Legg til brukere i utviklerkontoen og administrer tillatelser

Det finnes tre forskjellige tilgangsnivåer i Play-konsollen: kontoeier, administratorer og brukere. Tilgangsnivået ditt bestemmer hvilke handlinger som er tilgjengelige for deg, og hvilken informasjon du har tilgang til i Play-konsollen. Som administrator kan du bruke brukeradministreringen til å administrere hvilke deler av Play-konsollen teamet ditt kan se (basert på roller), hvilke data de har tilgang til, og hvilke innstillinger de kan endre.

Tilgangsnivåer for kontoer

Type Beskrivelse
Kontoeier
 • Har først registrert kontoen i Play-konsollen
 • Har full tilgang til Play-konsollen
 • Kan invitere og fjerne brukere samt administrere individuelle tillatelser
 • Er den eneste personen som kan ha en tilknyttet betalingsprofil for å selge apper som koster penger
 • Er den eneste personen som kan redigere informasjon på siden for betalingsinnstillinger i Play-konsollen
 • Er den eneste personen som kan redigere informasjon i utviklerprofilen i Play-konsollen
 • Er den eneste personen som kan endre API-tilgangsinformasjon i Play-konsollen

Administrator

 • Har tillatelsen «Administrator (alle tillatelser)»
 • Kan få tilgang til alle apper eller bare spesifikke apper
 • Kan invitere og fjerne brukere samt administrere individuelle tillatelser
 • Trenger ikke å betale registreringsavgiften på USD 25
Bruker
 • Kan ha ulike nivåer av tilgang til Play-konsollen
 • Kan få tilgang til alle apper eller bare spesifikke apper
 • Kan ikke invitere brukere eller endre tillatelser
 • Trenger ikke å betale registreringsavgiften på USD 25

Gi brukere tilgang

Trinn 1: Bestem om brukeren trenger konto- eller apptilgang

Før du konfigurerer tillatelser, må du avgjøre om brukeren din trenger tilgang på konto- eller appnivå: 

 • Konto: Kontotillatelser gjelder for alle apper i utviklerkontoen din.
 • App: Apptillatelser gjelder bare for den valgte appen.

Enkelte tillatelser er bare tilgjengelige for brukere på app- eller kontonivå. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan konto- og apptilgang kan påvirke en bestemt tillatelse, kan du se delen om definisjoner av og bruksområder for tillatelser nedenfor.

Trinn 2: Legg til brukere og slå tillatelser på eller av

Hvis du er en kontoeier eller administrator, kan du legge til brukere i kontoen din for Play-konsollen og administrere tillatelser for alle apper eller for spesifikke apper. Før du legger til brukere og slår tillatelser på eller av, bør du lese gjennom delen definisjoner av og bruksområder for tillatelser nedenfor og forsikre deg om at du forstår innholdet.

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. I menyen til venstre går du til Brukere og tillatelser.
  • For å legge til nye brukere, gå til Inviter nye brukere.
  • Hvis du administrerer tillatelser for en eksisterende bruker, klikker du hvor som helst på raden til brukeren i brukertabellen.
 3. Skriv inn brukerens e-postadresse, og angi en utløpsdato for tilgangen hvis det er nødvendig, og hvis du har tillatelsen Administrator (alle tillatelser) på kontonivå. Merk deg følgende:
  • Brukere kan bare logge på Play-konsollen med en Google-konto ved å bruke den samme e-postadressen som du sendte invitasjonen til.
  • Hvis du ikke velger utløpsdato for tilgangen, har brukeren kontinuerlig tilgang til kontoen eller appen i Play-konsollen.
 4. Velg hvilke tillatelser som skal gjelde for bestemte apper, med Apptillatelser-fanen, eller hvilke tillatelser som skal gjelde for alle appene i utviklerkontoen din, med Kontotillatelser-fanen.
  • For å legge til en app i tillatelsestabellen, gå til Legg til en app under Apptillatelser-fanen, og gå deretter til Bruk.
 5. Velg Inviter bruker.

Skjul alle Vis alle

Definisjoner av og bruksområder for tillatelser

Generelle tillatelser

Administrator (alle tillatelser)
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan invitere brukere
 • Kan administrere tillatelser fra andre brukere
 • Kan fjerne brukere

Denne tillatelsen gir en bruker administratortilgang. Med denne tillatelsen får en administrator også alle andre tillatelser.

 • Hvis denne tillatelsen er angitt per app, kan administratoren se alle brukere som har tilgang til de samme appene. Administratorer med tilgang til enkeltapper kan ikke fjerne brukere med global tilgang.
 • Hvis denne tillatelsen er angitt som «Globalt», kan administratoren også endre utløpsdatoer for tilgang og gjennomgå endringer som er gjort i Play-konsollen, ved hjelp av aktivitetsloggen.
Se appinformasjon (skrivebeskyttet)

Rettigheter

Merknader om bruk

 • Lesetilgang til all appinformasjonen, inkludert eventuelle tilknyttede prosjekter i Spilltjenester på Google Play – men ikke økonomiske data
Se appinformasjon og last ned masserapporter (skrivebeskyttet)

Rettigheter

Merknader om bruk

 • Lesetilgang til all appinformasjon for alle apper, inkludert alle prosjekter i Spilltjenester på Google Play – men ikke økonomiske data 
 • Last ned masserapporter
 • Brukeren får tilgang til alle nye apper og spill du legger til i Play-konsollen.
 • Brukeren kan se alle spillene, også de som ikke er tilknyttet noen app.
 • For å gi tilgang til økonomiske data, gi brukeren tillatelsen «Se økonomiske data».
 • Denne tillatelsen er bare tilgjengelig for brukere med «Konto»-tilgang. Tilsvarende «App»-tillatelse er Se appinformasjon (skrivebeskyttet).
Endre og slette apputkast
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan endre og slette eksisterende apputkast
 • Denne tillatelsen gjør det ikke mulig for brukere å starte lanseringen av en ny utgave. 
 • Denne tillatelsen er bare tilgjengelig for brukere med «App»-tilgang. Tilsvarende «Konto»-tillatelse er Opprett, endre og slett apputkast.
Opprett, endre og slett apputkast
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan opprette nye apputkast
 • Kan endre og slette eksisterende apputkast
Se økonomiske data
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan se økonomiske rapporter og salgsrapporter
 • Tilgang til Purchases API
 • Kan se inntektsinformasjon for eventuelle tilknyttede prosjekter i Spilltjenester på Google Play
Se økonomiske data, bestillinger eller svar på undersøkelsen om oppsigelser
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan se økonomiske rapporter, salgsrapporter og bestillinger
 • Tilgang til Purchases API
 • Kan se inntektsinformasjon for eventuelle tilknyttede prosjekter i Spilltjenester på Google Play
 • Kan laste ned skriftlige svar på undersøkelsen om oppsigelser
 • Denne tillatelsen er bare tilgjengelig for brukere med «Konto»-tilgang. Tilsvarende «App»-tillatelse er Se økonomiske data.
Administrer bestillinger og abonnementer
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan se bestillinger
 • Kan refundere bestillinger
 • Kan si opp abonnementer
 • Denne tillatelsen gir ikke brukere tillatelse til å se samlede økonomiske rapporter. Dette krever tillatelsen Se økonomiske data.
Gi ut produksjonsversjoner, utelat enheter, og bruk Play-appsignering
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan opprette, endre og publisere produksjonsversjoner
 • Kan oppheve publisering av apper og publisere dem på nytt
 • Kan utelate enheter i enhetskatalogen
 • Kan bruke Play-appsignering til å signere APK-er
 • Denne tillatelsen gir brukere tillatelse til å publisere produksjonsversjoner av apper på Google Play.
Gi ut apper til testmålgrupper
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan laste opp apputkast
 • Kan opprette, endre og publisere utgaver i testmålgrupper
 • Kan oppheve publiseringen av apper og publisere apper på nytt når appen tidligere er publisert til en testmålgruppe
 • Kan laste opp og endre OBB-filer
 • Kan redigere versjonsnotater for apper som ikke er aktive i produksjon
 • Kan laste opp APK-er for intern deling
 • Denne tillatelsen gir ikke brukere tillatelse til å publisere produksjonsversjoner av apper på Google Play.
Administrer testmålgrupper og endre testerlister
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan endre testkonfigurasjonen for interne, åpne og lukkede målgrupper
 • Kan administrere lister over testere samt tilknyttede brukere
 • Denne tillatelsen gir ikke brukere tillatelse til å publisere produksjonsversjoner av apper på Google Play.
Administrer butikktilstedeværelse
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan endre informasjon for butikkoppføringen (inkludert tekst og bilder) og utføre eksperimenter med butikkoppføringer
 • Kan endre pris, produkter i appen og prismaler
 • Kan distribuere informasjon, inkludert egnethet
 • Kan opprette og endre kampanjer eller salg
 • Kan administrere lagrede enhetsfiltre i enhetskatalogen
 • Opprett og endre LiveOps
 • Denne tillatelsen gir ikke brukere tillatelse til å utelate enheter i enhetskatalogen.
Svare på anmeldelser
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan svare på anmeldelser på Google Play
 • Kan endre kontaktinformasjonen som brukes i foreslåtte svar
 • Brukere uten denne tillatelsen kan fortsatt se vurderinger og anmeldelser, men de kan ikke svare på dem.

Tillatelser for administrering i Google Play

Opprett og publiser private apper til organisasjonen din
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan opprette, endre og publisere private apper som bare er tilgjengelige for brukere i organisasjonen din.
 • Denne tillatelsen gjelder for private apper som bruker administrering i Google Play, og den gir ikke brukere tillatelse til å administrere interne testmålgrupper for utgivelsen eller publisere offentlige apper på Google Play.

Tillatelser for Spilltjenester på Google Play

Endre prosjekter i spilltjenester på Google Play
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan endre prosjekter i spilltjenester på Google Play for alle apper.
Publisere prosjekter i spilltjenester på Google Play
Rettigheter Merknader om bruk
 • Kan publisere nye prosjekter i Spilltjenester på Google Play for alle apper
 • Kan oppheve publiseringen av eksisterende prosjekter og publisere dem på nytt
 • Denne tillatelsen er bare tilgjengelig for brukere med «Konto»-tilgang.
 • Brukerne må også ha tilgang til spillet i Google Developers Console.

Administrer brukertilgang

Kontokrav for inviterte brukere

Når brukere får en tilgangsinvitasjon til Play-konsollen, må de logge på med en Google-konto ved å bruke den samme e-postadressen som administratoren eller kontoeieren i Play-konsollen sendte invitasjonen til. Brukere kan opprette en Google-konto ved å bruke en ny Gmail-adresse (@gmail.com) eller en eksisterende e-postadresse, for eksempel en jobb-e-postadresse.

Hvis en invitert bruker trenger tilgang til Play-konsollen med en annen e-postadresse, må brukeren kontakte administratoren og be vedkommende om å sende en ny invitasjon til den foretrukne e-postadressen.

Hvis en bruker ikke godtar en invitasjon og ikke logger på innen 30 dager, utløper invitasjonen. Administratoren må da sende en ny invitasjon.

Se sendte invitasjoner

Når du har sendt en invitasjon, får brukerens e-postadresse statusen «Invitasjon er sendt». Hvis brukerens tilgang har en utløpsdato, vises den i invitasjonen. Når brukeren godtar invitasjonen, får kontoeieren en e-postbekreftelse, og statusen til brukeren endres til «Aktiv».

Oppdater utløpsdatoer for kontoer

Hvis det er du som er kontoeieren, kan du oppdatere utløpsdatoene for tilgangen til brukerne slik:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. I menyen til venstre går du til Brukere og tillatelser.
 3. Gå til Administrer brukere øverst til høyre i brukertabellen, og gå til Velg brukere for å utsette utløpsdatoen for tilgang fra rullegardinmenyen.
 4. I tabellen velger du brukerne du vil forlenge tilgangen for, og klikker på Forleng tilgangen.
 5. Velg hvor lenge du vil forlenge tilgangen, og klikk på Forleng tilgangen.
 6. Velg Bekreft for å lagre endringene.

Du kan også oppdatere utløpsdatoene for en bruker enkeltvis.

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. I menyen til venstre klikker du på Brukere og tillatelser.
 3. Klikk hvor som helst på raden til brukeren i brukertabellen.
 4. Brukerdetaljer-siden merker du av i boksen ved siden av «Angi en utløpsdato».
 5. Skriv inn en utløpsdato, eller velg en dato i kalenderen.
 6. Lagre endringene.
Fjern brukere

Hvis det er du som er kontoeieren, kan du fjerne brukernes tilgang slik:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. I menyen til venstre går du til Brukere og tillatelser.
 3. Velg Administrer brukere > Velg brukerne som skal fjernes i rullegardinmenyen.
 4. I tabellen velger du brukerne du vil fjerne, og deretter Fjern.
 5. Lagre endringene.

Du kan også fjerne brukerens tilgang enkeltvis:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. I menyen til venstre går du til Brukere og tillatelser.
 3. Klikk hvor som helst på raden til brukeren i brukertabellen.
 4. Brukerdetaljer-siden går du tilFjern brukeren.
Feil 403

Hvis du får «Feil 403» i Play-konsollen, må du be kontoeieren om å gi deg tillatelser for den aktuelle appen.

Tillatelser for integrerte funksjoner

Brukertillatelser for Spilltjenester på Google Play

Disse kravene må være oppfylt for at en bruker av Play-konsollen skal få tilgang til informasjon om Spilltjenester på Google Play: 

Tilgang Krav
 • Se et prosjekt for Spilltjenester på Google Play
 • Kan opprette prosjekter i Spilltjenester på Google Play, endre spill, eller tilknytte nye apper
 • Tilgang til økonomiske data for Spilltjenester på Google Play

 

Hvis du har opprettet et prosjekt i Spilltjenester på Google Play og du deretter legger til en bruker i Play-konsollen, eller utvider Play-konsoll-rettighetene til en eksisterende bruker slik at de inkluderer «Endre prosjekter i Spilltjenester på Google Play» eller «Publiser prosjekter i Spilltjenester på Google Play», må du også legge til denne brukeren i Google Developers Console.

Slik legger du til en bruker for prosjektet ditt i Google Developers Console:

 1. Logg på Google Developers Console.
 2. Velg et prosjekt.
 3. Velg Tillatelser i menyen til venstre.
 4. Velg Legg til medlem oppe på skjermen.
 5. Skriv inn e-postadressen til brukeren du la til i Play-konsollen.
 6. Velg et tillatelsenivå.
 7. Velg Legg til.
Brukertillatelser for Googles betalingssenter

For at andre brukere skal ha tilgang til rapporter om Googles betalingssenter, må du legge dem til i innstillingene for Googles betalingssenter. Tillatelser for Play-konsollen er atskilt fra eventuelle tillatelser som administreres i Googles betalingssenter.

Sånn legger du til brukere i Googles betalingssenter:

 1. Logg på Googles betalingssenter.
 2. Velg Innstillinger Innstillinger i menyen til venstre.
 3. Under «Betalingsbrukere» velger du Administrer betalingsbrukere > Legg til en ny bruker.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til den forespurte informasjonen.
 5. Velg Inviter.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
true
92637
false
false