Настройване на отворен, затворен или вътрешен тест

Посредством Play Console можете да тествате приложението си с конкретни групи или да направите теста достъпен за потребителите на Google Play.

Тестването на приложението ви дава възможност с минимално въздействие върху потребителите да отстраните техническите проблеми или тези с практическата работа, така че да можете да разпространявате най-добрата версия на приложението си в Google Play.

Преди да започнете

 • Изисквания за имейл адреса: Потребителите трябва да имат профил в Google (@gmail.com) или в Google Workspace, за да се присъединят към даден тест.
 • Промени, свързани с осигуряването на приходи: Ако промените цените на приложението си, те ще засегнат настоящата и бъдещите му версии във всички канали.
 • Промени, свързани с наличността по държави: Ако промените държавите и регионите, в които се разпространява приложението ви, те ще засегнат настоящата и бъдещите му версии във всички канали.
  • Забележка: За вътрешните тестове има някои изключения за осигуряването на приходи и наличността по държави. За подробности вижте секцията за настройване на вътрешен тест.
 • Публикуване:
  • Трябва да тествате приложението си, за да можете да го публикувате в стандартния канал.
  • След първоначалното публикуване на версия за отворен, затворен или вътрешен тест предоставянето на тестовата връзка за изпитателите може да отнеме няколко часа. Ако публикувате допълнителни промени, възможно е да минат няколко часа, преди да станат налични за изпитателите.
 • Добавяне на организации към даден тест:
 • Отзиви: Отзивите от тестовите потребители няма да се отразят върху обществената оценка на приложението ви.
 • Платени приложения: Ако тествате платено приложение посредством отворен или затворен тест, изпитателите трябва да го купят, докато при вътрешен тест могат да го инсталират без парично заплащане.

Каква е разликата между вътрешен, отворен и затворен тест?

Можете да създадете версии в три тестови канала, преди да пуснете приложението си в стандартния канал. Всяка фаза от тестването ви помага да съберете необходимите отзиви, за да подобрите приложението по време на разработката му.

Вътрешно тестване: Създайте версия за вътрешно тестване, за да разпространите бързо приложението си сред максимум 100 изпитатели с цел първоначални проверки за осигуряване на качеството. Препоръчваме да проведете вътрешен тест, преди да публикувате приложението си в затворен или отворен канал. Ако е необходимо, можете да провеждате вътрешни тестове успоредно със затворени и отворени за различните версии на приложението си.

Затворено тестване: Създайте версия за затворено тестване, за да тествате предварителни версии на приложението си с помощта на по-голям брой изпитатели, така че да получите по-целенасочени отзиви. След като тествате с по-малка група колеги или доверени потребители, можете да разширите тестването до отворена версия. На страницата Затворено тестване като първоначален затворен тест ще бъде налице затворен тестови канал. Ако е необходимо, можете да създадете и наименувате допълнителни затворени канали.

Ако тествате съществуващо приложение, което вече сте публикували, само потребителите в тестовата група ще получат актуализация за затворената му версия.

Отворено тестване: Създайте отворена публикувана версия, за да проведете тест с голяма група и да направите тестовата версия на приложението си видима в Google Play. При отвореното тестване всеки може да се присъедини към тестовата ви програма и да ви изпраща частни отзиви. Уверете се, че приложението и малката му обява в магазина са готови за публикуване в Google Play, преди да изберете тази опция.

Свиване на всички Разгъване на всички

Съвети

Как да започна?

Препоръчваме да започнете с вътрешен тест, след което да преминете към малка група изпитатели за затворено тестване.

Защо да провеждам вътрешен тест?

Когато създадете вътрешен тест, можете незабавно да публикувате приложението си за вътрешните изпитатели. Това ви помага да откривате проблеми и да получавате отзиви по-рано в процеса на разработка. Вътрешният тест е:

 • бърз: можете да разпространявате приложения чрез вътрешния тестови канал значително по-бързо, отколкото през отворените или затворените канали. Когато публикувате нов пакет Android App Bundle във вътрешния тестови канал, той ще бъде налице за изпитателите в рамките на няколко минути.
  • Забележка: Ако публикувате приложение за първи път, то незабавно ще бъде достъпно за вътрешните изпитатели, но ще има временно име и информация в малката обява в магазина за период до 48 часа.
 • гъвкав: можете да коригирате вътрешния тест, така че да поддържа различни етапи, като например проверки за осигуряване на качеството и отстраняване на грешки след стартиране на разпространението.
 • безопасен: чрез канала за вътрешни тестове пробната версия на приложението се разпространява до потребителите през Google Play Магазин.
Мога ли едновременно да провеждам няколко теста с дадено приложение?

Ако искате да проведете няколко теста с едно и също приложение, имайте предвид следното:

 • По всяко време можете да провеждате няколко затворени теста и един отворен.
 • Ако даден потребител се включи във вътрешния тест на приложението, той повече не отговаря на условията за получаване на отворения или затворения тест. За да получи отново достъп до тях, той трябва да се откаже от вътрешния тест и да се върне към отворения или затворения.

Стъпка 1: Настройване на подробностите за теста

Избиране на метод на тестване

Вътрешен тест: управляване на до 100 изпитатели

Можете да създадете списък с имейл адреси на вътрешните изпитатели. Във вътрешния тест може да участват най-много 100 изпитатели за дадено приложение.

Когато настройвате вътрешен тест, имайте предвид следното:

 • Разпространение по държави: можете да добавяте към вътрешния си тест потребители без ограничения за местоположението. Ако вътрешен изпитател е в държава, където версията на приложението ви в стандартния канал или този за отворено или затворено тестване не се предлага, той пак ще получи достъп до вътрешния тест.
 • Плащане: при платени приложения изпитателите могат да инсталират без парично заплащане версията за вътрешен тест. Те трябва да плащат за покупки в приложението, освен ако не са добавени в списък с лицензирани изпитатели.
 • Правила за изключване на устройства: правилата за изключване на устройства не важат за вътрешните изпитатели.
 • Прегледи за сигурност и спазване на правилата: за вътрешните тестове може да не се извършват обичайните прегледи за сигурност и спазване на правилата в Google Play.

Стартиране на вътрешен тест

Създаване на списък с имейл адресите на изпитателите

Ако вече сте създали списък с имейл адреси, преминете към инструкциите за добавяне на изпитатели.

 1. Отворете Play Console и страницата Вътрешно тестване (Тестване > Вътрешно тестване).
 2. Изберете раздела Изпитатели.
 3. Под „Изпитатели“ изберете Създаване на пощенски списък.
 4. Въведете име на списъка. Можете да използвате същия списък за бъдещи тестове на приложенията си.
 5. Добавете имейл адреси, разделени със запетаи, или кликнете върху Качване на CSV файл. Ако използвате .CSV файл, поставете всеки имейл адрес на отделен ред без запетаи. 
  • Забележка: Ако качите .CSV файл, съдържанието му ще замени добавените от вас адреси.
 6. Изберете Запазване на промените, след което – Създаване.

Добавяне на изпитатели

 1. Отворете Play Console и страницата Вътрешно тестване (Тестване > Вътрешно тестване).
 2. Изберете раздела Изпитатели.
 3. В таблицата „Изпитатели“ изберете списъците с потребители, които искате да тестват публикуваната от вас версия.
 4. Посочете URL адрес или имейл адрес, където да получавате отзиви от изпитателите. Каналът за отзиви за приложението ви ще се показва на потребителите на страницата за включване в теста.
 5. Копирайте връзката за споделяне, за да споделите публикуваната версия с изпитателите.
 6. Изберете Запазване на промените.

Тестови приложения, които не са напълно конфигурирани

Ако приложението ви не е напълно конфигурирано, можете също да създадете вътрешна версия за тестване. След като разполагате с валиден пакет с приложения, имате възможност бързо да го разпространите до ограничен брой изпитатели. Ако искате да тествате приложение, което не е напълно конфигурирано, обърнете внимание на следното:

 • Преди да прегледаме приложението за първи път, потребителите ще виждат временно име за него в Google Play – можете да намерите временното име в обобщената информация за приложението в таблото му за управление.
 • След като качите артефакт, името на пакета за съответното приложение се коригира и не може да бъде променено.
Затворен тест: управление на изпитателите по имейл адрес или групи в Google

При този тип тестване можете да създадете списък с имейл адреси на изпитатели. В състояние сте да създадете общо 200 списъка, като във всеки може да има до 2000 потребители. Можете да създадете до 50 списъка за отделен канал.

Въведете необходимата информация, за да подготвите версията си за вътрешно тестване, запазете промените и изберете Преглед на публикуваната версия.

Стартиране на затворен тест

Създаване на списък с имейл адресите на изпитателите

Ако вече сте създали списък с изпитатели, преминете към инструкциите за добавянето му.

 1. Отворете Play Console и страницата Затворено тестване (Тестване > Затворено тестване).
 2. Изберете Управление на канала
 3. Изберете раздела Изпитатели.
 4. Под „Изпитатели“ изберете Създаване на пощенски списък.
 5. Въведете име на списъка. Можете да използвате същия списък за бъдещи тестове на приложенията си.
 6. Добавете имейл адреси, разделени със запетаи, или кликнете върху Качване на CSV файл. Ако използвате .CSV файл, поставете всеки имейл адрес на отделен ред без запетаи.
  • Забележка: Ако качите .CSV файл, съдържанието му ще замени добавените от вас адреси.
 7. Изберете Запазване на промените, след което – Създаване.

Добавяне на изпитатели

 1. Отворете Play Console и страницата Затворено тестване (Тестване > Затворено тестване).
 2. Изберете Управление на канала.
 3. Изберете раздела Изпитатели.
 4. В секцията „Изпитатели“ можете да добавяте изпитатели чрез имейл адрес или група в Google:
  • Имейл адрес: Опцията Имейл адрес е избрана автоматично. Ако искате да използвате имейл адрес, трябва само да изберете списъците с потребители, които искате да тестват публикуваната от вас версия. 
  • Google Групи: изберете Google Групи и въведете имейл адресите на групи в Google във формат imenagrupata@googlegroups.com. Само потребителите, които са членове на посочените от вас групи, ще могат да се присъединят към теста.
 5. Посочете URL адрес или имейл адрес, където да получавате отзиви от изпитателите. Каналът за отзиви за приложението ви ще се показва на потребителите на страницата за включване в теста.

 6. Копирайте връзката за споделяне, за да споделите публикуваната версия с изпитателите.

 7. Изберете Запазване на промените.
Затворен тест: управление на изпитателите по организация

При този тип тестване можете да изберете коя организация да има достъп до канала ви. Администраторите на съответните организации могат да зададат кои потребители да тестват публикуваната от вас версия.

Препоръчваме да добавяте изпитатели само чрез Play Console ИЛИ само от страницата с настройки за приложението за Android в Google Admin Console. Ако даден потребител бъде избран за изпитател както от Play Console, така и от Admin Console, той ще получи най-високата от всички налични версии на приложението.

За да добавите изпитател:

 1. Отворете Play Console и страницата Затворено тестване (Тестване > Затворено тестване).
 2. Изберете Управление на канала.
 3. Изберете раздела Изпитатели.
 4. В секцията „Управление на организациите“ изберете Добавяне на организация.
 5. Въведете идентификационния номер и името на организацията, която да има достъп до канала ви.
 6. Изберете Добавяне.
 7. Изберете Запазване на промените.
Отворен тест: Показване на тестовото ви приложение в Google Play

Ако настроите отворен тест, потребителите могат да намират тестовото ви приложение в Google Play. Уверете се, че то е готово за публикуване в услугата, преди да изберете тази опция.

 • За приложения с ранен достъп (нови приложения, които не са публикувани в стандартния канал): Потребителите могат да намерят отворения ви тест чрез търсене в Google Play. След като намерят малката ви обява, те имат възможност да инсталират и използват приложението ви.
 • За приложения с активна версия в стандартния канал: Потребителите могат да се включат в отворения ви тест от малката ви обява в магазина.

Можете също да споделите URL адрес на връзка посредством уебсайт или имейл. Всеки потребител, който разполага с нея, ще има достъп до отворения ви тест.

Стартиране на отворен тест

 1. Отворете Play Console и страницата Отворено тестване (Тестване > Отворено тестване).
 2. Изберете раздела Изпитатели.
 3. Разгънете секцията „Управление на изпитателите“. Ако е празна, проверете дали сте качили Android App Bundle.
 4. Изберете колко изпитатели могат да използват приложението ви:
  • Неограничен брой: Тази опция е избрана по подразбиране.
  • Ограничен брой: Можете да посочите лимит (трябва да е поне 1000).
 5. Посочете URL адрес или имейл адрес, където да получавате отзиви от изпитателите. Каналът за отзиви за приложението ви ще се показва на потребителите на страницата за включване в теста.
 6. Копирайте връзката за споделяне, за да споделите публикуваната версия с изпитателите.
 7. Изберете Запазване на промените.
Създаване на допълнителни затворени канали за тестване за екипите ви от програмисти

В някои случаи може да са ви необходими допълнителни затворени канали за тестване. Възможно е например да имате няколко екипа от програмисти, които трябва да отстранят програмни грешки за различни функции. Ако всеки екип създаде свой собствен тестови канал, отделните екипи могат да работят едновременно по различни функции.

С помощта на допълнителни тестови канали можете да създадете списък с имейл адреси на изпитатели или да управлявате изпитателите посредством групи в Google. Няма ограничения за размера на тези групи.

Създаване на допълнителен тестови канал

 1. Отворете Play Console и страницата Затворено тестване (Тестване > Затворено тестване).
 2. Горе вдясно на страницата изберете Създаване.
 3. Въведете име за канала. То се използва в Play Console и API на Google Play за програмисти като име на канала.
 4. Изберете Създаване на канал.
 5. Изберете раздела Изпитатели.
 6. В секцията „Изпитатели“ можете да добавяте изпитатели чрез имейл адрес или група в Google:
  • Имейл адрес: Опцията Имейл адрес е избрана автоматично. Ако искате да използвате имейл адрес, трябва само да изберете списъците с потребители, които искате да тестват публикуваната от вас версия. 
  • Google Групи: Изберете Google Групи и въведете имейл адресите на групи в Google във формат imenagrupata@googlegroups.com. Само потребителите, които са членове на посочените от вас групи, ще могат да се присъединят към теста.
 7. Посочете URL адрес или имейл адрес, където да получавате отзиви от изпитателите. Каналът за отзиви за приложението ви ще се показва на потребителите на страницата за включване в теста.
 8. Копирайте връзката за споделяне, за да споделите публикуваната версия с изпитателите.
 9. Изберете Запазване.

Съвети за тестване и поддръжка

Когато създавате допълнителни затворени канали, следните функции не се поддържат:

Управление на изпитатели за услугите за игри на Google Play

Ако използвате услугите за игри на Google Play, групите с изпитатели се споделят автоматично между тези услуги и приложението ви.

Изпитателите могат да изпробват промените (например в постиженията и класациите), които сте запазили в проектите си за игра, преди да бъдат публикувани за крайните потребители. Можете да управлявате изпитателите поотделно посредством имейл адресите им или да използвате повторно едни и същи изпитатели с помощта на канали за пускане.

Ако отворите Услуги за игри на Google Play > Настройване и управление > страницата Изпитатели, чрез превключвателя за изпитатели можете да добавяте автоматично потребители, които са се включили в тестването на приложението ви.

За да добавите ръчно отделни изпитатели за услугите за игри на Google Play:

 1. Отворете Play Console и страницата Изпитатели за услугите за игри на Google Play (Услуги за игри на Google Play > Настройване и управление > Изпитатели).
 2. В менюто отляво изберете Услуги за игри на Google Play > Настройване и управление > Изпитатели.
 3. Въведете имейл адресите, които искате да добавите. Te трябва да са валидни профили в Google, с които сте влезли с профила си в услугите за игри на Google Play.
 4. Изберете Добавяне.

След като потребителите се включат в тестовата ви група, ще могат да влизат посредством услугите за игри на Google Play, да печелят постижения в чернови или публикувани игри и да публикуват в класации за чернови или публикувани игри.

Стъпка 2: Създаване на версия

След като настроите подробностите за теста на приложението си, можете да подготвите версия и да стартирате разпространението ѝ.

За подробности относно управлението на предлагането по държави на версиите в отворения и затворения тестови канал на приложението ви разгледайте Разпространяване на версии на приложения в определени държави.

Стъпка 3: Споделяне на приложението с изпитатели

Ако провеждате отворен или затворен тест, изпитателите могат да намерят тестовото ви приложение в Google Play посредством устройствата си. При затворен тест то е достъпно само за изпитателите в списъка или групата. 

Ако провеждате вътрешен или затворен тест, преди да предоставите приложението си чрез отворено тестване или разпространение в стандартния канал, изпитателите няма да могат да го намират чрез търсене в Google Play. Трябва да споделите URL адреса на приложението си в Google Play Магазин с изпитателите, за да могат да го изтеглят.

Ако по някаква причина изпитателите ви не могат да намерят приложението ви в Google Play, имате възможност да споделите с тях връзка за включване. Ето някои забележки относно използването на връзка за включване:

 • Връзката за включване се показва само когато състоянието на приложението е „Публикувано“. Ако то е „Чернова“ или „Изчаква се публикуване“, тя няма да се вижда.
 • След като кликнат върху връзката, изпитателите ще видят обяснение на ролята си, както и връзка, чрез която да се включат, като за целта всеки от тях трябва да я отвори.
 • Ако провеждате затворен тест с група в Google, потребителите трябва да се присъединят към нея, преди да се включат в теста ви.

Стъпка 4: Получаване на отзиви

След като изпитателите инсталират приложението ви, в рамките на няколко минути ще получат автоматична актуализация до тестовата версия.

Изпитателите не могат да оставят обществени коментари в Google Play за тестовата версия на приложението ви, затова е добре да посочите канал за отзиви или да ги уведомите как да ви предоставят такива (напр. по имейл, на уебсайт или във форум).

Ако провеждате отворен или затворен тест, изпитателите могат също да ви предоставят частни отзиви посредством Google Play.

Стъпка 5: Прекратяване на теста

За да премахнете потребители от теста на приложението си: 

 1. Отворете Play Console и страницата за теста, който искате да прекратите:
 2. Намерете теста, който искате да прекратите, и изберете Управление на канала.
  • Забележка: В зависимост от вида на теста, който прекратявате, и броя тестове, които провеждате, може да не е необходимо да изпълнявате тази стъпка.
 3. Горе вдясно на страницата изберете Поставяне на канала на пауза.
 4. След приключване на даден тест изпитателите няма да получават актуализации, но приложението ще остане инсталирано на устройствата им.

Кодове на версията и състояния на тестовия канал

Изисквания за кодове на версията

Потребителите ще получат версията на приложението, която е: 

 • с най-високия код и съвместима с устройството им;
 • публикувана в канал, от който могат да получават файлове.

Всички потребители винаги отговарят на условията за получаване на версията от стандартния канал. Ако в него е публикуван Android App Bundle с по-висок код на версията от този в тестовия канал, в който се е включил потребителят, той ще получи пакета от стандартния канал.

Потребителите, които отговарят на условията за получаване на пакети с приложения от няколко канала, ще получат пакета с най-висок код на версията, публикуван в един от тях.

За да отговаря на условията за получаване на файлове от канал за тестване, потребителят трябва:

 • да бъде включен в конфигурацията на управлявания канал; и
 • да се е включил в съответната програма за тестване.

Например всички потребители, които са се включили в програмата за тестване, отговарят на условията за отворения тестов канал. Потребителите, които са се включили в програмата за вътрешно тестване, не отговарят на условията за отворения и затворения тестови канал дори ако са включени в конфигурацията на управляваните изпитатели. Тези потребители няма да получат пакетите с приложения с по-висок код на версията, публикувани в съответните канали.

За повече информация научете за задаването на версии за приложенията си.

Състояния на тестовия канал

Когато разпространявате версията на приложението, може да видите съобщения за потвърждаване, които посочват кога потребителите на даден канал получават актуализации на приложението, публикувани в друг канал. Това е известно като състояние на автоматично преминаване към резервен канал.  

Автоматично преминаване към резервен канал – условия и състояния

 • Засенчено: Един Android App Bundle засенчва друг, когато покрива част от същата конфигурация от устройства (или цялата конфигурация) и има по-висок код на версията.
 • Повишено: Всички активни пакети с приложения на канала се съдържат в активните пакети на резервния канал (например всички активни пакети с приложения в отворени тестови канали са активни и в стандартния). Може да видите това състояние, ако първо разпространявате в тестови канал и след това пуснете тестваните пакети с приложения в по-стабилна версия.
 • Заменено: Всички активни пакети с приложения в даден канал са напълно засенчени от активните пакети с по-високи кодове на версията в резервния канал. Нито един от пакетите Android App Bundle в канала не се показва на потребителите, тъй като всички те ще получат пакет от резервния канал. Това означава, че програмата за тестване, представена от заменения канал, е изоставена.
 • Частично засенчено: Поне един от активните пакети с приложения в даден канал е засенчен от пакет с по-висок код на версията в резервния канал. Това означава, че някои от потребителите в отворените тестови канали ще получат Android App Bundle от съответния отворен тестови канал, докато други може да получат такъв от стандартния. Това най-вероятно е грешка при задаването на кодовете на версията.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false