เพิ่มผู้ใช้บัญชีนักพัฒนาแอปและจัดการสิทธิ์

การเข้าถึง Play Console มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเจ้าของบัญชี ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ ระดับการเข้าถึงจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่คุณจะทำได้และข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ใน Play Console ในฐานะผู้ดูแลระบบ การจัดการผู้ใช้ช่วยให้คุณควบคุมการมองเห็นส่วนต่างๆ ใน Play Console ของทีมของคุณซึ่งมีสมาชิกหลายคนได้อย่างปลอดภัยโดยขึ้นอยู่กับบทบาทของแต่ละคน ข้อมูลที่มีสิทธิ์เข้าถึง และการตั้งค่าที่แต่ละคนเปลี่ยนแปลงได้

ระดับการเข้าถึงบัญชี

ประเภท คำอธิบาย
เจ้าของบัญชี
 • บัญชีแรกที่ลงทะเบียนใน Play Console
 • มีสิทธิ์เข้าถึง Play Console อย่างสมบูรณ์
 • เชิญและนำผู้ใช้ออก รวมทั้งจัดการสิทธิ์แต่ละรายการได้
 • เป็นบุคคลเดียวที่มีโปรไฟล์การชำระเงินที่ลิงก์อยู่เพื่อขายแอปที่ต้องซื้อได้
 • เป็นบุคคลเดียวที่แก้ไขข้อมูลในหน้าการตั้งค่าการชำระเงินใน Play Console ได้
 • เป็นคนเดียวที่แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์นักพัฒนาแอปใน Play Console ได้
 • เป็นคนเดียวที่แก้ไขรายละเอียดการเข้าถึง API ใน Play Console ได้

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้
 • อาจมีสิทธิ์ต่างระดับกันในการเข้าถึง Play Console
 • อาจได้สิทธิ์เข้าถึงทุกแอปหรือเฉพาะบางแอป
 • เชิญผู้ใช้หรือแก้ไขสิทธิ์ไม่ได้
 • ไม่จำเป็นต้องชำระค่าลงทะเบียน $25

ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าผู้ใช้ต้องการสิทธิ์เข้าถึงบัญชีหรือแอป

ก่อนตั้งค่าสิทธิ์ คุณต้องตัดสินใจว่าผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงในระดับบัญชีหรือระดับแอป ดังนี้

 • บัญชี: สิทธิ์ระดับบัญชีจะมีผลกับทุกแอปในบัญชีนักพัฒนาแอปของคุณ
 • แอป: สิทธิ์ของแอปจะมีผลกับแอปที่เลือกเท่านั้น

สิทธิ์บางรายการใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ระดับแอปหรือระดับบัญชีเท่านั้น ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการที่สิทธิ์เข้าถึงระดับบัญชีและระดับแอปอาจมีผลต่อสิทธิ์บางอย่างแตกต่างกันได้ที่ส่วนคำจำกัดความของสิทธิ์และการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ใช้และเปิดหรือปิดสิทธิ์

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีหรือผู้ดูแลระบบ คุณจะเพิ่มผู้ใช้ลงในบัญชี Play Console ตลอดจนจัดการสิทธิ์ในแอปทั้งหมดหรือเฉพาะบางแอปเท่านั้นได้ ก่อนเพิ่มผู้ใช้และเปิดหรือปิดสิทธิ์ โปรดอ่านส่วนคำจำกัดความของสิทธิ์และการใช้งานเพื่อทำความเข้าใจ

 1. เปิด Play Console (ผู้ใช้และสิทธิ์ > เชิญผู้ใช้ใหม่)
 2. หากต้องการจัดการสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแถวของผู้ใช้ในตารางผู้ใช้
 3. หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้พิมพ์อีเมลของผู้ใช้และกำหนดวันที่หมดอายุของสิทธิ์เข้าถึงหากจำเป็น โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (สิทธิ์ทั้งหมด) ในระดับบัญชี
  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญจะลงชื่อเข้าใช้ Play Console ได้โดยใช้อีเมลเดียวกับที่คุณระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ หากคุณไม่ได้เลือกวันหมดอายุของสิทธิ์เข้าถึง ผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีหรือแอป Play Console ของคุณต่อไปโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด
 4. เลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้กับแอปบางแอปโดยใช้แท็บสิทธิ์ของแอป หากต้องการเลือกสิทธิ์ที่ต้องการใช้กับแอปทั้งหมดในบัญชีนักพัฒนาแอป ให้ใช้แท็บสิทธิ์ของบัญชี
  • หากต้องการเพิ่มแอปลงในตารางสิทธิ์ ให้เลือกเพิ่มแอปในแท็บสิทธิ์ของแอป แล้วคลิกใช้
 5. เลือกเชิญผู้ใช้

ยุบทั้งหมด ขยายทั้งหมด

คำจำกัดความของสิทธิ์และการใช้งาน

สิทธิ์ทั่วไป

ผู้ดูแลระบบ (สิทธิ์ทั้งหมด)
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • เชิญผู้ใช้
 • จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้อื่น
 • นำผู้ใช้ออก

สิทธิ์นี้ให้สิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้ ด้วยสิทธิ์นี้ผู้ดูแลระบบยังได้รับสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดด้วย

 • หากมีการตั้งค่าสิทธิ์นี้ต่อแอป ผู้ดูแลระบบจะดูผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงแอปเดียวกันได้ ผู้ดูแลระบบระดับแอปจะนำผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนกลางออกไม่ได้
 • หากตั้งค่าสิทธิ์นี้เป็นส่วนกลาง ผู้ดูแลระบบจะใช้บันทึกกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนวันที่หมดอายุของสิทธิ์เข้าถึงและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน Play Console ได้ด้วย
ดูข้อมูลแอป (อ่านอย่างเดียว)

สิทธิ์

หมายเหตุการใช้งาน

 • สิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียวในข้อมูลทั้งหมดของแอป ซึ่งรวมถึงโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องในบริการเกมของ Google Play ยกเว้นข้อมูลทางการเงิน
ดูข้อมูลคุณภาพแอป (อ่านอย่างเดียว)

สิทธิ์

หมายเหตุการใช้งาน

 • สิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียวสำหรับ Android Vitals และรายงานก่อนการเปิดตัวระดับแอป รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์ แทร็ก และรุ่น
ดูข้อมูลแอปและดาวน์โหลดรายงานจำนวนมาก (อ่านอย่างเดียว)

สิทธิ์

หมายเหตุการใช้งาน

 • สิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียวในข้อมูลทั้งหมดของแอปทุกแอป ซึ่งรวมถึงโปรเจ็กต์ทั้งหมดในบริการเกมของ Google Play ยกเว้นข้อมูลทางการเงิน
 • ดาวน์โหลดรายงานจำนวนมาก
 • ผู้ใช้จะเข้าถึงแอปหรือเกมใหม่ๆ ที่คุณเพิ่มลงใน Play Console หลังจากนั้นได้
 • ผู้ใช้จะดูเกมทั้งหมดได้ ซึ่งรวมถึงเกมที่ไม่ได้ลิงก์กับแอปใดๆ เลย
 • หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทางการเงิน โปรดให้สิทธิ์ดูข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ใช้
 • สิทธิ์นี้มีให้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง "บัญชี" เท่านั้น สิทธิ์ที่เทียบเท่าสิทธิ์เข้าถึง "แอป" คือดูข้อมูลแอป (อ่านอย่างเดียว)
แก้ไขและลบแอปฉบับร่าง
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • แก้ไขและลบแอปฉบับร่างที่มีอยู่
 • สิทธิ์นี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เริ่มการเปิดตัวรุ่น
 • สิทธิ์นี้มีให้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง "แอป" เท่านั้น สิทธิ์ที่เทียบเท่าสิทธิ์เข้าถึง "บัญชี" คือสร้าง แก้ไข และลบแอปฉบับร่าง
สร้าง แก้ไข และลบแอปฉบับร่าง
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • สร้างแอปฉบับร่างใหม่
 • แก้ไขและลบแอปฉบับร่างที่มีอยู่
จัดการการประกาศนโยบาย
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • แก้ไขและส่งประกาศนโยบาย เช่น ส่วนความปลอดภัยของข้อมูลและการประกาศสิทธิ์
ดูข้อมูลทางการเงิน
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • ดูรายงานทางการเงินและรายงานการขาย
 • การเข้าถึง Purchases API
 • ดูข้อมูลรายได้ของโปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play ที่เกี่ยวข้อง
ดูข้อมูลทางการเงิน คำสั่งซื้อ และการตอบแบบสำรวจข้อมูลการยกเลิก
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • ดูรายงานทางการเงิน รายงานการขาย และคำสั่งซื้อ
 • การเข้าถึง Purchases API
 • ดูข้อมูลรายได้ของโปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play ที่เกี่ยวข้อง
 • ดาวน์โหลดคำตอบที่เป็นการเขียนในแบบสำรวจการยกเลิก
 • สิทธิ์นี้มีให้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง "บัญชี" เท่านั้น สิทธิ์ที่เทียบเท่าสิทธิ์เข้าถึง "แอป" คือดูข้อมูลทางการเงิน
จัดการคำสั่งซื้อและการสมัครใช้บริการ
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • ดูคำสั่งซื้อ
 • คืนเงินให้คำสั่งซื้อ
 • ยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 • สิทธิ์นี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายงานทางการเงินแบบรวม การดำเนินการนี้ต้องมีสิทธิ์ดูข้อมูลทางการเงิน
เผยแพร่เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริง ทำการยกเว้นอุปกรณ์ และใช้ Play App Signing
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • สร้าง แก้ไข และเปิดตัวรุ่นต่างๆ เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริง
 • ยกเลิกการเผยแพร่แอปและเผยแพร่อีกครั้ง
 • ไม่รวมอุปกรณ์ในแคตตาล็อกอุปกรณ์
 • ใช้ Play App Signing เพื่อรับรอง APK
 • สิทธิ์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่แอปเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงใน Google Play ได้
เผยแพร่แอปในแทร็กสำหรับการทดสอบ
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • อัปโหลดแอปฉบับร่าง
 • สร้าง แก้ไข และเปิดตัวรุ่นต่างๆ ในแทร็กสำหรับการทดสอบ
 • ยกเลิกการเผยแพร่แอปที่เคยเผยแพร่ไปยังแทร็กสำหรับการทดสอบและเผยแพร่อีกครั้ง
 • อัปโหลดและแก้ไขไฟล์ .obb
 • แก้ไขบันทึกประจำรุ่นสำหรับแอปที่ไม่มีการใช้งานในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง
 • อัปโหลด APK สำหรับการแชร์ภายใน
 • สิทธิ์นี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่แอปเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงใน Google Play
จัดการแทร็กสำหรับการทดสอบและแก้ไขรายชื่อผู้ทดสอบ
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • เปลี่ยนการกำหนดค่าการทดสอบสำหรับแทร็กภายใน แทร็กเปิด และแทร็กปิด
 • จัดการรายชื่อผู้ทดสอบและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 • สิทธิ์นี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่แอปเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงใน Google Play
จัดการการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • แก้ไขรายละเอียดของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store (รวมถึงข้อความและรูปภาพ) และทำการทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
 • แก้ไขการกำหนดราคา ไอเทมที่ซื้อในแอป และเทมเพลตการกำหนดราคา
 • แก้ไขข้อมูลการจัดจำหน่าย รวมถึงการจัดประเภทเนื้อหา
 • สร้างและแก้ไขโปรโมชันหรือการลดราคา
 • จัดการตัวกรองอุปกรณ์ที่บันทึกในแคตตาล็อกอุปกรณ์
 • สร้างและแก้ไขเนื้อหาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์นี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการยกเว้นอุปกรณ์ในแคตตาล็อกอุปกรณ์
ตอบกลับรีวิว
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • ตอบกลับรีวิวใน Google Play
 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อที่ใช้ในการตอบกลับที่แนะนำ
 • ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์นี้ยังดูคะแนนและรีวิวได้อยู่ แต่จะตอบกลับรีวิวไม่ได้

สิทธิ์ของ Managed Google Play

สร้างและเผยแพร่แอปส่วนตัวในองค์กร
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • สร้าง แก้ไข และเผยแพร่แอปส่วนตัวซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้น
 • สิทธิ์นี้มีผลกับแอปส่วนตัวที่ใช้ Managed Google Play และไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้จัดการแทร็กทดสอบภายใน หรือเผยแพร่แอปสาธารณะใน Google Play

สิทธิ์ในบริการเกมของ Google Play

แก้ไขโปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • แก้ไขโปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play สำหรับทุกแอป
เผยแพร่โปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play
สิทธิ์ หมายเหตุการใช้งาน
 • เผยแพร่โปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play โปรเจ็กต์ใหม่สำหรับแอปทั้งหมด
 • ยกเลิกการเผยแพร่โปรเจ็กต์ที่มีอยู่และเผยแพร่อีกครั้ง
 • สิทธิ์นี้มีให้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระดับ "บัญชี" เท่านั้น
 • ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเกมใน Google Developers Console ด้วยเช่นกัน

จัดการสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้

ข้อกำหนดของบัญชีสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับเชิญ

เมื่อได้รับเชิญให้เข้าถึง Play Console ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่ใช้อีเมลเดียวกับที่ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของบัญชี Play Console เชิญ ผู้ใช้สร้างบัญชี Google ได้โดยใช้อีเมลใหม่ของ Gmail (@gmail.com) หรือจะใช้อีเมลที่มีอยู่ก็ได้ เช่น อีเมลของบริษัท

หากจำเป็นต้องเข้าถึง Play Console ด้วยอีเมลอื่น ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญต้องติดต่อผู้ดูแลระบบและขอให้ส่งคำเชิญใหม่ไปยังอีเมลที่ต้องการ

หากผู้ใช้ไม่ยอมรับคำเชิญและลงชื่อเข้าใช้ภายใน 30 วัน คำเชิญจะหมดอายุและผู้ดูแลระบบจะต้องส่งคำเชิญใหม่

