Interné zdieľanie balíkov aplikácie a súborov APK

V druhej polovici roka 2021 budú musieť byť nové aplikácie zverejňované na Google Play balíkom Android App Bundle. Nové aplikácie väčšie ako 150 MB musia používať funkciu Dynamic Delivery alebo Asset Delivery.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si tento príspevok na Blogu pre vývojárov Androidu.

Interné zdieľanie aplikácií vám umožňuje rýchlo zdieľať balík aplikácie alebo súbor APK s interným tímom aj testermi jeho nahraním na stránke nahrávania interného zdieľania aplikácií a vygenerovaním odkazu. Pri zdieľaní aplikácie týmto spôsobom môžete obmedziť prístup iba na distribučné zoznamy alebo povoliť sťahovanie všetkým testerom s odkazom.

Než začnete

Pred nahrávaním súborov na interné zdieľanie aplikácií by ste mali pamätať na nasledujúce dôležité skutočnosti:

 • Ak máte povolenie Vydávanie aplikácií do testovacích kanálov, máte oprávnenie predvolene nahrávať súbory APK na interné zdieľanie.
 • Kódy verzií nemusia byť nové ani jedinečné a môžete znova použiť kódy verzií zdieľaných balíkov aplikácie alebo súborov APK.
 • Môžete nahrávať a zdieľať laditeľné súbory APK.
 • Artefakty nahrané na interné zdieľanie aplikácií sa nezobrazujú v prieskumníkovi balíka aplikácie ani sa nedajú zahrnúť do vydaní v testovacích alebo produkčných kanáloch.
 • Artefakty nahrané na interné zdieľanie aplikácií môžu byť podpísané ľubovoľným kľúčom a nemusia byť podpísané produkčným kľúčom ani kľúčom nahrávania. Automaticky sa znova podpíšu kľúčom interného zdieľania aplikácie, ktorý pre vašu aplikáciu automaticky vytvorí Google.
 • Odkaz na interné zdieľanie aplikácie môžete zdieľať s ľubovoľným počtom používateľov, ale prostredníctvom tohto odkazu si ju bude môcť stiahnuť maximálne 100 používateľov.
 • Platnosť odkazov na stiahnutie vyprší 60 dní po dátume nahrania.

Nahrávanie a zdieľanie aplikácií

Nahrávanie a zdieľanie aplikácií na testovanie
 1. Keď sa prihlásite do účtu Google, ktorý má autorizované nahrávanie, prejdite na stránku nahrávania interného zdieľania aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Nahrať.
 3. Zadajte pre súbor APK alebo balík aplikácie názov verzie, ktorý vám a testerom pomôže aplikáciu identifikovať, alebo použite pridružený.
 4. Vyberte Potvrdiť nahranie.
 5. Vedľa nahraného balíka aplikácie alebo súboru APK kliknite na ikonu kopírovania a skopírujte webovú adresu aplikácie do schránky.
 6. Zdieľajte odkaz na stiahnutie s testermi.

Pridávanie používateľov s autorizovaným nahrávaním a testerov

Pridávanie používateľov s autorizovaným nahrávaním

1. možnosť: vytvorenie nového zoznamu používateľov s autorizovaným nahrávaním

 1. Otvorte službu Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Vydanie > Interné testovanie > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Na karte Používatelia, ktorí nahrali zdroj, a testeri prejdite na sekciu „Správa používateľov, ktorí nahrali verzie“ a vyberte Vytvoriť distribučný zoznam.
 5. Zadajte názov zoznamu nahrávajúcich používateľov.
  • Tento zoznam môžete použiť aj na budúce testovanie ľubovoľných aplikácií.
 6. Zadajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo vyberte Nahrať súbor CSV. Ak použijete súbor CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok.
  • Ak po zadaní e‑mailových adries nahráte súbor CSV, prepíše všetky e‑mailové adresy, ktoré ste pridali.
  • Používatelia s autorizovaným nahrávaním nemusia byť používateľmi vášho účtu Play Console.
 7. Vyberte Uložiť zmeny.
 8. Vyberte začiarkavacie políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak vytvoríte zoznam e‑mailových adries, môžete ho znova použiť pri pridávaní používateľov s autorizovaným nahrávaním a sťahovaním a testerov pre testovacie kanály v účte vývojára Google Play.

2. možnosť: použitie existujúceho zoznamu používateľov s autorizovaným nahrávaním

 1. Otvorte službu Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Vydanie > Interné testovanie > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Na karte Používatelia, ktorí nahrali zdroj, a testeri prejdite na sekciu „Správa používateľov, ktorí nahrali verzie“ a vyberte začiarkavacie políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.
Pridávanie autorizovaných testerov

Dôležité: Po pridaní autorizovaných testerov im dajte pokyny, ako zapnúť interné zdieľanie aplikácií.

1. možnosť: sprístupnenie aplikácie komukoľvek s odkazom

 1. Otvorte službu Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Vydanie > Interné testovanie > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Na karte Používatelia, ktorí nahrali zdroj, a testeri prejdite na sekciu Správa testerov a skontrolujte, či je vybraná možnosť Sťahovať môže každá osoba, s ktorou odkaz zdieľate (mala by byť vybraná predvolene).

2. možnosť: vytvorenie nového zoznamu autorizovaných testerov

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Nástroje pre vývojárov > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Autorizovaní testeri.
 5. V sekcii Dostupnosť odkazu vyberte Distribučné zoznamy.
 6. Kliknite na Vytvoriť zoznam.
 7. Zadajte názov zoznamu testerov. Tento zoznam môžete použiť aj na budúce testovanie ľubovoľných aplikácií.
 8. Pridajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo kliknite na Nahrať nový súbor CSV. Ak použijete súbor CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok.
  • Poznámka: Ak po zadaní e‑mailových adries nahráte súbor CSV, prepíše všetky pridané e‑mailové adresy.
 9. Kliknite na Uložiť.
 10. Vyberte začiarkavacie políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak vytvoríte zoznam e‑mailových adries, môžete ho znova použiť pri pridávaní používateľov s autorizovaným nahrávaním a sťahovaním a testerov pre testovacie kanály v účte vývojára Google Play.

 1. Otvorte službu Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Vydanie > Interné testovanie > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Distribučné zoznamy
 5. Vedľa položky Sťahujúce osoby vyberte Vytvoriť distribučný zoznam.
 6. Zadajte názov zoznamu sťahujúcich osôb.
  • Tento zoznam môžete použiť aj na budúce testovanie ľubovoľných aplikácií.
 7. Zadajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo vyberte Nahrať súbor CSV. Ak použijete súbor CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok.
  • Ak po zadaní e‑mailových adries nahráte súbor CSV, prepíše všetky e‑mailové adresy, ktoré ste pridali.
  • Používatelia s autorizovaným nahrávaním nemusia byť používateľmi vášho účtu Play Console.
 8. Vyberte Uložiť zmeny.
 9. Vyberte začiarkavacie políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.

Poznámka: Ak vytvoríte zoznam e‑mailových adries, môžete ho znova použiť pri pridávaní používateľov s autorizovaným nahrávaním a sťahovaním a testerov pre testovacie kanály v účte vývojára Google Play.

3. možnosť: použitie existujúceho zoznamu autorizovaných testerov

 1. Otvorte službu Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Vydanie > Interné testovanie > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Vyberte kartu Distribučné zoznamy
 5. Pri položke Sťahujúce osoby vyberte začiarkavacie políčko vedľa názvu zoznamov, ktoré chcete použiť.

Ako autorizovaní testeri zapnú interné zdieľanie aplikácií

Než budú môcť autorizovaní testeri sťahovať aplikácie pomocou interného zdieľania aplikácií, musia si v aplikácii Obchod Google Play zapnúť interné zdieľanie aplikácií.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka > Nastavenia.
 3. V sekcii Informácie klepnite sedemkrát na verziu Obchodu Play.
 4. Keď sa zobrazí nastavenie Interné zdieľanie aplikácií, klepnutím na prepínač zapnite interné zdieľanie aplikácií.
 5. Klepnite na Zapnúť.

Sťahovanie certifikátov

Niektorí poskytovatelia rozhraní API požadujú na používanie svojich služieb spárovanie certifikátu s názvom balíka aplikácie. Keď prvýkrát nahráte súbor APK na stránku nahrávania interného zdieľania aplikácií, Play Console vygeneruje certifikát, ktorý sa bude používať pre každý nahraný súbor danej aplikácie. Týmto testovacím certifikátom sa opakovane podpíše každý súbor APK, a to bez ohľadu na certifikát, ktorým bola podpísaná aplikácia.

Postup stiahnutia testovacieho certifikátu:

 1. Otvorte službu Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Vydanie > Interné testovanie > Interné zdieľanie aplikácií.
 4. Na karte Používatelia, ktorí nahrali zdroj, a testeri prejdite na sekciu Certifikát interného testu.
 5. Vyberte Stiahnuť certifikát.
  • Ak potrebujete jednotlivé digitálne odtlačky certifikátu, kliknite na ikonu kopírovania vedľa typu certifikátu a tak ho skopírujte do schránky.

Riešenie problémov

Ak pri používaní interného zdieľania aplikácii narazíte na problémy, môžete ich opraviť podľa nasledujúcich spôsobov.

Používateľ nie je tester v rámci interného zdieľania aplikácií
Ak majú testeri pri sťahovaní internej aplikácie problémy, skontrolujte, či ste ich pridali ako autorizovaných testerov alebo či ste aplikáciu sprístupnili komukoľvek s odkazom.
Testeri nemajú aplikáciu k dispozícii

Ak vašu aplikáciu nemajú používatelia v službe Google Play k dispozícii, nebudú si ju môcť stiahnuť pomocou interného zdieľania aplikácií. Na jej stiahnutie potrebujú prístup k záznamu aplikácie v obchode v službe Google Play.

Niekoľko príkladov, prečo interná aplikácia nemusí byť používateľom k dispozícii na stiahnutie:

Aplikáciu si stiahol maximálny počet testerov

Ak odkaz na interné zdieľanie aplikácie zdieľate s mnohými používateľmi, môžete dosiahnuť maximálny počet používateľov (100), ktorí si aplikáciu môžu stiahnuť prostredníctvom jedného odkazu.

Ak chcete aplikáciu zdieľať odkazom s väčším počtom používateľov, nahrajte rovnaký balík aplikácie alebo súbor APK a získate nový odkaz na stiahnutie. Prostredníctvom jedinečného odkazu si aplikáciu môže stiahnuť maximálne 100 používateľov.

Vypršala platnosť odkazu na stiahnutie

Ak vyprší platnosť odkazu na stiahnutie internej aplikácie, znova nahrajte rovnaký balík aplikácie alebo súbor APK a získate nový odkaz.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory