Dela AAB-arkiv och APK-filer internt

Från och med augusti 2021 måste nya appar publiceras med AAB-arkiv på Google Play. Nya appar som är större än 200 MB kan använda antingen Play Asset Delivery eller leverans av Play-funktioner.

Från och med den 30 juni 2023 har Google Play inte längre stöd för uppdateringar av tv-appar med APK:er. Alla uppdateringar av tv-appar måste publiceras med AAB-arkiv.

Du kan läsa mer i The Future of Android App Bundles is here i Android Developers Blog.

Med intern appdelning kan du snabbt dela ett AAB-arkiv internt med ditt team eller med testare genom att ladda upp filerna på uppladdningssidan för intern appdelning och skapa en länk. När du delar appen på detta sätt kan du begränsa åtkomsten till enbart e-postlistor eller tillåta nedladdning för alla som du har delat länken med.

Innan du börjar

Några saker som är bra att känna till innan du laddar upp filer för intern appdelning:

 • Om du har behörigheten Publicera appar i testkanaler har du behörighet att ladda upp AAB-arkiv och APK:er för intern delning som standard.
 • Versionskoder behöver inte vara nya eller unika och du kan återanvända dem för AAB-arkiv eller APK-filer du delar.
 • Du kan ladda upp och dela AAB-arkiv eller APK-filer med felsökningsfunktionen aktiverad.
 • Uppladdade biprodukter för intern appdelning visas inte i utforskaren för AAB-arkiv och kan inte heller tas med i en version i test- eller produktionskanalen.
 • Uppladdade filer för intern appdelning kan signeras med vilken nyckel som helst. Det måste inte vara en produktions- eller uppladdningsnyckel. De signeras automatiskt om med en nyckel för intern appdelning som skapas automatiskt för appen av Google.
 • Du kan dela en länk med hur många du vill vid intern appdelning, men högst 100 användare kan ladda ned appen via länken.
 • Nedladdningslänkarna upphör att gälla 60 dagar efter uppladdningsdatumet.

Ladda upp och dela appar

Ladda upp och dela appar som ska testas
 1. När du har loggat in på ett Google-konto med uppladdningsbehörighet besöker du uppladdningssidan för intern appdelning.
 2. Välj Ladda upp.
 3. Skriv ett versionsnamn som gör det lättare för dig och testarna att identifiera appen eller använd versionsnamnet från AAB-arkivet eller APK-filen.
 4. Välj Bekräfta uppladdning.
 5. Kopiera appens webbadress till Urklipp genom att klicka på kopieringsikonen bredvid det AAB-arkiv eller den APK-fil som har laddats upp.
 6. Dela nedladdningslänken med testarna.

Lägga till uppladdningsbehöriga användare och testare

Lägga till uppladdningsbehöriga användare

Alternativ 1: Skapa en ny lista med uppladdningsbehöriga

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Version Konfiguration Intern appdelning på menyn till vänster.
 4. På fliken Den som laddat upp och testare scrollar du till avsnittet Hantera uppladdare och väljer Skapa e-postlista.
 5. Ge listan med uppladdare ett namn.
  • Du kan använda samma lista för framtida tester av appar.
 6. Lägg till e-postadresser avgränsade med komma eller välj Ladda upp CSV-fil. Om du använder en CSV-fil skriver du varje e-postadress på en rad för sig, utan kommatecken.
  • Om du laddar upp en CSV-fil efter att ha lagt till e-postadresser för hand ersätts de tidigare e-postadresserna.
  • Man kan vara uppladdningsbehörig utan att vara användare i ditt Play Console-konto.
 7. Välj Spara ändringar.
 8. Markera kryssrutan bredvid de listor du vill använda.

Obs! Om du gör en lista med e-postadresser kan du återanvända den när du lägger till uppladdningsbehöriga, nedladdningsbehöriga och testare i testkanalerna i utvecklarkontot på Google Play.

Alternativ 2: Använd en lista du redan har för uppladdningsbehöriga

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Version > Internt test > Intern appdelning på menyn till vänster.
 4. På fliken Den som laddat upp och testare scrollar du till avsnittet Hantera uppladdare och markerar kryssrutan bredvid namnet på de listor du vill använda.
Lägga till behöriga testare

Viktigt! Kom ihåg att tala om för testarna hur de ska aktivera intern appdelning när du har lagt till dem som behöriga testare.

Alternativ 1: Gör appen tillgänglig för alla som har länken

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Version > Internt test > Intern appdelning på menyn till vänster.
 4. På fliken Den som laddat upp och testare scrollar du till avsnittet Hantera testare och kontrollerar att alternativet Alla som du delar länken med kan ladda ned är markerat (det ska vara markerat som standard).

Alternativ 2: Skapa en ny lista med behöriga testare

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Version > Konfiguration > Intern appdelning > E-postlista i menyn till vänster.
 4. Välj fliken Behöriga testare.
 5. Välj E-postlistor under Länktillgänglighet.
 6. Klicka på Skapa lista.
 7. Ge testarlistan ett namn. Du kan använda samma lista för framtida tester av appar.
 8. Lägg till e-postadresser avgränsade med komma eller klicka på Ladda upp ny CSV-fil. Om du använder en CSV-fil skriver du varje e-postadress på en rad för sig, utan kommatecken.
  • Obs! Om du laddar upp en CSV-fil efter att ha lagt till e-postadresser för hand ersätts de tidigare e-postadresserna.
 9. Klicka på Spara.
 10. Markera kryssrutan bredvid de listor du vill använda.

Obs! Om du gör en lista med e-postadresser kan du återanvända den när du lägger till uppladdningsbehöriga, nedladdningsbehöriga och testare i testkanalerna i utvecklarkontot på Google Play.

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Version > Internt test > Intern appdelning på menyn till vänster.
 4. Välj fliken E-postlistor.
 5. Välj Skapa e-postlista bredvid Nedladdningsbehörig.
 6. Ge listan med nedladdningsbehöriga ett namn.
  • Du kan använda samma lista för framtida tester av appar.
 7. Lägg till e-postadresser avgränsade med komma eller välj Ladda upp CSV-fil. Om du använder en CSV-fil skriver du varje e-postadress på en rad för sig, utan kommatecken.
  • Om du laddar upp en CSV-fil efter att ha lagt till e-postadresser för hand ersätts de tidigare e-postadresserna.
  • Man kan vara uppladdningsbehörig utan att vara användare i ditt Play Console-konto.
 8. Välj Spara ändringar.
 9. Markera kryssrutan bredvid de listor du vill använda.

Obs! Om du gör en lista med e-postadresser kan du återanvända den när du lägger till uppladdningsbehöriga, nedladdningsbehöriga och testare i testkanalerna i utvecklarkontot på Google Play.

Alternativ 3: Använd en lista du redan har för behöriga testare

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Version > Internt test > Intern appdelning på menyn till vänster.
 4. Välj fliken E-postlistor.
 5. Markera kryssrutan vid namnet på de listor du vill använda bredvid Nedladdningsbehörig.

Så här aktiverar de behöriga testarna intern appdelning

Innan de behöriga testarna kan ladda ned internt delade appar måste de aktivera intern appdelning i appen Google Play Butik.

 1. Öppna Google Play Butik-appen Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny > Inställningar.
 3. Tryck sju gånger på versionsnumret för Play Butik under Om.
 4. Aktivera inställningen Intern appdelning när den visas genom att ställa om reglaget.
 5. Tryck på Aktivera.

Ladda ned certifikat

Vissa API-leverantörer kräver ett certifikat ihop med appens paketnamn om du vill använda deras tjänster. Första gången du laddar upp ett AAB-arkiv eller en APK-fil på uppladdningssidan för intern appdelning genereras ett certifikat på Play Console. Detta används för alla uppladdningar för den appen. Alla APK-filer signeras om med detta testcertifikat, oavsett vilket certifikat du använde när du signerade appen.

Så här laddar du ned testcertifikatet:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Version > Internt test > Intern appdelning på menyn till vänster.
 4. På fliken Den som laddat upp och testare scrollar du till avsnittet Internt testcertifikat.
 5. Välj Ladda ned certifikat.
  • Om du behöver fingeravtryck för enskilda certifikat kopierar du det till Urklipp genom att klicka på kopieringsikonen bredvid den aktuella certifikattypen.

Felsöka problem

Om det blir problem med intern appdelning kan du se om följande tips hjälper:

Användaren är inte en behörig testare för intern appdelning
Om testarna inte kan ladda ned appen internt kontrollerar du att du har lagt till dem som behöriga testare eller gjort appen tillgänglig för alla som har länken.
Appen är inte tillgänglig för testare

Om en användare saknar tillgång till en app på Google Play kan den personen inte ladda ned den för intern apptestning. Testaren måste ha tillgång till appens butiksuppgifter på Google Play för att kunna ladda ned den internt.

Det här är exempel på situationer där en användare inte kan ladda ned en intern app:

Det högsta tillåtna antalet testare har laddat ned appen

Om du delar en länk för intern appdelning med många kan det högsta tillåtna antalet användare (100) som får ladda ned appen via en enda länk uppnås.

Om du vill dela appen med fler användare via länk laddar du upp samma APK-fil eller AAB-arkiv en gång till. Då får du en ny nedladdningslänk. Varje nedladdningslänk kan användas av upp till 100 användare.

Nedladdningslänken har upphört att gälla

Om nedladdningslänken upphör att gälla för en intern app laddar du upp samma APK-fil eller AAB-arkiv en gång till. Då får du en ny länk.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny