřednictvím skupiny Google, uživatelé musí být před přihlášením k testování členy příslušné skupiny.

Krok 4: Získání zpětné vazby

Až si testeři aplikaci nainstalují, během několika minut se jim automaticky aktualizuje na testovací verzi.

Testeři k testovací verzi aplikace na Google Play nemohou přidávat veřejné recenze. Měli byste pro ně proto vytvořit kanál k poskytnutí zpětné vazby, případně jim sdělit, jakým způsobem vám mohou předávat své názory (např. e‑mailem, na webu nebo zprávou ve fóru).

Pokud jste zahájili otevřené nebo uzavřené testování, testeři vám prostřednictvím Google Play budou moci poskytnout soukromou zpětnou vazbu.

Krok 5: Ukončení testu

Postup odstranění uživatelů z testování aplikace:

 1. Otevřete Play Console a u testu, který chcete ukončit, přejděte na stránku testování:
 2. Najděte test, který chcete ukončit, a vyberte Spravovat kanál.
  • Poznámka: Tento krok možná nebude nutný. Záleží na tom, jaký typ testu ukončujete a kolik testů máte spuštěných.
 3. V pravé horní části stránky vyberte Pozastavit kanál.
 4. Po ukončení testu již testeři nebudou dostávat aktualizace, ale aplikace jim v zařízení zůstane nainstalovaná.

Kódy verzí a stavy testovacích kanálů

Požadavky na kódy verzí

Uživatelé dostanou verzi aplikace, která:

 • má nejvyšší kód verze kompatibilní s jejich zařízením,
 • byla publikována v kanálu, ze kterého uživatel může odebírat obsah.

Z kanálu Produkce mohou odebírat obsah všichni uživatelé. Pokud bude v kanálu produkce publikován balíček aplikace s vyšším kódem verze než v kanálu testování, ke kterému se uživatel přihlásil, uživatel dostane balíček aplikace z kanálu Produkce.

Aby uživatel mohl odebírat obsah z kanálu testování, musí splňovat tato kritéria:

 • být zahrnut do konfigurace spravovaného kanálu,
 • přihlásit se do odpovídajícího programu testování.

Uživatelé, kteří mohou dostávat obsah z více kanálů, dostanou vydání s nejvyšším kódem verze publikované v jednom z odpovídajících kanálů. Například uživatelé v otevřeném testování jsou způsobilí pro kanál Produkce i Otevřené testování. Uživatelé v uzavřeném testování jsou způsobilí pro kanál Produkce i Uzavřené testování. Uživatelé v otevřeném i uzavřeném testování jsou způsobilí pro kanály Produkce, Otevřené testování a Uzavřené testování.

Uživatelé, kteří se přihlásili k internímu testování, nejsou způsobilí pro otevřené ani uzavřené testování, a to ani tehdy, když jsou zahrnuti jako testeři. Tito uživatelé nedostanou vyšší kód verze publikovaný v těchto kanálech – dostanou pouze kód verze publikovaný v kanálu Interní testování.

Další informace najdete v článku Verze aplikace.

Stavy testovacích kanálů

Při publikování vydání se mohou zobrazit ověřovací zprávy s upozorněním, že uživatelé určitého kanálu obdrží aktualizace aplikace, které byly vydány pro jiný kanál – tzv. přechod na stabilnější kanál.

Podmínky a stavy stabilnějšího kanálu

 • Zastínění: Jeden balíček aplikace zastíní jiný, když je částečně nebo zcela určen pro stejnou konfiguraci zařízení a má vyšší kód verze.
 • Povýšení: Všechny aktivní balíčky aplikace v kanálu jsou zahrnuty mezi aktivními balíčky aplikace ve stabilnějším kanálu (např. všechny aktivní balíčky aplikace v kanálu otevřeného testování jsou aktivní také v produkčním kanálu). Může k tomu dojít, když balíčky aplikace vydáte nejprve v testovacím kanálu a po otestování je publikujete jako stabilnější vydání.
 • Nahrazení: Všechny aktivní balíčky aplikace v kanálu jsou zcela zastíněny aktivními balíčky aplikace s vyšším kódem verze ve stabilnějším kanálu. Žádný z balíčků aplikace v kanálu není poskytován uživatelům. Všichni uživatelé získají balíček aplikace ze stabilnějšího kanálu. To znamená, že testovací program představovaný nahrazeným kanálem byl opuštěn.
 • Částečné zastínění: Nejméně jeden aktivní balíček aplikace v kanálu je zastíněn aktivním balíčkem aplikace s vyšším kódem verze ve stabilnějším kanálu. Někteří uživatelé kanálu otevřeného testování proto získají balíček aplikace z kanálu otevřeného testování, zatímco jiní mohou získat balíček aplikace z produkčního kanálu. Pravděpodobně se jedná o chybu při přiřazování kódů verzí.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka