Wewnętrzne udostępnianie pakietów aplikacji i plików APK

Od sierpnia 2021 roku nowe aplikacje muszą być publikowane w Google Play za pomocą pakietu Android App Bundle. Nowe aplikacje większe niż 200 MB będą mogły korzystać z funkcji Play Asset Delivery lub Play Feature Delivery.

Od 30 czerwca 2023 roku Google Play nie umożliwia już aktualizowania aplikacji na telewizory przy użyciu plików APK. Wszystkie aktualizacje aplikacji na telewizory muszą być publikowane za pomocą pakietów aplikacji na Androida (Android App Bundle).

Więcej informacji znajdziesz w artykule „The future of Android App Bundles is here” na blogu dla deweloperów aplikacji na Androida.

Dzięki wewnętrznemu udostępnianiu aplikacji możesz szybko udostępnić pakiet Android App Bundle zespołowi wewnętrznemu i testerom, przesyłając pakiet aplikacji lub plik APK na tej stronie i generując link. Udostępniając aplikację w ten sposób, możesz ograniczyć dostęp do niej tylko do list e-mailowych lub zezwolić na jej pobieranie każdemu użytkownikowi, któremu przekażesz link.

Zanim rozpoczniesz

Przed przesłaniem plików do wewnętrznego udostępniania aplikacji pamiętaj o tych ważnych kwestiach:

 • Jeśli masz uprawnienia Tworzenie wersji aplikacji do ścieżek testów, możesz domyślnie przesyłać pakiety aplikacji i pliki APK do wewnętrznego udostępniania.
 • Kody wersji nie muszą być nowe ani niepowtarzalne. Możesz ponownie używać kodów wersji pakietów aplikacji lub plików APK, które udostępniasz.
 • Możesz przesyłać i udostępniać pakiety aplikacji lub pliki APK z możliwością debugowania.
 • Artefakty przesłane do wewnętrznego udostępniania aplikacji nie są wyświetlane w Eksploratorze pakietów aplikacji ani uwzględniane na ścieżkach testowych czy produkcyjnych.
 • Artefakty przesłane do wewnętrznego udostępniania aplikacji można podpisać za pomocą dowolnego klucza. Nie trzeba ich podpisywać kluczem produkcyjnym ani kluczem przesyłania. Są one automatycznie ponownie podpisywane przy użyciu klucza wewnętrznego udostępniania aplikacji, który Google samoczynnie tworzy dla Twojej aplikacji.
 • Możesz przekazać link do wewnętrznego udostępniania aplikacji dowolnym użytkownikom, ale maksymalnie 100 z nich będzie mogło pobrać Twoją aplikację za jego pomocą.
 • Linki pobierania są ważne przez 60 dni od daty przesłania.

Przesyłanie i udostępnianie aplikacji

Przesyłanie i udostępnianie aplikacji do testowania
 1. Po zalogowaniu się na konto Google, które zostało dodane jako autoryzowany przesyłający, wejdź na stronę przesyłania wewnętrznie udostępnianych aplikacji.
 2. Kliknij Prześlij.
 3. Wpisz nazwę wersji, aby ułatwić sobie i testerom identyfikowanie aplikacji, albo użyj przypisanej nazwy pakietu aplikacji lub pliku APK.
 4. Kliknij Potwierdź przesłanie.
 5. Obok nazwy przesłanego pakietu aplikacji lub pliku APK kliknij ikonę kopiowania, by skopiować URL aplikacji do schowka.
 6. Udostępnij testerom link pobierania.

Dodawanie autoryzowanych przesyłających i testerów

Dodawanie autoryzowanych przesyłających

Opcja 1. Tworzenie nowej listy autoryzowanych przesyłających

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Publikowanie > Konfiguracja > Wewnętrzne udostępnianie aplikacji.
 4. Na karcie Przesyłający i testerzy przewiń do sekcji „Zarządzanie przesyłającymi” i kliknij Utwórz listę e-mailową.
 5. Wpisz nazwę listy przesyłających.
  • W przyszłości możesz używać tej samej listy do testowania dowolnej aplikacji.
 6. Dodaj adresy e-mail, oddzielając je przecinkami. Możesz też kliknąć Prześlij plik CSV. W pliku CSV adresy e-mail powinny znajdować się w osobnych wierszach, nieoddzielone przecinkami.
  • Jeśli prześlesz plik CSV po wpisaniu adresów e-mail, zastąpi on wszystkie dodane już adresy.
  • Autoryzowani przesyłający nie muszą być użytkownikami Twojego konta w Konsoli Play.
 7. Kliknij Zapisz zmiany.
 8. Zaznacz pola wyboru obok nazw list, których chcesz użyć.

Uwaga: jeśli utworzysz listę e-mailową, możesz jej ponownie użyć podczas dodawania autoryzowanych przesyłających, pobierających i testerów na potrzeby ścieżek testów na koncie dewelopera w Google Play.

Opcja 2. Użycie dotychczasowej listy autoryzowanych przesyłających

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Publikowanie > Test wewnętrzny > Wewnętrzne udostępnianie aplikacji.
 4. Na karcie Przesyłający i testerzy przewiń do sekcji „Zarządzanie przesyłającymi” i zaznacz pola wyboru obok nazw list, których chcesz użyć.
Dodawanie autoryzowanych testerów

Ważne: gdy dodasz autoryzowanych testerów, przekaż im instrukcje, jak włączyć wewnętrzne udostępnianie aplikacji.

Opcja 1. Udostępnienie aplikacji wszystkim osobom mającym link

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Publikowanie > Test wewnętrzny > Wewnętrzne udostępnianie aplikacji.
 4. Na karcie Przesyłający i testerzy przewiń do sekcji „Zarządzanie testerami” i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja „Każda osoba, której udostępnisz link, będzie mogła pobrać aplikację” (powinna być zaznaczona domyślnie).

Opcja 2. Utworzenie nowej listy autoryzowanych testerów

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Publikowanie > Konfiguracja > Wewnętrzne udostępnianie aplikacji > Lista e-mailowa.
 4. Kliknij kartę „Autoryzowani testerzy”.
 5. W sekcji „Dostępność linków” kliknij Listy e-mailowe.
 6. Kliknij Utwórz listę.
 7. Wpisz nazwę listy testerów. W przyszłości możesz używać tej samej listy do testowania dowolnej aplikacji.
 8. Dodaj adresy e-mail, oddzielając je przecinkiem. Możesz też kliknąć Prześlij nowy plik CSV. W pliku CSV adresy e-mail powinny znajdować się w osobnych wierszach, nieoddzielone przecinkami.
  • Uwaga: jeśli prześlesz plik CSV po wpisaniu adresów e-mail, zastąpi on wszystkie dodane już adresy.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Zaznacz pola wyboru obok nazw list, których chcesz użyć.

Uwaga: jeśli utworzysz listę e-mailową, możesz jej ponownie użyć podczas dodawania autoryzowanych przesyłających, pobierających i testerów na potrzeby ścieżek testów na koncie dewelopera w Google Play.

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Publikowanie > Test wewnętrzny > Wewnętrzne udostępnianie aplikacji.
 4. Kliknij kartę Listy e-mailowe.
 5. Obok pozycji „Pobierający” kliknij Utwórz listę e-mailową.
 6. Wpisz nazwę listy pobierających.
  • W przyszłości możesz używać tej samej listy do testowania dowolnej aplikacji.
 7. Dodaj adresy e-mail, oddzielając je przecinkami. Możesz też kliknąć Prześlij plik CSV. W pliku CSV adresy e-mail powinny znajdować się w osobnych wierszach, nieoddzielone przecinkami.
  • Jeśli prześlesz plik CSV po wpisaniu adresów e-mail, zastąpi on wszystkie dodane już adresy.
  • Autoryzowani przesyłający nie muszą być użytkownikami Twojego konta w Konsoli Play.
 8. Kliknij Zapisz zmiany.
 9. Zaznacz pola wyboru obok nazw list, których chcesz użyć.

Uwaga: jeśli utworzysz listę e-mailową, możesz jej ponownie użyć podczas dodawania autoryzowanych przesyłających, pobierających i testerów na potrzeby ścieżek testów na koncie dewelopera w Google Play.

Opcja 3. Użycie dotychczasowej listy autoryzowanych testerów

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Publikowanie > Test wewnętrzny > Wewnętrzne udostępnianie aplikacji.
 4. Kliknij kartę Listy e-mailowe.
 5. Obok pozycji „Pobierający” zaznacz pola wyboru przy nazwach list, których chcesz użyć.

Jak autoryzowani testerzy włączają wewnętrzne udostępnianie aplikacji

Zanim autoryzowani testerzy będą mogli pobierać aplikacje przy użyciu wewnętrznego udostępniania, muszą włączyć tę funkcję w aplikacji Sklep Google Play.

 1. Otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu > Ustawienia.
 3. W sekcji „Informacje” kliknij 7 razy wersję Sklepu Play.
 4. Gdy pojawi się ustawienie Wewnętrzne udostępnianie aplikacji, kliknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję.
 5. Kliknij Włącz.

Pobieranie certyfikatów

Niektórzy dostawcy interfejsów API wymagają do korzystania z ich usług certyfikatu powiązanego z nazwą pakietu aplikacji. Gdy po raz pierwszy prześlesz pakiet aplikacji lub plik APK na stronę przesyłania aplikacji udostępnianych wewnętrznie, Konsola Play wygeneruje certyfikat, który będzie służył do każdej takiej operacji przesyłania. Każdy plik APK zostanie ponownie podpisany tym certyfikatem testowym niezależnie od tego, którego certyfikatu użyto do podpisania aplikacji.

Aby pobrać certyfikat testowy:

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Publikowanie > Test wewnętrzny > Wewnętrzne udostępnianie aplikacji.
 4. Na karcie Przesyłający i testerzy przewiń do sekcji „Certyfikat testów wewnętrznych”.
 5. Kliknij Pobierz certyfikat.
  • Jeśli potrzebujesz odcisków cyfrowych poszczególnych certyfikatów, kliknij ikonę kopiowania obok typu certyfikatu, by skopiować go do schowka.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas korzystania z wewnętrznego udostępniania aplikacji wystąpią problemy, możesz je rozwiązać na kilka sposobów.

Użytkownik nie jest testerem korzystającym z wewnętrznego udostępniania aplikacji
Jeśli testerzy mają problem z pobraniem aplikacji wewnętrznej, sprawdź, czy są dodani jako autoryzowani testerzy lub czy udostępniasz aplikację wszystkim użytkownikom, którzy mają link.
Aplikacja jest niedostępna dla testerów

Jeśli aplikacja nie jest dostępna dla użytkownika w Google Play, nie będzie on mógł jej pobrać w ramach wewnętrznego testowania aplikacji. Aby pobrać Twoją aplikację wewnętrzną, testerzy muszą mieć dostęp do jej strony w Google Play.

Oto kilka powodów, dla których aplikacja wewnętrzna może być niedostępna do pobrania:

Aplikację pobrała już maksymalna liczba testerów

Jeśli udostępniasz link do aplikacji wewnętrznej wielu użytkownikom, pobrać ją może maksymalnie 100 osób.

Aby za pomocą linku udostępnić aplikację większej liczbie użytkowników, prześlij ten sam pakiet aplikacji lub plik APK. W ten sposób otrzymasz nowy link do pobierania. Każdy unikalny link umożliwia pobranie aplikacji 100 osobom.

Link pobierania wygasł

Jeśli link do pobrania aplikacji wewnętrznej utraci ważność, jeszcze raz prześlij ten sam pakiet aplikacji lub plik APK, aby otrzymać nowy link.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne