Interní sdílení balíčků App Bundle a APK

Od srpna 2021 je u nových aplikací na Google Play vyžadováno publikování pomocí balíčků Android App Bundle. U nových aplikací větších než 150 MB lze použít buď funkci Play Asset Delivery, nebo Play Feature Delivery.

Další informace naleznete v příspěvku na blogu Android Developers.

Pomocí interního sdílení aplikací můžete rychle sdílet balíčky App Bundle a APK s interním týmem a testery. Stačí příslušný balíček nahrát na stránku k nahrávání aplikací pro interní sdílení a vygenerovat odkaz. Při sdílení tímto způsobem můžete omezit přístup na seznam e‑mailů, nebo stažení povolit komukoliv, komu poskytnete odkaz.

Než začnete

Než nahrajete soubory k internímu sdílení aplikací, měli byste si přečíst tyto důležité informace:

 • Pokud máte oprávnění Vydávání aplikací v testovacích kanálech, ve výchozím nastavení smíte nahrávat balíčky APK k internímu sdílení.
 • Kódy verzí nemusejí být nové ani jedinečné a kódy verzí pro balíčky App Bundle nebo APK, které sdílíte, lze používat opakovaně.
 • Můžete nahrávat a sdílet balíčky APK k ladění.
 • Nahrané artefakty pro interní sdílení aplikací se nezobrazují v prohlížeči balíčků App Bundle a nejsou zahrnuty do vydání v testovacím ani produkčním kanálu.
 • Nahrané artefakty pro interní sdílení aplikací mohou být podepsány jakýmkoli klíčem, ale nemusí být podepsány produkčním klíčem ani klíčem pro nahrávání. Jsou automaticky podepsány klíčem interního sdílení aplikací, který pro vaši aplikaci vytvoří Google.
 • Odkaz k internímu sdílení aplikací lze sdílet s libovolným počtem uživatelů, ale aplikaci si pomocí odkazu bude moci stáhnout maximálně 100 uživatelů.
 • Platnost odkazů ke stažení vyprší 60 dní po datu nahrání.

Nahrávání a sdílení aplikací

Nahrávání a sdílení aplikací k testování
 1. Přihlaste se k účtu Google s autorizací k nahrávání a přejděte na stránku k nahrávání aplikací pro interní sdílení.
 2. Klikněte na Nahrát.
 3. Zadejte název verze, podle kterého vy a vaši testeři poznáte aplikaci, případně použijte přiřazený název z balíčku APK nebo App Bundle.
 4. Vyberte Potvrdit nahrávání.
 5. Kliknutím na ikonu kopírování vedle nahraného balíčku App Bundle nebo APK zkopírujte adresu URL aplikace do schránky.
 6. Odkaz ke stažení sdílejte s testery.

Přidání autorizovaných uživatelů a testerů

Přidání uživatelů s autorizací k nahrávání

Možnost 1: Vytvořte nový seznam uživatelů s autorizací k nahrávání

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Interní testování > Interní sdílení aplikace.
 4. Na kartě Uživatelé, kteří balíčky nahráli, a testeři přejděte do sekce Správa nahrávání a vyberte Vytvořit seznam e-mailů.
 5. Zadejte název seznamu nahrávajících uživatelů.
  • Tento seznam můžete použít i pro budoucí testování dalších aplikací.
 6. Zadejte e-mailové adresy oddělené čárkami nebo vyberte Nahrát soubor CSV. Pokud použijete soubor CSV, každou e‑mailovou adresu v něm zadejte na samostatný řádek. Neoddělujte je čárkami.
  • Nahráním souboru CSV po zadání e‑mailových adres přepíšete všechny dosud přidané e‑mailové adresy.
  • Uživatelé s autorizací k nahrávání nemusí být uživatelé vašeho účtu Play Console.
 7. Klikněte na Uložit změny.
 8. Zaškrtněte políčka u názvu seznamu nebo seznamů, které chcete použít.

Poznámka: Pokud vytvoříte seznam e‑mailových adres, můžete ho znovu použít při přidávání uživatelů s autorizací k nahrávání, stahování a testování u dalších kanálů testování ve vašem účtu vývojáře Google Play.

Možnost 2: Použijte stávající seznam uživatelů s autorizací k nahrávání

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Interní testování > Interní sdílení aplikace.
 4. Na kartě Uživatelé, kteří balíčky nahráli, a testeři přejděte do sekce Správa nahrávání a zaškrtněte políčko vedle požadovaného jména nebo seznamu.
Přidání autorizovaných testerů

Důležité: Po přidání autorizovaných testerů poskytněte testerům pokyny, jak zapnout interní sdílení aplikací.

Možnost 1: Zpřístupněte aplikaci každému, kdo má odkaz

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Interní testování > Interní sdílení aplikace.
 4. Na kartě Uživatelé, kteří balíčky nahráli, a testeři přejděte do sekce Správa nahrávání a zkontrolujte, zda je vybrána možnost „Aplikaci si může stáhnout kdokoli, komu poskytnete odkaz“ (měla by být vybrána ve výchozím nastavení).

Možnost 2: Vytvořte nový seznam autorizovaných testerů

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Nástroje pro vývojáře > Interní sdílení aplikací.
 4. Vyberte kartu Autorizovaní testeři.
 5. V sekci Dostupnost odkazu vyberte Seznamy e‑mailů.
 6. Klikněte na Vytvořit seznam.
 7. Zadejte název seznamu testerů. Tento seznam můžete použít i pro budoucí testování dalších aplikací.
 8. Zadejte e‑mailové adresy oddělené čárkou nebo klikněte na Nahrát nový soubor CSV. Pokud použijete soubor CSV, každou e‑mailovou adresu v něm zadejte na samostatný řádek. Neoddělujte je čárkami.
  • Poznámka: Nahráním souboru CSV po zadání e‑mailových adres přepíšete všechny dosud přidané e‑mailové adresy.
 9. Klikněte na Uložit.
 10. Zaškrtněte políčka u názvu seznamu nebo seznamů, které chcete použít.

Poznámka: Pokud vytvoříte seznam e‑mailových adres, můžete ho znovu použít při přidávání uživatelů s autorizací k nahrávání, stahování a testování u dalších kanálů testování ve vašem účtu vývojáře Google Play.

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Interní testování > Interní sdílení aplikace.
 4. Vyberte kartu Seznamy e-mailových adres.
 5. V sekci Stahující vyberte Vytvořit seznam e-mailů.
 6. Zadejte název seznamu stahujících.
  • Tento seznam můžete použít i pro budoucí testování dalších aplikací.
 7. Zadejte e-mailové adresy oddělené čárkami nebo vyberte Nahrát soubor CSV. Pokud použijete soubor CSV, každou e‑mailovou adresu v něm zadejte na samostatný řádek. Neoddělujte je čárkami.
  • Nahráním souboru CSV po zadání e‑mailových adres přepíšete všechny dosud přidané e‑mailové adresy.
  • Uživatelé s autorizací k nahrávání nemusí být uživatelé vašeho účtu Play Console.
 8. Klikněte na Uložit změny.
 9. Zaškrtněte políčka u názvu seznamu nebo seznamů, které chcete použít.

Poznámka: Pokud vytvoříte seznam e‑mailových adres, můžete ho znovu použít při přidávání uživatelů s autorizací k nahrávání, stahování a testování u dalších kanálů testování ve vašem účtu vývojáře Google Play.

Možnost 3: Použijte stávající seznam autorizovaných testerů

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Interní testování > Interní sdílení aplikace.
 4. Vyberte kartu Seznamy e-mailových adres.
 5. V sekci Stahující zaškrtněte políčko vedle požadovaného jména nebo seznamu.

Jak autorizovaní testeři zapnou interní sdílení aplikací

Aby autorizovaní testeři mohli stahovat aplikace pomocí interního sdílení, musí v aplikaci Obchod Google Play zapnout funkci interního sdílení aplikací.

 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka > Nastavení.
 3. V sekci Informace sedmkrát klepněte na verzi Obchodu Play.
 4. Zobrazí se nastavení Interní sdílení aplikací, ve kterém aktivujte příslušný přepínač.
 5. Klepněte na Zapnout.

Stažení certifikátů

Někteří poskytovatelé rozhraní API vyžadují certifikát ke spárování s názvem balíčku aplikace. Po prvním nahrání balíčku APK na stránku k nahrávání aplikací pro interní sdílení služba Play Console vygeneruje certifikát, který se bude používat pro každé nahrání obsahu pro příslušnou aplikaci. Každý balíček APK bude znovu podepsán pomocí tohoto testovacího certifikátu – bez ohledu na to, jaký certifikát jste použili k podepsání své aplikace.

Postup stažení testovacího certifikátu:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Vydání > Interní testování > Interní sdílení aplikace.
 4. Na kartě Uživatelé, kteří balíčky nahráli, a testeři přejděte do sekce Certifikát interního testování.
 5. Vyberte Stáhnout certifikát.
 6. Pokud potřebujete jednotlivé otisky certifikátu, kliknutím na ikonu kopírování vedle příslušného typu certifikátu ho zkopírujte do schránky.

Odstraňování problémů

Pokud při používání interního sdílení aplikací dochází k problémům, můžete je vyřešit několika způsoby.

Uživatel není tester s možností interního sdílení aplikací
Pokud mají testeři problémy se stažením vaší interní aplikace, zkontrolujte, zda jste je přidali jako autorizované testery nebo zda jste aplikaci zpřístupnili pro každého, kdo má odkaz.
Aplikace pro testery není k dispozici

Pokud aplikace není pro konkrétního uživatele na Google Play dostupná, nebude ji moci stáhnout pomocí interního testování aplikací. Aby uživatelé mohli stahovat vaši interní aplikaci, musí mít přístup k jejímu záznamu v obchodu na Google Play.

Níže uvádíme několik příkladů, proč aplikace nemusí být dostupná ke stažení:

Aplikaci si stáhl maximální počet testerů

Odkaz k internímu sdílení aplikací lze sdílet s mnoha uživateli, ale aplikaci si pomocí jednoho odkazu může stáhnout maximálně 100 uživatelů

Chcete-li aplikaci sdílet pomocí odkazu s dalšími uživateli, nahrajte stejný balíček APK nebo App Bundle, čímž získáte nový odkaz ke stažení. Pomocí každého jedinečného odkazu si aplikaci může stáhnout až 100 uživatelů.

Platnost odkazu ke stažení vypršela

Pokud odkaz ke stažení interní aplikace vyprší, znovu nahrajte stejný balíček APK nebo App Bundle, abyste získali nový odkaz.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false