Запознаване с отчета за предварителното стартиране

 

Тази статия ще ви помогне да разберете резултатите от отчета за предварителното стартиране, като ви предостави обобщена информация за грешките, предупрежденията или проблемите, които отчетът може да открие. Ако искате да научите как да настройвате и изготвяте отчети за предварителното стартиране, посетете Откриване на проблеми посредством отчет за предварителното стартиране.

Когато отчетът за предварителното стартиране е налице, можете да видите обобщена информация за тестването, която включва броя грешки, предупреждения и малки проблеми, намерени по време на тестването, категоризирани по тип. Също така ще видите препоръка въз основа на резултатите от тестването на приложението си.

Забележка: Въпреки че отчетът за предварителното стартиране е практичен и мощен инструмент, който може да ви помогне да подобрите приложението си, Google не може да гарантира, че при тестовете ще бъдат открити всички проблеми. За да сте сигурни, че резултатите ви са възможно най-изчерпателни и подходящи за вас, прегледайте и актуализирайте настройките си за отчета за предварителното стартиране.

Общ преглед на отчета за предварителното стартиране

Страницата Общ преглед на отчета за предварителното стартиране предоставя обобщена информация за отделните грешки, предупреждения и малки проблеми, намерени по време на тестването, групирани в четири категории: „Стабилност“, „Ефективност“, „Достъпност“ и „Сигурност и доверие“. Те са описани подробно по-долу.

Също така ще видите броя устройства, на които е тествано приложението ви, и в зависимост от резултатите от тестовете – статистика и препоръки, които да ви помогнат да подобрите приложението си.

Ето някои примери за проблемите, намирани по време на тестване:

 • Грешки: Включват сривове, ANR и използване на неподдържани API, които са ограничени.
 • Предупреждения: Включват бавно стартиране и зареждане, проблеми с влизането и обхождането, проблеми с паметта, използване на неподдържани API, които все още не са ограничени.
 • Малки проблеми: Включват липсващи етикети за съдържанието, проблеми с контраста на цветовете, малък размер на елементите за докосване, проблеми при внедряването.

 

Свиване на всички Разгъване на всички

Подробности за отчета за предварителното стартиране

Стабилност

Всяка секция на раздела Стабилност съдържа подробно описание за възникналите по време на тестването проблеми, което може да включва:

 • типа и иконата на проблема:
  • Червеният цвят указва грешка.
  • Жълтият цвят указва предупреждение.
  • Зеленият цвят указва, че при тестването не са възникнали проблеми.
 • броя устройства, на които е установен проблемът;
 • трасирането на стека, свързан с проблема;
 • съответния API (ако е приложимо);
 • броя пъти, когато проблемът е бил установен по време на тестването (ако е приложимо).

Можете да изберете Показване на още до даден проблем, за да видите подробна информация за него, като например име на устройството, размер на екрана, версия на Android, RAM, бинарен интерфейс на приложение (ABI) и локал. Имате възможност да изберете модел устройство, за да прегледате спецификациите му, да видите екранна снимка и видеоклип от тестването, резултата от цикличното изпълнение на демонстрацията и трасирания на стек (също така можете да изтеглите тези данни). Имайте предвид, че наличността на тези подробности може да варира.

Забележка: Информация за сривовете, възникнали по време на тестването, е налице и на страницата Сривове и ANR на приложението ви. Тъй като информацията за сривовете, открити при изготвянето на отчет за предварителното стартиране, е получена от тестови устройства, тя не влияе върху статистическите данни за сривовете.

Преглед на тестовите устройства без проблеми

За да видите информация за тестовете, при които не са възникнали проблеми, можете да разгледате таблицата Тестови устройства без проблеми в долната част на раздела Стабилност.

На всеки ред ще са посочени името на тестовото устройство, версията му на Android и икона, която показва дали приложението ви е имало проблеми при тестването.

Стабилност – съвместимост с Android

Ако приложението ви използва един или повече интерфейси, които не са в публичния SDK за Android (често наричани „неподдържани“ или „интерфейси извън SDK“), ще видите грешки и предупреждения, изброени в разделите Общ преглед и Стабилност на отчета за предварителното стартиране.

Преглед на отделни проблеми

За да разберете кои неподдържани интерфейси се използват, кликнете върху връзките „Преглед на проблемите“ до грешките и предупрежденията за съвместимост с операционната система в отчета за предварителното стартиране. Ако искате да видите къде в приложението ви е бил извикан даден интерфейс, кликнете върху стрелката надолу до него, за да прегледате трасиранията на стека. Един интерфейс може да бъде извикан няколко пъти в рамките на един тест.

Неподдържаните интерфейси са категоризирани по критичност. За да избегнете проблеми със стабилността, най-добре е да спрете изцяло използването на неподдържани интерфейси, но с помощта на категориите можете да определите кои проблеми е важно да отстраните най-напред.

Ето предложения ред на приоритетите:

 1. Ограничени: Интерфейси, които няма да работят на някои или всички версии на Android.
 2. Неподдържани, но с предстоящо ограничение: Интерфейси без гаранция за безпроблемно функциониране, които ще бъдат ограничени в предстояща версия на Android.
 3. Неподдържани, без предстоящо ограничение: Интерфейси без гаранция за безпроблемно функциониране.

Забележка: Във всяка категория интерфейсите са подредени по честота. Това също може да ви помогне да определите кои проблеми е важно да отстраните най-напред.

Ефективност

Обобщената информация от тестването на ефективността включва следните показатели за всеки модел устройство:

 • Среден брой кадри в секунда: средната скорост на показване на кадрите.
  • Забележка: Данните за средния брой кадри в секунда са налице само за тестове със симулации на игри.
 • Средно използване на процесора: процентът на средното използване на процесора от приложението ви за конкретния модел устройство.
 • Средно количество изходящ мрежов трафик: средното количество байтове в секунда, изпратени от приложението ви през връзка с мрежа, за конкретния модел устройство.
 • Средно количество входящ мрежов трафик: средното количество байтове в секунда, получени от приложението ви през връзка с мрежа, за конкретния модел устройство.
 • Средно количество памет: средното количество памет, използвана от приложението ви за избрания период от време и конкретния модел устройство.

Забележка: Тестовите устройства с по-стари версии на Android може да не са в състояние да генерират данни за ефективността.

Преглед на отделни отчети

Изберете модел устройство, за да прегледате съответните спецификации, ефективност с течение на времето и статистически данни за ефективността и да видите екранна снимка и видеоклип от тестването. Също така имате възможност да видите графика и записи за всеки показател, изобразени спрямо времето на извършване на теста. 

Например можете да прегледате данни за използването на процесора от приложението по време на теста. Ако забележите завишени стойности, вижте какво е вършел роботът в съответния момент, за да отстраните по-лесно проблема.

Имайте предвид, че наличността на тези подробности може да варира.

Достъпност

Обобщената информация за всеки тест за достъпност включва броя на свързаните с достъпността грешки, предупреждения и малки проблеми, намерени по време на тестването, разпределени в следните категории:

 • Етикети за съдържание: В приложението ви има елементи, които са неправилно означени за екранни четци.
 • Размер на елементите за докосване: В приложението ви има елементи, които не отговарят на препоръчителния размер за докосване.
 • Внедряване: Проблеми със структурата, които могат да затруднят използването на приложението ви от потребители с двигателни увреждания.
 • Нисък контраст: Проблеми, свързани с ниския контраст на цветовете в приложението ви.

Преглед на отчетите по категория

Можете да превъртите под обобщената информация в горната част на раздела Достъпност, за да видите категоризирани секции с екранни клъстери, които указват къде в приложението ви са открити свързани с достъпността проблеми.

 • Ако са установени грешки, ще видите червена икона.
 • Ако са установени предупреждения, ще видите жълта икона.
 • Ако са установени само малки проблеми, ще видите синя икона.
 • Ако не са установени никакви проблеми, ще видите зелена отметка.

Преглед на отделни проблеми

Можете да изберете екранен клъстер, за да видите примерни екранни снимки със съответните модели устройства, операционни системи, размери на екрана, плътности на екрана и езици, както и препоръка.

Подобряване на достъпността на приложението ви

Екранни снимки

Обобщената информация за екранните снимки от тестването предоставя: 

 • изображения на това, как изглежда приложението ви на тестови устройства на различни езици;
 • метаданни за тестваните устройства (включително име на модела, версия на Android, език, разделителна способност и DPI на екрана);
 • броя устройства с екранни снимки;
 • броя устройства, на които тестването на вашия пакет Android App Bundle не е било успешно:
  • Устройства, до които няма достъп: Вашият пакет с приложения е съвместим с тези устройства, но по време на тестването е възникнал проблем. Ако това се случи, ще е добре да качите друг пакет с приложения и да проведете теста отново.
  • Несъвместими устройства: Вашият пакет с приложения е несъвместим с определени тестови устройства. Ако проведете теста отново, няма да получите резултати за тях.

Забележка: Ако провеждате тест с циклично изпълнение на демонстрация, няма да видите данни в раздела Екранни снимки.

Начини за преглеждане на екранните снимки

Можете да групирате екранните снимки от резултатите от тестването, като използвате инструмента за избор Групиране по горе вдясно на раздела Екранни снимки. Възможни са два начина за групирането им:

 • Екранни клъстери: Изберете Екранни клъстери, за да видите как подобни екранни снимки се показват на различни устройства. Посредством този начин за преглед отчетът за предварителното стартиране групира изображенията заедно въз основа на елементите или приспособленията на даден екран. Опцията Екранни клъстери е избрана по подразбиране.
 • Устройства: Изберете Устройства, за да видите всички екранни снимки, свързани с конкретно устройство. Посредством този начин за преглед можете да видите в хронологичен ред екранните снимки, направени по време на даден тест.

Имате възможност да изберете екранна снимка, за да прегледате спецификациите на устройството и допълнителна информация.

Езикови предпочитания

За да прегледате екранни снимки за конкретни езици, можете да настроите езикови предпочитания от раздела Настройки.

Сигурност и доверие

Обобщената информация за всеки тест включва името и описанието на уязвимостите в сигурността, открити във вашия пакет с приложения.

Забележка: Препоръчваме ви да вземете мерки относно всяка посочена уязвимост в сигурността, преди да публикувате пакета с приложения в стандартния канал.

Създаване на персонализиран тест с Firebase Test Lab

Ако за приложението или играта ви се изисква допълнително специализирано тестване, препоръчваме да използвате Firebase Test Lab. След като създадете проекта си във Firebase, можете да изберете желания от вас тип устройство измежду много други устройства и методи за тестване, така че да създадете персонализирани тестове. След това ще имате възможност да ги проведете и да прегледате резултатите от тях във Firebase Console. Можете да провеждате безплатно между 5 и 15 теста на ден.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false