ดูคำเชิญที่ส่ง

หลังจากที่คุณส่งคำเชิญ อีเมลของผู้ใช้จะแสดงพร้อมด้วยสถานะ "ส่งคำเชิญแล้ว" หากการเข้าถึงของผู้ใช้มีวันที่หมดอายุ จะมีระบุอยู่ในคำเชิญที่ส่งถึงผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ตอบรับคำเชิญ เจ้าของบัญชีจะได้รับอีเมลยืนยันและสถานะของผู้ใช้จะเปลี่ยนเป็น "ใช้งานอยู่"

อัปเดตวันที่หมดอายุของบัญชี

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัปเดตวันที่หมดอายุของสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้

 1. เปิด Play Console (ผู้ใช้และสิทธิ์ > จัดการผู้ใช้)
 2. เลือกผู้ใช้เพื่อขยายเวลาหมดอายุของการเข้าถึงจากเมนูแบบเลื่อนลง
 3. ในตาราง ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการขยายเวลาการเข้าถึงแล้วคลิกขยายระยะเวลาเข้าถึง
 4. เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการขยายเวลาการเข้าถึงแล้วคลิกขยายระยะเวลาเข้าถึง
 5. เลือกยืนยันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการอัปเดตวันที่หมดอายุของสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้แต่ละราย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Play Console (ผู้ใช้และสิทธิ์ > รายละเอียดผู้ใช้)
 2. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวของผู้ใช้ในตารางผู้ใช้
 3. ในหน้ารายละเอียดผู้ใช้ ให้เลือกช่องข้าง "ตั้งค่าวันที่หมดอายุของสิทธิ์เข้าถึง"
 4. ป้อนวันที่หมดอายุของสิทธิ์เข้าถึงหรือเลือกวันที่โดยใช้ปฏิทิน
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
นำผู้ใช้ออก

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ออก

 1. เปิด Play Console ผู้ใช้และสิทธิ์ > จัดการผู้ใช้)
 2. เลือกผู้ใช้เพื่อนำออกจากเมนูแบบเลื่อนลง
 3. ในตาราง ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการนำออกแล้วเลือกนำออก
 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการนำสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้แต่ละรายออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Play Console (ผู้ใช้และสิทธิ์ > รายละเอียดผู้ใช้)
 2. คลิกที่ใดก็ได้ในแถวของผู้ใช้ในตารางผู้ใช้
 3. ในหน้ารายละเอียดผู้ใช้ ให้เลือกนำผู้ใช้ออก
ข้อผิดพลาด 403

หากคุณได้รับ "ข้อผิดพลาด 403" ภายใน Play Console ให้ขอสิทธิ์สำหรับแอปนั้นจากเจ้าของบัญชี

สิทธิ์สำหรับฟีเจอร์ที่ได้รับการผนวกรวม

การให้สิทธิ์จากผู้ใช้สำหรับบริการเกมของ Google Play

ผู้ใช้ Play Console จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้หากต้องการเข้าถึงข้อมูลบริการเกมของ Google Play

การเข้าถึง ข้อกำหนด
 • ดูโปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play
 • สร้างโปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play, แก้ไขเกม หรือลิงก์แอปใหม่ๆ
 • การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินในบริการเกมของ Google Play


หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในโปรเจ็กต์หลังจากสร้างโปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play แล้ว คุณต้องขยายเวลาสิทธิ์ใน Play Console ของผู้ใช้ที่มีอยู่และเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Google Developers Console เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขและเผยแพร่โปรเจ็กต์บริการเกมของ Google Play ได้

ขั้นตอนในการเพิ่มผู้ใช้ไปยังโปรเจ็กต์ใน Google Developers Console มีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Developers Console
 2. เลือกโปรเจ็กต์
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกสิทธิ์
 4. ที่บริเวณด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกเพิ่มสมาชิก
 5. พิมพ์อีเมลของผู้ใช้ที่คุณเพิ่มลงใน Play Console
 6. เลือกระดับของสิทธิ์
 7. เลือกเพิ่ม
การให้สิทธิ์จากผู้ใช้สำหรับศูนย์การชำระเงินของ Google

หากต้องการให้ผู้ใช้รายอื่นมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานในศูนย์การชำระเงินของ Google คุณจะต้องเพิ่มผู้ใช้รายนั้นในการตั้งค่าศูนย์การชำระเงินของ Google สิทธิ์ใน Play Console จะแยกจากสิทธิ์อื่นๆ ที่จัดการในศูนย์การชำระเงินของ Google

ขั้นตอนในการเพิ่มผู้ใช้ไปยังศูนย์การชำระเงินของ Google มีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การชำระเงินของ Google
 2. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน" ให้เลือกจัดการผู้ใช้สำหรับการชำระเงิน > เพิ่มผู้ใช้ใหม่
 4. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ขอ
 5. เลือกเชิญ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ใช้และการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ใน Play Academy

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก